LengthAwarePaginator {#290
 #total: 351
 #lastPage: 26
 #items: Collection {#291
  #items: array:14 [
   0 => TxtPost {#292
    #table: "posts_txt AS posts"
    #fillable: array:5 [
     0 => "script_id"
     1 => "company_id"
     2 => "department_id"
     3 => "region_id"
     4 => "id"
    ]
    #connection: null
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    #perPage: 15
    +incrementing: true
    +timestamps: true
    #attributes: array:9 [
     "id" => 5864
     "city" => "Obsza"
     "building" => "54A"
     "street" => "Wola Obszańska"
     "domain" => "https://stylion.pl/"
     "name" => "Stylion"
     "logo" => b"""
      ëPNG\r\n
      \x1A\n
      \x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x01\x08\x00\x00\x00F\x08\x02\x00\x00\x00┐▒Ø\x00\x00\x00\x15$IDATx┌ÝØë_\x13Ã\x17└¹gÈ÷Wc½¡ZÒA\x00QN\x11┬®é\x17`=[Q┴\x13\x0F\x1EÇ\x17Ìxı½ZÙYP─¹@ÐB±Dää[email protected]¯\e\x02ä#Éâ$¶¸B ${ew│\x01¡¹>¾ß\x13Æ┘┘¦Ö¸Ø¸Ì╠ýý\x17]¢‗´┐ v▒┬\n
      +¦‗àÚE³█-\x04┐ÜR2#yXaàa0>\x16ÁS½òÔÍ.5╦\x06\x0E\x06B¢┤ Û¥D|ð²Ed#ðÈ\x7F§äýı)ò‗▓jÐÕ{Eïµ║\x06¬Õ\n
      ╝2 \x03-┴Ô²Qâü\t\x00ü´ä╬á ìÐ├1íR+:;▓>È\x1C╣£?mÑ­{»¶┴«É▓¼\x03\x10` Óñíéö\x0Ed\x15¸│vÑH*\r▒f\x13ç\x1Cx┐*[$-Io+Â\x1D¤q\É╬ßkyð%\x04\x18¼Ü▓201\x06q\x7Fî\t\x06&T\x08¾é³¼R+¬Ù\eo>-Y¥+╦Ê/ØÒåÓü\x06\x18µcãh╔ö2\x10ÏdV\x06▄Ç\e\x07âñâD-ûVtJ\vJÙ¤┼}\x08\x08═Ó·óÝâQ0(9o¼¸¤\n
      c`ÿC-T\x1D2Ijvı¥?‗╝éà?hé\x07ü1\x1E·└\x18Å\v\x06+¼|Æ`([%═O^òmî╩▒ø'°Í]úÞ£×$Ó¶¬¥÷\e}\x18z═êá¹W\x16\fV>.0h{\x1D‗╩┌åÿGEï├2F¨¶j╣×╦─Ь>┌ëÔÙQ┴g-\x06+ƒ×┼└\x1Ei═-¬=\x11Ø´╗Z8bè^­└´6\x08³Ì\x0F·J¤7ñó\x17\tÝ▒=G▒`░2ð`ðêeUÝ\x1D¡»\x04ò;Oþ║,\x16\f§ÞËiNÀ~s¶£%Ý┐=▀¾u>ò┴»âШë└`âcV>&WJ¦ı)n\x11?°º4d_ûÁ\x7F·\x10>╔0Zg\x04É×\x15FÂ>K┬Z\fV>n0ÈjyeØÞʦ┬y┐\n
      GNM'=¼dbb┴`Õc\x04\x03éçva^§ßKyÌ┴é!nå14\rEþô░*,\x18¼|£`¿╗ö-m-I®\x15[Åþ8╠\x17|Ùã╝) \ròf\x11íR╔6\x18+\x03\få¼ñ¬,¶PûÕl\x01┴┤4\x07 \x03:'\x07s▓é\x1C3\x1CÎè░Òlk▒2└`Çò\x00$îh0ÃT#@>e³8M·íîm-V\x06\x12\fYQEªû\n
      ¦p*×\x05áü\x04×Ú@ù▄¹A0ÈCt§>│À-ô╦ø─═Áu§ÁÁå\t§ì©╣EwT{{\x072?¦\x04E§¶A¡¡ÞkÉôĪÈju¢¿\x01QéHÈ¿{ª½▒▒\t±+õçú¿ÍÿT*CÎO{{;§▒\e5Ti~Aß╦W)ë ╝Ƕ65¢¼╝éFQóåFD├Újı©\x02╚õÞFQ®T°`¿╗╩Í\x1F$\e"øb.╚DÝ\x1C~ÄË"±úþ]È\e\x12-JÑ2;7´─Ú?\x16\x06«£ý>¦jó+ùþ0╩┬×8¡\v\rËòpÚ╩5ú¨Iª\vùóÁe>NH\x1CcÕd­+¤~Î×(Æ║øö³rîÁ\x13ó­ê]¹Áç├\x1F┐yüê_ßÌ%\x12╩Zx ß\x13©░Ì+ý®À\vùúI\x1EÌ®Tfeþ\x1E:rrF└¤Ívn}Eu▀/4ä├õ)ïâB«F▀¿¬¬!YªÃ4\x7F─¡-\╝\x02\x00&sý▀I¤§/@¹\x01Þ┬\x05C┘*╔▓‗ú´\x11q\x18ê┬\x05▀╣þϤ/█\x18ı£­ZıÍn:\x12á%´ÊàüA!Òã;SıÓÁz`\d\x0Eî?{┴\x00\ù»┘ê°ı┬ã9¨┼kú¸ıðÏõëR\x0E'¥O]¢HwÒ■(0£iâü©\v^▀]\x10¸G¤_╝Y©xÑAÕ¾pjågoÒÓ¥5<▓©ñî\x06\x18\x00Ï┴├'¶;~Ò`Þ]\t\x11\x18Ê┬r┴0Oñ█âÚþ\fã\tªÐç\f&îÐ{?\v┐¸╩¾\f¬┌¸ç$5[%Ú`╩kÛýT×9wÐró+=\r6\x13\x18\x17¶T¬░¿déú\x07"âÃT ª&1┴}A¾ç´ÏçÈ\fKçÿÙÀ¶│§X\f\x1E\x13\x16\x03\x1Fo<\x01DÎo\n
      \x1Fk=ët═¶ÏóëN×þ/■\x05\x1E/%0 \x01\x13■ªf1╚ÇÐæ[ñYËí┐¥òCw.é8p´E\v\x02Ù\x0FsBÙ╬Ìɵù¬\x15Ø╠ã\x12ðe×<s~┤Ñ#m\r^kfWJ+ÓÓíUd█÷¢\x04Ø\x1FxþcÃ#\x15n¯┬ ­×1└@©RÈ\x1D·¹Å(âæؾÌ╦'Çv\x15A½àlÏÍÊÊèW¥'\x16\x18ZøY\\J\x07îZ\x020r\n
      {└Ó`Ö\x08ä«s\QKø░¥─ó"sýîÔÓØì7ƒ*j\e║TÛ.¾HZz\x06ò¯╩HîqÐl`@È8uã\D\x1E©‗äg `Ì\x17─»|´Y\x08¤─róKÜ ├0`ý‗ƒ½g1xÜõL\x0F\f²\x18úÀ@é\x18#3+ÃÐuZ_f\x1E§ZÛÄ=~^▓¬¡MBÌbhË╝ƒâ%\x12\tú\x16C\x07\x06Ê2­)\x18\x07\x0E┌¬¶,&¤q\X\x11÷[k‗;\x06Ø%|gC¢$x-f┼üÑ\x06»w¦ã░_ÀÝ"N\x7F┼─Ú\n
      |±‗\r^6┤+»Ú┐\x17\x05ßÕ\x7FÄ\n
      !×┐|ú\x19\f0T \x17¤\x195ÁuÞ[█\x12\x1Eë¶Î!d▀ï\x11▓¹aã\x18Ý╠©Rx`TVV¾¢fßà\x13pø­+DV;#\x0FEý:░l┼z'@êçñB¸amÞ6­çq┴└DÄþ░kOö\n
      ┐├ıÇü:#U0H8QxåE\e<\f¾╠øÂ▓µÞÕ÷¼\x02ÁLÌoCЧ§"Ìä╔ÞZ\x03¡jl\x12½ıLÜ®+\x7F┼óOtÙ¯CJà\x00¿Þf^┐)Bi8Õ\x0FNTƒsÏKà½þ╠··\x06\x06`­LpÑ\x10\x16\x03\x1Fî╬╬Nðu╠■\x08BáÓUí)®i2ÖLW²ð\x10p=±\t\x7F¤\f°Y7ÌÑ\x7F.©┘ÞÙ7ë└Ó\x19Çñ²\f÷÷ÌâÃî\x05▀Ï`pÞî2eî‗)£ ½ÞÊ]YYuScË▀ë╔\x02aª¼\x1F┴xØ‗\x0E¦6v╬Ìbq3Òþ║\x12ì\x01ãmè`TTVü)Ctcc¼£¯▄{ÈÑ7/ߪ´D§¬N▄¡{\x18!\x16V­mÆ┼Ó\x19\x07Òa³Ë1VÄhè¼Ý°P!J³u=\x1DRÚí#'G[a\x04ä\x0E.S§ÁÍ¿+Ñ¢T['»\x0Fà┼ã┴ÓÐ\x06ât\x12\fq╦▓£]\x1A▓O³0YV▀TU]\x13}=n±▓UÒ¼\x1D¥\e>nÞ\x08\v\x07g»-a;\x01ÆÍÍ6f¹l┤<ê[email protected]Îùú╦T<ƒòqïA\x15\f\x10\x08gÐ│+\x0E.S**½ÁØkÏÄ¢hØ[\x18©R«P`Ä=0\x16|c╗R1êl\n
      àb║ BtNk[>Ö\x01hòJu·ý\x05╠¨Ñ#äP\x03ú;═ܾ\vfsø\x10|SÔß[À£Iï*wØi{%TH┌¾‗\vN£:7├o┴p«5­ÇÖ,ã;\x06¡X\x17\ewøÌD,\x19yûÿîa═y\x0Eù«^g³îLü!òJ5\x1E\x05¬o^¥z#©(I╔/æc\t<{\vø╔┘9´±\x06Õ³1])ë╣bîöÀi=j═3¿s░¿õþaW»█é>\x17▀{\x16B┼=ìéÐ}\r\x11;¸ú\x07¸ÿ\x00\x03\x7FÝåp°öéY!Á'ú;‗è█┌┌ 6¦▒¹Ç│█┤´FXÓ±­¦êqCG‗¥ Ð‗\x07¯°\x11ú'î\x1Ck;╬zÊó└Uð¸\x14\x16ò`ãX┤Ñ░¿\x18│´\x19kÝ┤}¸ü▓‗J\x06±`\n
      \fìnѪíþ┬ÓFN²~┴}è\x1Fès¹}\x07Å\x13îVúc\fgw_ª\)¶pÝ«¢QhÝ\x048\x15\n
      \n
      Å\föWTYNtA\6©ï»Ìñ\x12Y\fײx{7â\x01îÌ\x03coÌ%\x01åâi«È\x10~ª┼╠ó└­åk±ÊèÜ┌Û┌╗¸Òμ▀lc´:l$\x0FM┬ð\x11╝aÇ┴(ÙßúmFÄØ°Ò8;<¥Ãìƒ4¦oaÈ▒Ë´Êä4V╬áE.ù{¹■äw:+[W\x08\x04┴5çf0\x1DH\x06┴ǯm█÷=ÞQNê\1·Q»YMb1)0x&\x07▀ã,\x06t÷=µ╬0«¢E¢\x1EÍn\fC\x03v³õYl0zom├µÝðªhWséâGNn×IKBɾ\x18å╦4╩7\x1DnNxıQ█PTTrßR¶é_éÃY;\x0Eı┘ç\x11\x16­\x19­°~öıp«═╚1D\x18\x10$\x087¦╝gâr<Ù\x0EELÐÎÿÙÀî.ê\x02B\x02µ/=q·|¯¹|J\x1DøÖ└\x00\x01ø¯─ƒfd§\x04¶àVÄw¯┼\x13¤o2<\K\x18|ï┼═vô╝\x10ù═øÓ\x02Ì2ı˦╣\x1FÅ¥▀Uk\x7F%vÑÂFDÍÈÍyL§C\x1FÙ;{ü■\íiúR\x1C═2ì¸×AU¹¤À¢═Æ4è\x05┬╠¿#'|f■¶ÒX\em0¡┴ÓG+ì_4FÒ\x17ìóE\x02^\x02Ø÷‗\tHxûD█þüÉ\x14jS╦\x06W[&■Ú└®¾ƒÀ$6¯\x0EìÞ\\v\x06ù[email protected]ó»▀4è¶Ôe!\n
      ┬Á\x02Ü\x18c.sï\x08ìYîè╩*\v\eõj4hA\x05§\x05\r´¾\n
      ðÙ\x15µ,X¬?¿à\tåv4\x12b}¶ıånÌ«\v6hã\x18\x19\x16°o¿;\x17'²PÍ▄$NLz¥-b¸$■Tê\r║1░\x1Ea╠/b0A]▀║¾ÇÂåüûo\x0E\rÁ╠%Kú²È\x19sô_╝ªD#Ò`Ç\x1F8wQ\x10▒í\x03Ý1║"ã¼` b\fê\x12Ðyµ,XFú_â╬\e╣ÞÏ┬ÌgÍ|╣ÌÛ)¡+┼5\x00cÅ÷«¤Ø┐2\x1AÕyBGú[HF\x19\fE}SË¢$ymCeU5°▀╦WçÄÀÒ¸'\x06ÿ╔ãÌ¢┤¼┬ä)p\x15xe\x10\x02Ä!¢h\n
      ┬▀¾\x17«ÆYº╔Ó<\x06B\x04┬,â\x18È0E\x1D;Ef®X/\x18\x0E²`1JJ╦ð┌\fq#¨jÈ+¬|îÑ\x13zýU▀°ÓY\fÝ¿q╚å¡ê\eÎ╬ÑddfË\x01ú7èR²Ø¶b├»\x11╬n¥d\x1EZáÆhûÂ?Û7Ëc±öȶm█¸B└JåÉ▒Íô\x1E<J\x18É\x18CºÍæ¹Äp¹j¼»Û▄º╠nimÑ\x02F\x7FX\fÞµÃ█╣í'ahä4/_┐E+Ì/KWÙ\e\x1F\x0F|[email protected]óå)Ë\rå^┤Âe╩¶╣óåFÜ`Þ¬Á╣ÑÕ┼½\x14h\x1E8çë½±LLð[ðÞx0o\n
      £½tAµoº■°iaÉ\x15û3¬┐÷\ej`á└ð«jq§£ët\t,\x1CH\x12\x18\x10\f®TãG═╩âk*ý¯ñ)╔▒\x13gкïÏ╣▀h­¡ƒ\x01Z\x19¦¥▄¯\x15ËÅ\x13\x12Úâí/2Ö,;þ²®▀ \fÿ┐äg3╣ ┴pvƒ.gz¹\x1Cêõ ^╝|§·┤Ö¾0\r#|\t58Ç`ǼY┐\x05}UÕ\x15ò\x1F!\x18p║Uk7c(¶«\x03Tm╗ù´\x1Ct9qÀ´úçk╣°`tu?)Ç\x08Ô╣¦3\e┐,[├\f\x18}╩ñRUTV_lÕz+║O ð\x01├ìy0·å\x1C:ñGă┴dc¤üúö└Ó2\rF»»L\x13\f?\f0|═7¾\x1D\x13{\eÝ¢Çg\x0Fq9¨s¦╝²Çï1Ï└//»ñd1┤}▀·Mß$Ã]L\x02C_Z[█×<M▄\x12\x1E\tí\x08\x01Y\v\x07\x10j Çí\rð\x03âB0×ÃÏ\x18fb­mÔÍ║f\x00├îKB\x1A\x1A\x1Am\x1C<ð9\x7FZ░îõN\x05\x10┴█;{úK\x08^\x15è­Ñ1bî­Htübq3x\x04²\n
      å¥s¨.Mx Û\x04\\x01z\é!ïß+7¾NäQGO\x11?¿4 «öY└h7ï+ı│*dO\x14V\x0Fh┐l┼zú\x13DeÕò>│µc╬¨¥NIEd÷$\x07\x06HVv«ì¢¹\x00Çíô╬╬╬┬┬Ô?.\ظs░ò¡+Î┬ßS\x01C®T-ã‗;wD\x1E³¤üaFW\n
      ñªªÍI¸ý\x1EjÞ÷]z\x06µ Jgº‗ÐÒgx«\x07ä.Þ§Ûõ┴\x00ë¢yw┤▒±U│Çíû╔█3‗½ú.~X│º<.¥¢«í¬¬·ÍØ\x07½Îm▒Øõe·ÿ/=WJMBáØÛÛE╗¸\x1Dã╝H­w\x07j\x1Eâ\x110ð┴À¡ô'┤╦├°º─)§ØÇ×┼\x00ü\eÃ\e├ä´ù\x04»\x055à¿\x03££ã&q¯¹|¿¢9¾ùÔ)\t`VYUì>\vÖ\x18C▀UÌ\x1CÂ╗ └PI:Z\x12▀ûo9ÜÒ░@¸vïÈ┴.\t├°ë│V╝?\x13¦RTÌ"nN³þE°╬².\x1E3╚´K└5┘bÇwÀb═&Ô\x04×Ù¼9┐Ó\r┌é│ï~>µË\x02\x03m1H&­|HXî\x18<-▄{ÓÿÐÌp▄xþ▒ÍF\x1Co\x08▄ƒ┐|ây\x16\x0F*`hÍ@H$ÿ~\x1As`¿Tè\x1AQc▄ôÔá\x1DÖcªÒÝï¾µø╔¸┐▓╗÷ı─çôþ\n
      #Oͺ\x08e¡Æî╠£ú┐²\x0E║hAq╠ùå┼x­(üÔH\x00R Nרs\x00'°╠d1\x18\x05\x03w3\x04àósþ×Cªý¤óY±ÓÓ\x1E \x04w/\x1Cä┼Ó\x1A\x03\x03$┐á\x10¨î$╔═\x10êjY«ÉµòȲ\x1E[ÓÀ^¾f\fr{Î¥°ã¨÷ █ÿ/mb¥Â¢cÕô▓.▓">╣¡VT\\z%·F`P╚\x04\x07\x0F\x16\rï\x01`p®¾áS>0&\x1DRÚº\x0Eåy-\x06ß÷9\x10\x15£┐°\x17±\x14*A‗‗\t\x00øOP¥'Eïíþµ91`1ömÝm)ÖU{╬¢w_*³Ìï㾫iâ]ô■þ\x147hb¶ù6Éb\x06M©9╩#yQhßı;-%\x155U5PÚíøÀOvƒN░Rú\x1F,å■ôLø¯ñ┤Ô²suÑîl©ª¯Û╩╚╠^\x14©èÊXÑÁ-\x1F¼MCc\x13q߶└P*U█w\x1FÓ‗Þéí¯TÂ¥H/█p([¾\x0Eb\x06Ìî±n░╦Ë»\x1Dc\x07MðÔíM▒CØ\x13|ûe\x1F╗ðöØ/\x165jûƒý?ÔÝï▒³ä×┼áüä▀▄┼Å\x13\x12®>║¶ÖZ\fr{Î*\x14èñõù`ümý¦\t\x03­╗£¦º´┌\e\x05\x0E\x0FÖ\x05\x1E┤└ð╬┐\x05╠_èv\x1Cî╗RØì═┼KÀ¸¢ôø╣\r²▀~Ò‗Þk¹k_\x1AÓ\x01ÄÍÁoý\x1E8\x06ñE\x1C¡}Ö&ij╬╔═;}÷\x02\¢.\x14Ú\x06â┌\x0E#Ó×ZNt1Ü└æu±£╣(p%\x04?Ú┬Lzâ┬)oËvý>êH┬îlË┴êì╗â,9‗ ±¯Ø·\x1D÷┘¾ùÐ\x17F&]ì╣í_Tfv.:¤Ù7®öF\x08kjÙ\x1Eã'ý;x,hÕå\x19■ï╝|µx¹╬üV^╗a█®3\x7F¥NyÎ┌F┴J\x1F?y\x0Eq=·█®\x10KqI\x19T#Ôp²'Ö¥└\x1C\x10░ü▒¸$aq§·ø╔¸¥▓ï1─Cþh¦\x1AÒ²jyxÚÝ\x04I¡¿▓¬·┌ì█╦Îl¶Ø¢Ç¬╩B~P ]j─I═-¡┤\x1F▄cÕ┐*\x18`ÈØ¥×╬ßø¹eô\x10x< ƒ¾¡AÂh6tä─\rwM\fX]\x14¹░S&\x03Ü═¢¦\x0E+¼ÓéíÆ╔s]\x16S~æ\x05ÑMا\n
      |7Ï5±\x7FN7zÒ‗¥\x04vâÙ¨|╔µÔÏçƬZ\x16\tV\x06\x18\fyyì­\x07oS▀\x08C±¿È┴.O¥v╝>hB╠ÎÂwmf╝¦┤┐ÛÚKÖ©àÕüòÅ\x05\fâ]B8ÿ¹4ôÏ╬Öõ╗*{3\x08å©ÕMY^~°bâ G╔¥│ÿòÅ\x1A\f¾ºîæS\v\x17n\x11]╣»¿\x16u▒ãüò¤\x1A\f\x0E?╦fNÚ║²Ôç╔Jq+█\x00¼|Ô`pL\n
      ¥\x05├<!ªÎln¹&Cı!eÙØò¤\x18\f\x0E_8bJ┴îÉ┌ËÎ:Ì\x173■\x1A1VX¨ñ└Ó©fî÷-^\x12Ðp=^^UÃV1+ \r0èÞ┼\x18éo╗▀A╝Úp¾ËÎJ&ÌA╠\n
      +ƒp­-³┴+¤;©·ÓƒÆ┤\x1CUçî¡PV>c08|pû>╠¦T\x7F■û┤áö\r\x1EX¨╝┴\x18ÔûeÝ_▓bwËÝgè\x1Aæ¨ÌA╠\n
      \x02\x18C║▀A\x1C■[kr\x1A\e<░‗╣â\x01┴C¥´ÛÜÒWß\eÍYbÕs\x07CZX^╝4BtÕ¥╝¼F¡T▓\x15\n
      \vFÀ¿ıý▓%VX¨é¡\x02VXa┴`à\x15R‗\x7Fd\x01/Z¬‗s\x1A\x00\x00\x00\x00IEND«B`é
      """
     "alias" => "stylion"
     "text" => """
      <p>Uprawianie sportu na zewnątrz wielu osobom przynosi o wiele więcej satysfakcji. Często jednak wiążę się to z wieloma niedogodnościami, kt&oacute;re mogą sprawić, że wychodzenie na zewnątrz jest uciążliwe. Zwłaszcza podczas dużych upał&oacute;w i kiedy prosto w oczy świeci ostre słońce. Ale i z tym problemem można sobie bez problem&oacute;w poradzić. Wystarczą do tego okulary sportowe, kt&oacute;re świetnie sprawdzają się nawet podczas najtrudniejszych warunk&oacute;w, kt&oacute;re mogą się przytrafić podczas uprawnia sportu.</p>\n
      \n
      <p>Chcesz dowiedzieć się o tych okularach czegoś więcej? Zajrzyj na stronę stylion.pl i tam zobacz cała dostępną ofertę, dzięki kt&oacute;rej o wiele łatwiej będzie Ci podjąć decyzję co do tego, że chcesz właśnie takie okulary kupić. Dzięki unikalnemu designowi zyskasz pewność, że nie będą się zsuwać z nosa i świetnie nadadzą się nawet do nawet najbardziej ekstremalnych sport&oacute;w, jakie możesz uprawiać.</p>\n
      """
    ]
    #original: array:9 [
     "id" => 5864
     "city" => "Obsza"
     "building" => "54A"
     "street" => "Wola Obszańska"
     "domain" => "https://stylion.pl/"
     "name" => "Stylion"
     "logo" => b"""
      ëPNG\r\n
      \x1A\n
      \x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x01\x08\x00\x00\x00F\x08\x02\x00\x00\x00┐▒Ø\x00\x00\x00\x15$IDATx┌ÝØë_\x13Ã\x17└¹gÈ÷Wc½¡ZÒA\x00QN\x11┬®é\x17`=[Q┴\x13\x0F\x1EÇ\x17Ìxı½ZÙYP─¹@ÐB±Dää[email protected]¯\e\x02ä#Éâ$¶¸B ${ew│\x01¡¹>¾ß\x13Æ┘┘¦Ö¸Ø¸Ì╠ýý\x17]¢‗´┐ v▒┬\n
      +¦‗àÚE³█-\x04┐ÜR2#yXaàa0>\x16ÁS½òÔÍ.5╦\x06\x0E\x06B¢┤ Û¥D|ð²Ed#ðÈ\x7F§äýı)ò‗▓jÐÕ{Eïµ║\x06¬Õ\n
      ╝2 \x03-┴Ô²Qâü\t\x00ü´ä╬á ìÐ├1íR+:;▓>È\x1C╣£?mÑ­{»¶┴«É▓¼\x03\x10` Óñíéö\x0Ed\x15¸│vÑH*\r▒f\x13ç\x1Cx┐*[$-Io+Â\x1D¤q\É╬ßkyð%\x04\x18¼Ü▓201\x06q\x7Fî\t\x06&T\x08¾é³¼R+¬Ù\eo>-Y¥+╦Ê/ØÒåÓü\x06\x18µcãh╔ö2\x10ÏdV\x06▄Ç\e\x07âñâD-ûVtJ\vJÙ¤┼}\x08\x08═Ó·óÝâQ0(9o¼¸¤\n
      c`ÿC-T\x1D2Ijvı¥?‗╝éà?hé\x07ü1\x1E·└\x18Å\v\x06+¼|Æ`([%═O^òmî╩▒ø'°Í]úÞ£×$Ó¶¬¥÷\e}\x18z═êá¹W\x16\fV>.0h{\x1D‗╩┌åÿGEï├2F¨¶j╣×╦─Ь>┌ëÔÙQ┴g-\x06+ƒ×┼└\x1Ei═-¬=\x11Ø´╗Z8bè^­└´6\x08³Ì\x0F·J¤7ñó\x17\tÝ▒=G▒`░2ð`ðêeUÝ\x1D¡»\x04ò;Oþ║,\x16\f§ÞËiNÀ~s¶£%Ý┐=▀¾u>ò┴»âШë└`âcV>&WJ¦ı)n\x11?°º4d_ûÁ\x7F·\x10>╔0Zg\x04É×\x15FÂ>K┬Z\fV>n0ÈjyeØÞʦ┬y┐\n
      GNM'=¼dbb┴`Õc\x04\x03éçva^§ßKyÌ┴é!nå14\rEþô░*,\x18¼|£`¿╗ö-m-I®\x15[Åþ8╠\x17|Ùã╝) \ròf\x11íR╔6\x18+\x03\få¼ñ¬,¶PûÕl\x01┴┤4\x07 \x03:'\x07s▓é\x1C3\x1CÎè░Òlk▒2└`Çò\x00$îh0ÃT#@>e³8M·íîm-V\x06\x12\fYQEªû\n
      ¦p*×\x05áü\x04×Ú@ù▄¹A0ÈCt§>│À-ô╦ø─═Áu§ÁÁå\t§ì©╣EwT{{\x072?¦\x04E§¶A¡¡ÞkÉôĪÈju¢¿\x01QéHÈ¿{ª½▒▒\t±+õçú¿ÍÿT*CÎO{{;§▒\e5Ti~Aß╦W)ë ╝Ƕ65¢¼╝éFQóåFD├Újı©\x02╚õÞFQ®T°`¿╗╩Í\x1F$\e"øb.╚DÝ\x1C~ÄË"±úþ]È\e\x12-JÑ2;7´─Ú?\x16\x06«£ý>¦jó+ùþ0╩┬×8¡\v\rËòpÚ╩5ú¨Iª\vùóÁe>NH\x1CcÕd­+¤~Î×(Æ║øö³rîÁ\x13ó­ê]¹Áç├\x1F┐yüê_ßÌ%\x12╩Zx ß\x13©░Ì+ý®À\vùúI\x1EÌ®Tfeþ\x1E:rrF└¤Ívn}Eu▀/4ä├õ)ïâB«F▀¿¬¬!YªÃ4\x7F─¡-\╝\x02\x00&sý▀I¤§/@¹\x01Þ┬\x05C┘*╔▓‗ú´\x11q\x18ê┬\x05▀╣þϤ/█\x18ı£­ZıÍn:\x12á%´ÊàüA!Òã;SıÓÁz`\d\x0Eî?{┴\x00\ù»┘ê°ı┬ã9¨┼kú¸ıðÏõëR\x0E'¥O]¢HwÒ■(0£iâü©\v^▀]\x10¸G¤_╝Y©xÑAÕ¾pjågoÒÓ¥5<▓©ñî\x06\x18\x00Ï┴├'¶;~Ò`Þ]\t\x11\x18Ê┬r┴0Oñ█âÚþ\fã\tªÐç\f&îÐ{?\v┐¸╩¾\f¬┌¸ç$5[%Ú`╩kÛýT×9wÐró+=\r6\x13\x18\x17¶T¬░¿déú\x07"âÃT ª&1┴}A¾ç´ÏçÈ\fKçÿÙÀ¶│§X\f\x1E\x13\x16\x03\x1Fo<\x01DÎo\n
      \x1Fk=ët═¶ÏóëN×þ/■\x05\x1E/%0 \x01\x13■ªf1╚ÇÐæ[ñYËí┐¥òCw.é8p´E\v\x02Ù\x0FsBÙ╬Ìɵù¬\x15Ø╠ã\x12ðe×<s~┤Ñ#m\r^kfWJ+ÓÓíUd█÷¢\x04Ø\x1FxþcÃ#\x15n¯┬ ­×1└@©RÈ\x1D·¹Å(âæؾÌ╦'Çv\x15A½àlÏÍÊÊèW¥'\x16\x18ZøY\\J\x07îZ\x020r\n
      {└Ó`Ö\x08ä«s\QKø░¥─ó"sýîÔÓØì7ƒ*j\e║TÛ.¾HZz\x06ò¯╩HîqÐl`@È8uã\D\x1E©‗äg `Ì\x17─»|´Y\x08¤─róKÜ ├0`ý‗ƒ½g1xÜõL\x0F\f²\x18úÀ@é\x18#3+ÃÐuZ_f\x1E§ZÛÄ=~^▓¬¡MBÌbhË╝ƒâ%\x12\tú\x16C\x07\x06Ê2­)\x18\x07\x0E┌¬¶,&¤q\X\x11÷[k‗;\x06Ø%|gC¢$x-f┼üÑ\x06»w¦ã░_ÀÝ"N\x7F┼─Ú\n
      |±‗\r^6┤+»Ú┐\x17\x05ßÕ\x7FÄ\n
      !×┐|ú\x19\f0T \x17¤\x195ÁuÞ[█\x12\x1Eë¶Î!d▀ï\x11▓¹aã\x18Ý╠©Rx`TVV¾¢fßà\x13pø­+DV;#\x0FEý:░l┼z'@êçñB¸amÞ6­çq┴└DÄþ░kOö\n
      ┐├ıÇü:#U0H8QxåE\e<\f¾╠øÂ▓µÞÕ÷¼\x02ÁLÌoCЧ§"Ìä╔ÞZ\x03¡jl\x12½ıLÜ®+\x7F┼óOtÙ¯CJà\x00¿Þf^┐)Bi8Õ\x0FNTƒsÏKà½þ╠··\x06\x06`­LpÑ\x10\x16\x03\x1Fî╬╬Nðu╠■\x08BáÓUí)®i2ÖLW²ð\x10p=±\t\x7F¤\f°Y7ÌÑ\x7F.©┘ÞÙ7ë└Ó\x19Çñ²\f÷÷ÌâÃî\x05▀Ï`pÞî2eî‗)£ ½ÞÊ]YYuScË▀ë╔\x02aª¼\x1F┴xØ‗\x0E¦6v╬Ìbq3Òþ║\x12ì\x01ãmè`TTVü)Ctcc¼£¯▄{ÈÑ7/ߪ´D§¬N▄¡{\x18!\x16V­mÆ┼Ó\x19\x07Òa³Ë1VÄhè¼Ý°P!J³u=\x1DRÚí#'G[a\x04ä\x0E.S§ÁÍ¿+Ñ¢T['»\x0Fà┼ã┴ÓÐ\x06ât\x12\fq╦▓£]\x1A▓O³0YV▀TU]\x13}=n±▓UÒ¼\x1D¥\e>nÞ\x08\v\x07g»-a;\x01ÆÍÍ6f¹l┤<ê[email protected]Îùú╦T<ƒòqïA\x15\f\x10\x08gÐ│+\x0E.S**½ÁØkÏÄ¢hØ[\x18©R«P`Ä=0\x16|c╗R1êl\n
      àb║ BtNk[>Ö\x01hòJu·ý\x05╠¨Ñ#äP\x03ú;═ܾ\vfsø\x10|SÔß[À£Iï*wØi{%TH┌¾‗\vN£:7├o┴p«5­ÇÖ,ã;\x06¡X\x17\ewøÌD,\x19yûÿîa═y\x0Eù«^g³îLü!òJ5\x1E\x05¬o^¥z#©(I╔/æc\t<{\vø╔┘9´±\x06Õ³1])ë╣bîöÀi=j═3¿s░¿õþaW»█é>\x17▀{\x16B┼=ìéÐ}\r\x11;¸ú\x07¸ÿ\x00\x03\x7FÝåp°öéY!Á'ú;‗è█┌┌ 6¦▒¹Ç│█┤´FXÓ±­¦êqCG‗¥ Ð‗\x07¯°\x11ú'î\x1Ck;╬zÊó└Uð¸\x14\x16ò`ãX┤Ñ░¿\x18│´\x19kÝ┤}¸ü▓‗J\x06±`\n
      \fìnѪíþ┬ÓFN²~┴}è\x1Fès¹}\x07Å\x13îVúc\fgw_ª\)¶pÝ«¢QhÝ\x048\x15\n
      \n
      Å\föWTYNtA\6©ï»Ìñ\x12Y\fײx{7â\x01îÌ\x03coÌ%\x01åâi«È\x10~ª┼╠ó└­åk±ÊèÜ┌Û┌╗¸Òμ▀lc´:l$\x0FM┬ð\x11╝aÇ┴(ÙßúmFÄØ°Ò8;<¥Ãìƒ4¦oaÈ▒Ë´Êä4V╬áE.ù{¹■äw:+[W\x08\x04┴5çf0\x1DH\x06┴ǯm█÷=ÞQNê\1·Q»YMb1)0x&\x07▀ã,\x06t÷=µ╬0«¢E¢\x1EÍn\fC\x03v³õYl0zom├µÝðªhWséâGNn×IKBɾ\x18å╦4╩7\x1DnNxıQ█PTTrßR¶é_éÃY;\x0Eı┘ç\x11\x16­\x19­°~öıp«═╚1D\x18\x10$\x087¦╝gâr<Ù\x0EELÐÎÿÙÀî.ê\x02B\x02µ/=q·|¯¹|J\x1DøÖ└\x00\x01ø¯─ƒfd§\x04¶àVÄw¯┼\x13¤o2<\K\x18|ï┼═vô╝\x10ù═øÓ\x02Ì2ı˦╣\x1FÅ¥▀Uk\x7F%vÑÂFDÍÈÍyL§C\x1FÙ;{ü■\íiúR\x1C═2ì¸×AU¹¤À¢═Æ4è\x05┬╠¿#'|f■¶ÒX\em0¡┴ÓG+ì_4FÒ\x17ìóE\x02^\x02Ø÷‗\tHxûD█þüÉ\x14jS╦\x06W[&■Ú└®¾ƒÀ$6¯\x0EìÞ\\v\x06ù[email protected]ó»▀4è¶Ôe!\n
      ┬Á\x02Ü\x18c.sï\x08ìYîè╩*\v\eõj4hA\x05§\x05\r´¾\n
      ðÙ\x15µ,X¬?¿à\tåv4\x12b}¶ıånÌ«\v6hã\x18\x19\x16°o¿;\x17'²PÍ▄$NLz¥-b¸$■Tê\r║1░\x1Ea╠/b0A]▀║¾ÇÂåüûo\x0E\rÁ╠%Kú²È\x19sô_╝ªD#Ò`Ç\x1F8wQ\x10▒í\x03Ý1║"ã¼` b\fê\x12Ðyµ,XFú_â╬\e╣ÞÏ┬ÌgÍ|╣ÌÛ)¡+┼5\x00cÅ÷«¤Ø┐2\x1AÕyBGú[HF\x19\fE}SË¢$ymCeU5°▀╦WçÄÀÒ¸'\x06ÿ╔ãÌ¢┤¼┬ä)p\x15xe\x10\x02Ä!¢h\n
      ┬▀¾\x17«ÆYº╔Ó<\x06B\x04┬,â\x18È0E\x1D;Ef®X/\x18\x0E²`1JJ╦ð┌\fq#¨jÈ+¬|îÑ\x13zýU▀°ÓY\fÝ¿q╚å¡ê\eÎ╬ÑddfË\x01ú7èR²Ø¶b├»\x11╬n¥d\x1EZáÆhûÂ?Û7Ëc±öȶm█¸B└JåÉ▒Íô\x1E<J\x18É\x18CºÍæ¹Äp¹j¼»Û▄º╠nimÑ\x02F\x7FX\fÞµÃ█╣í'ahä4/_┐E+Ì/KWÙ\e\x1F\x0F|[email protected]óå)Ë\rå^┤Âe╩¶╣óåFÜ`Þ¬Á╣ÑÕ┼½\x14h\x1E8çë½±LLð[ðÞx0o\n
      £½tAµoº■°iaÉ\x15û3¬┐÷\ej`á└ð«jq§£ët\t,\x1CH\x12\x18\x10\f®TãG═╩âk*ý¯ñ)╔▒\x13gкïÏ╣▀h­¡ƒ\x01Z\x19¦¥▄¯\x15ËÅ\x13\x12Úâí/2Ö,;þ²®▀ \fÿ┐äg3╣ ┴pvƒ.gz¹\x1Cêõ ^╝|§·┤Ö¾0\r#|\t58Ç`ǼY┐\x05}UÕ\x15ò\x1F!\x18p║Uk7c(¶«\x03Tm╗ù´\x1Ct9qÀ´úçk╣°`tu?)Ç\x08Ô╣¦3\e┐,[├\f\x18}╩ñRUTV_lÕz+║O ð\x01├ìy0·å\x1C:ñGă┴dc¤üúö└Ó2\rF»»L\x13\f?\f0|═7¾\x1D\x13{\eÝ¢Çg\x0Fq9¨s¦╝²Çï1Ï└//»ñd1┤}▀·Mß$Ã]L\x02C_Z[█×<M▄\x12\x1E\tí\x08\x01Y\v\x07\x10j Çí\rð\x03âB0×ÃÏ\x18fb­mÔÍ║f\x00├îKB\x1A\x1A\x1Am\x1C<ð9\x7FZ░îõN\x05\x10┴█;{úK\x08^\x15è­Ñ1bî­Htübq3x\x04²\n
      å¥s¨.Mx Û\x04\\x01z\é!ïß+7¾NäQGO\x11?¿4 «öY└h7ï+ı│*dO\x14V\x0Fh┐l┼zú\x13DeÕò>│µc╬¨¥NIEd÷$\x07\x06HVv«ì¢¹\x00Çíô╬╬╬┬┬Ô?.\ظs░ò¡+Î┬ßS\x01C®T-ã‗;wD\x1E³¤üaFW\n
      ñªªÍI¸ý\x1EjÞ÷]z\x06µ Jgº‗ÐÒgx«\x07ä.Þ§Ûõ┴\x00ë¢yw┤▒±U│Çíû╔█3‗½ú.~X│º<.¥¢«í¬¬·ÍØ\x07½Îm▒Øõe·ÿ/=WJMBáØÛÛE╗¸\x1Dã╝H­w\x07j\x1Eâ\x110ð┴À¡ô'┤╦├°º─)§ØÇ×┼\x00ü\eÃ\e├ä´ù\x04»\x055à¿\x03££ã&q¯¹|¿¢9¾ùÔ)\t`VYUì>\vÖ\x18C▀UÌ\x1CÂ╗ └PI:Z\x12▀ûo9ÜÒ░@¸vïÈ┴.\t├°ë│V╝?\x13¦RTÌ"nN³þE°╬².\x1E3╚´K└5┘bÇwÀb═&Ô\x04×Ù¼9┐Ó\r┌é│ï~>µË\x02\x03m1H&­|HXî\x18<-▄{ÓÿÐÌp▄xþ▒ÍF\x1Co\x08▄ƒ┐|ây\x16\x0F*`hÍ@H$ÿ~\x1As`¿Tè\x1AQc▄ôÔá\x1DÖcªÒÝï¾µø╔¸┐▓╗÷ı─çôþ\n
      #Oͺ\x08e¡Æî╠£ú┐²\x0E║hAq╠ùå┼x­(üÔH\x00R Nרs\x00'°╠d1\x18\x05\x03w3\x04àósþ×Cªý¤óY±ÓÓ\x1E \x04w/\x1Cä┼Ó\x1A\x03\x03$┐á\x10¨î$╔═\x10êjY«ÉµòȲ\x1E[ÓÀ^¾f\fr{Î¥°ã¨÷ █ÿ/mb¥Â¢cÕô▓.▓">╣¡VT\\z%·F`P╚\x04\x07\x0F\x16\rï\x01`p®¾áS>0&\x1DRÚº\x0Eåy-\x06ß÷9\x10\x15£┐°\x17±\x14*A‗‗\t\x00øOP¥'Eïíþµ91`1ömÝm)ÖU{╬¢w_*³Ìï㾫iâ]ô■þ\x147hb¶ù6Éb\x06M©9╩#yQhßı;-%\x155U5PÚíøÀOvƒN░Rú\x1F,å■ôLø¯ñ┤Ô²suÑîl©ª¯Û╩╚╠^\x14©èÊXÑÁ-\x1F¼MCc\x13q߶└P*U█w\x1FÓ‗Þéí¯TÂ¥H/█p([¾\x0Eb\x06Ìî±n░╦Ë»\x1Dc\x07MðÔíM▒CØ\x13|ûe\x1F╗ðöØ/\x165jûƒý?ÔÝï▒³ä×┼áüä▀▄┼Å\x13\x12®>║¶ÖZ\fr{Î*\x14èñõù`ümý¦\t\x03­╗£¦º´┌\e\x05\x0E\x0FÖ\x05\x1E┤└ð╬┐\x05╠_èv\x1Cî╗RØì═┼KÀ¸¢ôø╣\r²▀~Ò‗Þk¹k_\x1AÓ\x01ÄÍÁoý\x1E8\x06ñE\x1C¡}Ö&ij╬╔═;}÷\x02\¢.\x14Ú\x06â┌\x0E#Ó×ZNt1Ü└æu±£╣(p%\x04?Ú┬Lzâ┬)oËvý>êH┬îlË┴êì╗â,9‗ ±¯Ø·\x1D÷┘¾ùÐ\x17F&]ì╣í_Tfv.:¤Ù7®öF\x08kjÙ\x1Eã'ý;x,hÕå\x19■ï╝|µx¹╬üV^╗a█®3\x7F¥NyÎ┌F┴J\x1F?y\x0Eq=·█®\x10KqI\x19T#Ôp²'Ö¥└\x1C\x10░ü▒¸$aq§·ø╔¸¥▓ï1─Cþh¦\x1AÒ²jyxÚÝ\x04I¡¿▓¬·┌ì█╦Îl¶Ø¢Ç¬╩B~P ]j─I═-¡┤\x1F▄cÕ┐*\x18`ÈØ¥×╬ßø¹eô\x10x< ƒ¾¡AÂh6tä─\rwM\fX]\x14¹░S&\x03Ü═¢¦\x0E+¼ÓéíÆ╔s]\x16S~æ\x05ÑMا\n
      |7Ï5±\x7FN7zÒ‗¥\x04vâÙ¨|╔µÔÏçƬZ\x16\tV\x06\x18\fyyì­\x07oS▀\x08C±¿È┴.O¥v╝>hB╠ÎÂwmf╝¦┤┐ÛÚKÖ©àÕüòÅ\x05\fâ]B8ÿ¹4ôÏ╬Öõ╗*{3\x08å©ÕMY^~°bâ G╔¥│ÿòÅ\x1A\f¾ºîæS\v\x17n\x11]╣»¿\x16u▒ãüò¤\x1A\f\x0E?╦fNÚ║²Ôç╔Jq+█\x00¼|Ô`pL\n
      ¥\x05├<!ªÎln¹&Cı!eÙØò¤\x18\f\x0E_8bJ┴îÉ┌ËÎ:Ì\x173■\x1A1VX¨ñ└Ó©fî÷-^\x12Ðp=^^UÃV1+ \r0èÞ┼\x18éo╗▀A╝Úp¾ËÎJ&ÌA╠\n
      +ƒp­-³┴+¤;©·ÓƒÆ┤\x1CUçî¡PV>c08|pû>╠¦T\x7F■û┤áö\r\x1EX¨╝┴\x18ÔûeÝ_▓bwËÝgè\x1Aæ¨ÌA╠\n
      \x02\x18C║▀A\x1C■[kr\x1A\e<░‗╣â\x01┴C¥´ÛÜÒWß\eÍYbÕs\x07CZX^╝4BtÕ¥╝¼F¡T▓\x15\n
      \vFÀ¿ıý▓%VX¨é¡\x02VXa┴`à\x15R‗\x7Fd\x01/Z¬‗s\x1A\x00\x00\x00\x00IEND«B`é
      """
     "alias" => "stylion"
     "text" => """
      <p>Uprawianie sportu na zewnątrz wielu osobom przynosi o wiele więcej satysfakcji. Często jednak wiążę się to z wieloma niedogodnościami, kt&oacute;re mogą sprawić, że wychodzenie na zewnątrz jest uciążliwe. Zwłaszcza podczas dużych upał&oacute;w i kiedy prosto w oczy świeci ostre słońce. Ale i z tym problemem można sobie bez problem&oacute;w poradzić. Wystarczą do tego okulary sportowe, kt&oacute;re świetnie sprawdzają się nawet podczas najtrudniejszych warunk&oacute;w, kt&oacute;re mogą się przytrafić podczas uprawnia sportu.</p>\n
      \n
      <p>Chcesz dowiedzieć się o tych okularach czegoś więcej? Zajrzyj na stronę stylion.pl i tam zobacz cała dostępną ofertę, dzięki kt&oacute;rej o wiele łatwiej będzie Ci podjąć decyzję co do tego, że chcesz właśnie takie okulary kupić. Dzięki unikalnemu designowi zyskasz pewność, że nie będą się zsuwać z nosa i świetnie nadadzą się nawet do nawet najbardziej ekstremalnych sport&oacute;w, jakie możesz uprawiać.</p>\n
      """
    ]
    #relations: []
    #hidden: []
    #visible: []
    #appends: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #casts: []
    #touches: []
    #observables: []
    #with: []
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
   }
   1 => TxtPost {#293
    #table: "posts_txt AS posts"
    #fillable: array:5 [
     0 => "script_id"
     1 => "company_id"
     2 => "department_id"
     3 => "region_id"
     4 => "id"
    ]
    #connection: null
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    #perPage: 15
    +incrementing: true
    +timestamps: true
    #attributes: array:9 [
     "id" => 5802
     "city" => "Chwiram"
     "building" => "89/2"
     "street" => "Chwiram"
     "domain" => "http://www.pronatura.com.pl/"
     "name" => "Pro Natura sp. z o.o."
     "logo" => """
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>\n
      <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">\n
      <svg width="1134pt" height="567pt" viewBox="0 0 1134 567" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\n
      \n
      <path fill="#00a651" d=" M 69.09 33.24 C 74.36 32.37 79.70 32.33 85.02 32.41 C 406.00 32.42 726.99 32.41 1047.98 32.41 C 1061.13 32.53 1074.27 37.11 1084.23 45.78 C 1096.25 55.87 1103.47 71.31 1103.59 86.99 C 1103.59 218.00 1103.58 349.01 1103.59 480.02 C 1103.50 489.03 1101.32 498.04 1096.95 505.95 C 1089.95 519.05 1077.37 529.00 1063.05 532.92 C 1052.96 535.90 1042.34 534.78 1031.98 535.00 C 737.01 535.00 442.03 535.00 147.05 535.00 C 123.35 534.93 99.63 535.14 75.93 534.89 C 52.74 534.31 31.14 517.42 24.97 495.06 C 22.25 486.64 23.12 477.74 23.00 469.04 C 22.99 342.01 23.02 214.98 22.98 87.95 C 22.54 73.92 28.28 60.00 37.88 49.86 C 46.12 41.14 57.25 35.17 69.09 33.24 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 71.60 39.73 C 75.69 39.13 79.84 39.39 83.95 39.35 C 405.99 39.35 728.03 39.35 1050.06 39.35 C 1070.59 39.90 1089.73 55.00 1094.94 74.88 C 1097.27 82.37 1096.56 90.27 1096.65 97.99 C 1096.66 225.66 1096.63 353.34 1096.66 481.01 C 1096.47 493.39 1091.06 505.55 1082.16 514.14 C 1073.68 522.50 1062.00 527.79 1050.04 527.99 C 728.04 528.01 406.04 527.99 84.05 528.00 C 78.66 527.97 73.18 528.32 67.90 527.00 C 53.29 523.85 40.44 513.55 34.21 499.96 C 30.87 493.17 29.70 485.55 29.58 478.05 C 29.59 348.35 29.58 218.65 29.58 88.95 C 29.58 77.84 33.02 66.66 40.06 57.98 C 47.69 48.12 59.28 41.51 71.60 39.73 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 237.93 64.99 C 245.04 63.98 252.08 60.55 259.35 62.51 C 278.68 67.09 297.38 74.12 315.34 82.59 C 323.88 86.49 330.90 92.89 337.50 99.42 C 342.08 105.98 341.83 114.46 343.41 122.03 C 349.99 109.88 355.50 97.19 362.02 85.01 C 365.60 85.26 369.18 86.17 372.77 85.81 C 375.88 82.81 376.88 78.11 380.25 75.41 C 392.83 74.69 405.49 75.53 418.04 76.64 C 430.15 77.99 442.74 80.08 453.13 86.85 C 464.75 94.40 471.87 107.48 474.08 120.95 C 476.56 136.07 475.15 151.59 471.62 166.43 C 471.15 168.27 470.63 170.10 470.10 171.93 C 469.27 174.69 468.57 177.49 467.68 180.24 C 467.04 181.98 466.25 183.67 465.41 185.32 C 463.93 189.36 463.07 193.62 461.38 197.59 C 460.29 199.74 459.28 201.91 458.27 204.09 C 455.79 210.07 452.10 215.45 449.72 221.47 C 447.05 224.20 445.30 227.64 442.94 230.62 C 436.11 239.78 428.18 248.18 418.98 255.00 C 415.87 257.32 412.16 258.67 408.46 259.73 C 407.01 260.09 405.56 260.42 404.09 260.67 C 399.34 261.01 394.53 260.98 389.84 260.16 C 388.14 259.78 386.48 259.36 384.82 258.89 C 379.89 257.36 375.17 255.22 370.63 252.77 C 369.28 251.98 367.94 251.20 366.65 250.33 C 362.80 247.58 359.18 244.52 355.67 241.35 C 354.53 240.31 353.43 239.22 352.38 238.09 C 349.72 235.16 347.19 232.10 344.85 228.91 C 343.99 227.71 343.16 226.49 342.39 225.24 C 338.52 218.77 335.62 211.55 334.96 203.99 C 334.18 193.06 335.31 182.12 337.04 171.34 C 333.19 173.47 329.04 175.14 324.63 175.59 C 307.83 177.74 290.86 176.65 273.99 177.11 C 281.03 185.03 287.94 193.16 296.18 199.89 C 309.13 211.03 324.47 218.74 339.38 226.86 C 338.96 228.76 338.56 230.68 338.12 232.58 C 337.12 237.05 336.08 241.51 334.93 245.93 C 328.74 245.97 322.35 246.66 317.04 250.12 C 309.95 254.63 301.45 259.11 298.84 267.73 C 298.09 268.20 297.34 268.68 296.60 269.15 C 292.63 266.84 288.52 264.79 284.34 262.88 C 282.81 262.15 281.30 261.38 279.81 260.59 C 272.85 256.87 265.68 253.46 259.50 248.47 C 252.11 243.55 245.18 237.98 237.77 233.10 C 234.28 243.01 230.18 252.83 224.80 261.85 C 222.45 261.75 220.74 259.37 218.79 258.17 C 211.61 252.74 204.47 247.26 197.20 241.95 C 196.09 241.05 194.84 240.24 194.09 238.99 C 192.02 224.00 193.94 208.89 194.98 193.90 C 190.87 197.84 186.84 202.05 181.66 204.61 C 172.45 209.20 162.72 212.63 153.03 216.06 C 140.45 219.91 127.41 222.13 114.31 223.15 C 113.70 226.97 113.23 230.82 113.05 234.69 C 115.31 235.63 117.57 236.56 119.84 237.47 C 120.42 243.29 120.48 249.18 120.09 255.02 C 118.71 256.48 116.76 257.18 115.00 258.06 C 106.72 261.72 98.56 265.62 90.31 269.35 C 87.29 270.68 84.44 272.66 81.09 273.07 C 77.75 269.72 74.45 266.22 71.69 262.37 C 70.59 245.91 72.96 229.43 74.47 213.05 C 74.78 208.70 75.92 204.31 75.20 199.95 C 72.86 189.26 69.87 178.70 67.81 167.96 C 71.68 165.24 77.00 165.30 81.27 163.18 C 84.06 154.09 83.68 144.21 87.30 135.31 C 88.85 130.41 92.47 126.65 96.05 123.14 C 91.69 121.47 87.03 120.83 82.65 119.26 C 76.62 115.98 72.53 109.90 70.53 103.43 C 67.82 95.09 67.68 86.23 66.45 77.62 C 65.73 74.27 68.60 71.77 70.88 69.83 C 74.85 66.68 80.09 66.00 85.01 66.01 C 98.58 65.89 111.90 68.99 125.04 72.07 C 137.98 75.30 151.02 79.32 162.22 86.78 C 174.24 94.75 183.04 106.70 189.55 119.39 C 194.72 130.54 198.51 142.28 201.60 154.16 C 203.73 145.07 205.52 135.91 207.85 126.87 C 209.54 119.92 211.71 113.10 213.11 106.09 C 209.48 104.57 205.83 103.10 202.16 101.67 C 204.18 90.14 206.52 78.65 209.18 67.25 C 218.81 67.41 228.47 66.93 237.93 64.99 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 247.12 73.11 C 250.37 72.45 253.67 71.07 257.00 72.00 C 275.09 76.21 292.48 82.89 309.35 90.57 C 317.37 94.24 324.49 99.83 330.29 106.41 C 332.50 113.04 333.04 120.11 334.03 127.01 C 334.67 136.97 335.87 147.06 334.18 156.98 C 333.65 160.43 331.46 163.96 327.91 164.87 C 322.08 166.49 315.98 166.48 309.99 166.98 C 291.36 167.48 272.72 166.88 254.09 167.30 C 260.14 177.71 269.03 186.01 276.86 195.03 C 291.13 210.83 309.37 222.18 328.08 231.97 C 327.74 233.39 327.41 234.83 327.09 236.26 C 321.38 237.00 316.01 239.24 311.13 242.23 C 304.65 246.24 298.11 250.49 293.29 256.50 C 283.33 250.88 272.51 246.63 263.60 239.29 C 252.61 231.99 242.39 223.65 232.10 215.42 C 229.55 226.51 226.33 237.49 221.20 247.68 C 215.38 243.33 209.69 238.80 203.76 234.60 C 203.25 230.07 202.80 225.53 203.00 220.97 C 204.07 201.93 205.61 182.82 209.75 164.16 C 213.89 142.65 219.30 121.43 225.09 100.32 C 221.20 98.74 217.33 97.11 213.39 95.68 C 214.38 89.41 215.93 83.25 217.06 77.01 C 227.20 76.96 237.25 75.31 247.12 73.11 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 76.50 77.65 C 78.27 76.91 80.02 75.95 81.98 75.91 C 93.47 75.20 104.82 77.67 115.99 80.01 C 129.24 83.05 142.70 86.45 154.46 93.52 C 160.61 97.06 165.70 102.14 170.28 107.50 C 180.15 119.49 185.69 134.29 189.95 149.05 C 192.29 158.27 194.54 168.03 192.34 177.50 C 190.03 186.58 182.58 193.50 174.27 197.29 C 166.00 200.95 157.54 204.16 148.97 207.04 C 136.98 210.40 124.62 212.94 112.14 213.19 C 110.29 211.09 108.38 209.03 106.54 206.91 C 105.09 218.09 103.49 229.25 102.04 240.42 C 104.82 241.64 107.58 242.87 110.35 244.10 C 110.35 245.84 110.36 247.59 110.36 249.34 C 101.50 253.36 92.67 257.47 83.84 261.55 C 83.02 260.64 82.21 259.73 81.40 258.82 C 80.86 239.08 84.11 219.54 85.68 199.93 C 83.09 191.45 81.35 182.74 79.30 174.12 C 82.60 173.14 86.08 172.56 89.19 171.06 C 94.02 160.12 92.40 147.43 97.53 136.57 C 99.32 132.49 103.49 130.41 106.76 127.70 C 110.62 124.43 115.96 124.56 120.47 122.76 C 110.34 117.98 100.05 113.29 89.05 110.91 C 84.54 110.15 81.96 105.83 80.45 101.91 C 77.61 94.15 77.54 85.77 76.50 77.65 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 461.38 197.59 C 567.13 145.56 679.33 107.79 793.16 77.84 C 793.56 79.23 793.96 80.63 794.38 82.03 C 678.99 112.40 565.20 150.73 458.27 204.09 C 459.28 201.91 460.29 199.74 461.38 197.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 557.03 169.00 C 645.29 131.43 737.52 104.25 830.16 79.84 C 830.56 81.24 830.96 82.63 831.38 84.03 C 745.92 106.51 660.86 131.40 578.88 164.64 C 532.21 183.65 486.48 205.20 442.94 230.62 C 445.30 227.64 447.05 224.20 449.72 221.47 C 484.56 202.16 520.34 184.54 557.03 169.00 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 385.31 84.82 C 401.96 85.17 418.85 85.42 435.08 89.58 C 444.65 91.90 453.54 97.76 458.48 106.41 C 465.56 118.25 465.98 132.57 465.10 145.95 C 463.55 161.18 459.02 175.94 453.41 190.12 C 445.13 211.54 432.72 232.15 414.20 246.21 C 408.33 251.04 400.19 251.70 392.95 250.59 C 382.50 249.15 373.13 243.53 365.32 236.67 C 355.58 228.13 346.83 217.19 344.86 204.03 C 343.73 187.06 346.21 169.68 353.03 154.04 C 357.16 145.57 361.43 137.17 365.65 128.74 C 361.50 127.45 357.36 126.13 353.24 124.78 C 358.07 115.04 362.91 105.31 367.57 95.50 C 371.04 95.77 374.50 96.14 377.94 96.68 C 380.42 92.74 382.95 88.83 385.31 84.82 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 576.61 176.57 C 666.73 135.58 762.74 110.05 858.16 84.77 C 858.56 86.17 858.95 87.57 859.37 88.97 C 777.09 110.75 694.52 132.66 615.49 164.65 C 564.65 185.17 515.63 210.15 469.15 239.21 C 467.04 240.45 466.24 242.93 464.87 244.83 C 461.78 249.26 462.48 254.94 461.97 260.04 C 468.40 252.78 477.58 249.08 486.22 245.21 C 495.23 241.64 502.73 235.28 511.49 231.25 C 514.22 229.92 517.36 229.66 519.97 228.07 C 552.92 207.46 586.90 188.44 622.15 172.05 C 706.87 132.31 798.09 109.74 888.15 85.78 C 888.54 87.18 888.94 88.58 889.35 89.98 C 845.95 101.42 802.50 112.74 759.50 125.64 C 717.48 138.20 675.93 152.63 635.89 170.59 C 596.65 188.09 558.91 208.84 522.53 231.67 C 519.70 235.14 516.81 239.16 516.52 243.82 C 516.24 246.65 516.13 249.49 515.92 252.32 C 523.82 243.05 535.91 239.62 546.43 234.36 C 555.30 229.35 563.55 222.80 573.70 220.55 C 606.06 202.74 638.83 185.59 672.59 170.55 C 712.10 152.75 752.98 138.11 794.46 125.60 C 838.69 112.16 883.46 100.62 928.13 88.72 C 928.53 90.14 928.94 91.55 929.36 92.96 C 849.44 114.18 768.75 134.24 692.44 166.65 C 652.82 183.41 614.47 203.01 576.88 223.87 C 571.83 228.05 570.00 234.81 570.03 241.18 C 577.15 232.76 587.64 228.72 597.45 224.37 C 608.19 219.67 617.05 210.77 628.95 208.88 C 666.94 192.06 704.74 174.72 743.40 159.47 C 780.63 144.68 818.87 132.39 857.92 123.43 C 892.75 115.26 928.03 109.19 963.35 103.58 C 963.60 105.02 963.89 106.46 964.18 107.91 C 917.99 115.09 871.86 123.37 826.77 135.84 C 759.40 154.33 695.85 183.89 632.24 212.29 C 626.50 215.69 625.13 223.10 625.01 229.29 C 632.62 220.20 644.17 216.38 654.55 211.49 C 664.40 206.73 672.86 198.41 684.15 197.19 C 738.56 177.42 792.13 154.70 848.47 140.75 C 894.88 129.34 942.17 122.08 989.33 114.52 C 989.60 115.96 989.90 117.41 990.19 118.86 C 947.98 125.37 905.75 132.17 864.05 141.51 C 822.57 150.64 782.49 164.96 742.80 179.89 C 723.93 186.99 705.04 194.08 686.20 201.26 C 681.14 204.83 680.12 211.64 680.05 217.44 C 686.65 209.50 696.34 205.44 705.56 201.42 C 714.99 197.65 722.74 190.73 732.13 186.88 C 734.58 185.77 737.33 185.97 739.92 185.38 C 779.56 172.98 818.95 159.62 859.21 149.28 C 898.42 139.20 938.78 134.96 978.89 130.08 C 992.12 128.54 1005.34 126.88 1018.58 125.45 C 1018.66 126.87 1018.82 128.28 1018.84 129.71 C 980.51 134.44 942.05 138.29 903.91 144.40 C 865.28 150.57 827.82 162.13 790.62 173.93 C 795.41 174.32 799.89 172.35 804.49 171.34 C 844.20 161.50 884.18 152.00 924.98 147.93 C 958.07 144.92 991.34 144.76 1024.47 142.31 C 1024.62 143.71 1024.83 145.12 1025.03 146.52 C 985.08 149.78 944.81 148.92 905.08 154.69 C 867.90 160.08 831.35 169.02 794.99 178.29 C 793.01 180.94 790.94 183.75 790.59 187.15 C 789.95 193.96 789.84 200.93 787.67 207.49 C 785.11 214.64 779.62 220.22 773.72 224.77 C 781.80 223.99 790.04 224.57 798.03 223.07 C 880.29 199.76 962.51 176.33 1044.76 152.96 C 1045.09 154.37 1045.45 155.78 1045.82 157.19 C 970.58 178.57 895.33 199.97 820.09 221.36 C 818.28 221.85 816.47 222.27 814.68 222.75 C 825.47 223.09 836.23 221.95 847.01 221.80 C 852.99 221.63 858.99 221.42 864.97 221.01 C 873.66 220.53 882.53 221.25 891.03 219.04 C 939.80 207.24 988.61 195.63 1037.36 183.80 C 1037.73 185.21 1038.09 186.62 1038.48 188.04 C 1002.84 196.60 967.22 205.19 931.58 213.73 C 923.03 215.70 914.57 218.07 905.95 219.68 C 948.06 217.65 990.22 216.39 1032.35 214.61 C 1032.36 215.15 1032.37 216.21 1032.38 216.75 C 1033.84 216.29 1035.30 215.84 1036.80 215.39 C 1037.14 216.85 1037.51 218.31 1037.89 219.76 C 1009.96 227.25 982.69 236.93 954.89 244.85 C 913.24 256.80 870.08 262.08 827.11 266.68 C 819.90 267.56 812.54 267.66 805.52 269.73 C 837.69 268.34 869.93 266.95 901.83 262.38 C 947.48 255.49 992.11 243.39 1037.11 233.32 C 1037.36 234.74 1037.68 236.17 1037.98 237.60 C 1007.45 244.52 977.07 252.07 946.46 258.60 C 926.46 262.92 906.29 266.52 885.95 268.79 C 842.41 273.47 798.57 273.97 754.88 276.33 C 746.67 278.85 738.23 276.00 730.12 274.48 C 716.24 271.27 700.75 274.08 688.12 266.23 C 690.52 271.52 693.27 277.26 699.07 279.51 C 714.71 280.01 730.38 279.85 746.03 280.05 C 756.67 280.86 767.35 280.02 778.00 280.61 C 802.33 280.69 826.66 280.24 850.94 278.67 C 905.85 274.67 959.86 263.46 1013.90 253.48 C 1014.04 254.93 1014.19 256.37 1014.35 257.83 C 974.28 265.23 934.28 273.24 893.86 278.58 C 874.21 281.30 854.41 282.77 834.62 284.09 C 831.12 283.48 827.61 282.42 824.03 282.65 C 820.20 283.23 816.46 284.38 812.59 284.75 C 803.38 284.21 794.19 285.32 784.98 285.01 C 757.31 284.36 729.61 284.42 701.93 283.98 C 698.21 283.87 694.63 285.23 690.91 284.95 C 681.16 284.19 671.82 280.73 662.02 280.34 C 651.99 279.83 641.57 279.13 632.60 274.13 C 634.86 279.67 638.17 285.46 644.17 287.49 C 681.76 290.40 719.37 293.09 757.04 294.65 C 763.72 294.81 770.41 295.03 777.10 295.00 C 776.81 296.46 776.51 297.92 776.25 299.38 C 748.77 299.01 721.33 297.32 693.92 295.40 C 693.88 294.38 693.85 293.35 693.82 292.34 C 690.90 293.27 687.99 294.21 685.04 295.01 C 673.07 293.79 661.03 293.28 649.05 292.20 C 643.37 291.53 637.71 292.95 632.05 292.19 C 623.63 291.19 615.51 288.26 606.99 288.05 C 596.73 287.25 585.91 286.99 576.81 281.57 C 579.07 287.74 583.25 293.99 589.93 295.75 C 611.67 299.13 633.47 302.33 655.35 304.66 L 653.73 305.19 C 653.59 306.40 653.51 307.64 653.43 308.87 C 632.25 306.44 611.14 303.49 590.09 300.16 C 586.28 299.44 582.43 300.20 578.59 300.18 C 572.84 299.12 567.08 298.11 561.35 296.96 C 548.32 294.15 534.06 296.45 522.01 289.69 C 523.90 293.65 525.77 297.63 527.83 301.51 C 526.45 301.99 525.09 302.48 523.73 302.99 C 519.65 296.14 517.54 288.00 511.59 282.39 C 506.93 276.75 499.88 273.90 492.90 272.43 C 485.53 271.01 478.25 273.43 471.08 274.82 C 467.07 275.81 462.54 276.44 459.54 279.55 C 457.61 281.48 458.35 284.37 458.33 286.79 C 456.21 287.18 454.10 287.63 452.01 288.17 C 444.48 283.72 435.41 281.66 426.81 283.83 C 420.12 285.61 412.62 285.72 406.80 289.83 C 402.85 293.04 404.99 298.91 408.26 301.77 C 413.62 306.49 420.28 309.77 427.22 311.40 C 425.81 312.59 424.40 313.78 423.00 314.97 C 420.32 313.99 417.69 312.88 415.14 311.60 C 416.34 314.01 417.49 316.46 418.61 318.92 C 417.47 319.96 416.33 320.99 415.20 322.03 C 412.14 315.88 409.82 309.10 404.69 304.27 C 400.15 298.84 393.38 296.01 386.63 294.47 C 380.50 293.23 374.23 294.42 368.28 295.99 C 367.16 295.40 366.05 294.80 364.94 294.21 C 364.33 295.12 363.72 296.04 363.12 296.96 C 359.07 298.10 354.05 298.78 351.75 302.79 C 350.12 305.80 352.19 308.97 353.48 311.67 C 352.61 312.99 351.74 314.31 350.88 315.63 C 348.81 312.62 347.57 309.18 346.05 305.89 C 339.69 302.43 332.01 302.16 325.06 303.82 C 317.87 305.60 309.79 305.85 303.94 310.96 C 300.78 309.77 297.59 308.65 294.39 307.57 C 295.33 306.71 296.27 305.85 297.22 304.99 C 297.12 301.71 296.86 298.30 298.16 295.19 C 299.74 290.52 303.37 287.06 306.46 283.37 C 308.24 281.33 307.76 278.38 308.20 275.89 C 308.37 272.51 309.47 269.29 310.70 266.17 C 305.19 269.04 299.87 272.26 294.60 275.54 C 285.15 281.48 273.87 284.12 265.09 291.15 C 259.73 296.01 254.41 301.70 253.08 309.09 L 254.56 308.32 C 251.15 312.35 250.69 317.98 249.15 322.87 C 244.59 321.46 239.84 320.13 235.02 320.77 C 229.28 321.46 223.66 322.89 218.01 324.10 C 214.50 325.01 210.42 326.04 208.45 329.39 C 206.59 332.43 208.44 336.09 210.45 338.54 C 213.75 342.16 218.25 344.39 222.59 346.52 C 228.84 349.59 235.93 349.80 242.72 350.59 C 242.42 352.05 242.15 353.53 241.87 355.00 C 234.87 353.89 227.50 353.92 221.04 350.60 C 214.51 347.49 207.09 343.92 204.25 336.75 C 202.62 333.24 203.45 329.30 204.99 325.93 C 201.18 322.33 200.20 316.78 201.87 311.92 C 200.49 315.88 198.95 319.78 197.67 323.78 C 196.83 323.60 195.13 323.25 194.28 323.07 C 194.08 322.83 193.68 322.34 193.48 322.09 C 196.57 313.72 199.83 305.42 202.91 297.04 C 204.27 297.53 205.64 298.02 207.01 298.52 C 205.73 302.05 204.39 305.57 203.09 309.10 C 206.19 303.50 210.62 298.73 215.51 294.65 C 222.42 289.67 230.45 286.62 238.15 283.14 C 247.55 278.60 255.57 271.16 265.94 268.75 C 270.80 266.48 275.04 263.06 279.81 260.59 C 281.30 261.38 282.81 262.15 284.34 262.88 C 279.72 265.78 274.87 268.34 270.45 271.54 C 266.77 275.47 264.47 280.60 264.14 286.01 C 274.53 279.53 286.47 276.08 296.60 269.15 C 297.34 268.68 298.09 268.20 298.84 267.73 C 303.88 264.29 309.57 262.13 315.29 260.16 C 327.58 252.68 339.87 245.20 352.38 238.09 C 353.43 239.22 354.53 240.31 355.67 241.35 C 343.25 248.27 331.04 255.59 319.00 263.14 C 314.89 267.00 312.50 272.52 312.15 278.15 C 318.54 274.23 325.32 270.98 332.25 268.12 C 340.84 264.45 347.99 258.11 356.66 254.58 C 360.11 253.46 363.63 252.42 366.65 250.33 C 367.94 251.20 369.28 251.98 370.63 252.77 C 364.18 256.02 360.67 263.17 360.12 270.15 C 366.61 266.38 373.37 263.07 380.28 260.12 C 381.72 259.48 383.25 259.08 384.82 258.89 C 386.48 259.36 388.14 259.78 389.84 260.16 C 379.44 266.43 366.69 269.07 358.10 278.10 C 353.17 283.11 347.84 289.56 349.91 297.13 C 353.18 295.62 356.45 294.03 359.97 293.20 C 370.16 290.94 380.81 287.72 391.18 291.00 C 400.61 284.04 403.95 271.88 404.09 260.67 C 405.56 260.42 407.01 260.09 408.46 259.73 C 408.31 262.51 408.14 265.28 407.96 268.06 C 415.04 259.95 425.42 256.20 434.98 251.94 C 444.67 247.59 452.73 239.85 463.20 237.23 C 464.40 236.88 465.53 236.31 466.60 235.66 C 501.90 213.54 538.68 193.78 576.61 176.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 467.68 180.24 C 557.28 140.88 650.64 110.68 745.20 85.76 C 745.58 87.15 745.96 88.55 746.36 89.94 C 652.18 114.79 559.15 144.82 469.91 184.06 C 468.85 184.50 467.90 185.11 467.06 185.89 C 466.65 185.75 465.82 185.46 465.41 185.32 C 466.25 183.67 467.04 181.98 467.68 180.24 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 471.62 166.43 C 545.19 137.49 620.75 113.82 697.18 93.69 C 697.58 95.09 697.98 96.49 698.40 97.90 C 621.03 118.33 544.39 142.06 470.10 171.93 C 470.63 170.10 471.15 168.27 471.62 166.43 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 256.72 113.44 C 264.65 114.14 271.64 118.19 279.11 120.56 C 285.40 122.37 290.92 126.06 296.43 129.49 C 300.54 132.26 304.86 134.98 307.77 139.09 C 306.22 143.83 301.19 145.58 296.85 146.83 C 288.42 149.00 279.68 149.78 271.00 150.07 C 263.30 150.97 255.60 149.68 247.91 149.20 C 250.79 137.26 253.99 125.41 256.72 113.44 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 123.14 123.60 C 132.16 127.41 140.49 132.79 147.92 139.13 C 153.06 144.01 158.33 149.80 159.24 157.12 C 154.48 160.09 149.27 162.22 144.00 164.09 C 135.95 166.95 127.93 170.06 119.48 171.56 C 115.05 162.40 117.73 152.10 118.66 142.50 C 119.30 136.03 120.92 129.70 123.14 123.60 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 264.11 126.07 C 267.28 125.93 270.14 127.92 273.13 128.81 C 279.57 130.88 285.65 133.97 291.13 137.94 C 281.16 140.19 270.83 140.63 260.64 140.25 C 261.59 135.48 262.28 130.59 264.11 126.07 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 344.76 132.69 C 346.74 133.46 349.97 133.10 351.07 135.11 C 349.79 139.41 347.33 143.25 345.15 147.15 C 344.65 142.34 344.53 137.51 344.76 132.69 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 402.16 134.16 C 405.42 133.67 408.60 134.93 411.53 136.22 C 417.25 138.93 422.52 142.52 427.52 146.39 C 431.21 149.34 435.00 152.47 437.26 156.71 C 439.06 161.46 438.85 166.87 436.69 171.48 C 432.25 181.14 424.65 188.81 417.30 196.30 C 410.79 203.21 403.05 208.84 395.00 213.82 C 390.94 216.28 386.62 218.52 381.87 219.23 C 381.00 211.86 380.44 204.34 381.96 197.01 C 384.83 179.46 391.10 162.75 396.89 146.01 C 398.40 141.97 399.68 137.74 402.16 134.16 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 129.27 138.01 C 135.86 141.61 141.91 146.30 146.59 152.22 C 140.36 155.44 133.59 157.50 126.85 159.36 C 127.19 152.20 128.35 145.11 129.27 138.01 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 396.85 176.94 C 400.47 166.40 403.53 155.63 407.85 145.35 C 414.86 148.88 421.45 153.40 426.85 159.11 C 429.23 161.58 428.80 165.47 427.31 168.28 C 423.44 175.68 417.74 181.92 411.86 187.77 C 409.37 190.19 407.17 192.98 404.28 194.97 C 400.25 197.08 396.07 198.91 391.91 200.76 C 392.05 192.59 394.86 184.79 396.85 176.94 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 324.63 175.59 C 329.04 175.14 333.19 173.47 337.04 171.34 C 335.31 182.12 334.18 193.06 334.96 203.99 C 335.62 211.55 338.52 218.77 342.39 225.24 C 341.38 225.77 340.38 226.31 339.38 226.86 C 324.47 218.74 309.13 211.03 296.18 199.89 C 287.94 193.16 281.03 185.03 273.99 177.11 C 290.86 176.65 307.83 177.74 324.63 175.59 Z" />\n
      <path fill="#5d5b50" d=" M 788.28 174.25 C 788.77 174.76 788.77 174.76 788.28 174.25 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 740.01 189.98 C 755.68 184.96 771.34 179.88 787.08 175.05 C 777.69 178.79 770.03 185.74 760.64 189.47 C 751.40 193.47 741.72 197.57 735.04 205.44 C 735.37 202.08 735.25 198.58 736.59 195.42 C 737.56 193.50 738.84 191.77 740.01 189.98 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 765.25 192.23 C 773.39 188.38 780.52 182.72 788.71 178.93 C 784.14 187.92 786.98 198.63 782.81 207.76 C 779.78 214.06 774.52 219.03 768.70 222.76 C 763.68 226.29 757.21 224.79 751.48 225.51 C 750.63 226.76 749.77 228.15 748.03 228.03 C 743.40 228.60 738.05 229.95 733.91 227.12 C 729.87 224.12 731.27 218.18 733.64 214.56 C 737.80 208.53 742.91 202.80 749.62 199.58 C 754.68 196.84 759.95 194.49 765.25 192.23 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 712.94 202.81 C 719.96 198.99 726.47 194.26 733.72 190.84 C 730.99 195.81 730.98 201.54 730.56 207.03 C 730.39 211.56 727.85 215.49 727.05 219.88 C 726.44 223.37 723.79 225.93 721.52 228.44 C 719.25 230.53 717.01 232.94 714.06 233.99 C 710.06 233.97 706.02 233.62 702.09 234.52 C 694.71 236.12 687.13 237.14 680.12 240.08 C 677.87 238.42 675.87 235.97 676.38 232.98 C 677.26 225.80 683.05 220.67 687.93 215.89 C 695.30 209.91 704.57 207.05 712.94 202.81 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 391.91 200.76 C 396.07 198.91 400.25 197.08 404.28 194.97 C 400.08 198.59 395.53 201.78 390.83 204.72 C 391.04 203.45 391.26 202.19 391.50 200.94 L 391.91 200.76 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 652.35 217.32 C 661.72 213.46 669.69 206.98 678.85 202.70 C 674.46 210.01 677.17 219.03 673.61 226.58 C 672.19 229.66 672.32 233.38 670.14 236.10 C 668.23 238.55 666.18 240.95 663.69 242.83 C 657.81 241.92 651.82 240.82 645.90 242.18 C 637.78 244.00 629.20 244.84 621.92 249.18 C 619.84 242.42 624.50 236.43 628.82 231.80 C 634.88 224.53 643.98 221.14 652.35 217.32 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 595.92 229.85 C 605.87 225.99 614.22 219.11 623.86 214.62 C 619.35 222.21 622.29 231.58 618.32 239.35 C 617.24 244.12 615.51 248.68 611.82 252.10 C 605.20 249.77 598.08 248.00 591.08 249.60 C 582.64 251.51 573.62 252.16 566.12 256.87 C 567.26 250.76 571.50 246.03 575.72 241.77 C 581.23 236.03 588.83 233.12 595.92 229.85 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 1003.14 220.12 C 1009.94 219.98 1016.73 219.38 1023.54 219.23 C 989.07 229.33 955.23 241.84 919.94 248.97 C 883.98 256.29 847.44 260.36 810.95 263.91 C 806.56 263.27 803.37 259.04 801.62 255.15 C 868.90 244.11 936.24 233.48 1003.54 222.53 C 1003.44 221.92 1003.24 220.72 1003.14 220.12 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 984.04 220.91 C 986.00 220.19 988.11 220.15 990.19 220.00 C 988.46 220.49 986.82 221.29 985.06 221.56 C 978.27 221.96 971.62 223.38 964.91 224.37 C 909.84 233.23 854.78 242.17 799.70 250.94 C 798.94 249.30 798.16 247.66 797.38 246.04 C 822.23 239.99 847.11 234.07 871.98 228.06 C 877.95 226.74 883.83 224.81 889.97 224.42 C 921.33 223.36 952.71 221.88 984.04 220.91 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 339.38 226.86 C 340.38 226.31 341.38 225.77 342.39 225.24 C 343.16 226.49 343.99 227.71 344.85 228.91 C 342.60 230.12 340.35 231.34 338.12 232.58 C 338.56 230.68 338.96 228.76 339.38 226.86 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 798.93 228.05 C 821.03 226.91 843.17 226.49 865.27 225.30 C 842.04 230.71 818.88 236.39 795.69 241.95 C 796.10 243.00 796.51 244.05 796.93 245.11 C 793.82 239.46 789.30 234.66 783.54 231.65 C 788.70 230.57 793.62 228.34 798.93 228.05 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 551.43 236.54 C 557.16 233.14 562.67 229.34 568.79 226.63 C 564.50 233.96 567.20 242.92 563.63 250.44 C 562.18 254.05 562.02 258.24 559.19 261.18 C 551.99 257.86 543.94 255.54 535.97 257.05 C 528.40 258.50 520.79 259.92 513.48 262.40 C 517.97 256.01 523.45 249.97 530.64 246.62 C 537.37 242.83 544.86 240.62 551.43 236.54 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 719.88 235.76 C 722.94 233.35 725.66 230.55 728.28 227.66 C 730.12 230.21 732.75 232.01 735.82 232.75 C 732.94 234.53 730.80 237.31 730.16 240.68 C 726.93 238.66 723.43 237.11 719.88 235.76 Z" />\n
      <path fill="#504d45" d=" M 778.11 228.09 C 781.06 226.52 778.27 231.42 778.11 228.09 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 338.12 232.58 C 340.35 231.34 342.60 230.12 344.85 228.91 C 347.19 232.10 349.72 235.16 352.38 238.09 C 339.87 245.20 327.58 252.68 315.29 260.16 C 309.57 262.13 303.88 264.29 298.84 267.73 C 301.45 259.11 309.95 254.63 317.04 250.12 C 322.35 246.66 328.74 245.97 334.93 245.93 C 336.08 241.51 337.12 237.05 338.12 232.58 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 747.01 233.67 C 754.53 232.42 762.23 229.36 769.89 231.31 C 770.51 232.55 770.89 233.87 771.38 235.17 C 773.80 234.70 776.33 233.26 778.79 234.25 C 784.32 236.64 789.29 240.62 792.19 245.97 C 796.20 252.42 797.93 260.33 803.69 265.61 C 793.36 264.61 783.40 261.14 772.99 260.82 C 768.12 260.66 763.29 260.05 758.48 259.36 C 752.11 258.43 746.31 255.30 740.97 251.86 C 737.41 249.51 733.99 245.53 734.61 241.02 C 736.20 235.73 742.40 234.81 747.01 233.67 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 494.94 245.91 C 501.57 242.18 507.82 237.80 514.70 234.51 C 510.36 242.80 513.15 252.69 509.22 261.08 C 507.83 264.64 506.21 268.13 503.74 271.07 C 499.23 269.61 494.73 267.86 489.95 267.62 C 482.97 267.22 476.23 269.42 469.45 270.66 C 465.27 271.42 461.30 272.97 457.53 274.88 C 459.64 268.56 464.44 263.64 469.25 259.24 C 476.92 253.25 486.42 250.41 494.94 245.91 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 698.79 239.66 C 704.82 238.15 711.28 237.49 717.26 239.64 C 722.75 241.59 729.11 243.65 732.18 249.02 C 734.13 252.26 737.36 254.56 738.90 258.07 C 741.46 263.38 743.35 269.31 748.13 273.13 C 737.64 272.32 727.58 268.61 717.02 268.43 C 708.47 267.68 699.45 267.55 691.75 263.25 C 686.80 260.60 681.02 257.72 679.15 251.99 C 677.75 248.79 679.95 245.10 682.98 243.83 C 687.95 241.49 693.50 240.94 698.79 239.66 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 668.14 244.93 C 669.94 243.15 671.65 241.29 673.30 239.37 C 674.35 240.63 675.46 241.87 676.57 243.10 C 675.76 244.76 675.00 246.45 674.30 248.16 C 672.29 246.99 670.23 245.92 668.14 244.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 319.00 263.14 C 331.04 255.59 343.25 248.27 355.67 241.35 C 359.18 244.52 362.80 247.58 366.65 250.33 C 363.63 252.42 360.11 253.46 356.66 254.58 C 347.99 258.11 340.84 264.45 332.25 268.12 C 325.32 270.98 318.54 274.23 312.15 278.15 C 312.50 272.52 314.89 267.00 319.00 263.14 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 434.02 257.16 C 443.51 253.32 451.54 246.76 460.75 242.37 C 457.09 249.39 458.40 257.50 456.65 264.99 C 454.80 270.87 452.33 276.80 447.63 281.01 C 441.30 278.88 434.52 277.76 427.90 279.18 C 419.50 281.04 410.56 281.80 403.15 286.56 C 403.59 283.27 404.18 279.88 406.26 277.18 C 409.98 271.99 414.38 267.03 420.04 263.91 C 424.55 261.37 429.23 259.12 434.02 257.16 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 646.98 246.45 C 655.90 244.67 665.09 247.46 672.57 252.33 C 675.46 254.17 676.71 257.55 679.03 259.97 C 684.88 265.94 685.81 275.07 692.05 280.81 C 681.60 279.60 671.47 276.26 660.91 275.93 C 652.26 275.33 643.18 274.93 635.45 270.56 C 630.55 267.89 624.78 264.85 623.25 259.02 C 622.06 255.46 624.93 252.15 628.11 250.99 C 634.16 248.65 640.68 247.87 646.98 246.45 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 618.53 251.07 C 618.84 251.69 619.16 252.32 619.48 252.95 C 619.20 253.91 618.93 254.88 618.68 255.85 C 617.73 255.30 616.80 254.76 615.87 254.22 C 616.75 253.17 617.64 252.12 618.53 251.07 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 370.63 252.77 C 375.17 255.22 379.89 257.36 384.82 258.89 C 383.25 259.08 381.72 259.48 380.28 260.12 C 373.37 263.07 366.61 266.38 360.12 270.15 C 360.67 263.17 364.18 256.02 370.63 252.77 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 576.98 257.05 C 583.63 255.70 590.22 253.74 597.02 253.37 C 603.65 253.49 610.10 255.89 615.78 259.21 C 619.30 261.03 620.76 264.92 623.40 267.66 C 629.28 273.54 629.90 282.85 636.42 288.28 C 625.86 287.39 615.71 283.70 605.08 283.55 C 596.54 282.81 587.52 282.58 579.89 278.20 C 574.47 275.39 567.87 271.80 567.19 265.01 C 567.33 259.96 572.87 258.03 576.98 257.05 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 330.50 273.67 C 340.59 269.82 349.08 262.94 358.74 258.23 C 356.04 263.20 356.43 268.93 355.33 274.27 C 351.93 278.66 347.52 282.54 345.87 288.04 C 344.74 290.96 345.04 294.13 345.38 297.17 C 343.77 298.29 342.17 300.12 340.01 299.16 C 331.33 297.07 322.66 299.99 314.18 301.63 C 310.19 302.34 306.43 303.87 302.87 305.76 C 302.10 303.63 300.87 301.43 301.64 299.11 C 302.89 293.18 307.53 288.82 311.58 284.63 C 316.87 279.47 323.90 276.72 330.50 273.67 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 744.10 258.83 C 752.50 263.88 762.48 264.46 772.01 265.16 C 782.63 265.08 792.66 269.49 803.27 269.45 C 787.91 271.00 772.46 270.87 757.06 271.77 C 754.29 272.42 752.15 270.41 750.17 268.86 C 746.97 266.37 745.87 262.29 744.10 258.83 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 389.84 260.16 C 394.53 260.98 399.34 261.01 404.09 260.67 C 403.95 271.88 400.61 284.04 391.18 291.00 C 380.81 287.72 370.16 290.94 359.97 293.20 C 356.45 294.03 353.18 295.62 349.91 297.13 C 347.84 289.56 353.17 283.11 358.10 278.10 C 366.69 269.07 379.44 266.43 389.84 260.16 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 522.89 264.21 C 530.90 262.76 539.04 259.71 547.24 261.64 C 552.68 263.00 558.09 265.08 562.51 268.60 C 564.93 271.51 566.91 274.78 569.55 277.53 C 573.78 283.41 574.95 291.31 580.94 295.96 C 574.51 295.28 568.22 293.85 561.90 292.58 C 551.48 290.41 540.59 291.50 530.33 288.47 C 525.91 286.96 521.76 284.72 517.90 282.13 C 514.49 279.86 511.52 276.28 511.38 272.03 C 512.39 266.68 518.37 265.25 522.89 264.21 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 284.34 262.88 C 288.52 264.79 292.63 266.84 296.60 269.15 C 286.47 276.08 274.53 279.53 264.14 286.01 C 264.47 280.60 266.77 275.47 270.45 271.54 C 274.87 268.34 279.72 265.78 284.34 262.88 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 294.60 275.54 C 299.87 272.26 305.19 269.04 310.70 266.17 C 309.47 269.29 308.37 272.51 308.20 275.89 C 307.76 278.38 308.24 281.33 306.46 283.37 C 303.37 287.06 299.74 290.52 298.16 295.19 C 296.86 298.30 297.12 301.71 297.22 304.99 C 296.27 305.85 295.33 306.71 294.39 307.57 C 287.24 305.04 280.13 302.42 273.00 299.87 C 271.54 299.48 269.88 298.52 268.46 299.55 C 263.70 302.27 259.45 305.80 254.56 308.32 L 253.08 309.09 C 254.41 301.70 259.73 296.01 265.09 291.15 C 273.87 284.12 285.15 281.48 294.60 275.54 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 471.08 274.82 C 478.25 273.43 485.53 271.01 492.90 272.43 C 499.88 273.90 506.93 276.75 511.59 282.39 C 517.54 288.00 519.65 296.14 523.73 302.99 C 523.17 304.05 522.61 305.10 522.08 306.17 C 513.95 304.86 505.97 302.61 497.72 302.14 C 495.11 297.46 492.44 292.81 489.90 288.10 C 486.59 288.78 483.28 289.44 479.99 290.15 C 478.60 288.77 477.23 287.40 475.86 286.02 C 470.01 285.99 464.12 285.78 458.33 286.79 C 458.35 284.37 457.61 281.48 459.54 279.55 C 462.54 276.44 467.07 275.81 471.08 274.82 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 861.45 292.51 C 905.69 288.62 949.48 280.94 993.05 272.53 C 993.29 273.97 993.55 275.42 993.83 276.87 C 953.18 284.60 912.38 291.77 871.21 296.05 C 867.95 294.86 864.74 293.57 861.45 292.51 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 632.60 274.13 C 641.57 279.13 651.99 279.83 662.02 280.34 C 671.82 280.73 681.16 284.19 690.91 284.95 C 694.63 285.23 698.21 283.87 701.93 283.98 C 729.61 284.42 757.31 284.36 784.98 285.01 C 794.19 285.32 803.38 284.21 812.59 284.75 C 801.62 288.71 789.80 288.96 778.27 289.15 C 777.87 291.10 777.49 293.05 777.10 295.00 C 770.41 295.03 763.72 294.81 757.04 294.65 C 719.37 293.09 681.76 290.40 644.17 287.49 C 638.17 285.46 634.86 279.67 632.60 274.13 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 247.16 283.14 C 252.27 279.93 257.44 276.79 262.82 274.05 C 260.20 278.89 260.31 284.43 259.50 289.71 C 256.80 293.85 252.70 297.05 250.74 301.71 C 248.99 305.22 248.86 309.19 249.32 313.01 C 247.80 314.28 246.33 315.67 244.56 316.60 C 239.72 316.62 234.82 315.88 230.03 317.04 C 222.86 318.75 215.30 319.41 208.67 322.86 C 204.58 320.31 204.88 314.78 207.01 311.04 C 209.62 306.55 213.14 302.61 216.98 299.15 C 225.96 291.92 237.56 289.34 247.16 283.14 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 965.41 291.41 C 979.94 283.69 996.19 277.52 1012.92 279.18 C 1014.96 279.92 1016.36 281.75 1017.99 283.11 C 1021.27 282.53 1024.53 281.90 1027.80 281.25 C 1030.23 285.47 1032.53 289.76 1034.98 293.97 C 1038.03 299.09 1038.45 305.16 1039.30 310.92 C 1041.22 328.54 1041.06 346.31 1041.33 364.00 C 1041.12 366.53 1044.24 366.53 1045.89 367.38 C 1051.31 368.87 1053.77 374.79 1053.93 379.96 C 1054.43 390.69 1051.73 401.25 1049.41 411.63 C 1045.82 417.24 1038.66 420.89 1037.67 428.03 C 1036.70 435.00 1036.07 442.03 1035.16 449.01 C 1034.87 450.27 1034.95 451.85 1033.77 452.69 C 1027.52 457.87 1020.13 461.60 1014.10 467.01 C 1013.35 471.05 1014.30 475.24 1013.37 479.26 C 1009.96 480.93 1006.28 481.98 1002.95 483.82 C 997.52 486.98 991.03 485.88 985.07 485.94 C 984.02 470.96 986.38 455.94 985.02 440.96 C 977.11 442.32 969.23 443.85 961.35 445.34 C 960.02 445.80 957.98 445.70 957.55 447.36 C 954.71 456.79 953.09 466.59 949.91 475.93 C 948.30 481.16 943.66 484.53 941.31 489.35 C 939.68 492.66 936.64 495.33 932.92 495.86 C 927.71 496.49 922.44 496.29 917.21 496.71 C 915.42 492.36 913.96 487.74 914.42 482.98 C 915.28 467.72 920.47 453.13 922.18 437.99 C 922.58 434.46 919.70 431.83 918.10 429.00 C 914.18 423.27 911.88 416.65 909.79 410.10 C 908.58 406.71 909.61 403.13 910.17 399.74 C 899.15 403.30 887.46 403.59 875.99 403.94 C 866.02 404.00 856.05 404.24 846.08 404.27 C 855.72 415.76 866.04 426.86 878.21 435.73 C 884.85 440.58 891.91 444.82 899.06 448.88 C 904.63 452.07 910.56 454.61 915.95 458.11 C 914.51 464.64 913.41 471.24 911.83 477.74 C 907.62 477.83 903.19 477.41 899.27 479.24 C 892.40 482.24 886.21 486.64 880.62 491.60 C 877.28 494.47 875.58 498.64 872.75 501.92 C 870.43 502.12 868.38 500.46 866.31 499.62 C 854.69 493.47 842.32 488.40 832.01 480.08 C 824.54 475.09 817.22 469.87 810.22 464.24 C 806.65 475.27 802.36 486.09 796.84 496.30 C 786.66 489.21 777.06 481.31 766.97 474.07 C 763.76 472.23 764.60 468.13 764.27 465.05 C 763.37 450.02 764.64 434.99 766.01 420.03 C 767.38 403.06 771.20 386.43 774.16 369.70 C 774.45 368.23 774.76 366.75 775.11 365.30 C 773.62 365.41 772.14 365.53 770.67 365.66 C 770.42 367.14 770.19 368.63 769.95 370.12 C 766.91 391.70 762.58 413.26 754.72 433.66 C 751.02 442.73 746.67 451.53 742.30 460.29 C 736.79 471.60 730.66 482.80 722.15 492.15 C 719.86 494.33 717.43 497.19 714.00 497.19 C 702.67 497.50 691.32 497.15 680.00 497.81 C 675.13 498.11 670.85 495.39 666.61 493.41 C 646.08 483.34 631.12 463.28 626.13 441.10 C 623.67 430.23 624.90 419.01 624.58 407.98 C 624.29 395.06 625.77 382.21 625.86 369.30 C 619.37 369.94 612.85 370.02 606.36 370.49 C 606.45 372.06 606.20 373.71 606.84 375.20 L 607.04 376.08 C 607.38 377.65 607.62 379.25 607.85 380.85 C 607.92 381.34 608.06 382.33 608.13 382.82 C 609.38 391.37 607.17 399.93 605.35 408.25 C 599.06 432.92 590.96 457.19 580.36 480.35 C 579.53 481.77 579.10 483.80 577.35 484.36 C 573.71 485.65 569.75 485.73 566.18 487.21 C 562.46 493.66 560.69 501.06 557.22 507.66 C 549.51 505.01 541.75 502.50 534.06 499.82 C 538.63 461.86 543.89 423.98 548.42 386.01 C 548.60 384.63 548.80 383.26 549.02 381.91 C 548.59 381.85 547.73 381.73 547.30 381.68 C 542.77 379.96 538.43 377.79 534.08 375.68 C 531.69 374.36 529.49 372.73 527.49 370.89 C 525.07 367.99 523.23 364.63 522.10 361.03 C 521.85 360.13 521.63 359.22 521.46 358.31 C 520.93 354.91 520.56 351.49 520.02 348.09 C 519.79 346.59 519.55 345.10 519.40 343.60 C 519.03 338.83 518.71 334.05 518.41 329.27 C 518.36 327.79 518.36 326.31 518.41 324.83 C 518.76 319.98 519.22 315.11 520.24 310.35 C 520.79 308.93 521.40 307.53 522.08 306.17 C 522.61 305.10 523.17 304.05 523.73 302.99 C 525.09 302.48 526.45 301.99 527.83 301.51 C 538.48 297.21 550.05 297.09 561.35 296.96 C 567.08 298.11 572.84 299.12 578.59 300.18 C 593.96 304.72 609.50 308.67 624.85 313.29 C 625.57 316.21 626.29 319.14 626.95 322.08 C 627.27 323.51 627.58 324.95 627.89 326.40 C 629.05 326.69 630.23 326.99 631.41 327.29 C 631.79 325.80 632.17 324.30 632.61 322.82 C 632.85 322.01 633.33 320.38 633.57 319.57 C 640.10 317.02 646.79 314.85 653.21 311.99 C 653.27 311.21 653.37 309.65 653.43 308.87 C 653.51 307.64 653.59 306.40 653.73 305.19 L 655.35 304.66 C 665.24 301.40 675.25 298.54 685.04 295.01 C 687.99 294.21 690.90 293.27 693.82 292.34 C 693.85 293.35 693.88 294.38 693.92 295.40 C 694.04 306.06 694.64 316.71 694.80 327.37 C 694.82 328.76 694.84 330.17 694.87 331.57 C 694.89 334.00 694.93 336.43 695.10 338.86 C 695.20 340.32 695.39 341.79 695.48 343.27 C 694.76 346.17 693.36 348.81 691.94 351.42 C 691.47 352.34 691.04 353.28 690.66 354.25 C 689.62 357.20 689.68 360.42 689.14 363.49 C 688.93 364.96 688.71 366.44 688.51 367.93 C 688.36 368.91 688.23 369.89 688.12 370.87 C 687.95 372.34 687.79 373.81 687.65 375.28 C 696.88 375.00 706.07 374.15 715.31 374.03 C 716.12 372.48 716.91 370.92 717.73 369.37 C 718.12 368.59 718.49 367.81 718.89 367.04 C 719.40 365.98 719.93 364.92 720.47 363.87 C 722.05 360.83 723.50 357.73 724.93 354.62 C 725.37 353.65 725.84 352.69 726.34 351.74 C 727.88 348.68 729.16 345.50 730.49 342.35 C 730.97 341.18 731.44 340.01 731.96 338.86 C 732.98 335.62 735.45 333.23 738.58 332.01 C 741.70 330.60 744.77 329.07 747.75 327.37 C 755.67 323.43 763.45 319.18 771.38 315.26 C 771.84 315.23 772.77 315.17 773.24 315.14 C 773.53 313.76 773.84 312.38 774.14 311.00 C 774.95 307.15 775.56 303.26 776.25 299.38 C 776.51 297.92 776.81 296.46 777.10 295.00 C 777.49 293.05 777.87 291.10 778.27 289.15 C 789.80 288.96 801.62 288.71 812.59 284.75 C 816.46 284.38 820.20 283.23 824.03 282.65 C 827.61 282.42 831.12 283.48 834.62 284.09 C 843.59 286.80 852.65 289.25 861.45 292.51 C 864.74 293.57 867.95 294.86 871.21 296.05 C 877.77 299.10 884.55 301.68 891.07 304.83 C 893.18 305.91 895.21 307.16 897.21 308.45 C 900.82 311.01 904.27 313.81 907.59 316.74 C 908.92 317.95 910.22 319.20 911.51 320.48 C 913.80 323.19 915.47 326.42 916.18 329.91 C 919.62 346.01 921.15 362.52 920.62 378.97 C 920.46 383.83 919.02 388.52 917.28 393.03 C 921.37 392.37 925.43 391.54 929.45 390.48 C 933.37 373.50 937.20 356.50 941.60 339.63 C 943.26 333.92 943.77 327.79 946.43 322.41 C 951.90 314.80 960.45 310.06 966.21 302.71 C 965.91 301.29 965.56 299.89 965.21 298.49 C 965.05 296.27 962.68 292.77 965.41 291.41 Z" />\n
      <path fill="#9f9c87" d=" M 453.27 281.20 C 454.86 281.31 454.50 284.03 453.02 284.03 C 451.35 283.89 451.75 281.22 453.27 281.20 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 576.81 281.57 C 585.91 286.99 596.73 287.25 606.99 288.05 C 615.51 288.26 623.63 291.19 632.05 292.19 C 637.71 292.95 643.37 291.53 649.05 292.20 C 661.03 293.28 673.07 293.79 685.04 295.01 C 675.25 298.54 665.24 301.40 655.35 304.66 C 633.47 302.33 611.67 299.13 589.93 295.75 C 583.25 293.99 579.07 287.74 576.81 281.57 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 426.81 283.83 C 435.41 281.66 444.48 283.72 452.01 288.17 C 442.68 290.53 434.11 294.98 425.52 299.19 C 426.52 302.86 427.71 306.48 428.62 310.18 C 428.27 310.49 427.57 311.09 427.22 311.40 C 420.28 309.77 413.62 306.49 408.26 301.77 C 404.99 298.91 402.85 293.04 406.80 289.83 C 412.62 285.72 420.12 285.61 426.81 283.83 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 458.33 286.79 C 464.12 285.78 470.01 285.99 475.86 286.02 C 477.23 287.40 478.60 288.77 479.99 290.15 C 483.28 289.44 486.59 288.78 489.90 288.10 C 492.44 292.81 495.11 297.46 497.72 302.14 C 498.41 303.55 499.02 305.02 499.47 306.54 C 500.56 312.37 501.37 318.25 501.93 324.15 C 501.97 324.68 502.05 325.75 502.09 326.29 C 502.42 331.36 502.61 336.44 502.84 341.53 C 502.90 343.00 502.95 344.47 503.00 345.94 C 503.07 349.49 503.21 353.03 503.34 356.58 C 503.38 358.05 503.37 359.52 503.36 361.01 C 503.30 363.86 503.25 366.71 503.39 369.56 C 503.45 370.78 503.54 372.01 503.64 373.24 C 505.04 373.49 506.44 373.74 507.85 373.99 C 510.85 375.53 513.31 377.94 514.88 380.92 C 515.29 382.38 515.67 383.86 515.92 385.36 C 516.63 396.63 513.88 407.75 511.40 418.66 C 509.05 422.43 505.11 424.97 502.59 428.66 C 499.05 432.58 499.42 438.17 498.68 443.06 C 497.91 448.29 497.72 453.63 496.57 458.80 C 490.38 464.67 482.31 468.26 476.07 474.07 C 475.36 478.09 476.29 482.24 475.42 486.24 C 472.87 487.59 470.07 488.36 467.48 489.60 C 464.74 490.80 462.12 492.53 459.08 492.81 C 455.09 493.20 451.09 493.00 447.10 493.02 C 445.97 478.02 448.41 462.98 447.03 447.98 C 438.64 449.43 430.25 450.96 421.92 452.72 C 418.98 452.86 419.12 456.24 418.42 458.33 C 416.26 466.50 414.67 474.85 411.92 482.86 C 410.29 488.09 405.74 491.54 403.32 496.33 C 401.59 499.93 398.08 502.65 394.05 503.00 C 388.30 503.41 382.53 503.45 376.78 503.25 C 376.39 494.50 376.27 485.63 378.00 477.00 C 380.05 466.67 382.60 456.43 384.10 446.00 C 385.02 442.32 382.20 439.42 380.44 436.53 C 376.35 430.64 373.94 423.82 371.78 417.04 C 369.96 411.65 372.92 406.31 374.17 401.13 C 379.80 399.59 385.86 399.51 391.25 397.23 C 393.54 390.86 394.32 384.06 395.92 377.50 C 396.23 376.06 396.57 374.62 396.93 373.19 C 397.80 369.76 398.71 366.35 399.50 362.90 C 399.83 361.50 400.15 360.11 400.51 358.72 C 401.55 354.70 402.58 350.68 403.50 346.64 C 403.82 345.22 404.16 343.82 404.53 342.42 C 405.55 338.67 406.37 334.87 407.32 331.10 C 408.04 329.69 408.86 328.33 409.83 327.08 C 411.54 325.32 413.38 323.69 415.20 322.03 C 416.33 320.99 417.47 319.96 418.61 318.92 C 417.49 316.46 416.34 314.01 415.14 311.60 C 417.69 312.88 420.32 313.99 423.00 314.97 C 424.40 313.78 425.81 312.59 427.22 311.40 C 427.57 311.09 428.27 310.49 428.62 310.18 C 427.71 306.48 426.52 302.86 425.52 299.19 C 434.11 294.98 442.68 290.53 452.01 288.17 C 454.10 287.63 456.21 287.18 458.33 286.79 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 399.84 289.00 C 400.43 290.89 400.47 292.85 400.04 294.79 C 398.67 294.09 397.31 293.42 395.95 292.73 C 397.23 291.47 398.52 290.23 399.84 289.00 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 975.49 297.55 C 985.91 291.98 997.74 288.28 1009.67 288.86 C 1011.28 290.54 1012.91 292.20 1014.54 293.87 C 1017.26 293.33 1019.98 292.78 1022.72 292.31 C 1024.97 296.66 1028.14 300.77 1028.53 305.83 C 1032.10 329.24 1031.09 353.04 1031.59 376.64 C 1035.42 376.57 1039.39 375.89 1043.16 376.80 C 1044.37 379.00 1044.21 381.60 1044.17 384.03 C 1043.71 392.01 1042.04 399.86 1040.16 407.61 C 1034.75 413.22 1027.95 419.19 1027.73 427.58 C 1026.98 433.94 1026.28 440.31 1025.44 446.66 C 1018.26 451.88 1010.71 456.62 1003.74 462.10 C 1003.88 465.57 1004.13 469.03 1003.90 472.51 C 1000.72 473.65 997.86 475.49 994.66 476.55 C 994.67 460.85 997.24 444.83 992.96 429.43 C 978.62 432.05 964.34 434.95 949.98 437.46 C 948.03 444.09 946.47 450.84 944.70 457.52 C 943.17 463.28 942.27 469.30 939.63 474.71 C 938.70 476.94 936.44 478.00 934.77 479.57 C 933.70 481.70 933.01 484.00 932.07 486.19 C 929.49 486.40 926.92 486.57 924.36 486.69 C 924.32 469.11 931.35 452.44 932.37 434.96 C 931.62 430.64 928.54 427.30 926.37 423.65 C 922.88 418.38 920.78 412.37 918.98 406.36 C 919.30 405.14 919.62 403.91 919.95 402.69 C 925.89 401.34 932.07 400.61 937.61 397.92 C 941.70 383.22 944.37 368.17 948.32 353.43 C 950.40 345.26 952.29 337.04 954.40 328.88 C 954.77 326.79 956.56 325.49 957.99 324.11 C 964.57 318.22 970.98 312.09 978.11 306.85 C 977.29 303.73 976.26 300.67 975.49 297.55 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 522.01 289.69 C 534.06 296.45 548.32 294.15 561.35 296.96 C 550.05 297.09 538.48 297.21 527.83 301.51 C 525.77 297.63 523.90 293.65 522.01 289.69 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 816.10 294.65 C 820.31 293.73 824.60 291.82 828.97 293.05 C 848.11 297.47 866.56 304.44 884.40 312.59 C 891.84 316.01 898.22 321.31 904.02 327.03 C 905.49 328.25 906.04 330.12 906.48 331.92 C 909.03 343.78 910.67 355.86 910.64 368.00 C 911.16 373.63 911.03 379.35 909.81 384.88 C 908.73 388.87 905.14 391.71 901.06 392.09 C 882.55 395.23 863.69 393.84 845.02 394.57 C 838.91 394.79 832.76 394.14 826.69 395.03 C 831.73 404.33 839.49 411.69 846.38 419.58 C 853.80 428.18 862.17 435.93 871.19 442.81 C 881.73 450.67 893.26 457.04 904.87 463.14 C 904.52 464.75 904.19 466.36 903.88 467.98 C 896.94 468.59 890.76 472.15 885.04 475.85 C 879.17 479.86 873.22 484.04 868.93 489.81 C 858.10 484.28 846.75 479.44 837.22 471.75 C 825.64 464.18 815.02 455.31 804.12 446.82 C 801.58 458.64 798.50 470.44 793.13 481.33 C 786.96 476.70 780.63 472.23 774.67 467.34 C 773.53 460.63 773.79 453.79 773.92 447.02 C 774.76 432.65 775.74 418.26 777.89 404.01 C 781.57 382.91 785.64 361.86 790.87 341.09 C 792.14 335.36 793.92 329.75 794.99 323.99 C 791.41 321.55 786.81 320.47 782.78 318.72 C 784.03 312.07 785.21 305.42 786.56 298.79 C 796.53 298.63 806.40 296.84 816.10 294.65 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 368.28 295.99 C 374.23 294.42 380.50 293.23 386.63 294.47 C 393.38 296.01 400.15 298.84 404.69 304.27 C 409.82 309.10 412.14 315.88 415.20 322.03 C 413.38 323.69 411.54 325.32 409.83 327.08 C 400.26 324.79 390.47 323.91 380.67 323.33 C 381.57 316.96 382.86 310.67 384.15 304.37 C 378.88 301.53 373.56 298.79 368.28 295.99 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 363.12 296.96 C 363.72 296.04 364.33 295.12 364.94 294.21 C 366.05 294.80 367.16 295.40 368.28 295.99 C 373.56 298.79 378.88 301.53 384.15 304.37 C 382.86 310.67 381.57 316.96 380.67 323.33 C 380.45 324.76 380.21 326.19 379.97 327.62 C 379.45 330.60 378.98 333.59 378.67 336.60 C 378.46 338.26 378.22 339.91 377.98 341.57 C 377.31 345.97 376.69 350.39 376.15 354.81 C 376.09 355.32 375.97 356.34 375.91 356.85 C 375.29 361.43 374.62 365.99 374.15 370.59 C 374.00 372.03 373.84 373.47 373.68 374.92 C 370.70 396.82 365.03 418.23 360.77 439.90 C 357.51 457.47 352.43 475.24 341.93 489.96 C 339.30 493.30 336.83 497.49 332.36 498.46 C 328.26 499.67 323.91 498.73 320.16 496.89 C 315.25 494.59 310.04 492.72 305.73 489.37 C 301.75 486.22 300.39 481.13 298.41 476.70 C 292.76 463.73 287.30 450.68 281.40 437.83 C 277.23 454.12 273.87 470.61 269.74 486.92 C 268.91 489.96 267.95 493.33 265.11 495.13 C 261.80 497.41 258.64 500.00 255.01 501.78 C 254.19 501.36 253.51 500.77 252.95 500.02 C 245.37 490.95 237.82 481.86 230.08 472.93 C 228.66 471.19 226.79 469.41 227.02 466.95 C 226.66 452.82 227.63 438.68 229.56 424.69 C 231.77 411.32 234.34 398.01 236.56 384.64 C 237.96 374.70 239.76 364.82 241.87 355.00 C 242.15 353.53 242.42 352.05 242.72 350.59 C 244.69 341.31 246.90 332.08 249.15 322.87 C 250.69 317.98 251.15 312.35 254.56 308.32 C 259.45 305.80 263.70 302.27 268.46 299.55 C 269.88 298.52 271.54 299.48 273.00 299.87 C 280.13 302.42 287.24 305.04 294.39 307.57 C 297.59 308.65 300.78 309.77 303.94 310.96 C 307.57 312.36 311.38 313.33 314.85 315.11 C 314.24 318.66 313.10 322.09 312.28 325.59 C 311.91 327.01 311.56 328.43 311.19 329.85 C 311.05 330.36 310.77 331.38 310.63 331.89 C 313.44 334.65 316.31 337.35 319.31 339.89 C 321.50 343.14 322.09 347.05 322.56 350.85 C 323.01 354.88 323.40 358.92 323.92 362.94 C 324.10 364.45 324.32 365.97 324.48 367.49 C 325.46 376.14 325.38 385.04 328.24 393.36 C 331.26 385.56 333.47 377.46 335.28 369.29 C 335.60 367.87 335.93 366.45 336.27 365.05 C 337.33 360.82 338.30 356.58 339.31 352.35 C 339.59 351.33 340.13 349.29 340.41 348.26 C 341.41 344.65 342.22 341.00 343.00 337.34 C 343.31 335.89 343.65 334.46 343.98 333.02 C 344.96 326.75 346.73 320.58 350.88 315.63 C 351.74 314.31 352.61 312.99 353.48 311.67 C 356.71 306.78 359.95 301.89 363.12 296.96 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 437.50 304.60 C 447.72 299.05 459.47 295.29 471.21 295.92 C 473.33 297.11 474.81 299.19 476.55 300.87 C 479.27 300.32 481.99 299.78 484.74 299.31 C 486.98 303.67 490.15 307.78 490.53 312.84 C 494.10 336.25 493.09 360.04 493.59 383.64 C 497.29 383.46 501.03 383.14 504.73 383.59 C 506.28 384.84 506.06 387.21 506.20 389.02 C 506.07 397.68 504.17 406.20 502.17 414.60 C 497.61 419.15 492.80 423.90 490.42 430.00 C 489.16 437.84 488.55 445.77 487.46 453.63 C 480.29 458.88 472.73 463.62 465.74 469.09 C 465.89 472.55 466.13 476.01 465.91 479.48 C 462.74 480.64 459.87 482.49 456.66 483.56 C 456.66 467.84 459.26 451.81 454.94 436.40 C 440.62 439.08 426.32 441.93 411.98 444.46 C 409.10 454.58 406.69 464.81 404.10 475.00 C 402.95 478.77 401.90 483.16 398.27 485.33 C 395.54 486.99 395.50 490.63 394.04 493.21 C 391.48 493.41 388.92 493.57 386.36 493.69 C 386.00 482.96 389.27 472.65 391.19 462.21 C 392.49 455.51 394.02 448.81 394.37 441.98 C 393.70 437.88 390.83 434.67 388.73 431.22 C 385.06 425.80 382.84 419.59 380.97 413.37 C 381.31 412.13 381.65 410.89 381.98 409.66 C 387.93 408.35 394.11 407.61 399.64 404.89 C 403.26 392.08 405.54 378.95 408.92 366.08 C 411.71 355.50 413.90 344.76 416.98 334.27 C 424.14 326.92 431.97 320.13 440.11 313.85 C 439.29 310.75 438.27 307.71 437.50 304.60 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 693.92 295.40 C 721.33 297.32 748.77 299.01 776.25 299.38 C 775.56 303.26 774.95 307.15 774.14 311.00 C 747.52 311.33 720.91 310.50 694.36 308.51 C 694.38 309.98 694.41 311.46 694.45 312.93 C 720.05 314.53 745.71 315.87 771.38 315.26 C 763.45 319.18 755.67 323.43 747.75 327.37 C 730.11 328.04 712.45 327.65 694.80 327.37 C 694.64 316.71 694.04 306.06 693.92 295.40 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 351.75 302.79 C 354.05 298.78 359.07 298.10 363.12 296.96 C 359.95 301.89 356.71 306.78 353.48 311.67 C 352.19 308.97 350.12 305.80 351.75 302.79 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 188.44 313.18 C 191.12 308.33 193.62 303.40 196.27 298.54 C 197.53 299.22 198.79 299.90 200.05 300.58 C 197.01 306.71 193.64 312.68 190.53 318.78 C 188.49 316.52 186.46 314.26 184.49 311.95 C 184.26 309.22 184.85 306.48 185.04 303.76 C 186.50 303.98 187.96 304.23 189.42 304.47 C 189.12 307.37 188.76 310.27 188.44 313.18 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 891.07 304.83 C 915.81 303.11 940.49 300.49 965.21 298.49 C 965.56 299.89 965.91 301.29 966.21 302.71 C 948.09 304.25 929.99 306.02 911.86 307.52 C 906.99 307.96 902.11 308.60 897.21 308.45 C 895.21 307.16 893.18 305.91 891.07 304.83 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 578.59 300.18 C 582.43 300.20 586.28 299.44 590.09 300.16 C 611.14 303.49 632.25 306.44 653.43 308.87 C 653.37 309.65 653.27 311.21 653.21 311.99 C 646.79 314.85 640.10 317.02 633.57 319.57 C 633.33 320.38 632.85 322.01 632.61 322.82 C 630.72 322.58 628.83 322.33 626.95 322.08 C 626.29 319.14 625.57 316.21 624.85 313.29 C 609.50 308.67 593.96 304.72 578.59 300.18 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 497.72 302.14 C 505.97 302.61 513.95 304.86 522.08 306.17 C 521.40 307.53 520.79 308.93 520.24 310.35 C 513.31 309.13 506.48 307.33 499.47 306.54 C 499.02 305.02 498.41 303.55 497.72 302.14 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 325.06 303.82 C 332.01 302.16 339.69 302.43 346.05 305.89 C 347.57 309.18 348.81 312.62 350.88 315.63 C 346.73 320.58 344.96 326.75 343.98 333.02 C 333.09 332.54 321.63 331.83 312.28 325.59 C 313.10 322.09 314.24 318.66 314.85 315.11 C 311.38 313.33 307.57 312.36 303.94 310.96 C 309.79 305.85 317.87 305.60 325.06 303.82 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 911.86 307.52 C 929.99 306.02 948.09 304.25 966.21 302.71 C 960.45 310.06 951.90 314.80 946.43 322.41 C 943.77 327.79 943.26 333.92 941.60 339.63 C 937.20 356.50 933.37 373.50 929.45 390.48 C 925.43 391.54 921.37 392.37 917.28 393.03 C 919.02 388.52 920.46 383.83 920.62 378.97 C 921.15 362.52 919.62 346.01 916.18 329.91 C 915.47 326.42 913.80 323.19 911.51 320.48 C 917.49 320.52 923.42 319.56 929.38 319.09 C 929.27 317.64 929.17 316.19 929.09 314.74 C 921.93 315.52 914.76 316.10 907.59 316.74 C 904.27 313.81 900.82 311.01 897.21 308.45 C 902.11 308.60 906.99 307.96 911.86 307.52 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 169.94 323.92 C 172.33 317.17 174.22 310.24 176.90 303.59 C 179.57 306.24 182.02 309.11 184.49 311.95 C 186.46 314.26 188.49 316.52 190.53 318.78 C 191.52 319.87 192.53 320.95 193.48 322.09 C 193.68 322.34 194.08 322.83 194.28 323.07 C 194.67 323.59 195.44 324.61 195.83 325.12 L 195.01 326.00 C 194.33 326.75 193.64 327.49 192.97 328.25 C 191.42 326.48 189.87 324.71 188.32 322.94 C 186.69 321.07 185.09 319.17 183.51 317.26 C 181.94 315.35 180.19 313.59 178.40 311.90 C 176.24 318.53 174.09 325.18 171.28 331.57 C 172.87 332.34 174.97 332.52 176.12 333.96 C 176.06 334.74 175.94 336.31 175.88 337.10 C 172.09 336.32 168.41 335.15 164.81 333.77 C 166.44 330.44 168.65 327.41 169.94 323.92 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 663.29 312.45 C 670.25 310.04 677.35 308.08 684.33 305.71 C 684.46 317.89 685.20 330.05 685.33 342.24 C 680.80 349.30 680.02 357.88 678.73 365.96 C 676.75 381.92 675.70 397.98 675.23 414.04 C 675.12 426.44 674.74 438.90 676.69 451.20 C 681.64 449.40 685.09 445.12 688.16 441.04 C 700.25 424.23 710.29 406.05 719.66 387.61 C 727.25 372.49 735.04 357.44 741.57 341.82 C 748.59 338.19 755.58 334.50 762.61 330.89 C 762.99 352.99 759.78 374.96 755.34 396.56 C 752.17 411.22 747.91 425.72 741.52 439.33 C 738.23 446.10 734.96 452.87 731.58 459.59 C 726.57 469.59 721.06 479.70 712.77 487.38 C 706.51 487.76 700.25 487.49 693.99 487.61 C 688.69 487.83 683.33 488.44 678.05 487.74 C 653.37 478.91 635.28 454.19 634.46 427.98 C 634.02 394.21 635.04 360.18 641.81 326.99 C 648.79 324.36 655.76 321.70 662.77 319.15 C 662.88 316.91 662.83 314.65 663.29 312.45 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 499.47 306.54 C 506.48 307.33 513.31 309.13 520.24 310.35 C 519.22 315.11 518.76 319.98 518.41 324.83 C 512.86 323.81 507.29 322.90 501.76 321.75 C 501.81 322.35 501.89 323.55 501.93 324.15 C 501.37 318.25 500.56 312.37 499.47 306.54 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 532.00 310.48 C 541.15 307.08 551.17 306.25 560.82 307.51 C 577.59 309.31 593.63 314.77 609.83 319.15 C 612.08 319.80 614.40 320.28 616.54 321.28 C 618.50 329.50 620.05 337.83 621.95 346.07 C 622.80 346.41 623.67 346.75 624.54 347.10 C 625.13 351.24 625.69 355.39 626.35 359.53 C 615.91 360.34 605.42 360.76 594.95 361.18 C 595.92 368.49 597.05 375.77 598.15 383.06 C 599.47 391.14 597.22 399.18 595.52 407.02 C 589.40 430.49 581.70 453.61 571.64 475.70 C 567.34 476.71 563.02 477.67 558.71 478.59 C 556.30 484.23 554.14 489.97 551.64 495.56 C 549.35 494.69 547.06 493.86 544.76 493.04 C 550.07 452.42 555.14 411.77 560.39 371.15 C 552.07 374.46 543.36 370.09 536.52 365.49 C 532.98 363.17 531.47 359.03 531.01 355.00 C 529.06 341.93 527.33 328.59 529.28 315.42 C 529.72 313.61 529.87 311.10 532.00 310.48 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 355.66 327.04 C 359.42 320.17 364.16 313.85 368.42 307.27 C 369.87 308.02 371.35 308.78 372.82 309.52 C 369.25 330.60 366.54 351.81 363.93 373.03 C 362.52 383.77 360.60 394.44 358.10 404.98 C 354.81 419.98 351.72 435.02 348.56 450.05 C 344.91 464.11 339.67 478.30 329.84 489.28 C 327.87 489.20 325.92 488.84 324.18 487.89 C 319.95 485.82 315.26 484.47 311.59 481.42 C 309.75 478.96 308.92 475.93 307.64 473.17 C 297.99 451.03 288.55 428.81 278.79 406.72 C 271.50 433.35 266.49 460.55 259.30 487.20 C 258.37 487.78 257.45 488.38 256.53 488.97 C 250.20 481.13 243.41 473.66 237.16 465.77 C 236.12 456.24 237.41 446.55 238.01 436.99 C 240.10 417.21 244.89 397.84 247.52 378.13 C 250.88 358.41 255.34 338.87 260.36 319.51 C 261.17 314.13 267.31 312.79 270.94 309.69 C 281.66 313.53 292.37 317.41 303.12 321.18 C 301.92 325.73 300.80 330.31 299.59 334.86 C 303.11 338.54 306.90 341.92 310.50 345.52 C 312.13 346.91 312.11 349.19 312.51 351.13 C 314.33 363.33 315.04 375.66 316.69 387.87 C 319.15 400.67 321.51 413.50 324.55 426.18 C 333.24 411.41 338.64 394.96 343.29 378.55 C 347.29 361.35 351.63 344.23 355.66 327.04 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 694.36 308.51 C 720.91 310.50 747.52 311.33 774.14 311.00 C 773.84 312.38 773.53 313.76 773.24 315.14 C 772.77 315.17 771.84 315.23 771.38 315.26 C 745.71 315.87 720.05 314.53 694.45 312.93 C 694.41 311.46 694.38 309.98 694.36 308.51 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 907.59 316.74 C 914.76 316.10 921.93 315.52 929.09 314.74 C 929.17 316.19 929.27 317.64 929.38 319.09 C 923.42 319.56 917.49 320.52 911.51 320.48 C 910.22 319.20 908.92 317.95 907.59 316.74 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 183.51 317.26 C 185.09 319.17 186.69 321.07 188.32 322.94 C 185.99 327.20 183.72 331.50 181.47 335.80 C 182.17 329.62 182.92 323.45 183.51 317.26 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 176.89 320.32 C 178.35 320.42 179.81 320.54 181.27 320.67 C 180.99 324.47 180.51 328.26 180.27 332.07 C 178.81 331.87 177.36 331.67 175.91 331.49 C 176.28 327.77 176.65 324.05 176.89 320.32 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 218.01 324.10 C 223.66 322.89 229.28 321.46 235.02 320.77 C 239.84 320.13 244.59 321.46 249.15 322.87 C 246.90 332.08 244.69 341.31 242.72 350.59 C 235.93 349.80 228.84 349.59 222.59 346.52 C 218.25 344.39 213.75 342.16 210.45 338.54 C 208.44 336.09 206.59 332.43 208.45 329.39 C 210.42 326.04 214.50 325.01 218.01 324.10 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 501.76 321.75 C 507.29 322.90 512.86 323.81 518.41 324.83 C 518.36 326.31 518.36 327.79 518.41 329.27 C 512.97 328.23 507.52 327.31 502.09 326.29 C 502.05 325.75 501.97 324.68 501.93 324.15 C 501.89 323.55 501.81 322.35 501.76 321.75 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 626.95 322.08 C 628.83 322.33 630.72 322.58 632.61 322.82 C 632.17 324.30 631.79 325.80 631.41 327.29 C 630.23 326.99 629.05 326.69 627.89 326.40 C 627.58 324.95 627.27 323.51 626.95 322.08 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 379.97 327.62 C 380.21 326.19 380.45 324.76 380.67 323.33 C 390.47 323.91 400.26 324.79 409.83 327.08 C 408.86 328.33 408.04 329.69 407.32 331.10 C 398.38 328.72 389.14 328.34 379.97 327.62 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 192.97 328.25 C 193.64 327.49 194.33 326.75 195.01 326.00 C 196.84 327.54 198.69 329.05 200.54 330.57 C 199.61 331.67 198.68 332.77 197.75 333.88 C 195.83 332.36 193.92 330.84 192.07 329.24 L 192.97 328.25 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 311.19 329.85 C 311.56 328.43 311.91 327.01 312.28 325.59 C 321.63 331.83 333.09 332.54 343.98 333.02 C 343.65 334.46 343.31 335.89 343.00 337.34 C 335.96 337.12 328.97 336.20 322.03 335.00 C 323.93 339.99 327.91 343.69 332.45 346.30 C 335.04 347.19 337.75 347.62 340.41 348.26 C 340.13 349.29 339.59 351.33 339.31 352.35 C 333.84 350.86 328.21 350.24 322.56 350.85 C 322.09 347.05 321.50 343.14 319.31 339.89 C 318.39 337.72 317.72 335.41 316.45 333.40 C 315.04 331.78 312.96 330.98 311.19 329.85 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.43 326.43 C 776.40 326.42 780.01 328.14 783.57 329.70 C 783.45 329.90 783.22 330.31 783.11 330.52 C 779.52 330.67 775.95 330.96 772.37 331.09 C 772.38 329.53 772.40 327.98 772.43 326.43 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 502.09 326.29 C 507.52 327.31 512.97 328.23 518.41 329.27 C 518.71 334.05 519.03 338.83 519.40 343.60 C 513.88 342.91 508.35 342.24 502.84 341.53 C 502.61 336.44 502.42 331.36 502.09 326.29 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 694.87 331.57 C 694.84 330.17 694.82 328.76 694.80 327.37 C 712.45 327.65 730.11 328.04 747.75 327.37 C 744.77 329.07 741.70 330.60 738.58 332.01 C 724.01 332.22 709.43 332.04 694.87 331.57 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 379.97 327.62 C 389.14 328.34 398.38 328.72 407.32 331.10 C 406.37 334.87 405.55 338.67 404.53 342.42 C 397.71 341.18 390.94 339.72 384.14 338.44 C 382.23 338.08 380.38 337.49 378.67 336.60 C 378.98 333.59 379.45 330.60 379.97 327.62 Z" />\n
      <path fill="#169e54" d=" M 310.63 331.89 C 310.77 331.38 311.05 330.36 311.19 329.85 C 312.96 330.98 315.04 331.78 316.45 333.40 C 317.72 335.41 318.39 337.72 319.31 339.89 C 316.31 337.35 313.44 334.65 310.63 331.89 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 186.27 335.82 C 186.57 332.71 189.80 331.69 192.06 330.28 C 198.98 336.70 205.88 343.14 212.84 349.51 C 211.88 350.62 210.92 351.72 209.96 352.83 C 208.03 351.12 206.14 349.36 204.29 347.56 C 202.88 350.06 201.51 352.59 200.12 355.10 C 194.34 353.46 188.41 352.34 182.66 350.58 C 181.74 346.52 181.62 342.34 180.98 338.24 C 181.69 338.15 183.11 337.98 183.83 337.89 C 184.64 337.20 185.45 336.51 186.27 335.82 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 772.37 331.09 C 775.95 330.96 779.52 330.67 783.11 330.52 C 782.62 333.38 781.96 336.21 781.18 339.01 C 781.34 338.15 781.65 336.42 781.81 335.55 C 778.72 335.74 775.64 335.89 772.57 336.06 C 772.48 334.40 772.41 332.75 772.37 331.09 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 694.87 331.57 C 709.43 332.04 724.01 332.22 738.58 332.01 C 735.45 333.23 732.98 335.62 731.96 338.86 L 732.34 337.94 C 719.93 338.47 707.51 338.60 695.10 338.86 C 694.93 336.43 694.89 334.00 694.87 331.57 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 322.03 335.00 C 328.97 336.20 335.96 337.12 343.00 337.34 C 342.22 341.00 341.41 344.65 340.41 348.26 C 337.75 347.62 335.04 347.19 332.45 346.30 C 327.91 343.69 323.93 339.99 322.03 335.00 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 377.98 341.57 C 378.22 339.91 378.46 338.26 378.67 336.60 C 380.38 337.49 382.23 338.08 384.14 338.44 C 390.94 339.72 397.71 341.18 404.53 342.42 C 404.16 343.82 403.82 345.22 403.50 346.64 C 394.96 345.08 386.47 343.29 377.98 341.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.57 336.06 C 775.64 335.89 778.72 335.74 781.81 335.55 C 781.65 336.42 781.34 338.15 781.18 339.01 L 781.01 339.98 C 778.23 340.12 775.46 340.24 772.69 340.41 C 772.65 338.96 772.60 337.51 772.57 336.06 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 695.10 338.86 C 707.51 338.60 719.93 338.47 732.34 337.94 L 731.96 338.86 C 731.44 340.01 730.97 341.18 730.49 342.35 C 718.82 342.67 707.15 342.97 695.48 343.27 C 695.39 341.79 695.20 340.32 695.10 338.86 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 828.56 337.40 C 837.93 337.89 846.02 343.16 854.95 345.49 C 863.14 348.93 870.66 353.89 877.78 359.18 C 879.68 360.86 882.82 362.98 881.56 365.94 C 880.01 369.07 876.48 370.47 873.42 371.67 C 863.01 375.17 851.94 375.82 841.07 376.58 C 834.00 377.07 826.97 375.93 819.92 375.71 C 822.53 362.88 825.70 350.18 828.56 337.40 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 185.29 338.90 C 187.51 341.55 189.76 344.19 192.01 346.82 C 193.25 345.68 194.47 344.53 195.67 343.34 C 196.91 344.63 198.16 345.91 199.42 347.19 C 198.94 348.12 198.46 349.06 197.98 349.99 C 194.15 349.12 190.35 348.10 186.52 347.24 C 186.19 344.45 185.84 341.66 185.29 338.90 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 972.60 359.93 C 975.29 352.58 977.44 344.66 982.58 338.55 C 986.82 354.24 988.17 370.51 990.87 386.50 C 981.63 388.25 972.47 390.48 963.21 392.15 C 965.30 381.13 969.26 370.61 972.60 359.93 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 171.00 340.00 C 173.00 340.00 175.00 340.00 177.00 340.00 C 177.00 343.33 177.00 346.66 177.00 350.00 C 175.00 350.00 173.00 350.00 171.00 350.00 C 171.00 346.66 171.00 343.33 171.00 340.00 Z" />\n
      <path fill="#524f47" d=" M 192.17 340.21 C 193.51 339.83 195.31 341.64 194.86 342.99 C 193.50 343.31 191.82 341.54 192.17 340.21 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 772.30 340.44 L 772.69 340.41 C 775.46 340.24 778.23 340.12 781.01 339.98 C 780.40 342.60 779.76 345.20 779.04 347.79 C 776.70 347.86 774.37 347.95 772.04 348.02 C 772.12 345.49 772.21 342.96 772.30 340.44 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 377.98 341.57 C 386.47 343.29 394.96 345.08 403.50 346.64 C 402.58 350.68 401.55 354.70 400.51 358.72 C 392.39 357.41 384.25 356.24 376.15 354.81 C 376.69 350.39 377.31 345.97 377.98 341.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 502.84 341.53 C 508.35 342.24 513.88 342.91 519.40 343.60 C 519.55 345.10 519.79 346.59 520.02 348.09 C 514.36 347.27 508.67 346.65 503.00 345.94 C 502.95 344.47 502.90 343.00 502.84 341.53 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 695.48 343.27 C 707.15 342.97 718.82 342.67 730.49 342.35 C 729.16 345.50 727.88 348.68 726.34 351.74 C 726.01 351.41 725.35 350.75 725.02 350.41 C 714.00 351.02 702.94 350.59 691.94 351.42 C 693.36 348.81 694.76 346.17 695.48 343.27 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 435.19 365.18 C 437.72 358.41 439.80 351.15 444.58 345.55 C 448.82 361.24 450.16 377.51 452.88 393.50 C 443.64 395.25 434.49 397.47 425.23 399.15 C 427.43 387.53 431.65 376.43 435.19 365.18 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 503.00 345.94 C 508.67 346.65 514.36 347.27 520.02 348.09 C 520.56 351.49 520.93 354.91 521.46 358.31 C 515.41 357.80 509.37 357.22 503.34 356.58 C 503.21 353.03 503.07 349.49 503.00 345.94 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.04 348.02 C 774.37 347.95 776.70 347.86 779.04 347.79 C 778.66 349.23 778.30 350.68 777.97 352.14 C 775.93 352.23 773.91 352.33 771.89 352.42 C 771.94 350.95 771.99 349.49 772.04 348.02 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 835.98 349.14 C 846.39 353.17 857.77 355.92 866.25 363.62 C 855.06 366.05 843.55 366.94 832.11 366.79 C 832.49 364.43 832.88 362.07 833.30 359.72 L 833.59 359.70 C 836.76 359.45 839.93 359.23 843.11 359.01 C 842.91 357.54 842.71 356.07 842.53 354.61 C 839.91 354.84 837.30 355.09 834.71 355.41 C 835.09 353.31 835.53 351.22 835.98 349.14 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 322.56 350.85 C 328.21 350.24 333.84 350.86 339.31 352.35 C 338.30 356.58 337.33 360.82 336.27 365.05 C 332.14 364.40 328.02 363.71 323.92 362.94 C 323.40 358.92 323.01 354.88 322.56 350.85 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 691.94 351.42 C 702.94 350.59 714.00 351.02 725.02 350.41 C 725.35 350.75 726.01 351.41 726.34 351.74 C 725.84 352.69 725.37 353.65 724.93 354.62 C 714.13 355.27 703.29 355.40 692.49 355.37 C 692.12 355.19 691.38 354.84 691.01 354.66 L 690.66 354.25 C 691.04 353.28 691.47 352.34 691.94 351.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 771.89 352.42 C 773.91 352.33 775.93 352.23 777.97 352.14 C 777.49 354.77 777.04 357.41 776.62 360.05 L 776.31 360.04 C 774.55 359.97 772.79 359.94 771.05 359.93 C 771.28 357.42 771.55 354.91 771.89 352.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 689.14 363.49 C 689.68 360.42 689.62 357.20 690.66 354.25 L 691.01 354.66 C 691.38 354.84 692.12 355.19 692.49 355.37 C 703.29 355.40 714.13 355.27 724.93 354.62 C 723.50 357.73 722.05 360.83 720.47 363.87 L 721.10 362.60 C 710.44 362.80 699.80 363.35 689.14 363.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 376.15 354.81 C 384.25 356.24 392.39 357.41 400.51 358.72 C 400.15 360.11 399.83 361.50 399.50 362.90 C 391.54 361.75 383.59 360.51 375.66 359.10 C 375.72 358.54 375.84 357.42 375.91 356.85 C 375.97 356.34 376.09 355.32 376.15 354.81 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 834.63 355.42 L 834.71 355.41 C 837.30 355.09 839.91 354.84 842.53 354.61 C 842.71 356.07 842.91 357.54 843.11 359.01 C 839.93 359.23 836.76 359.45 833.59 359.70 C 833.93 358.27 834.28 356.84 834.63 355.42 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 503.34 356.58 C 509.37 357.22 515.41 357.80 521.46 358.31 C 521.63 359.22 521.85 360.13 522.10 361.03 L 522.54 362.71 C 516.13 362.28 509.76 361.53 503.36 361.01 C 503.37 359.52 503.38 358.05 503.34 356.58 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 374.15 370.59 C 374.62 365.99 375.29 361.43 375.91 356.85 C 375.84 357.42 375.72 358.54 375.66 359.10 C 383.59 360.51 391.54 361.75 399.50 362.90 C 398.71 366.35 397.80 369.76 396.93 373.19 C 389.31 372.55 381.74 371.50 374.15 370.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 771.05 359.93 C 772.79 359.94 774.55 359.97 776.31 360.04 C 775.93 361.43 775.57 362.82 775.21 364.22 C 773.72 364.31 772.24 364.40 770.76 364.48 C 770.85 362.96 770.95 361.44 771.05 359.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 503.36 361.01 C 509.76 361.53 516.13 362.28 522.54 362.71 L 522.10 361.03 C 523.23 364.63 525.07 367.99 527.49 370.89 C 519.44 370.69 511.43 369.86 503.39 369.56 C 503.25 366.71 503.30 363.86 503.36 361.01 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 323.92 362.94 C 328.02 363.71 332.14 364.40 336.27 365.05 C 335.93 366.45 335.60 367.87 335.28 369.29 C 331.68 368.66 328.08 368.07 324.48 367.49 C 324.32 365.97 324.10 364.45 323.92 362.94 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 689.14 363.49 C 699.80 363.35 710.44 362.80 721.10 362.60 L 720.47 363.87 C 719.93 364.92 719.40 365.98 718.89 367.04 C 708.76 367.38 698.62 367.33 688.51 367.93 C 688.71 366.44 688.93 364.96 689.14 363.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 770.67 365.66 C 772.14 365.53 773.62 365.41 775.11 365.30 C 774.76 366.75 774.45 368.23 774.16 369.70 C 772.74 369.82 771.34 369.96 769.95 370.12 C 770.19 368.63 770.42 367.14 770.67 365.66 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 688.51 367.93 C 698.62 367.33 708.76 367.38 718.89 367.04 C 718.49 367.81 718.12 368.59 717.73 369.37 C 707.86 369.84 698.00 370.55 688.12 370.87 C 688.23 369.89 688.36 368.91 688.51 367.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 324.48 367.49 C 328.08 368.07 331.68 368.66 335.28 369.29 C 333.47 377.46 331.26 385.56 328.24 393.36 C 325.38 385.04 325.46 376.14 324.48 367.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 503.39 369.56 C 511.43 369.86 519.44 370.69 527.49 370.89 C 529.49 372.73 531.69 374.36 534.08 375.68 C 525.35 374.95 516.57 374.91 507.85 373.99 C 506.44 373.74 505.04 373.49 503.64 373.24 C 503.54 372.01 503.45 370.78 503.39 369.56 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 688.12 370.87 C 698.00 370.55 707.86 369.84 717.73 369.37 C 716.91 370.92 716.12 372.48 715.31 374.03 C 706.07 374.15 696.88 375.00 687.65 375.28 C 687.79 373.81 687.95 372.34 688.12 370.87 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 374.15 370.59 C 381.74 371.50 389.31 372.55 396.93 373.19 C 396.57 374.62 396.23 376.06 395.92 377.50 C 388.49 376.80 381.09 375.75 373.68 374.92 C 373.84 373.47 374.00 372.03 374.15 370.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 606.66 372.87 C 613.01 372.87 619.36 372.76 625.72 372.56 C 625.63 374.02 625.56 375.50 625.49 376.97 C 619.43 377.06 613.38 377.21 607.32 377.21 C 607.25 376.93 607.11 376.36 607.04 376.08 L 606.84 375.20 C 606.80 374.62 606.70 373.46 606.66 372.87 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 507.85 373.99 C 516.57 374.91 525.35 374.95 534.08 375.68 C 538.43 377.79 542.77 379.96 547.30 381.68 C 536.50 381.52 525.66 381.78 514.88 380.92 C 513.31 377.94 510.85 375.53 507.85 373.99 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 687.57 377.04 C 696.69 376.69 705.77 375.71 714.88 375.25 C 714.00 376.77 713.16 378.32 712.31 379.85 C 703.84 380.17 695.43 381.20 686.96 381.45 C 687.16 379.98 687.37 378.51 687.57 377.04 Z" />\n
      <path fill="#eeecd3" d=" M 440.34 379.42 C 441.14 381.42 441.46 383.56 441.62 385.70 C 441.04 385.72 439.88 385.74 439.31 385.75 C 439.58 383.63 439.91 381.51 440.34 379.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 686.96 381.45 C 695.43 381.20 703.84 380.17 712.31 379.85 C 709.86 385.95 706.29 391.49 703.38 397.36 C 698.01 407.94 691.67 417.98 685.24 427.95 C 684.47 412.44 685.96 396.92 686.96 381.45 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 514.88 380.92 C 525.66 381.78 536.50 381.52 547.30 381.68 C 547.73 381.73 548.59 381.85 549.02 381.91 C 548.80 383.26 548.60 384.63 548.42 386.01 C 537.57 386.17 526.75 385.67 515.92 385.36 C 515.67 383.86 515.29 382.38 514.88 380.92 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 607.85 380.85 C 613.63 380.85 619.41 380.72 625.18 380.43 C 625.18 381.47 625.18 383.55 625.18 384.58 C 619.66 385.33 614.06 385.06 608.51 385.18 C 608.42 384.59 608.23 383.41 608.13 382.82 C 608.06 382.33 607.92 381.34 607.85 380.85 Z" />\n
      </svg>\n
      """
     "alias" => "pro-natura-sp-z-oo"
     "text" => """
      <p>Wiele os&oacute;b zastanawia się, jak komponować posiłki, by były one zdrowe a jednocześnie dostarczały niezbędnej ilości witamin i innych składnik&oacute;w odżywczych. W wielu hurtowniach oferowana jest naturalna żywność, kt&oacute;ra sprawi, że każda kom&oacute;rka Twojego ciała zostanie dobrze odżywiona a to zapewni Ci mn&oacute;stwo energii na cały dzień. W ofercie Pro Natura znajdziesz produkty:</p>\n
      \n
      <p>- naturalne,</p>\n
      \n
      <p>- dietetyczne,</p>\n
      \n
      <p>- wegetariańskie.</p>\n
      \n
      <p>Ta hurtownia oferuje także kawę zbożową z orkiszu. Może być ona zdrowym a jednocześnie smacznym zamiennikiem tradycyjnej kawy, kt&oacute;rej spożywanie w nadmiarze może szkodzić zdrowiu. Orkiszowa kawa nie podrażnia żołądka a dodatkowo jest bogata w witaminy, kt&oacute;re pozwolą Ci zadbać o to, by Tw&oacute;j organizm otrzymał niezbędną ilość zdrowej energii. W przeciwieństwie do zwykłej kawy kawę z orkiszu można spożywać w zasadzie bez ograniczeń.</p>\n
      """
    ]
    #original: array:9 [
     "id" => 5802
     "city" => "Chwiram"
     "building" => "89/2"
     "street" => "Chwiram"
     "domain" => "http://www.pronatura.com.pl/"
     "name" => "Pro Natura sp. z o.o."
     "logo" => """
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>\n
      <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">\n
      <svg width="1134pt" height="567pt" viewBox="0 0 1134 567" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\n
      \n
      <path fill="#00a651" d=" M 69.09 33.24 C 74.36 32.37 79.70 32.33 85.02 32.41 C 406.00 32.42 726.99 32.41 1047.98 32.41 C 1061.13 32.53 1074.27 37.11 1084.23 45.78 C 1096.25 55.87 1103.47 71.31 1103.59 86.99 C 1103.59 218.00 1103.58 349.01 1103.59 480.02 C 1103.50 489.03 1101.32 498.04 1096.95 505.95 C 1089.95 519.05 1077.37 529.00 1063.05 532.92 C 1052.96 535.90 1042.34 534.78 1031.98 535.00 C 737.01 535.00 442.03 535.00 147.05 535.00 C 123.35 534.93 99.63 535.14 75.93 534.89 C 52.74 534.31 31.14 517.42 24.97 495.06 C 22.25 486.64 23.12 477.74 23.00 469.04 C 22.99 342.01 23.02 214.98 22.98 87.95 C 22.54 73.92 28.28 60.00 37.88 49.86 C 46.12 41.14 57.25 35.17 69.09 33.24 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 71.60 39.73 C 75.69 39.13 79.84 39.39 83.95 39.35 C 405.99 39.35 728.03 39.35 1050.06 39.35 C 1070.59 39.90 1089.73 55.00 1094.94 74.88 C 1097.27 82.37 1096.56 90.27 1096.65 97.99 C 1096.66 225.66 1096.63 353.34 1096.66 481.01 C 1096.47 493.39 1091.06 505.55 1082.16 514.14 C 1073.68 522.50 1062.00 527.79 1050.04 527.99 C 728.04 528.01 406.04 527.99 84.05 528.00 C 78.66 527.97 73.18 528.32 67.90 527.00 C 53.29 523.85 40.44 513.55 34.21 499.96 C 30.87 493.17 29.70 485.55 29.58 478.05 C 29.59 348.35 29.58 218.65 29.58 88.95 C 29.58 77.84 33.02 66.66 40.06 57.98 C 47.69 48.12 59.28 41.51 71.60 39.73 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 237.93 64.99 C 245.04 63.98 252.08 60.55 259.35 62.51 C 278.68 67.09 297.38 74.12 315.34 82.59 C 323.88 86.49 330.90 92.89 337.50 99.42 C 342.08 105.98 341.83 114.46 343.41 122.03 C 349.99 109.88 355.50 97.19 362.02 85.01 C 365.60 85.26 369.18 86.17 372.77 85.81 C 375.88 82.81 376.88 78.11 380.25 75.41 C 392.83 74.69 405.49 75.53 418.04 76.64 C 430.15 77.99 442.74 80.08 453.13 86.85 C 464.75 94.40 471.87 107.48 474.08 120.95 C 476.56 136.07 475.15 151.59 471.62 166.43 C 471.15 168.27 470.63 170.10 470.10 171.93 C 469.27 174.69 468.57 177.49 467.68 180.24 C 467.04 181.98 466.25 183.67 465.41 185.32 C 463.93 189.36 463.07 193.62 461.38 197.59 C 460.29 199.74 459.28 201.91 458.27 204.09 C 455.79 210.07 452.10 215.45 449.72 221.47 C 447.05 224.20 445.30 227.64 442.94 230.62 C 436.11 239.78 428.18 248.18 418.98 255.00 C 415.87 257.32 412.16 258.67 408.46 259.73 C 407.01 260.09 405.56 260.42 404.09 260.67 C 399.34 261.01 394.53 260.98 389.84 260.16 C 388.14 259.78 386.48 259.36 384.82 258.89 C 379.89 257.36 375.17 255.22 370.63 252.77 C 369.28 251.98 367.94 251.20 366.65 250.33 C 362.80 247.58 359.18 244.52 355.67 241.35 C 354.53 240.31 353.43 239.22 352.38 238.09 C 349.72 235.16 347.19 232.10 344.85 228.91 C 343.99 227.71 343.16 226.49 342.39 225.24 C 338.52 218.77 335.62 211.55 334.96 203.99 C 334.18 193.06 335.31 182.12 337.04 171.34 C 333.19 173.47 329.04 175.14 324.63 175.59 C 307.83 177.74 290.86 176.65 273.99 177.11 C 281.03 185.03 287.94 193.16 296.18 199.89 C 309.13 211.03 324.47 218.74 339.38 226.86 C 338.96 228.76 338.56 230.68 338.12 232.58 C 337.12 237.05 336.08 241.51 334.93 245.93 C 328.74 245.97 322.35 246.66 317.04 250.12 C 309.95 254.63 301.45 259.11 298.84 267.73 C 298.09 268.20 297.34 268.68 296.60 269.15 C 292.63 266.84 288.52 264.79 284.34 262.88 C 282.81 262.15 281.30 261.38 279.81 260.59 C 272.85 256.87 265.68 253.46 259.50 248.47 C 252.11 243.55 245.18 237.98 237.77 233.10 C 234.28 243.01 230.18 252.83 224.80 261.85 C 222.45 261.75 220.74 259.37 218.79 258.17 C 211.61 252.74 204.47 247.26 197.20 241.95 C 196.09 241.05 194.84 240.24 194.09 238.99 C 192.02 224.00 193.94 208.89 194.98 193.90 C 190.87 197.84 186.84 202.05 181.66 204.61 C 172.45 209.20 162.72 212.63 153.03 216.06 C 140.45 219.91 127.41 222.13 114.31 223.15 C 113.70 226.97 113.23 230.82 113.05 234.69 C 115.31 235.63 117.57 236.56 119.84 237.47 C 120.42 243.29 120.48 249.18 120.09 255.02 C 118.71 256.48 116.76 257.18 115.00 258.06 C 106.72 261.72 98.56 265.62 90.31 269.35 C 87.29 270.68 84.44 272.66 81.09 273.07 C 77.75 269.72 74.45 266.22 71.69 262.37 C 70.59 245.91 72.96 229.43 74.47 213.05 C 74.78 208.70 75.92 204.31 75.20 199.95 C 72.86 189.26 69.87 178.70 67.81 167.96 C 71.68 165.24 77.00 165.30 81.27 163.18 C 84.06 154.09 83.68 144.21 87.30 135.31 C 88.85 130.41 92.47 126.65 96.05 123.14 C 91.69 121.47 87.03 120.83 82.65 119.26 C 76.62 115.98 72.53 109.90 70.53 103.43 C 67.82 95.09 67.68 86.23 66.45 77.62 C 65.73 74.27 68.60 71.77 70.88 69.83 C 74.85 66.68 80.09 66.00 85.01 66.01 C 98.58 65.89 111.90 68.99 125.04 72.07 C 137.98 75.30 151.02 79.32 162.22 86.78 C 174.24 94.75 183.04 106.70 189.55 119.39 C 194.72 130.54 198.51 142.28 201.60 154.16 C 203.73 145.07 205.52 135.91 207.85 126.87 C 209.54 119.92 211.71 113.10 213.11 106.09 C 209.48 104.57 205.83 103.10 202.16 101.67 C 204.18 90.14 206.52 78.65 209.18 67.25 C 218.81 67.41 228.47 66.93 237.93 64.99 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 247.12 73.11 C 250.37 72.45 253.67 71.07 257.00 72.00 C 275.09 76.21 292.48 82.89 309.35 90.57 C 317.37 94.24 324.49 99.83 330.29 106.41 C 332.50 113.04 333.04 120.11 334.03 127.01 C 334.67 136.97 335.87 147.06 334.18 156.98 C 333.65 160.43 331.46 163.96 327.91 164.87 C 322.08 166.49 315.98 166.48 309.99 166.98 C 291.36 167.48 272.72 166.88 254.09 167.30 C 260.14 177.71 269.03 186.01 276.86 195.03 C 291.13 210.83 309.37 222.18 328.08 231.97 C 327.74 233.39 327.41 234.83 327.09 236.26 C 321.38 237.00 316.01 239.24 311.13 242.23 C 304.65 246.24 298.11 250.49 293.29 256.50 C 283.33 250.88 272.51 246.63 263.60 239.29 C 252.61 231.99 242.39 223.65 232.10 215.42 C 229.55 226.51 226.33 237.49 221.20 247.68 C 215.38 243.33 209.69 238.80 203.76 234.60 C 203.25 230.07 202.80 225.53 203.00 220.97 C 204.07 201.93 205.61 182.82 209.75 164.16 C 213.89 142.65 219.30 121.43 225.09 100.32 C 221.20 98.74 217.33 97.11 213.39 95.68 C 214.38 89.41 215.93 83.25 217.06 77.01 C 227.20 76.96 237.25 75.31 247.12 73.11 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 76.50 77.65 C 78.27 76.91 80.02 75.95 81.98 75.91 C 93.47 75.20 104.82 77.67 115.99 80.01 C 129.24 83.05 142.70 86.45 154.46 93.52 C 160.61 97.06 165.70 102.14 170.28 107.50 C 180.15 119.49 185.69 134.29 189.95 149.05 C 192.29 158.27 194.54 168.03 192.34 177.50 C 190.03 186.58 182.58 193.50 174.27 197.29 C 166.00 200.95 157.54 204.16 148.97 207.04 C 136.98 210.40 124.62 212.94 112.14 213.19 C 110.29 211.09 108.38 209.03 106.54 206.91 C 105.09 218.09 103.49 229.25 102.04 240.42 C 104.82 241.64 107.58 242.87 110.35 244.10 C 110.35 245.84 110.36 247.59 110.36 249.34 C 101.50 253.36 92.67 257.47 83.84 261.55 C 83.02 260.64 82.21 259.73 81.40 258.82 C 80.86 239.08 84.11 219.54 85.68 199.93 C 83.09 191.45 81.35 182.74 79.30 174.12 C 82.60 173.14 86.08 172.56 89.19 171.06 C 94.02 160.12 92.40 147.43 97.53 136.57 C 99.32 132.49 103.49 130.41 106.76 127.70 C 110.62 124.43 115.96 124.56 120.47 122.76 C 110.34 117.98 100.05 113.29 89.05 110.91 C 84.54 110.15 81.96 105.83 80.45 101.91 C 77.61 94.15 77.54 85.77 76.50 77.65 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 461.38 197.59 C 567.13 145.56 679.33 107.79 793.16 77.84 C 793.56 79.23 793.96 80.63 794.38 82.03 C 678.99 112.40 565.20 150.73 458.27 204.09 C 459.28 201.91 460.29 199.74 461.38 197.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 557.03 169.00 C 645.29 131.43 737.52 104.25 830.16 79.84 C 830.56 81.24 830.96 82.63 831.38 84.03 C 745.92 106.51 660.86 131.40 578.88 164.64 C 532.21 183.65 486.48 205.20 442.94 230.62 C 445.30 227.64 447.05 224.20 449.72 221.47 C 484.56 202.16 520.34 184.54 557.03 169.00 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 385.31 84.82 C 401.96 85.17 418.85 85.42 435.08 89.58 C 444.65 91.90 453.54 97.76 458.48 106.41 C 465.56 118.25 465.98 132.57 465.10 145.95 C 463.55 161.18 459.02 175.94 453.41 190.12 C 445.13 211.54 432.72 232.15 414.20 246.21 C 408.33 251.04 400.19 251.70 392.95 250.59 C 382.50 249.15 373.13 243.53 365.32 236.67 C 355.58 228.13 346.83 217.19 344.86 204.03 C 343.73 187.06 346.21 169.68 353.03 154.04 C 357.16 145.57 361.43 137.17 365.65 128.74 C 361.50 127.45 357.36 126.13 353.24 124.78 C 358.07 115.04 362.91 105.31 367.57 95.50 C 371.04 95.77 374.50 96.14 377.94 96.68 C 380.42 92.74 382.95 88.83 385.31 84.82 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 576.61 176.57 C 666.73 135.58 762.74 110.05 858.16 84.77 C 858.56 86.17 858.95 87.57 859.37 88.97 C 777.09 110.75 694.52 132.66 615.49 164.65 C 564.65 185.17 515.63 210.15 469.15 239.21 C 467.04 240.45 466.24 242.93 464.87 244.83 C 461.78 249.26 462.48 254.94 461.97 260.04 C 468.40 252.78 477.58 249.08 486.22 245.21 C 495.23 241.64 502.73 235.28 511.49 231.25 C 514.22 229.92 517.36 229.66 519.97 228.07 C 552.92 207.46 586.90 188.44 622.15 172.05 C 706.87 132.31 798.09 109.74 888.15 85.78 C 888.54 87.18 888.94 88.58 889.35 89.98 C 845.95 101.42 802.50 112.74 759.50 125.64 C 717.48 138.20 675.93 152.63 635.89 170.59 C 596.65 188.09 558.91 208.84 522.53 231.67 C 519.70 235.14 516.81 239.16 516.52 243.82 C 516.24 246.65 516.13 249.49 515.92 252.32 C 523.82 243.05 535.91 239.62 546.43 234.36 C 555.30 229.35 563.55 222.80 573.70 220.55 C 606.06 202.74 638.83 185.59 672.59 170.55 C 712.10 152.75 752.98 138.11 794.46 125.60 C 838.69 112.16 883.46 100.62 928.13 88.72 C 928.53 90.14 928.94 91.55 929.36 92.96 C 849.44 114.18 768.75 134.24 692.44 166.65 C 652.82 183.41 614.47 203.01 576.88 223.87 C 571.83 228.05 570.00 234.81 570.03 241.18 C 577.15 232.76 587.64 228.72 597.45 224.37 C 608.19 219.67 617.05 210.77 628.95 208.88 C 666.94 192.06 704.74 174.72 743.40 159.47 C 780.63 144.68 818.87 132.39 857.92 123.43 C 892.75 115.26 928.03 109.19 963.35 103.58 C 963.60 105.02 963.89 106.46 964.18 107.91 C 917.99 115.09 871.86 123.37 826.77 135.84 C 759.40 154.33 695.85 183.89 632.24 212.29 C 626.50 215.69 625.13 223.10 625.01 229.29 C 632.62 220.20 644.17 216.38 654.55 211.49 C 664.40 206.73 672.86 198.41 684.15 197.19 C 738.56 177.42 792.13 154.70 848.47 140.75 C 894.88 129.34 942.17 122.08 989.33 114.52 C 989.60 115.96 989.90 117.41 990.19 118.86 C 947.98 125.37 905.75 132.17 864.05 141.51 C 822.57 150.64 782.49 164.96 742.80 179.89 C 723.93 186.99 705.04 194.08 686.20 201.26 C 681.14 204.83 680.12 211.64 680.05 217.44 C 686.65 209.50 696.34 205.44 705.56 201.42 C 714.99 197.65 722.74 190.73 732.13 186.88 C 734.58 185.77 737.33 185.97 739.92 185.38 C 779.56 172.98 818.95 159.62 859.21 149.28 C 898.42 139.20 938.78 134.96 978.89 130.08 C 992.12 128.54 1005.34 126.88 1018.58 125.45 C 1018.66 126.87 1018.82 128.28 1018.84 129.71 C 980.51 134.44 942.05 138.29 903.91 144.40 C 865.28 150.57 827.82 162.13 790.62 173.93 C 795.41 174.32 799.89 172.35 804.49 171.34 C 844.20 161.50 884.18 152.00 924.98 147.93 C 958.07 144.92 991.34 144.76 1024.47 142.31 C 1024.62 143.71 1024.83 145.12 1025.03 146.52 C 985.08 149.78 944.81 148.92 905.08 154.69 C 867.90 160.08 831.35 169.02 794.99 178.29 C 793.01 180.94 790.94 183.75 790.59 187.15 C 789.95 193.96 789.84 200.93 787.67 207.49 C 785.11 214.64 779.62 220.22 773.72 224.77 C 781.80 223.99 790.04 224.57 798.03 223.07 C 880.29 199.76 962.51 176.33 1044.76 152.96 C 1045.09 154.37 1045.45 155.78 1045.82 157.19 C 970.58 178.57 895.33 199.97 820.09 221.36 C 818.28 221.85 816.47 222.27 814.68 222.75 C 825.47 223.09 836.23 221.95 847.01 221.80 C 852.99 221.63 858.99 221.42 864.97 221.01 C 873.66 220.53 882.53 221.25 891.03 219.04 C 939.80 207.24 988.61 195.63 1037.36 183.80 C 1037.73 185.21 1038.09 186.62 1038.48 188.04 C 1002.84 196.60 967.22 205.19 931.58 213.73 C 923.03 215.70 914.57 218.07 905.95 219.68 C 948.06 217.65 990.22 216.39 1032.35 214.61 C 1032.36 215.15 1032.37 216.21 1032.38 216.75 C 1033.84 216.29 1035.30 215.84 1036.80 215.39 C 1037.14 216.85 1037.51 218.31 1037.89 219.76 C 1009.96 227.25 982.69 236.93 954.89 244.85 C 913.24 256.80 870.08 262.08 827.11 266.68 C 819.90 267.56 812.54 267.66 805.52 269.73 C 837.69 268.34 869.93 266.95 901.83 262.38 C 947.48 255.49 992.11 243.39 1037.11 233.32 C 1037.36 234.74 1037.68 236.17 1037.98 237.60 C 1007.45 244.52 977.07 252.07 946.46 258.60 C 926.46 262.92 906.29 266.52 885.95 268.79 C 842.41 273.47 798.57 273.97 754.88 276.33 C 746.67 278.85 738.23 276.00 730.12 274.48 C 716.24 271.27 700.75 274.08 688.12 266.23 C 690.52 271.52 693.27 277.26 699.07 279.51 C 714.71 280.01 730.38 279.85 746.03 280.05 C 756.67 280.86 767.35 280.02 778.00 280.61 C 802.33 280.69 826.66 280.24 850.94 278.67 C 905.85 274.67 959.86 263.46 1013.90 253.48 C 1014.04 254.93 1014.19 256.37 1014.35 257.83 C 974.28 265.23 934.28 273.24 893.86 278.58 C 874.21 281.30 854.41 282.77 834.62 284.09 C 831.12 283.48 827.61 282.42 824.03 282.65 C 820.20 283.23 816.46 284.38 812.59 284.75 C 803.38 284.21 794.19 285.32 784.98 285.01 C 757.31 284.36 729.61 284.42 701.93 283.98 C 698.21 283.87 694.63 285.23 690.91 284.95 C 681.16 284.19 671.82 280.73 662.02 280.34 C 651.99 279.83 641.57 279.13 632.60 274.13 C 634.86 279.67 638.17 285.46 644.17 287.49 C 681.76 290.40 719.37 293.09 757.04 294.65 C 763.72 294.81 770.41 295.03 777.10 295.00 C 776.81 296.46 776.51 297.92 776.25 299.38 C 748.77 299.01 721.33 297.32 693.92 295.40 C 693.88 294.38 693.85 293.35 693.82 292.34 C 690.90 293.27 687.99 294.21 685.04 295.01 C 673.07 293.79 661.03 293.28 649.05 292.20 C 643.37 291.53 637.71 292.95 632.05 292.19 C 623.63 291.19 615.51 288.26 606.99 288.05 C 596.73 287.25 585.91 286.99 576.81 281.57 C 579.07 287.74 583.25 293.99 589.93 295.75 C 611.67 299.13 633.47 302.33 655.35 304.66 L 653.73 305.19 C 653.59 306.40 653.51 307.64 653.43 308.87 C 632.25 306.44 611.14 303.49 590.09 300.16 C 586.28 299.44 582.43 300.20 578.59 300.18 C 572.84 299.12 567.08 298.11 561.35 296.96 C 548.32 294.15 534.06 296.45 522.01 289.69 C 523.90 293.65 525.77 297.63 527.83 301.51 C 526.45 301.99 525.09 302.48 523.73 302.99 C 519.65 296.14 517.54 288.00 511.59 282.39 C 506.93 276.75 499.88 273.90 492.90 272.43 C 485.53 271.01 478.25 273.43 471.08 274.82 C 467.07 275.81 462.54 276.44 459.54 279.55 C 457.61 281.48 458.35 284.37 458.33 286.79 C 456.21 287.18 454.10 287.63 452.01 288.17 C 444.48 283.72 435.41 281.66 426.81 283.83 C 420.12 285.61 412.62 285.72 406.80 289.83 C 402.85 293.04 404.99 298.91 408.26 301.77 C 413.62 306.49 420.28 309.77 427.22 311.40 C 425.81 312.59 424.40 313.78 423.00 314.97 C 420.32 313.99 417.69 312.88 415.14 311.60 C 416.34 314.01 417.49 316.46 418.61 318.92 C 417.47 319.96 416.33 320.99 415.20 322.03 C 412.14 315.88 409.82 309.10 404.69 304.27 C 400.15 298.84 393.38 296.01 386.63 294.47 C 380.50 293.23 374.23 294.42 368.28 295.99 C 367.16 295.40 366.05 294.80 364.94 294.21 C 364.33 295.12 363.72 296.04 363.12 296.96 C 359.07 298.10 354.05 298.78 351.75 302.79 C 350.12 305.80 352.19 308.97 353.48 311.67 C 352.61 312.99 351.74 314.31 350.88 315.63 C 348.81 312.62 347.57 309.18 346.05 305.89 C 339.69 302.43 332.01 302.16 325.06 303.82 C 317.87 305.60 309.79 305.85 303.94 310.96 C 300.78 309.77 297.59 308.65 294.39 307.57 C 295.33 306.71 296.27 305.85 297.22 304.99 C 297.12 301.71 296.86 298.30 298.16 295.19 C 299.74 290.52 303.37 287.06 306.46 283.37 C 308.24 281.33 307.76 278.38 308.20 275.89 C 308.37 272.51 309.47 269.29 310.70 266.17 C 305.19 269.04 299.87 272.26 294.60 275.54 C 285.15 281.48 273.87 284.12 265.09 291.15 C 259.73 296.01 254.41 301.70 253.08 309.09 L 254.56 308.32 C 251.15 312.35 250.69 317.98 249.15 322.87 C 244.59 321.46 239.84 320.13 235.02 320.77 C 229.28 321.46 223.66 322.89 218.01 324.10 C 214.50 325.01 210.42 326.04 208.45 329.39 C 206.59 332.43 208.44 336.09 210.45 338.54 C 213.75 342.16 218.25 344.39 222.59 346.52 C 228.84 349.59 235.93 349.80 242.72 350.59 C 242.42 352.05 242.15 353.53 241.87 355.00 C 234.87 353.89 227.50 353.92 221.04 350.60 C 214.51 347.49 207.09 343.92 204.25 336.75 C 202.62 333.24 203.45 329.30 204.99 325.93 C 201.18 322.33 200.20 316.78 201.87 311.92 C 200.49 315.88 198.95 319.78 197.67 323.78 C 196.83 323.60 195.13 323.25 194.28 323.07 C 194.08 322.83 193.68 322.34 193.48 322.09 C 196.57 313.72 199.83 305.42 202.91 297.04 C 204.27 297.53 205.64 298.02 207.01 298.52 C 205.73 302.05 204.39 305.57 203.09 309.10 C 206.19 303.50 210.62 298.73 215.51 294.65 C 222.42 289.67 230.45 286.62 238.15 283.14 C 247.55 278.60 255.57 271.16 265.94 268.75 C 270.80 266.48 275.04 263.06 279.81 260.59 C 281.30 261.38 282.81 262.15 284.34 262.88 C 279.72 265.78 274.87 268.34 270.45 271.54 C 266.77 275.47 264.47 280.60 264.14 286.01 C 274.53 279.53 286.47 276.08 296.60 269.15 C 297.34 268.68 298.09 268.20 298.84 267.73 C 303.88 264.29 309.57 262.13 315.29 260.16 C 327.58 252.68 339.87 245.20 352.38 238.09 C 353.43 239.22 354.53 240.31 355.67 241.35 C 343.25 248.27 331.04 255.59 319.00 263.14 C 314.89 267.00 312.50 272.52 312.15 278.15 C 318.54 274.23 325.32 270.98 332.25 268.12 C 340.84 264.45 347.99 258.11 356.66 254.58 C 360.11 253.46 363.63 252.42 366.65 250.33 C 367.94 251.20 369.28 251.98 370.63 252.77 C 364.18 256.02 360.67 263.17 360.12 270.15 C 366.61 266.38 373.37 263.07 380.28 260.12 C 381.72 259.48 383.25 259.08 384.82 258.89 C 386.48 259.36 388.14 259.78 389.84 260.16 C 379.44 266.43 366.69 269.07 358.10 278.10 C 353.17 283.11 347.84 289.56 349.91 297.13 C 353.18 295.62 356.45 294.03 359.97 293.20 C 370.16 290.94 380.81 287.72 391.18 291.00 C 400.61 284.04 403.95 271.88 404.09 260.67 C 405.56 260.42 407.01 260.09 408.46 259.73 C 408.31 262.51 408.14 265.28 407.96 268.06 C 415.04 259.95 425.42 256.20 434.98 251.94 C 444.67 247.59 452.73 239.85 463.20 237.23 C 464.40 236.88 465.53 236.31 466.60 235.66 C 501.90 213.54 538.68 193.78 576.61 176.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 467.68 180.24 C 557.28 140.88 650.64 110.68 745.20 85.76 C 745.58 87.15 745.96 88.55 746.36 89.94 C 652.18 114.79 559.15 144.82 469.91 184.06 C 468.85 184.50 467.90 185.11 467.06 185.89 C 466.65 185.75 465.82 185.46 465.41 185.32 C 466.25 183.67 467.04 181.98 467.68 180.24 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 471.62 166.43 C 545.19 137.49 620.75 113.82 697.18 93.69 C 697.58 95.09 697.98 96.49 698.40 97.90 C 621.03 118.33 544.39 142.06 470.10 171.93 C 470.63 170.10 471.15 168.27 471.62 166.43 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 256.72 113.44 C 264.65 114.14 271.64 118.19 279.11 120.56 C 285.40 122.37 290.92 126.06 296.43 129.49 C 300.54 132.26 304.86 134.98 307.77 139.09 C 306.22 143.83 301.19 145.58 296.85 146.83 C 288.42 149.00 279.68 149.78 271.00 150.07 C 263.30 150.97 255.60 149.68 247.91 149.20 C 250.79 137.26 253.99 125.41 256.72 113.44 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 123.14 123.60 C 132.16 127.41 140.49 132.79 147.92 139.13 C 153.06 144.01 158.33 149.80 159.24 157.12 C 154.48 160.09 149.27 162.22 144.00 164.09 C 135.95 166.95 127.93 170.06 119.48 171.56 C 115.05 162.40 117.73 152.10 118.66 142.50 C 119.30 136.03 120.92 129.70 123.14 123.60 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 264.11 126.07 C 267.28 125.93 270.14 127.92 273.13 128.81 C 279.57 130.88 285.65 133.97 291.13 137.94 C 281.16 140.19 270.83 140.63 260.64 140.25 C 261.59 135.48 262.28 130.59 264.11 126.07 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 344.76 132.69 C 346.74 133.46 349.97 133.10 351.07 135.11 C 349.79 139.41 347.33 143.25 345.15 147.15 C 344.65 142.34 344.53 137.51 344.76 132.69 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 402.16 134.16 C 405.42 133.67 408.60 134.93 411.53 136.22 C 417.25 138.93 422.52 142.52 427.52 146.39 C 431.21 149.34 435.00 152.47 437.26 156.71 C 439.06 161.46 438.85 166.87 436.69 171.48 C 432.25 181.14 424.65 188.81 417.30 196.30 C 410.79 203.21 403.05 208.84 395.00 213.82 C 390.94 216.28 386.62 218.52 381.87 219.23 C 381.00 211.86 380.44 204.34 381.96 197.01 C 384.83 179.46 391.10 162.75 396.89 146.01 C 398.40 141.97 399.68 137.74 402.16 134.16 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 129.27 138.01 C 135.86 141.61 141.91 146.30 146.59 152.22 C 140.36 155.44 133.59 157.50 126.85 159.36 C 127.19 152.20 128.35 145.11 129.27 138.01 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 396.85 176.94 C 400.47 166.40 403.53 155.63 407.85 145.35 C 414.86 148.88 421.45 153.40 426.85 159.11 C 429.23 161.58 428.80 165.47 427.31 168.28 C 423.44 175.68 417.74 181.92 411.86 187.77 C 409.37 190.19 407.17 192.98 404.28 194.97 C 400.25 197.08 396.07 198.91 391.91 200.76 C 392.05 192.59 394.86 184.79 396.85 176.94 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 324.63 175.59 C 329.04 175.14 333.19 173.47 337.04 171.34 C 335.31 182.12 334.18 193.06 334.96 203.99 C 335.62 211.55 338.52 218.77 342.39 225.24 C 341.38 225.77 340.38 226.31 339.38 226.86 C 324.47 218.74 309.13 211.03 296.18 199.89 C 287.94 193.16 281.03 185.03 273.99 177.11 C 290.86 176.65 307.83 177.74 324.63 175.59 Z" />\n
      <path fill="#5d5b50" d=" M 788.28 174.25 C 788.77 174.76 788.77 174.76 788.28 174.25 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 740.01 189.98 C 755.68 184.96 771.34 179.88 787.08 175.05 C 777.69 178.79 770.03 185.74 760.64 189.47 C 751.40 193.47 741.72 197.57 735.04 205.44 C 735.37 202.08 735.25 198.58 736.59 195.42 C 737.56 193.50 738.84 191.77 740.01 189.98 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 765.25 192.23 C 773.39 188.38 780.52 182.72 788.71 178.93 C 784.14 187.92 786.98 198.63 782.81 207.76 C 779.78 214.06 774.52 219.03 768.70 222.76 C 763.68 226.29 757.21 224.79 751.48 225.51 C 750.63 226.76 749.77 228.15 748.03 228.03 C 743.40 228.60 738.05 229.95 733.91 227.12 C 729.87 224.12 731.27 218.18 733.64 214.56 C 737.80 208.53 742.91 202.80 749.62 199.58 C 754.68 196.84 759.95 194.49 765.25 192.23 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 712.94 202.81 C 719.96 198.99 726.47 194.26 733.72 190.84 C 730.99 195.81 730.98 201.54 730.56 207.03 C 730.39 211.56 727.85 215.49 727.05 219.88 C 726.44 223.37 723.79 225.93 721.52 228.44 C 719.25 230.53 717.01 232.94 714.06 233.99 C 710.06 233.97 706.02 233.62 702.09 234.52 C 694.71 236.12 687.13 237.14 680.12 240.08 C 677.87 238.42 675.87 235.97 676.38 232.98 C 677.26 225.80 683.05 220.67 687.93 215.89 C 695.30 209.91 704.57 207.05 712.94 202.81 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 391.91 200.76 C 396.07 198.91 400.25 197.08 404.28 194.97 C 400.08 198.59 395.53 201.78 390.83 204.72 C 391.04 203.45 391.26 202.19 391.50 200.94 L 391.91 200.76 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 652.35 217.32 C 661.72 213.46 669.69 206.98 678.85 202.70 C 674.46 210.01 677.17 219.03 673.61 226.58 C 672.19 229.66 672.32 233.38 670.14 236.10 C 668.23 238.55 666.18 240.95 663.69 242.83 C 657.81 241.92 651.82 240.82 645.90 242.18 C 637.78 244.00 629.20 244.84 621.92 249.18 C 619.84 242.42 624.50 236.43 628.82 231.80 C 634.88 224.53 643.98 221.14 652.35 217.32 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 595.92 229.85 C 605.87 225.99 614.22 219.11 623.86 214.62 C 619.35 222.21 622.29 231.58 618.32 239.35 C 617.24 244.12 615.51 248.68 611.82 252.10 C 605.20 249.77 598.08 248.00 591.08 249.60 C 582.64 251.51 573.62 252.16 566.12 256.87 C 567.26 250.76 571.50 246.03 575.72 241.77 C 581.23 236.03 588.83 233.12 595.92 229.85 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 1003.14 220.12 C 1009.94 219.98 1016.73 219.38 1023.54 219.23 C 989.07 229.33 955.23 241.84 919.94 248.97 C 883.98 256.29 847.44 260.36 810.95 263.91 C 806.56 263.27 803.37 259.04 801.62 255.15 C 868.90 244.11 936.24 233.48 1003.54 222.53 C 1003.44 221.92 1003.24 220.72 1003.14 220.12 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 984.04 220.91 C 986.00 220.19 988.11 220.15 990.19 220.00 C 988.46 220.49 986.82 221.29 985.06 221.56 C 978.27 221.96 971.62 223.38 964.91 224.37 C 909.84 233.23 854.78 242.17 799.70 250.94 C 798.94 249.30 798.16 247.66 797.38 246.04 C 822.23 239.99 847.11 234.07 871.98 228.06 C 877.95 226.74 883.83 224.81 889.97 224.42 C 921.33 223.36 952.71 221.88 984.04 220.91 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 339.38 226.86 C 340.38 226.31 341.38 225.77 342.39 225.24 C 343.16 226.49 343.99 227.71 344.85 228.91 C 342.60 230.12 340.35 231.34 338.12 232.58 C 338.56 230.68 338.96 228.76 339.38 226.86 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 798.93 228.05 C 821.03 226.91 843.17 226.49 865.27 225.30 C 842.04 230.71 818.88 236.39 795.69 241.95 C 796.10 243.00 796.51 244.05 796.93 245.11 C 793.82 239.46 789.30 234.66 783.54 231.65 C 788.70 230.57 793.62 228.34 798.93 228.05 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 551.43 236.54 C 557.16 233.14 562.67 229.34 568.79 226.63 C 564.50 233.96 567.20 242.92 563.63 250.44 C 562.18 254.05 562.02 258.24 559.19 261.18 C 551.99 257.86 543.94 255.54 535.97 257.05 C 528.40 258.50 520.79 259.92 513.48 262.40 C 517.97 256.01 523.45 249.97 530.64 246.62 C 537.37 242.83 544.86 240.62 551.43 236.54 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 719.88 235.76 C 722.94 233.35 725.66 230.55 728.28 227.66 C 730.12 230.21 732.75 232.01 735.82 232.75 C 732.94 234.53 730.80 237.31 730.16 240.68 C 726.93 238.66 723.43 237.11 719.88 235.76 Z" />\n
      <path fill="#504d45" d=" M 778.11 228.09 C 781.06 226.52 778.27 231.42 778.11 228.09 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 338.12 232.58 C 340.35 231.34 342.60 230.12 344.85 228.91 C 347.19 232.10 349.72 235.16 352.38 238.09 C 339.87 245.20 327.58 252.68 315.29 260.16 C 309.57 262.13 303.88 264.29 298.84 267.73 C 301.45 259.11 309.95 254.63 317.04 250.12 C 322.35 246.66 328.74 245.97 334.93 245.93 C 336.08 241.51 337.12 237.05 338.12 232.58 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 747.01 233.67 C 754.53 232.42 762.23 229.36 769.89 231.31 C 770.51 232.55 770.89 233.87 771.38 235.17 C 773.80 234.70 776.33 233.26 778.79 234.25 C 784.32 236.64 789.29 240.62 792.19 245.97 C 796.20 252.42 797.93 260.33 803.69 265.61 C 793.36 264.61 783.40 261.14 772.99 260.82 C 768.12 260.66 763.29 260.05 758.48 259.36 C 752.11 258.43 746.31 255.30 740.97 251.86 C 737.41 249.51 733.99 245.53 734.61 241.02 C 736.20 235.73 742.40 234.81 747.01 233.67 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 494.94 245.91 C 501.57 242.18 507.82 237.80 514.70 234.51 C 510.36 242.80 513.15 252.69 509.22 261.08 C 507.83 264.64 506.21 268.13 503.74 271.07 C 499.23 269.61 494.73 267.86 489.95 267.62 C 482.97 267.22 476.23 269.42 469.45 270.66 C 465.27 271.42 461.30 272.97 457.53 274.88 C 459.64 268.56 464.44 263.64 469.25 259.24 C 476.92 253.25 486.42 250.41 494.94 245.91 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 698.79 239.66 C 704.82 238.15 711.28 237.49 717.26 239.64 C 722.75 241.59 729.11 243.65 732.18 249.02 C 734.13 252.26 737.36 254.56 738.90 258.07 C 741.46 263.38 743.35 269.31 748.13 273.13 C 737.64 272.32 727.58 268.61 717.02 268.43 C 708.47 267.68 699.45 267.55 691.75 263.25 C 686.80 260.60 681.02 257.72 679.15 251.99 C 677.75 248.79 679.95 245.10 682.98 243.83 C 687.95 241.49 693.50 240.94 698.79 239.66 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 668.14 244.93 C 669.94 243.15 671.65 241.29 673.30 239.37 C 674.35 240.63 675.46 241.87 676.57 243.10 C 675.76 244.76 675.00 246.45 674.30 248.16 C 672.29 246.99 670.23 245.92 668.14 244.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 319.00 263.14 C 331.04 255.59 343.25 248.27 355.67 241.35 C 359.18 244.52 362.80 247.58 366.65 250.33 C 363.63 252.42 360.11 253.46 356.66 254.58 C 347.99 258.11 340.84 264.45 332.25 268.12 C 325.32 270.98 318.54 274.23 312.15 278.15 C 312.50 272.52 314.89 267.00 319.00 263.14 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 434.02 257.16 C 443.51 253.32 451.54 246.76 460.75 242.37 C 457.09 249.39 458.40 257.50 456.65 264.99 C 454.80 270.87 452.33 276.80 447.63 281.01 C 441.30 278.88 434.52 277.76 427.90 279.18 C 419.50 281.04 410.56 281.80 403.15 286.56 C 403.59 283.27 404.18 279.88 406.26 277.18 C 409.98 271.99 414.38 267.03 420.04 263.91 C 424.55 261.37 429.23 259.12 434.02 257.16 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 646.98 246.45 C 655.90 244.67 665.09 247.46 672.57 252.33 C 675.46 254.17 676.71 257.55 679.03 259.97 C 684.88 265.94 685.81 275.07 692.05 280.81 C 681.60 279.60 671.47 276.26 660.91 275.93 C 652.26 275.33 643.18 274.93 635.45 270.56 C 630.55 267.89 624.78 264.85 623.25 259.02 C 622.06 255.46 624.93 252.15 628.11 250.99 C 634.16 248.65 640.68 247.87 646.98 246.45 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 618.53 251.07 C 618.84 251.69 619.16 252.32 619.48 252.95 C 619.20 253.91 618.93 254.88 618.68 255.85 C 617.73 255.30 616.80 254.76 615.87 254.22 C 616.75 253.17 617.64 252.12 618.53 251.07 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 370.63 252.77 C 375.17 255.22 379.89 257.36 384.82 258.89 C 383.25 259.08 381.72 259.48 380.28 260.12 C 373.37 263.07 366.61 266.38 360.12 270.15 C 360.67 263.17 364.18 256.02 370.63 252.77 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 576.98 257.05 C 583.63 255.70 590.22 253.74 597.02 253.37 C 603.65 253.49 610.10 255.89 615.78 259.21 C 619.30 261.03 620.76 264.92 623.40 267.66 C 629.28 273.54 629.90 282.85 636.42 288.28 C 625.86 287.39 615.71 283.70 605.08 283.55 C 596.54 282.81 587.52 282.58 579.89 278.20 C 574.47 275.39 567.87 271.80 567.19 265.01 C 567.33 259.96 572.87 258.03 576.98 257.05 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 330.50 273.67 C 340.59 269.82 349.08 262.94 358.74 258.23 C 356.04 263.20 356.43 268.93 355.33 274.27 C 351.93 278.66 347.52 282.54 345.87 288.04 C 344.74 290.96 345.04 294.13 345.38 297.17 C 343.77 298.29 342.17 300.12 340.01 299.16 C 331.33 297.07 322.66 299.99 314.18 301.63 C 310.19 302.34 306.43 303.87 302.87 305.76 C 302.10 303.63 300.87 301.43 301.64 299.11 C 302.89 293.18 307.53 288.82 311.58 284.63 C 316.87 279.47 323.90 276.72 330.50 273.67 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 744.10 258.83 C 752.50 263.88 762.48 264.46 772.01 265.16 C 782.63 265.08 792.66 269.49 803.27 269.45 C 787.91 271.00 772.46 270.87 757.06 271.77 C 754.29 272.42 752.15 270.41 750.17 268.86 C 746.97 266.37 745.87 262.29 744.10 258.83 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 389.84 260.16 C 394.53 260.98 399.34 261.01 404.09 260.67 C 403.95 271.88 400.61 284.04 391.18 291.00 C 380.81 287.72 370.16 290.94 359.97 293.20 C 356.45 294.03 353.18 295.62 349.91 297.13 C 347.84 289.56 353.17 283.11 358.10 278.10 C 366.69 269.07 379.44 266.43 389.84 260.16 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 522.89 264.21 C 530.90 262.76 539.04 259.71 547.24 261.64 C 552.68 263.00 558.09 265.08 562.51 268.60 C 564.93 271.51 566.91 274.78 569.55 277.53 C 573.78 283.41 574.95 291.31 580.94 295.96 C 574.51 295.28 568.22 293.85 561.90 292.58 C 551.48 290.41 540.59 291.50 530.33 288.47 C 525.91 286.96 521.76 284.72 517.90 282.13 C 514.49 279.86 511.52 276.28 511.38 272.03 C 512.39 266.68 518.37 265.25 522.89 264.21 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 284.34 262.88 C 288.52 264.79 292.63 266.84 296.60 269.15 C 286.47 276.08 274.53 279.53 264.14 286.01 C 264.47 280.60 266.77 275.47 270.45 271.54 C 274.87 268.34 279.72 265.78 284.34 262.88 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 294.60 275.54 C 299.87 272.26 305.19 269.04 310.70 266.17 C 309.47 269.29 308.37 272.51 308.20 275.89 C 307.76 278.38 308.24 281.33 306.46 283.37 C 303.37 287.06 299.74 290.52 298.16 295.19 C 296.86 298.30 297.12 301.71 297.22 304.99 C 296.27 305.85 295.33 306.71 294.39 307.57 C 287.24 305.04 280.13 302.42 273.00 299.87 C 271.54 299.48 269.88 298.52 268.46 299.55 C 263.70 302.27 259.45 305.80 254.56 308.32 L 253.08 309.09 C 254.41 301.70 259.73 296.01 265.09 291.15 C 273.87 284.12 285.15 281.48 294.60 275.54 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 471.08 274.82 C 478.25 273.43 485.53 271.01 492.90 272.43 C 499.88 273.90 506.93 276.75 511.59 282.39 C 517.54 288.00 519.65 296.14 523.73 302.99 C 523.17 304.05 522.61 305.10 522.08 306.17 C 513.95 304.86 505.97 302.61 497.72 302.14 C 495.11 297.46 492.44 292.81 489.90 288.10 C 486.59 288.78 483.28 289.44 479.99 290.15 C 478.60 288.77 477.23 287.40 475.86 286.02 C 470.01 285.99 464.12 285.78 458.33 286.79 C 458.35 284.37 457.61 281.48 459.54 279.55 C 462.54 276.44 467.07 275.81 471.08 274.82 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 861.45 292.51 C 905.69 288.62 949.48 280.94 993.05 272.53 C 993.29 273.97 993.55 275.42 993.83 276.87 C 953.18 284.60 912.38 291.77 871.21 296.05 C 867.95 294.86 864.74 293.57 861.45 292.51 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 632.60 274.13 C 641.57 279.13 651.99 279.83 662.02 280.34 C 671.82 280.73 681.16 284.19 690.91 284.95 C 694.63 285.23 698.21 283.87 701.93 283.98 C 729.61 284.42 757.31 284.36 784.98 285.01 C 794.19 285.32 803.38 284.21 812.59 284.75 C 801.62 288.71 789.80 288.96 778.27 289.15 C 777.87 291.10 777.49 293.05 777.10 295.00 C 770.41 295.03 763.72 294.81 757.04 294.65 C 719.37 293.09 681.76 290.40 644.17 287.49 C 638.17 285.46 634.86 279.67 632.60 274.13 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 247.16 283.14 C 252.27 279.93 257.44 276.79 262.82 274.05 C 260.20 278.89 260.31 284.43 259.50 289.71 C 256.80 293.85 252.70 297.05 250.74 301.71 C 248.99 305.22 248.86 309.19 249.32 313.01 C 247.80 314.28 246.33 315.67 244.56 316.60 C 239.72 316.62 234.82 315.88 230.03 317.04 C 222.86 318.75 215.30 319.41 208.67 322.86 C 204.58 320.31 204.88 314.78 207.01 311.04 C 209.62 306.55 213.14 302.61 216.98 299.15 C 225.96 291.92 237.56 289.34 247.16 283.14 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 965.41 291.41 C 979.94 283.69 996.19 277.52 1012.92 279.18 C 1014.96 279.92 1016.36 281.75 1017.99 283.11 C 1021.27 282.53 1024.53 281.90 1027.80 281.25 C 1030.23 285.47 1032.53 289.76 1034.98 293.97 C 1038.03 299.09 1038.45 305.16 1039.30 310.92 C 1041.22 328.54 1041.06 346.31 1041.33 364.00 C 1041.12 366.53 1044.24 366.53 1045.89 367.38 C 1051.31 368.87 1053.77 374.79 1053.93 379.96 C 1054.43 390.69 1051.73 401.25 1049.41 411.63 C 1045.82 417.24 1038.66 420.89 1037.67 428.03 C 1036.70 435.00 1036.07 442.03 1035.16 449.01 C 1034.87 450.27 1034.95 451.85 1033.77 452.69 C 1027.52 457.87 1020.13 461.60 1014.10 467.01 C 1013.35 471.05 1014.30 475.24 1013.37 479.26 C 1009.96 480.93 1006.28 481.98 1002.95 483.82 C 997.52 486.98 991.03 485.88 985.07 485.94 C 984.02 470.96 986.38 455.94 985.02 440.96 C 977.11 442.32 969.23 443.85 961.35 445.34 C 960.02 445.80 957.98 445.70 957.55 447.36 C 954.71 456.79 953.09 466.59 949.91 475.93 C 948.30 481.16 943.66 484.53 941.31 489.35 C 939.68 492.66 936.64 495.33 932.92 495.86 C 927.71 496.49 922.44 496.29 917.21 496.71 C 915.42 492.36 913.96 487.74 914.42 482.98 C 915.28 467.72 920.47 453.13 922.18 437.99 C 922.58 434.46 919.70 431.83 918.10 429.00 C 914.18 423.27 911.88 416.65 909.79 410.10 C 908.58 406.71 909.61 403.13 910.17 399.74 C 899.15 403.30 887.46 403.59 875.99 403.94 C 866.02 404.00 856.05 404.24 846.08 404.27 C 855.72 415.76 866.04 426.86 878.21 435.73 C 884.85 440.58 891.91 444.82 899.06 448.88 C 904.63 452.07 910.56 454.61 915.95 458.11 C 914.51 464.64 913.41 471.24 911.83 477.74 C 907.62 477.83 903.19 477.41 899.27 479.24 C 892.40 482.24 886.21 486.64 880.62 491.60 C 877.28 494.47 875.58 498.64 872.75 501.92 C 870.43 502.12 868.38 500.46 866.31 499.62 C 854.69 493.47 842.32 488.40 832.01 480.08 C 824.54 475.09 817.22 469.87 810.22 464.24 C 806.65 475.27 802.36 486.09 796.84 496.30 C 786.66 489.21 777.06 481.31 766.97 474.07 C 763.76 472.23 764.60 468.13 764.27 465.05 C 763.37 450.02 764.64 434.99 766.01 420.03 C 767.38 403.06 771.20 386.43 774.16 369.70 C 774.45 368.23 774.76 366.75 775.11 365.30 C 773.62 365.41 772.14 365.53 770.67 365.66 C 770.42 367.14 770.19 368.63 769.95 370.12 C 766.91 391.70 762.58 413.26 754.72 433.66 C 751.02 442.73 746.67 451.53 742.30 460.29 C 736.79 471.60 730.66 482.80 722.15 492.15 C 719.86 494.33 717.43 497.19 714.00 497.19 C 702.67 497.50 691.32 497.15 680.00 497.81 C 675.13 498.11 670.85 495.39 666.61 493.41 C 646.08 483.34 631.12 463.28 626.13 441.10 C 623.67 430.23 624.90 419.01 624.58 407.98 C 624.29 395.06 625.77 382.21 625.86 369.30 C 619.37 369.94 612.85 370.02 606.36 370.49 C 606.45 372.06 606.20 373.71 606.84 375.20 L 607.04 376.08 C 607.38 377.65 607.62 379.25 607.85 380.85 C 607.92 381.34 608.06 382.33 608.13 382.82 C 609.38 391.37 607.17 399.93 605.35 408.25 C 599.06 432.92 590.96 457.19 580.36 480.35 C 579.53 481.77 579.10 483.80 577.35 484.36 C 573.71 485.65 569.75 485.73 566.18 487.21 C 562.46 493.66 560.69 501.06 557.22 507.66 C 549.51 505.01 541.75 502.50 534.06 499.82 C 538.63 461.86 543.89 423.98 548.42 386.01 C 548.60 384.63 548.80 383.26 549.02 381.91 C 548.59 381.85 547.73 381.73 547.30 381.68 C 542.77 379.96 538.43 377.79 534.08 375.68 C 531.69 374.36 529.49 372.73 527.49 370.89 C 525.07 367.99 523.23 364.63 522.10 361.03 C 521.85 360.13 521.63 359.22 521.46 358.31 C 520.93 354.91 520.56 351.49 520.02 348.09 C 519.79 346.59 519.55 345.10 519.40 343.60 C 519.03 338.83 518.71 334.05 518.41 329.27 C 518.36 327.79 518.36 326.31 518.41 324.83 C 518.76 319.98 519.22 315.11 520.24 310.35 C 520.79 308.93 521.40 307.53 522.08 306.17 C 522.61 305.10 523.17 304.05 523.73 302.99 C 525.09 302.48 526.45 301.99 527.83 301.51 C 538.48 297.21 550.05 297.09 561.35 296.96 C 567.08 298.11 572.84 299.12 578.59 300.18 C 593.96 304.72 609.50 308.67 624.85 313.29 C 625.57 316.21 626.29 319.14 626.95 322.08 C 627.27 323.51 627.58 324.95 627.89 326.40 C 629.05 326.69 630.23 326.99 631.41 327.29 C 631.79 325.80 632.17 324.30 632.61 322.82 C 632.85 322.01 633.33 320.38 633.57 319.57 C 640.10 317.02 646.79 314.85 653.21 311.99 C 653.27 311.21 653.37 309.65 653.43 308.87 C 653.51 307.64 653.59 306.40 653.73 305.19 L 655.35 304.66 C 665.24 301.40 675.25 298.54 685.04 295.01 C 687.99 294.21 690.90 293.27 693.82 292.34 C 693.85 293.35 693.88 294.38 693.92 295.40 C 694.04 306.06 694.64 316.71 694.80 327.37 C 694.82 328.76 694.84 330.17 694.87 331.57 C 694.89 334.00 694.93 336.43 695.10 338.86 C 695.20 340.32 695.39 341.79 695.48 343.27 C 694.76 346.17 693.36 348.81 691.94 351.42 C 691.47 352.34 691.04 353.28 690.66 354.25 C 689.62 357.20 689.68 360.42 689.14 363.49 C 688.93 364.96 688.71 366.44 688.51 367.93 C 688.36 368.91 688.23 369.89 688.12 370.87 C 687.95 372.34 687.79 373.81 687.65 375.28 C 696.88 375.00 706.07 374.15 715.31 374.03 C 716.12 372.48 716.91 370.92 717.73 369.37 C 718.12 368.59 718.49 367.81 718.89 367.04 C 719.40 365.98 719.93 364.92 720.47 363.87 C 722.05 360.83 723.50 357.73 724.93 354.62 C 725.37 353.65 725.84 352.69 726.34 351.74 C 727.88 348.68 729.16 345.50 730.49 342.35 C 730.97 341.18 731.44 340.01 731.96 338.86 C 732.98 335.62 735.45 333.23 738.58 332.01 C 741.70 330.60 744.77 329.07 747.75 327.37 C 755.67 323.43 763.45 319.18 771.38 315.26 C 771.84 315.23 772.77 315.17 773.24 315.14 C 773.53 313.76 773.84 312.38 774.14 311.00 C 774.95 307.15 775.56 303.26 776.25 299.38 C 776.51 297.92 776.81 296.46 777.10 295.00 C 777.49 293.05 777.87 291.10 778.27 289.15 C 789.80 288.96 801.62 288.71 812.59 284.75 C 816.46 284.38 820.20 283.23 824.03 282.65 C 827.61 282.42 831.12 283.48 834.62 284.09 C 843.59 286.80 852.65 289.25 861.45 292.51 C 864.74 293.57 867.95 294.86 871.21 296.05 C 877.77 299.10 884.55 301.68 891.07 304.83 C 893.18 305.91 895.21 307.16 897.21 308.45 C 900.82 311.01 904.27 313.81 907.59 316.74 C 908.92 317.95 910.22 319.20 911.51 320.48 C 913.80 323.19 915.47 326.42 916.18 329.91 C 919.62 346.01 921.15 362.52 920.62 378.97 C 920.46 383.83 919.02 388.52 917.28 393.03 C 921.37 392.37 925.43 391.54 929.45 390.48 C 933.37 373.50 937.20 356.50 941.60 339.63 C 943.26 333.92 943.77 327.79 946.43 322.41 C 951.90 314.80 960.45 310.06 966.21 302.71 C 965.91 301.29 965.56 299.89 965.21 298.49 C 965.05 296.27 962.68 292.77 965.41 291.41 Z" />\n
      <path fill="#9f9c87" d=" M 453.27 281.20 C 454.86 281.31 454.50 284.03 453.02 284.03 C 451.35 283.89 451.75 281.22 453.27 281.20 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 576.81 281.57 C 585.91 286.99 596.73 287.25 606.99 288.05 C 615.51 288.26 623.63 291.19 632.05 292.19 C 637.71 292.95 643.37 291.53 649.05 292.20 C 661.03 293.28 673.07 293.79 685.04 295.01 C 675.25 298.54 665.24 301.40 655.35 304.66 C 633.47 302.33 611.67 299.13 589.93 295.75 C 583.25 293.99 579.07 287.74 576.81 281.57 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 426.81 283.83 C 435.41 281.66 444.48 283.72 452.01 288.17 C 442.68 290.53 434.11 294.98 425.52 299.19 C 426.52 302.86 427.71 306.48 428.62 310.18 C 428.27 310.49 427.57 311.09 427.22 311.40 C 420.28 309.77 413.62 306.49 408.26 301.77 C 404.99 298.91 402.85 293.04 406.80 289.83 C 412.62 285.72 420.12 285.61 426.81 283.83 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 458.33 286.79 C 464.12 285.78 470.01 285.99 475.86 286.02 C 477.23 287.40 478.60 288.77 479.99 290.15 C 483.28 289.44 486.59 288.78 489.90 288.10 C 492.44 292.81 495.11 297.46 497.72 302.14 C 498.41 303.55 499.02 305.02 499.47 306.54 C 500.56 312.37 501.37 318.25 501.93 324.15 C 501.97 324.68 502.05 325.75 502.09 326.29 C 502.42 331.36 502.61 336.44 502.84 341.53 C 502.90 343.00 502.95 344.47 503.00 345.94 C 503.07 349.49 503.21 353.03 503.34 356.58 C 503.38 358.05 503.37 359.52 503.36 361.01 C 503.30 363.86 503.25 366.71 503.39 369.56 C 503.45 370.78 503.54 372.01 503.64 373.24 C 505.04 373.49 506.44 373.74 507.85 373.99 C 510.85 375.53 513.31 377.94 514.88 380.92 C 515.29 382.38 515.67 383.86 515.92 385.36 C 516.63 396.63 513.88 407.75 511.40 418.66 C 509.05 422.43 505.11 424.97 502.59 428.66 C 499.05 432.58 499.42 438.17 498.68 443.06 C 497.91 448.29 497.72 453.63 496.57 458.80 C 490.38 464.67 482.31 468.26 476.07 474.07 C 475.36 478.09 476.29 482.24 475.42 486.24 C 472.87 487.59 470.07 488.36 467.48 489.60 C 464.74 490.80 462.12 492.53 459.08 492.81 C 455.09 493.20 451.09 493.00 447.10 493.02 C 445.97 478.02 448.41 462.98 447.03 447.98 C 438.64 449.43 430.25 450.96 421.92 452.72 C 418.98 452.86 419.12 456.24 418.42 458.33 C 416.26 466.50 414.67 474.85 411.92 482.86 C 410.29 488.09 405.74 491.54 403.32 496.33 C 401.59 499.93 398.08 502.65 394.05 503.00 C 388.30 503.41 382.53 503.45 376.78 503.25 C 376.39 494.50 376.27 485.63 378.00 477.00 C 380.05 466.67 382.60 456.43 384.10 446.00 C 385.02 442.32 382.20 439.42 380.44 436.53 C 376.35 430.64 373.94 423.82 371.78 417.04 C 369.96 411.65 372.92 406.31 374.17 401.13 C 379.80 399.59 385.86 399.51 391.25 397.23 C 393.54 390.86 394.32 384.06 395.92 377.50 C 396.23 376.06 396.57 374.62 396.93 373.19 C 397.80 369.76 398.71 366.35 399.50 362.90 C 399.83 361.50 400.15 360.11 400.51 358.72 C 401.55 354.70 402.58 350.68 403.50 346.64 C 403.82 345.22 404.16 343.82 404.53 342.42 C 405.55 338.67 406.37 334.87 407.32 331.10 C 408.04 329.69 408.86 328.33 409.83 327.08 C 411.54 325.32 413.38 323.69 415.20 322.03 C 416.33 320.99 417.47 319.96 418.61 318.92 C 417.49 316.46 416.34 314.01 415.14 311.60 C 417.69 312.88 420.32 313.99 423.00 314.97 C 424.40 313.78 425.81 312.59 427.22 311.40 C 427.57 311.09 428.27 310.49 428.62 310.18 C 427.71 306.48 426.52 302.86 425.52 299.19 C 434.11 294.98 442.68 290.53 452.01 288.17 C 454.10 287.63 456.21 287.18 458.33 286.79 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 399.84 289.00 C 400.43 290.89 400.47 292.85 400.04 294.79 C 398.67 294.09 397.31 293.42 395.95 292.73 C 397.23 291.47 398.52 290.23 399.84 289.00 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 975.49 297.55 C 985.91 291.98 997.74 288.28 1009.67 288.86 C 1011.28 290.54 1012.91 292.20 1014.54 293.87 C 1017.26 293.33 1019.98 292.78 1022.72 292.31 C 1024.97 296.66 1028.14 300.77 1028.53 305.83 C 1032.10 329.24 1031.09 353.04 1031.59 376.64 C 1035.42 376.57 1039.39 375.89 1043.16 376.80 C 1044.37 379.00 1044.21 381.60 1044.17 384.03 C 1043.71 392.01 1042.04 399.86 1040.16 407.61 C 1034.75 413.22 1027.95 419.19 1027.73 427.58 C 1026.98 433.94 1026.28 440.31 1025.44 446.66 C 1018.26 451.88 1010.71 456.62 1003.74 462.10 C 1003.88 465.57 1004.13 469.03 1003.90 472.51 C 1000.72 473.65 997.86 475.49 994.66 476.55 C 994.67 460.85 997.24 444.83 992.96 429.43 C 978.62 432.05 964.34 434.95 949.98 437.46 C 948.03 444.09 946.47 450.84 944.70 457.52 C 943.17 463.28 942.27 469.30 939.63 474.71 C 938.70 476.94 936.44 478.00 934.77 479.57 C 933.70 481.70 933.01 484.00 932.07 486.19 C 929.49 486.40 926.92 486.57 924.36 486.69 C 924.32 469.11 931.35 452.44 932.37 434.96 C 931.62 430.64 928.54 427.30 926.37 423.65 C 922.88 418.38 920.78 412.37 918.98 406.36 C 919.30 405.14 919.62 403.91 919.95 402.69 C 925.89 401.34 932.07 400.61 937.61 397.92 C 941.70 383.22 944.37 368.17 948.32 353.43 C 950.40 345.26 952.29 337.04 954.40 328.88 C 954.77 326.79 956.56 325.49 957.99 324.11 C 964.57 318.22 970.98 312.09 978.11 306.85 C 977.29 303.73 976.26 300.67 975.49 297.55 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 522.01 289.69 C 534.06 296.45 548.32 294.15 561.35 296.96 C 550.05 297.09 538.48 297.21 527.83 301.51 C 525.77 297.63 523.90 293.65 522.01 289.69 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 816.10 294.65 C 820.31 293.73 824.60 291.82 828.97 293.05 C 848.11 297.47 866.56 304.44 884.40 312.59 C 891.84 316.01 898.22 321.31 904.02 327.03 C 905.49 328.25 906.04 330.12 906.48 331.92 C 909.03 343.78 910.67 355.86 910.64 368.00 C 911.16 373.63 911.03 379.35 909.81 384.88 C 908.73 388.87 905.14 391.71 901.06 392.09 C 882.55 395.23 863.69 393.84 845.02 394.57 C 838.91 394.79 832.76 394.14 826.69 395.03 C 831.73 404.33 839.49 411.69 846.38 419.58 C 853.80 428.18 862.17 435.93 871.19 442.81 C 881.73 450.67 893.26 457.04 904.87 463.14 C 904.52 464.75 904.19 466.36 903.88 467.98 C 896.94 468.59 890.76 472.15 885.04 475.85 C 879.17 479.86 873.22 484.04 868.93 489.81 C 858.10 484.28 846.75 479.44 837.22 471.75 C 825.64 464.18 815.02 455.31 804.12 446.82 C 801.58 458.64 798.50 470.44 793.13 481.33 C 786.96 476.70 780.63 472.23 774.67 467.34 C 773.53 460.63 773.79 453.79 773.92 447.02 C 774.76 432.65 775.74 418.26 777.89 404.01 C 781.57 382.91 785.64 361.86 790.87 341.09 C 792.14 335.36 793.92 329.75 794.99 323.99 C 791.41 321.55 786.81 320.47 782.78 318.72 C 784.03 312.07 785.21 305.42 786.56 298.79 C 796.53 298.63 806.40 296.84 816.10 294.65 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 368.28 295.99 C 374.23 294.42 380.50 293.23 386.63 294.47 C 393.38 296.01 400.15 298.84 404.69 304.27 C 409.82 309.10 412.14 315.88 415.20 322.03 C 413.38 323.69 411.54 325.32 409.83 327.08 C 400.26 324.79 390.47 323.91 380.67 323.33 C 381.57 316.96 382.86 310.67 384.15 304.37 C 378.88 301.53 373.56 298.79 368.28 295.99 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 363.12 296.96 C 363.72 296.04 364.33 295.12 364.94 294.21 C 366.05 294.80 367.16 295.40 368.28 295.99 C 373.56 298.79 378.88 301.53 384.15 304.37 C 382.86 310.67 381.57 316.96 380.67 323.33 C 380.45 324.76 380.21 326.19 379.97 327.62 C 379.45 330.60 378.98 333.59 378.67 336.60 C 378.46 338.26 378.22 339.91 377.98 341.57 C 377.31 345.97 376.69 350.39 376.15 354.81 C 376.09 355.32 375.97 356.34 375.91 356.85 C 375.29 361.43 374.62 365.99 374.15 370.59 C 374.00 372.03 373.84 373.47 373.68 374.92 C 370.70 396.82 365.03 418.23 360.77 439.90 C 357.51 457.47 352.43 475.24 341.93 489.96 C 339.30 493.30 336.83 497.49 332.36 498.46 C 328.26 499.67 323.91 498.73 320.16 496.89 C 315.25 494.59 310.04 492.72 305.73 489.37 C 301.75 486.22 300.39 481.13 298.41 476.70 C 292.76 463.73 287.30 450.68 281.40 437.83 C 277.23 454.12 273.87 470.61 269.74 486.92 C 268.91 489.96 267.95 493.33 265.11 495.13 C 261.80 497.41 258.64 500.00 255.01 501.78 C 254.19 501.36 253.51 500.77 252.95 500.02 C 245.37 490.95 237.82 481.86 230.08 472.93 C 228.66 471.19 226.79 469.41 227.02 466.95 C 226.66 452.82 227.63 438.68 229.56 424.69 C 231.77 411.32 234.34 398.01 236.56 384.64 C 237.96 374.70 239.76 364.82 241.87 355.00 C 242.15 353.53 242.42 352.05 242.72 350.59 C 244.69 341.31 246.90 332.08 249.15 322.87 C 250.69 317.98 251.15 312.35 254.56 308.32 C 259.45 305.80 263.70 302.27 268.46 299.55 C 269.88 298.52 271.54 299.48 273.00 299.87 C 280.13 302.42 287.24 305.04 294.39 307.57 C 297.59 308.65 300.78 309.77 303.94 310.96 C 307.57 312.36 311.38 313.33 314.85 315.11 C 314.24 318.66 313.10 322.09 312.28 325.59 C 311.91 327.01 311.56 328.43 311.19 329.85 C 311.05 330.36 310.77 331.38 310.63 331.89 C 313.44 334.65 316.31 337.35 319.31 339.89 C 321.50 343.14 322.09 347.05 322.56 350.85 C 323.01 354.88 323.40 358.92 323.92 362.94 C 324.10 364.45 324.32 365.97 324.48 367.49 C 325.46 376.14 325.38 385.04 328.24 393.36 C 331.26 385.56 333.47 377.46 335.28 369.29 C 335.60 367.87 335.93 366.45 336.27 365.05 C 337.33 360.82 338.30 356.58 339.31 352.35 C 339.59 351.33 340.13 349.29 340.41 348.26 C 341.41 344.65 342.22 341.00 343.00 337.34 C 343.31 335.89 343.65 334.46 343.98 333.02 C 344.96 326.75 346.73 320.58 350.88 315.63 C 351.74 314.31 352.61 312.99 353.48 311.67 C 356.71 306.78 359.95 301.89 363.12 296.96 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 437.50 304.60 C 447.72 299.05 459.47 295.29 471.21 295.92 C 473.33 297.11 474.81 299.19 476.55 300.87 C 479.27 300.32 481.99 299.78 484.74 299.31 C 486.98 303.67 490.15 307.78 490.53 312.84 C 494.10 336.25 493.09 360.04 493.59 383.64 C 497.29 383.46 501.03 383.14 504.73 383.59 C 506.28 384.84 506.06 387.21 506.20 389.02 C 506.07 397.68 504.17 406.20 502.17 414.60 C 497.61 419.15 492.80 423.90 490.42 430.00 C 489.16 437.84 488.55 445.77 487.46 453.63 C 480.29 458.88 472.73 463.62 465.74 469.09 C 465.89 472.55 466.13 476.01 465.91 479.48 C 462.74 480.64 459.87 482.49 456.66 483.56 C 456.66 467.84 459.26 451.81 454.94 436.40 C 440.62 439.08 426.32 441.93 411.98 444.46 C 409.10 454.58 406.69 464.81 404.10 475.00 C 402.95 478.77 401.90 483.16 398.27 485.33 C 395.54 486.99 395.50 490.63 394.04 493.21 C 391.48 493.41 388.92 493.57 386.36 493.69 C 386.00 482.96 389.27 472.65 391.19 462.21 C 392.49 455.51 394.02 448.81 394.37 441.98 C 393.70 437.88 390.83 434.67 388.73 431.22 C 385.06 425.80 382.84 419.59 380.97 413.37 C 381.31 412.13 381.65 410.89 381.98 409.66 C 387.93 408.35 394.11 407.61 399.64 404.89 C 403.26 392.08 405.54 378.95 408.92 366.08 C 411.71 355.50 413.90 344.76 416.98 334.27 C 424.14 326.92 431.97 320.13 440.11 313.85 C 439.29 310.75 438.27 307.71 437.50 304.60 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 693.92 295.40 C 721.33 297.32 748.77 299.01 776.25 299.38 C 775.56 303.26 774.95 307.15 774.14 311.00 C 747.52 311.33 720.91 310.50 694.36 308.51 C 694.38 309.98 694.41 311.46 694.45 312.93 C 720.05 314.53 745.71 315.87 771.38 315.26 C 763.45 319.18 755.67 323.43 747.75 327.37 C 730.11 328.04 712.45 327.65 694.80 327.37 C 694.64 316.71 694.04 306.06 693.92 295.40 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 351.75 302.79 C 354.05 298.78 359.07 298.10 363.12 296.96 C 359.95 301.89 356.71 306.78 353.48 311.67 C 352.19 308.97 350.12 305.80 351.75 302.79 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 188.44 313.18 C 191.12 308.33 193.62 303.40 196.27 298.54 C 197.53 299.22 198.79 299.90 200.05 300.58 C 197.01 306.71 193.64 312.68 190.53 318.78 C 188.49 316.52 186.46 314.26 184.49 311.95 C 184.26 309.22 184.85 306.48 185.04 303.76 C 186.50 303.98 187.96 304.23 189.42 304.47 C 189.12 307.37 188.76 310.27 188.44 313.18 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 891.07 304.83 C 915.81 303.11 940.49 300.49 965.21 298.49 C 965.56 299.89 965.91 301.29 966.21 302.71 C 948.09 304.25 929.99 306.02 911.86 307.52 C 906.99 307.96 902.11 308.60 897.21 308.45 C 895.21 307.16 893.18 305.91 891.07 304.83 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 578.59 300.18 C 582.43 300.20 586.28 299.44 590.09 300.16 C 611.14 303.49 632.25 306.44 653.43 308.87 C 653.37 309.65 653.27 311.21 653.21 311.99 C 646.79 314.85 640.10 317.02 633.57 319.57 C 633.33 320.38 632.85 322.01 632.61 322.82 C 630.72 322.58 628.83 322.33 626.95 322.08 C 626.29 319.14 625.57 316.21 624.85 313.29 C 609.50 308.67 593.96 304.72 578.59 300.18 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 497.72 302.14 C 505.97 302.61 513.95 304.86 522.08 306.17 C 521.40 307.53 520.79 308.93 520.24 310.35 C 513.31 309.13 506.48 307.33 499.47 306.54 C 499.02 305.02 498.41 303.55 497.72 302.14 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 325.06 303.82 C 332.01 302.16 339.69 302.43 346.05 305.89 C 347.57 309.18 348.81 312.62 350.88 315.63 C 346.73 320.58 344.96 326.75 343.98 333.02 C 333.09 332.54 321.63 331.83 312.28 325.59 C 313.10 322.09 314.24 318.66 314.85 315.11 C 311.38 313.33 307.57 312.36 303.94 310.96 C 309.79 305.85 317.87 305.60 325.06 303.82 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 911.86 307.52 C 929.99 306.02 948.09 304.25 966.21 302.71 C 960.45 310.06 951.90 314.80 946.43 322.41 C 943.77 327.79 943.26 333.92 941.60 339.63 C 937.20 356.50 933.37 373.50 929.45 390.48 C 925.43 391.54 921.37 392.37 917.28 393.03 C 919.02 388.52 920.46 383.83 920.62 378.97 C 921.15 362.52 919.62 346.01 916.18 329.91 C 915.47 326.42 913.80 323.19 911.51 320.48 C 917.49 320.52 923.42 319.56 929.38 319.09 C 929.27 317.64 929.17 316.19 929.09 314.74 C 921.93 315.52 914.76 316.10 907.59 316.74 C 904.27 313.81 900.82 311.01 897.21 308.45 C 902.11 308.60 906.99 307.96 911.86 307.52 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 169.94 323.92 C 172.33 317.17 174.22 310.24 176.90 303.59 C 179.57 306.24 182.02 309.11 184.49 311.95 C 186.46 314.26 188.49 316.52 190.53 318.78 C 191.52 319.87 192.53 320.95 193.48 322.09 C 193.68 322.34 194.08 322.83 194.28 323.07 C 194.67 323.59 195.44 324.61 195.83 325.12 L 195.01 326.00 C 194.33 326.75 193.64 327.49 192.97 328.25 C 191.42 326.48 189.87 324.71 188.32 322.94 C 186.69 321.07 185.09 319.17 183.51 317.26 C 181.94 315.35 180.19 313.59 178.40 311.90 C 176.24 318.53 174.09 325.18 171.28 331.57 C 172.87 332.34 174.97 332.52 176.12 333.96 C 176.06 334.74 175.94 336.31 175.88 337.10 C 172.09 336.32 168.41 335.15 164.81 333.77 C 166.44 330.44 168.65 327.41 169.94 323.92 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 663.29 312.45 C 670.25 310.04 677.35 308.08 684.33 305.71 C 684.46 317.89 685.20 330.05 685.33 342.24 C 680.80 349.30 680.02 357.88 678.73 365.96 C 676.75 381.92 675.70 397.98 675.23 414.04 C 675.12 426.44 674.74 438.90 676.69 451.20 C 681.64 449.40 685.09 445.12 688.16 441.04 C 700.25 424.23 710.29 406.05 719.66 387.61 C 727.25 372.49 735.04 357.44 741.57 341.82 C 748.59 338.19 755.58 334.50 762.61 330.89 C 762.99 352.99 759.78 374.96 755.34 396.56 C 752.17 411.22 747.91 425.72 741.52 439.33 C 738.23 446.10 734.96 452.87 731.58 459.59 C 726.57 469.59 721.06 479.70 712.77 487.38 C 706.51 487.76 700.25 487.49 693.99 487.61 C 688.69 487.83 683.33 488.44 678.05 487.74 C 653.37 478.91 635.28 454.19 634.46 427.98 C 634.02 394.21 635.04 360.18 641.81 326.99 C 648.79 324.36 655.76 321.70 662.77 319.15 C 662.88 316.91 662.83 314.65 663.29 312.45 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 499.47 306.54 C 506.48 307.33 513.31 309.13 520.24 310.35 C 519.22 315.11 518.76 319.98 518.41 324.83 C 512.86 323.81 507.29 322.90 501.76 321.75 C 501.81 322.35 501.89 323.55 501.93 324.15 C 501.37 318.25 500.56 312.37 499.47 306.54 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 532.00 310.48 C 541.15 307.08 551.17 306.25 560.82 307.51 C 577.59 309.31 593.63 314.77 609.83 319.15 C 612.08 319.80 614.40 320.28 616.54 321.28 C 618.50 329.50 620.05 337.83 621.95 346.07 C 622.80 346.41 623.67 346.75 624.54 347.10 C 625.13 351.24 625.69 355.39 626.35 359.53 C 615.91 360.34 605.42 360.76 594.95 361.18 C 595.92 368.49 597.05 375.77 598.15 383.06 C 599.47 391.14 597.22 399.18 595.52 407.02 C 589.40 430.49 581.70 453.61 571.64 475.70 C 567.34 476.71 563.02 477.67 558.71 478.59 C 556.30 484.23 554.14 489.97 551.64 495.56 C 549.35 494.69 547.06 493.86 544.76 493.04 C 550.07 452.42 555.14 411.77 560.39 371.15 C 552.07 374.46 543.36 370.09 536.52 365.49 C 532.98 363.17 531.47 359.03 531.01 355.00 C 529.06 341.93 527.33 328.59 529.28 315.42 C 529.72 313.61 529.87 311.10 532.00 310.48 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 355.66 327.04 C 359.42 320.17 364.16 313.85 368.42 307.27 C 369.87 308.02 371.35 308.78 372.82 309.52 C 369.25 330.60 366.54 351.81 363.93 373.03 C 362.52 383.77 360.60 394.44 358.10 404.98 C 354.81 419.98 351.72 435.02 348.56 450.05 C 344.91 464.11 339.67 478.30 329.84 489.28 C 327.87 489.20 325.92 488.84 324.18 487.89 C 319.95 485.82 315.26 484.47 311.59 481.42 C 309.75 478.96 308.92 475.93 307.64 473.17 C 297.99 451.03 288.55 428.81 278.79 406.72 C 271.50 433.35 266.49 460.55 259.30 487.20 C 258.37 487.78 257.45 488.38 256.53 488.97 C 250.20 481.13 243.41 473.66 237.16 465.77 C 236.12 456.24 237.41 446.55 238.01 436.99 C 240.10 417.21 244.89 397.84 247.52 378.13 C 250.88 358.41 255.34 338.87 260.36 319.51 C 261.17 314.13 267.31 312.79 270.94 309.69 C 281.66 313.53 292.37 317.41 303.12 321.18 C 301.92 325.73 300.80 330.31 299.59 334.86 C 303.11 338.54 306.90 341.92 310.50 345.52 C 312.13 346.91 312.11 349.19 312.51 351.13 C 314.33 363.33 315.04 375.66 316.69 387.87 C 319.15 400.67 321.51 413.50 324.55 426.18 C 333.24 411.41 338.64 394.96 343.29 378.55 C 347.29 361.35 351.63 344.23 355.66 327.04 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 694.36 308.51 C 720.91 310.50 747.52 311.33 774.14 311.00 C 773.84 312.38 773.53 313.76 773.24 315.14 C 772.77 315.17 771.84 315.23 771.38 315.26 C 745.71 315.87 720.05 314.53 694.45 312.93 C 694.41 311.46 694.38 309.98 694.36 308.51 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 907.59 316.74 C 914.76 316.10 921.93 315.52 929.09 314.74 C 929.17 316.19 929.27 317.64 929.38 319.09 C 923.42 319.56 917.49 320.52 911.51 320.48 C 910.22 319.20 908.92 317.95 907.59 316.74 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 183.51 317.26 C 185.09 319.17 186.69 321.07 188.32 322.94 C 185.99 327.20 183.72 331.50 181.47 335.80 C 182.17 329.62 182.92 323.45 183.51 317.26 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 176.89 320.32 C 178.35 320.42 179.81 320.54 181.27 320.67 C 180.99 324.47 180.51 328.26 180.27 332.07 C 178.81 331.87 177.36 331.67 175.91 331.49 C 176.28 327.77 176.65 324.05 176.89 320.32 Z" />\n
      <path fill="#00a651" d=" M 218.01 324.10 C 223.66 322.89 229.28 321.46 235.02 320.77 C 239.84 320.13 244.59 321.46 249.15 322.87 C 246.90 332.08 244.69 341.31 242.72 350.59 C 235.93 349.80 228.84 349.59 222.59 346.52 C 218.25 344.39 213.75 342.16 210.45 338.54 C 208.44 336.09 206.59 332.43 208.45 329.39 C 210.42 326.04 214.50 325.01 218.01 324.10 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 501.76 321.75 C 507.29 322.90 512.86 323.81 518.41 324.83 C 518.36 326.31 518.36 327.79 518.41 329.27 C 512.97 328.23 507.52 327.31 502.09 326.29 C 502.05 325.75 501.97 324.68 501.93 324.15 C 501.89 323.55 501.81 322.35 501.76 321.75 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 626.95 322.08 C 628.83 322.33 630.72 322.58 632.61 322.82 C 632.17 324.30 631.79 325.80 631.41 327.29 C 630.23 326.99 629.05 326.69 627.89 326.40 C 627.58 324.95 627.27 323.51 626.95 322.08 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 379.97 327.62 C 380.21 326.19 380.45 324.76 380.67 323.33 C 390.47 323.91 400.26 324.79 409.83 327.08 C 408.86 328.33 408.04 329.69 407.32 331.10 C 398.38 328.72 389.14 328.34 379.97 327.62 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 192.97 328.25 C 193.64 327.49 194.33 326.75 195.01 326.00 C 196.84 327.54 198.69 329.05 200.54 330.57 C 199.61 331.67 198.68 332.77 197.75 333.88 C 195.83 332.36 193.92 330.84 192.07 329.24 L 192.97 328.25 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 311.19 329.85 C 311.56 328.43 311.91 327.01 312.28 325.59 C 321.63 331.83 333.09 332.54 343.98 333.02 C 343.65 334.46 343.31 335.89 343.00 337.34 C 335.96 337.12 328.97 336.20 322.03 335.00 C 323.93 339.99 327.91 343.69 332.45 346.30 C 335.04 347.19 337.75 347.62 340.41 348.26 C 340.13 349.29 339.59 351.33 339.31 352.35 C 333.84 350.86 328.21 350.24 322.56 350.85 C 322.09 347.05 321.50 343.14 319.31 339.89 C 318.39 337.72 317.72 335.41 316.45 333.40 C 315.04 331.78 312.96 330.98 311.19 329.85 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.43 326.43 C 776.40 326.42 780.01 328.14 783.57 329.70 C 783.45 329.90 783.22 330.31 783.11 330.52 C 779.52 330.67 775.95 330.96 772.37 331.09 C 772.38 329.53 772.40 327.98 772.43 326.43 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 502.09 326.29 C 507.52 327.31 512.97 328.23 518.41 329.27 C 518.71 334.05 519.03 338.83 519.40 343.60 C 513.88 342.91 508.35 342.24 502.84 341.53 C 502.61 336.44 502.42 331.36 502.09 326.29 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 694.87 331.57 C 694.84 330.17 694.82 328.76 694.80 327.37 C 712.45 327.65 730.11 328.04 747.75 327.37 C 744.77 329.07 741.70 330.60 738.58 332.01 C 724.01 332.22 709.43 332.04 694.87 331.57 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 379.97 327.62 C 389.14 328.34 398.38 328.72 407.32 331.10 C 406.37 334.87 405.55 338.67 404.53 342.42 C 397.71 341.18 390.94 339.72 384.14 338.44 C 382.23 338.08 380.38 337.49 378.67 336.60 C 378.98 333.59 379.45 330.60 379.97 327.62 Z" />\n
      <path fill="#169e54" d=" M 310.63 331.89 C 310.77 331.38 311.05 330.36 311.19 329.85 C 312.96 330.98 315.04 331.78 316.45 333.40 C 317.72 335.41 318.39 337.72 319.31 339.89 C 316.31 337.35 313.44 334.65 310.63 331.89 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 186.27 335.82 C 186.57 332.71 189.80 331.69 192.06 330.28 C 198.98 336.70 205.88 343.14 212.84 349.51 C 211.88 350.62 210.92 351.72 209.96 352.83 C 208.03 351.12 206.14 349.36 204.29 347.56 C 202.88 350.06 201.51 352.59 200.12 355.10 C 194.34 353.46 188.41 352.34 182.66 350.58 C 181.74 346.52 181.62 342.34 180.98 338.24 C 181.69 338.15 183.11 337.98 183.83 337.89 C 184.64 337.20 185.45 336.51 186.27 335.82 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 772.37 331.09 C 775.95 330.96 779.52 330.67 783.11 330.52 C 782.62 333.38 781.96 336.21 781.18 339.01 C 781.34 338.15 781.65 336.42 781.81 335.55 C 778.72 335.74 775.64 335.89 772.57 336.06 C 772.48 334.40 772.41 332.75 772.37 331.09 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 694.87 331.57 C 709.43 332.04 724.01 332.22 738.58 332.01 C 735.45 333.23 732.98 335.62 731.96 338.86 L 732.34 337.94 C 719.93 338.47 707.51 338.60 695.10 338.86 C 694.93 336.43 694.89 334.00 694.87 331.57 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 322.03 335.00 C 328.97 336.20 335.96 337.12 343.00 337.34 C 342.22 341.00 341.41 344.65 340.41 348.26 C 337.75 347.62 335.04 347.19 332.45 346.30 C 327.91 343.69 323.93 339.99 322.03 335.00 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 377.98 341.57 C 378.22 339.91 378.46 338.26 378.67 336.60 C 380.38 337.49 382.23 338.08 384.14 338.44 C 390.94 339.72 397.71 341.18 404.53 342.42 C 404.16 343.82 403.82 345.22 403.50 346.64 C 394.96 345.08 386.47 343.29 377.98 341.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.57 336.06 C 775.64 335.89 778.72 335.74 781.81 335.55 C 781.65 336.42 781.34 338.15 781.18 339.01 L 781.01 339.98 C 778.23 340.12 775.46 340.24 772.69 340.41 C 772.65 338.96 772.60 337.51 772.57 336.06 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 695.10 338.86 C 707.51 338.60 719.93 338.47 732.34 337.94 L 731.96 338.86 C 731.44 340.01 730.97 341.18 730.49 342.35 C 718.82 342.67 707.15 342.97 695.48 343.27 C 695.39 341.79 695.20 340.32 695.10 338.86 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 828.56 337.40 C 837.93 337.89 846.02 343.16 854.95 345.49 C 863.14 348.93 870.66 353.89 877.78 359.18 C 879.68 360.86 882.82 362.98 881.56 365.94 C 880.01 369.07 876.48 370.47 873.42 371.67 C 863.01 375.17 851.94 375.82 841.07 376.58 C 834.00 377.07 826.97 375.93 819.92 375.71 C 822.53 362.88 825.70 350.18 828.56 337.40 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 185.29 338.90 C 187.51 341.55 189.76 344.19 192.01 346.82 C 193.25 345.68 194.47 344.53 195.67 343.34 C 196.91 344.63 198.16 345.91 199.42 347.19 C 198.94 348.12 198.46 349.06 197.98 349.99 C 194.15 349.12 190.35 348.10 186.52 347.24 C 186.19 344.45 185.84 341.66 185.29 338.90 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 972.60 359.93 C 975.29 352.58 977.44 344.66 982.58 338.55 C 986.82 354.24 988.17 370.51 990.87 386.50 C 981.63 388.25 972.47 390.48 963.21 392.15 C 965.30 381.13 969.26 370.61 972.60 359.93 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 171.00 340.00 C 173.00 340.00 175.00 340.00 177.00 340.00 C 177.00 343.33 177.00 346.66 177.00 350.00 C 175.00 350.00 173.00 350.00 171.00 350.00 C 171.00 346.66 171.00 343.33 171.00 340.00 Z" />\n
      <path fill="#524f47" d=" M 192.17 340.21 C 193.51 339.83 195.31 341.64 194.86 342.99 C 193.50 343.31 191.82 341.54 192.17 340.21 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 772.30 340.44 L 772.69 340.41 C 775.46 340.24 778.23 340.12 781.01 339.98 C 780.40 342.60 779.76 345.20 779.04 347.79 C 776.70 347.86 774.37 347.95 772.04 348.02 C 772.12 345.49 772.21 342.96 772.30 340.44 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 377.98 341.57 C 386.47 343.29 394.96 345.08 403.50 346.64 C 402.58 350.68 401.55 354.70 400.51 358.72 C 392.39 357.41 384.25 356.24 376.15 354.81 C 376.69 350.39 377.31 345.97 377.98 341.57 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 502.84 341.53 C 508.35 342.24 513.88 342.91 519.40 343.60 C 519.55 345.10 519.79 346.59 520.02 348.09 C 514.36 347.27 508.67 346.65 503.00 345.94 C 502.95 344.47 502.90 343.00 502.84 341.53 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 695.48 343.27 C 707.15 342.97 718.82 342.67 730.49 342.35 C 729.16 345.50 727.88 348.68 726.34 351.74 C 726.01 351.41 725.35 350.75 725.02 350.41 C 714.00 351.02 702.94 350.59 691.94 351.42 C 693.36 348.81 694.76 346.17 695.48 343.27 Z" />\n
      <path fill="#ffffff" d=" M 435.19 365.18 C 437.72 358.41 439.80 351.15 444.58 345.55 C 448.82 361.24 450.16 377.51 452.88 393.50 C 443.64 395.25 434.49 397.47 425.23 399.15 C 427.43 387.53 431.65 376.43 435.19 365.18 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 503.00 345.94 C 508.67 346.65 514.36 347.27 520.02 348.09 C 520.56 351.49 520.93 354.91 521.46 358.31 C 515.41 357.80 509.37 357.22 503.34 356.58 C 503.21 353.03 503.07 349.49 503.00 345.94 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 772.04 348.02 C 774.37 347.95 776.70 347.86 779.04 347.79 C 778.66 349.23 778.30 350.68 777.97 352.14 C 775.93 352.23 773.91 352.33 771.89 352.42 C 771.94 350.95 771.99 349.49 772.04 348.02 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 835.98 349.14 C 846.39 353.17 857.77 355.92 866.25 363.62 C 855.06 366.05 843.55 366.94 832.11 366.79 C 832.49 364.43 832.88 362.07 833.30 359.72 L 833.59 359.70 C 836.76 359.45 839.93 359.23 843.11 359.01 C 842.91 357.54 842.71 356.07 842.53 354.61 C 839.91 354.84 837.30 355.09 834.71 355.41 C 835.09 353.31 835.53 351.22 835.98 349.14 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 322.56 350.85 C 328.21 350.24 333.84 350.86 339.31 352.35 C 338.30 356.58 337.33 360.82 336.27 365.05 C 332.14 364.40 328.02 363.71 323.92 362.94 C 323.40 358.92 323.01 354.88 322.56 350.85 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 691.94 351.42 C 702.94 350.59 714.00 351.02 725.02 350.41 C 725.35 350.75 726.01 351.41 726.34 351.74 C 725.84 352.69 725.37 353.65 724.93 354.62 C 714.13 355.27 703.29 355.40 692.49 355.37 C 692.12 355.19 691.38 354.84 691.01 354.66 L 690.66 354.25 C 691.04 353.28 691.47 352.34 691.94 351.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 771.89 352.42 C 773.91 352.33 775.93 352.23 777.97 352.14 C 777.49 354.77 777.04 357.41 776.62 360.05 L 776.31 360.04 C 774.55 359.97 772.79 359.94 771.05 359.93 C 771.28 357.42 771.55 354.91 771.89 352.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 689.14 363.49 C 689.68 360.42 689.62 357.20 690.66 354.25 L 691.01 354.66 C 691.38 354.84 692.12 355.19 692.49 355.37 C 703.29 355.40 714.13 355.27 724.93 354.62 C 723.50 357.73 722.05 360.83 720.47 363.87 L 721.10 362.60 C 710.44 362.80 699.80 363.35 689.14 363.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 376.15 354.81 C 384.25 356.24 392.39 357.41 400.51 358.72 C 400.15 360.11 399.83 361.50 399.50 362.90 C 391.54 361.75 383.59 360.51 375.66 359.10 C 375.72 358.54 375.84 357.42 375.91 356.85 C 375.97 356.34 376.09 355.32 376.15 354.81 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 834.63 355.42 L 834.71 355.41 C 837.30 355.09 839.91 354.84 842.53 354.61 C 842.71 356.07 842.91 357.54 843.11 359.01 C 839.93 359.23 836.76 359.45 833.59 359.70 C 833.93 358.27 834.28 356.84 834.63 355.42 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 503.34 356.58 C 509.37 357.22 515.41 357.80 521.46 358.31 C 521.63 359.22 521.85 360.13 522.10 361.03 L 522.54 362.71 C 516.13 362.28 509.76 361.53 503.36 361.01 C 503.37 359.52 503.38 358.05 503.34 356.58 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 374.15 370.59 C 374.62 365.99 375.29 361.43 375.91 356.85 C 375.84 357.42 375.72 358.54 375.66 359.10 C 383.59 360.51 391.54 361.75 399.50 362.90 C 398.71 366.35 397.80 369.76 396.93 373.19 C 389.31 372.55 381.74 371.50 374.15 370.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 771.05 359.93 C 772.79 359.94 774.55 359.97 776.31 360.04 C 775.93 361.43 775.57 362.82 775.21 364.22 C 773.72 364.31 772.24 364.40 770.76 364.48 C 770.85 362.96 770.95 361.44 771.05 359.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 503.36 361.01 C 509.76 361.53 516.13 362.28 522.54 362.71 L 522.10 361.03 C 523.23 364.63 525.07 367.99 527.49 370.89 C 519.44 370.69 511.43 369.86 503.39 369.56 C 503.25 366.71 503.30 363.86 503.36 361.01 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 323.92 362.94 C 328.02 363.71 332.14 364.40 336.27 365.05 C 335.93 366.45 335.60 367.87 335.28 369.29 C 331.68 368.66 328.08 368.07 324.48 367.49 C 324.32 365.97 324.10 364.45 323.92 362.94 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 689.14 363.49 C 699.80 363.35 710.44 362.80 721.10 362.60 L 720.47 363.87 C 719.93 364.92 719.40 365.98 718.89 367.04 C 708.76 367.38 698.62 367.33 688.51 367.93 C 688.71 366.44 688.93 364.96 689.14 363.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 770.67 365.66 C 772.14 365.53 773.62 365.41 775.11 365.30 C 774.76 366.75 774.45 368.23 774.16 369.70 C 772.74 369.82 771.34 369.96 769.95 370.12 C 770.19 368.63 770.42 367.14 770.67 365.66 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 688.51 367.93 C 698.62 367.33 708.76 367.38 718.89 367.04 C 718.49 367.81 718.12 368.59 717.73 369.37 C 707.86 369.84 698.00 370.55 688.12 370.87 C 688.23 369.89 688.36 368.91 688.51 367.93 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 324.48 367.49 C 328.08 368.07 331.68 368.66 335.28 369.29 C 333.47 377.46 331.26 385.56 328.24 393.36 C 325.38 385.04 325.46 376.14 324.48 367.49 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 503.39 369.56 C 511.43 369.86 519.44 370.69 527.49 370.89 C 529.49 372.73 531.69 374.36 534.08 375.68 C 525.35 374.95 516.57 374.91 507.85 373.99 C 506.44 373.74 505.04 373.49 503.64 373.24 C 503.54 372.01 503.45 370.78 503.39 369.56 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 688.12 370.87 C 698.00 370.55 707.86 369.84 717.73 369.37 C 716.91 370.92 716.12 372.48 715.31 374.03 C 706.07 374.15 696.88 375.00 687.65 375.28 C 687.79 373.81 687.95 372.34 688.12 370.87 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 374.15 370.59 C 381.74 371.50 389.31 372.55 396.93 373.19 C 396.57 374.62 396.23 376.06 395.92 377.50 C 388.49 376.80 381.09 375.75 373.68 374.92 C 373.84 373.47 374.00 372.03 374.15 370.59 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 606.66 372.87 C 613.01 372.87 619.36 372.76 625.72 372.56 C 625.63 374.02 625.56 375.50 625.49 376.97 C 619.43 377.06 613.38 377.21 607.32 377.21 C 607.25 376.93 607.11 376.36 607.04 376.08 L 606.84 375.20 C 606.80 374.62 606.70 373.46 606.66 372.87 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 507.85 373.99 C 516.57 374.91 525.35 374.95 534.08 375.68 C 538.43 377.79 542.77 379.96 547.30 381.68 C 536.50 381.52 525.66 381.78 514.88 380.92 C 513.31 377.94 510.85 375.53 507.85 373.99 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 687.57 377.04 C 696.69 376.69 705.77 375.71 714.88 375.25 C 714.00 376.77 713.16 378.32 712.31 379.85 C 703.84 380.17 695.43 381.20 686.96 381.45 C 687.16 379.98 687.37 378.51 687.57 377.04 Z" />\n
      <path fill="#eeecd3" d=" M 440.34 379.42 C 441.14 381.42 441.46 383.56 441.62 385.70 C 441.04 385.72 439.88 385.74 439.31 385.75 C 439.58 383.63 439.91 381.51 440.34 379.42 Z" />\n
      <path fill="#fffcd8" d=" M 686.96 381.45 C 695.43 381.20 703.84 380.17 712.31 379.85 C 709.86 385.95 706.29 391.49 703.38 397.36 C 698.01 407.94 691.67 417.98 685.24 427.95 C 684.47 412.44 685.96 396.92 686.96 381.45 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 514.88 380.92 C 525.66 381.78 536.50 381.52 547.30 381.68 C 547.73 381.73 548.59 381.85 549.02 381.91 C 548.80 383.26 548.60 384.63 548.42 386.01 C 537.57 386.17 526.75 385.67 515.92 385.36 C 515.67 383.86 515.29 382.38 514.88 380.92 Z" />\n
      <path fill="#231f20" d=" M 607.85 380.85 C 613.63 380.85 619.41 380.72 625.18 380.43 C 625.18 381.47 625.18 383.55 625.18 384.58 C 619.66 385.33 614.06 385.06 608.51 385.18 C 608.42 384.59 608.23 383.41 608.13 382.82 C 608.06 382.33 607.92 381.34 607.85 380.85 Z" />\n
      </svg>\n
      """
     "alias" => "pro-natura-sp-z-oo"
     "text" => """
      <p>Wiele os&oacute;b zastanawia się, jak komponować posiłki, by były one zdrowe a jednocześnie dostarczały niezbędnej ilości witamin i innych składnik&oacute;w odżywczych. W wielu hurtowniach oferowana jest naturalna żywność, kt&oacute;ra sprawi, że każda kom&oacute;rka Twojego ciała zostanie dobrze odżywiona a to zapewni Ci mn&oacute;stwo energii na cały dzień. W ofercie Pro Natura znajdziesz produkty:</p>\n
      \n
      <p>- naturalne,</p>\n
      \n
      <p>- dietetyczne,</p>\n
      \n
      <p>- wegetariańskie.</p>\n
      \n
      <p>Ta hurtownia oferuje także kawę zbożową z orkiszu. Może być ona zdrowym a jednocześnie smacznym zamiennikiem tradycyjnej kawy, kt&oacute;rej spożywanie w nadmiarze może szkodzić zdrowiu. Orkiszowa kawa nie podrażnia żołądka a dodatkowo jest bogata w witaminy, kt&oacute;re pozwolą Ci zadbać o to, by Tw&oacute;j organizm otrzymał niezbędną ilość zdrowej energii. W przeciwieństwie do zwykłej kawy kawę z orkiszu można spożywać w zasadzie bez ograniczeń.</p>\n
      """
    ]
    #relations: []
    #hidden: []
    #visible: []
    #appends: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #casts: []
    #touches: []
    #observables: []
    #with: []
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
   }
   2 => TxtPost {#294
    #table: "posts_txt AS posts"
    #fillable: array:5 [
     0 => "script_id"
     1 => "company_id"
     2 => "department_id"
     3 => "region_id"
     4 => "id"
    ]
    #connection: null
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    #perPage: 15
    +incrementing: true
    +timestamps: true
    #attributes: array:9 [
     "id" => 5711
     "city" => "Warszawa"
     "building" => "6"
     "street" => "Al. Armii Ludowej"
     "domain" => "https://myness.pl/"
     "name" => "Perfect Project Aleksandra Majsiuk"
     "logo" => b"""
      ëPNG\r\n
      \x1A\n
      \x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x01\x06\x00\x00\x00R\x08\x02\x00\x00\x009?Ý>\x00\x00\x00\tpHYs\x00\x00.#\x00\x00.#\x01xÑ?v\x00\x00\n
      OiCCPPhotoshop ICC profile\x00\x00x┌ØSgTSÚ\x16=¸Ì¶BKêÇöKoR\x15\x08 RBïÇ\x14æ&*!\t\x10Jê!í┘\x15Q┴\x11EE\x04\e╚áê\x03ÄÄÇî\x15Q,\fè\n
      Ï\x07õ!óÄâúêè╩¹ß{úkÍ╝¸µ═■ÁÎ>þ¼¾Ø│¤\x07\x08\fûH3Q5Ç\f®B\x1E\x11ÓâÃ─ãßõ[email protected]ü\n
      $p\x00\x10\x08│d!s²#\x01\x00°~<<+"└\x07¥\x00\x01\v\x08\x00└Mø└0\x1Cç \x0FÛBÖ\\x01Çä\x01└tæ8K\x08Ç\x14\x00@zÄBª\x00@F\x01ÇØÿ&S\x00á\x04\x00`╦cbÒ\x00P-\x00`'\x7FµË\x00ÇØ°Ö{\x01\x00[ö!\x15\x01áæ\x00 \x13eêD\x00h;\x00¼¤VèE\x00X0\x00\x14fK─9\x00Ï-\x000IWfH\x00░À\x00└╬\x10\v\x00\x08\f\x000Qêà)\x00\x04{\x00`╚##x\x00äÖ\x00\x14F‗W<±+«\x10þ*\x00\x00xÖ▓<╣$9Eü[\x08-q\x07WW.\x1E(╬I\x17+\x146a\x02aÜ@.┬yÖ\x192ü4\x0FÓ¾╠\x00\x00áæ\x15\x11Óâ¾²x╬\x0E«╬╬6ÄÂ\x0E_-Û┐\x06 "bbÒ■Õ¤½[email protected]\x00\x00ßt~Ð■,/│\x1AÇ;\x06Çm■ó%¯\x04h^\váu¸ïf▓\x0F\x00áÚ┌W¾p°~<<EíÉ╣┘┘ÕõõÏJ─B[a╩W}■g┬_└W²l¨~<³¸§Ó¥Ô$ü2]üG\x04°Ó┬╠¶LÑ\x1C¤Æ\täb▄µÅG³À\v ³\x1DË"─Ib╣X*\x14ÒQ\x12qÄDÜî¾2Ñ"ëBÆ)┼%Ê dÔ▀,¹\x03>▀5\x00░j>\x01{æ-¿]c\x03÷K'\x10Xt└Ô¸\x00\x00‗╗o┴È(\x08\x03Çhâߤw ´?²Gá%\x00ÇfIÆq\x00\x00^D$.T╩│?Ã\x08\x00\x00Dáü*░A\e¶┴\x18,└\x06\x1C\x05▄┴\v³`6äB$─┬B\x10B\n
      \x1Cr`)¼éB(å═░\x1D*`/È@\x1D4└Qhåôp\x0E.┬U©\x0E=p\x0F·a\x08×┴(╝ü\t\x04A╚\x08\x13a!┌ê\x01bèX#Ä\x08\x17Öà°!┴H\x04\x12ï$ ╔ê\x14Q"Kæ5H1RèT UH\x1D‗=r\x029ç\F║æ;╚\x002é³å╝G1öü▓Q=È\fÁC╣¿7\x1AäFó\vðdt1ÜÅ\x16áøðr┤\x1A=î6íþð½h\x0F┌Å>CÃ0└Þ\x18\x073─l0.ã├B▒8,\tôc╦▒"¼\f½ã\x1A░V¼\x03╗ë§c¤▒w\x04\x12üE└\t6\x04wB a\x1EAHXLXNÏH¿ \x1C$4\x11\t7\t\x03äQ┬'"ô¿K┤&║\x11¨─\x18b21çXH,#Í\x12Å\x13/\x10{êC─7$\x12ëC2'╣É\x02I▒ñTÊ\x12ÊFÊnR#Ú,®ø4H\x1A#ô╔┌dk▓\x079ö, +╚àõØõ├õ3õ\eõ!‗[\n
      Ø[email protected]ñ°SÔ(R╩jJ\x19Õ\x10Õ4Õ\x06eÿ2AUúÜR¦¿íT\x115ÅZB¡íÂR»Qç¿\x134uÜ9═â\x16IKÑ¡óòË\x1Ah\x17h¸i»Þt║\x11¦ò\x1ENùðWÊ╦ÚGÞùÞ\x03¶w\f\rå\x15âÃêg(\x19ø\x18\x07\x18g\x19w\x18»ÿLª\x19Ëï\x19ÃT071ÙÿþÖ\x0FÖoUX*Â*|\x15æ╩\n
      òJò&ò\e*/T®¬ª¬Ì¬\vU¾U╦TÅ®^S}«FU3SÒ®\tÈû½U¬ØPÙS\eSg®;¿ç¬g¿oT?ñ~Y²ë\x06Y├L├OCñQá▒_Ò╝ã \vc\x19│x,!k\r½åuü5─&▒═┘|v*╗ÿ²\x1D╗ï=¬®í9C3J3W│R¾öf?\x07Òÿq°£tN\tþ(ºù¾~èÌ\x14´)Ô)\eª4L╣1e\k¬ûùûX½H½Q½GÙ¢6«ÝºØª¢E╗Y¹ü\x0EAÃJ'\'GgÅ╬\x05ØþS┘S¦º\n
      º\x16M=:§«.¬kÑ\eí╗Dw┐nº¯ÿ×¥^Ç×LoºÌy¢þ·\x1C}/²T²m·º§G\fX\x06\f$\x06\f\x18<┼5qo<\x1D/Ã█±QC]├@CÑaòaùßäæ╣Ð<úıFìF\x0Fîiã\Ò$Òmãmãú&\x06&!&KMÛM¯ÜRM╣ª)ª;L;LÃ═╠═ó═ÍÖ5ø=1Î2þøþøÎø▀À`ZxZ,¿©eI▓õZªY¯Â╝nàZ9YÑXUZ]│F¡Ø¡%Í╗¡╗º\x11º╣NôN½×Íg├░±Â╔®À\x19░ÕÏ\x06█«ÂmÂ}agb\x17gÀ┼«├¯ô¢ô}║}ì²=\x07\rç┘\x0E½\x1DZ\x1D~s┤r\x14:V:ÌÜ╬£¯?}┼¶ûÚ/gX¤\x10¤Ï3ÒÂ\x13╦)─iØSøËGg\x17g╣sâ¾êïëKé╦.ù>.ø\eã¦╚¢õJt§q]ßzʧØø│ø┬Ý¿█»¯6¯i¯ç▄ƒ╠4ƒ)×Y3sð├╚CÓQÕÐ?\vƒò0k▀¼~OCOügÁþ#/c/æW¡Î░ÀÑw¬¸a´\x17>÷>rƒÒ>Ò<7Ì2ÌY_╠7└À╚À╦O├o×_à▀C\x7F# d z Ð\x00ºÇ%\x01g\x03ëüAü[\x02¹°z|!┐Ä?:█e÷▓┘ÝAîá╣A\x15AÅé¡éÕ┴¡!h╚ýÉ¡!¸þÿ╬æ╬i\x0EàP~ÞÍð\x07aµaï├~\f'àçàWå?ÄpêX\x1AÐ1ù5wÐ▄Cs▀D·DûDÌøg1O9»-J5*>¬.j<┌7║4║?ã.fY╠ıXØXIlK\x1C9.*«6nl¥▀³Ý¾çÔØÔ\vÒ{\x17ÿ/╚]pyí╬┬¶àº\x16®.\x12,:û@LêN8ö­A\x10*¿\x16î%‗\x13w%Ä\n
      y┬\x1D┬g"/Ð6ÐêÏC\*\x1EN‗H*MzÆýæ╝5y$┼3Ñ,Õ╣ä'®É╝L\rL¦ø:×\x16Üv m2=:¢1âÆæÉqB¬!MôÂgÛgµfv╦¼eà▓■┼nïÀ/\x1Eò\x07╔k│ɼ\x05Y-\n
      ÂBªÞTZ(Î*\x07▓geWf┐═ë╩9û½×+═Ý╠│╩█É7£´ƒ Ý\x12\x12ßÆÂÑåKW-\x1DXµ¢¼j9▓<qy█\n
      Ò\x15\x05+åV\x06¼<©èÂ*mıO½ÝWù«~¢&zMkü^┴╩é┴Á\x01\vU\n
      Õà}Ù▄ÎÝ]OX/Y▀Áa·åØ\e>\x15ëè«\x14\x17ù\x15\x7FÏ(▄xÕ\eço╩┐Ö▄ö┤®½─╣d¤fÊfÚµÌ-×[\x0Eû¬ùµù\x0En\r┘┌┤\r▀V┤ݧ÷E█/ù═(█╗âÂC╣ú┐<©╝eº╔╬═;?TñT¶T·T6¯Ê¦ÁaΰnЯ\e{╝÷4ýı█[╝¸²>╔¥█U\x01UMıfıe¹I¹│¸?«ë¬Ú°û¹m]¡NmqÝÃ\x03Ê\x03²\x07#\x0EÂÎ╣Èı\x1DÊ=TRÅÍ+ÙG\x0EÃ\x1F¥■Ø´w-\r6\rUì£ãÔ#pDyõÚ¸\t▀¸\x1E\r:┌vî{¼ß\x07Ë\x1Fv\x1Dg\x1D/jBÜ‗ÜFøSܹ[b[║O╠>ÐÍÛÌz³G█\x1F\x0F£4<YyJ¾T╔i┌ÚéËôg‗¤îØòØ}~.¨▄`█óÂ{þc╬▀j\x0Fo´║\x10tßÊE ïþ;╝;╬\‗©t‗▓█Õ\x13W©WÜ»:_mÛtÛ<■ôËOÃ╗£╗Ü«╣\k╣¯z¢Á{f¸Ú\e×7╬¦¶¢y±\x16 Íı×9=¦¢¾zo¸┼¸§▀\x16¦~r'²╬╦╗┘w'¯¡╝O╝_¶@ÝA┘C¦çı?[■▄Ï´▄\x7Fj└wá¾Ð▄G¸\x06àâ¤■æ§Å\x0FC\x05ÅÖÅ╦å\råÙ×8>99Ô?r²Ú³ºC¤d¤&×\x17■ó■╦«\x17\x16/~°ıÙÎ╬ÐÿÐíù‗ùô┐m|ѲÛ└Ù\x19»█ã┬ã\x1E¥╔x31^¶V¹Ý┴w▄w\x1D´ú▀\x0FOõ| \x7F( h¨▒§Sðº¹ô\x19ôô \x04\x03ÿ¾³c3-█\x00\x00DLiTXtXML:com.adobe.xmp\x00\x00\x00\x00\x00<?xpacket begin="´╗┐" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>\n
      <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c067 79.157747, 2015/03/30-23:40:42    ">\n
        <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">\n
         <rdf:Description rdf:about=""\n
            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"\n
            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"\n
            xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"\n
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"\n
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"\n
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"\n
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"\n
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/">\n
           <xmp:CreatorTool>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</xmp:CreatorTool>\n
           <xmp:CreateDate>2016-01-06T14:40:41+01:00</xmp:CreateDate>\n
           <xmp:MetadataDate>2016-03-24T11:43:27+01:00</xmp:MetadataDate>\n
           <xmp:ModifyDate>2016-03-24T11:43:27+01:00</xmp:ModifyDate>\n
           <xmpMM:InstanceID>xmp.iid:701932a9-737d-4995-b020-b460cc95f58e</xmpMM:InstanceID>\n
           <xmpMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:3ebdb814-31c9-1179-aa2f-9386f84f8610</xmpMM:DocumentID>\n
           <xmpMM:OriginalDocumentID>xmp.did:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</xmpMM:OriginalDocumentID>\n
           <xmpMM:History>\n
            <rdf:Seq>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>created</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-01-06T14:40:41+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:f2705c15-2d3e-4734-9581-85164317d238</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-01-06T14:40:41+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:2e0b0858-6143-4657-a6ac-a742ff325c7a</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-03-24T11:43:27+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>converted</stEvt:action>\n
               <stEvt:parameters>from image/jpeg to image/png</stEvt:parameters>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>derived</stEvt:action>\n
               <stEvt:parameters>converted from image/jpeg to image/png</stEvt:parameters>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:701932a9-737d-4995-b020-b460cc95f58e</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-03-24T11:43:27+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
            </rdf:Seq>\n
           </xmpMM:History>\n
           <xmpMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource">\n
            <stRef:instanceID>xmp.iid:2e0b0858-6143-4657-a6ac-a742ff325c7a</stRef:instanceID>\n
            <stRef:documentID>adobe:docid:photoshop:5c6b411c-ee2a-1178-a8c4-c981471cc1b9</stRef:documentID>\n
            <stRef:originalDocumentID>xmp.did:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</stRef:originalDocumentID>\n
           </xmpMM:DerivedFrom>\n
           <photoshop:LegacyIPTCDigest>00000000000000000000000000000001</photoshop:LegacyIPTCDigest>\n
           <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode>\n
           <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile>\n
           <photoshop:DocumentAncestors>\n
            <rdf:Bag>\n
              <rdf:li>xmp.did:018011740720681188C6BE1D1F8BB76C</rdf:li>\n
            </rdf:Bag>\n
           </photoshop:DocumentAncestors>\n
           <dc:format>image/png</dc:format>\n
           <tiff:ImageWidth>262</tiff:ImageWidth>\n
           <tiff:ImageLength>82</tiff:ImageLength>\n
           <tiff:BitsPerSample>\n
            <rdf:Seq>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
            </rdf:Seq>\n
           </tiff:BitsPerSample>\n
           <tiff:PhotometricInterpretation>2</tiff:PhotometricInterpretation>\n
           <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation>\n
           <tiff:SamplesPerPixel>3</tiff:SamplesPerPixel>\n
           <tiff:XResolution>3000000/10000</tiff:XResolution>\n
           <tiff:YResolution>3000000/10000</tiff:YResolution>\n
           <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit>\n
           <exif:ExifVersion>0221</exif:ExifVersion>\n
           <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace>\n
           <exif:PixelXDimension>262</exif:PixelXDimension>\n
           <exif:PixelYDimension>82</exif:PixelYDimension>\n
         </rdf:Description>\n
        </rdf:RDF>\n
      </x:xmpmeta>\n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                    \n
      <?xpacket end="w"?>îmk©\x00\x00\x00 cHRM\x00\x00z%\x00\x00Çâ\x00\x00¨ \x00\x00ÇÚ\x00\x00u0\x00\x00Û`\x00\x00:ÿ\x00\x00\x17oÆ_┼F\x00\x00*'IDATx┌ý}Úo\x1CÎò´¢Á÷¥rkn-¯\x14)R\x14wIñ¿═±&yy▒£\x17\eAf0╔\x00\x01\x06â¨\x13µ\x0Fÿ¨0╚ÓyÇ\x17╝╔$ã\vbDÄ"/▒-YÆeiDëÔ*ÆÔ¥│┘═Ì┘KUÎv▀çKV(ÆjvSR‗\x1CÈü`╦¯ÛÛ[¸×▀┘¤)ê\x10\x02\x1AiñÐ\x16\x11\x16hñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1AiñAB#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1Ai¶¦'Û¤­\e\x08\x01\x08@4ÜÿÜÜè┼b:ØÄó¿ÜÜ\x1Aï┼\x08\x00Ç\x10╚2\x18\x1E\x1EÚÙÙ¾z¢:=Òt:ïïïÙÙÙKJè6┐\x0EÁôÊÞ¤D­àÂ\x10!ä Çéá\¥|¨Ì¢{\x14EA\x08\x15E\x11\x04┴l6À┤┤\║¶÷┬┬╩\x7F²Î\x7Fq\x1Cþv╗\x1D\x0EGÆï¹²~×þ¾¾¾½½½\e\x1A\x1Arr\x1C▓îHRâàF▀}H\x00\x00<½Ù ±\x1F ┴¾³®Sº\x0E\x1F>£ùùùJÑ\x02ü@__▀├ç\x0FYû-))®®®Úýý┤X\fÆ\x04(\x1A,,,-//{¢Ìp8\QQÐÈÈõt┌ÁúÊÞ»\x01\x12ÙÙÙ ÷o?/,,╝tÚR^^Ä,+\x04A(è\x02!A\x10`||bzz║ªªªÂÂ\x1A\x00á¬\x02E\x01\x10\x02»ÎÎ██\e\f\x06╦╩╩╬Ø;ú\x1DòF▀yHêó°█▀■ÍÒ±■Ë?²\x13├P\x08!©═'P\x14\x04\x00ö$ëa¿M\x13\v\x1D×├╩èghhh}}²╠Ö3eenÝ┤4·3ð\vî8¡¡¡y<×┐ ¹ƒýã\x03\x00Ç A\x00î\x07\x00Ç·)■À,+\x08\x01ù╦U]]¡(╩╩╩╩whO ╠\x13\x1E■:\x06J ä×Îâ<Ò¡ê\x17¶x▓,¹|¥¬¬*ø═&è"╠2fDÆ\x04äÇ$aaaí┼bë┼b¤}æ▓,┐ f┌ÏÏÉe¨┼qÝÄ╗%ô╔´4\x18\x05BêC/┘¯òz¢ó(ó(n\x17»\x07ú\x17\x12äà\x10Æ$\x19\x0Eç+++\x01\x004M\x1F¶ýüÐh0ø═Æ$=▀\x15r\x1Cþ§zu:]~~>A<O╣ IR4\x1A%\x08┬l6½g\x06ƒk\x14YûeèóÂkcç├ßp8¥úÉ\x10\x04!òJMNNªR)×þ±Í9\x1C\x0E½ı¬ÎÙIÆLÅ\x07╝Àó(&\x12ëd2╣║║*\x08é(è\f├Ïl££\x1Cø═ã0╠_\x18\x12ÏWv╣èýv╗,╦\x10\x07\x02\x05äðd2°|¥þ)e\x01áh÷À\x1F²«¼¼ý¦w▀Q\x10\x07╦b/hjr¯ËO?²┘¤~ÂØâ»]╗ûõDï┼óËÚãÃÃ\e\e\e██[\t\x02└¼\x16\r└ì\eÀ¨T2\x1EŸ¶tþþþÒO\x1E>ý_\\·ç\x7F°\x07úQ ,­ôe9\x1C\x0E▀´ÝG\x08ëó°·àWhÜ┌r­P<┴]¥³{úпËÚHÆd\x18F\x10\x04é \x18èã\x17`\x01»Æ¼ñVWW;::ÜÜÜv=\n
      R\x14Ö ¿`0| ■├àààu_ \x1Eï\x00\x00\x08é└Ô/''º░░ðnÀÀÂ5\x15\x17\x17´í[É\f!\x00\x10ªDqzjvrrfeee═Ò\x13RIÆ$\x11B<¤;ØNç├íÎÙ½½½[█ÜL&Ë_\x06\x12ÿ3H\x12ÜL&èóÊú|_m#\x08é$I\x18Õ¤Q▄\n
      é└▓ý³³|,û0øì¤╔\x00@\x04\x01\x07\x07\x07Ò±x*ò2\x03²û\x11HÍÈȳ»\x0F■ÀÐh$\x08é$╔o¥¨ª¼¼,?▀Ö\r┐ép8r¹÷mY\x11S®È¨¾þÈÅ‗‗‗ååå/_¥³â\x1F³ÇeÚg┘mèóz{{\x15E▒Z¡\e\e'ØNÃ<=ñ°²■ÁÁ5é b▒\x18B(æH äHH└-"\x08B\x15\x7FÉÉô╔dMM═.<(\x00\x00Yæ┐║v}zjv~~ÐjÁı\x1E«)s╗\r\x06â,╦\x1Cè|¥ÚÚÚ¨¨¨P(¶xÔÐë\x13'N×<╣]1n¨£0║\x11¢~²ãý╠╝Î╗^XXÈÐ┘µ╩¤w8\x1C8ð?77þ±x\x12ëä¤þ\e\x1EÚ?\x7F■|UUı¥\x1Aâz\x1E\n
      A&IRQ\x00Í\x04è▓)/░¨ñ(╩│X&\x14E¨²~À█¡┌ê¤\x0E\fäÇ$I\x14Ey¢Ìßßß««\x13\x08Çgç\x1AI┬ë뮨¨yäP2ÖD╚ª.ËÝvƒ>}zhh╚d2Ð4\x1DëDFFF^zÚLµëyÆ\x04_\x7F²5IÆ\n
      ÆN×<iÁZÈÅ\x18å1ø═│││ƒ~·Ú[o¢uÓ£&äÉaÿÊÊÊ`0hÁZ¡VÙ÷ÁQ\x14¡ÎÙ$If\x18åe┘èè\n
      ø═FQö└¾èé\x04A└÷Å(èÆ$IÆ\x14OD666\x08é└ý±äþ \n
      _\x7F}srbzmm¡««¯─ë\x13uuı▓ñPõ&ƒ$\x12|^^Ì°°°┌┌Z<\x11ëÃÒ{«7\x10\f|÷┘\x1F\x17\x17û\té8y‗d{{{Ië\vó?E¾[ZZn▀¥=22Ôp8VV\x172døþ\x00\t³└█Ï\x1EÊ4\x01\x00░█ݤÞÙ ä\x04A\x08ç├===*\x18\x13åòý┴\x10\x02!└Ãf│┘\x1E<xððð`1ø!±ýÜG║{¸.v£666d9ƒóHuï║║║fggy×7\x18\f,╦\x0E\f\fÈÍÍûö©2╝¨Û¬obb┬Út*H:sµ╠v&├\x1CÒtõÄÅMÉõ'o¢§ãAÀ\x05bvÃN¬,╦4M>y\x01í(b*òR\x14Ѭ¬¬ªª\x02\x00\x00\x01ÏÝ\x0F#\x04\x10Æ¢^»ıj¦i&@óÀ¸A´¢\x074M╗¦¯│gOùù\x1F\x02\x00Pȃ\x0E└hÊ\x1D?Ðßp┌«^¢j0µUWW´P\x1182¶Ã?~╣0┐öJÑÜÜÜÌ~¹Mñ╚\x10\x00\x00\x01Im>©┼j8sÂ\x07\x01╣┐┐┐║║║óóéaÿ}wåx\x16~┼\x7FëFú333ââ├├├ÅFGÃggg├ß(\x00└j5\e\f\x06Q\x141\x07\x1FLnìÄÄ:Ø╬▄▄\ýGNNNÄìì¦╣sþ┌ÁkËËË\x07Ç£é6¦kÄÒ¼Vk8\x1C\x1E\x1C\x1Cä¤├┴\x1E\x1D\x1D]\\4\x1AìxOÂàò!\x00└j5vvv&ôIEQhÜûe¨¯¦╗Ö\x04ú\x10\x02è\x02¥²÷[¢^´¸¹O×<i▒<a\x13øLfYûq¿Ó~o▀═ø▀\x1CX\x12aC\x17!d2ÖX÷\t\x03âñ(\Å\x03\x00Óy\x1E¾(R6E╠Ä?\x04\x01HÆt╣\\x06âA}@ýcxÎÍ´Ì╣þp8t:¦┘│g╦╦\x0F┴¢T4AÇCç\x0Eòòòq\x1CºzM█Ú■²¥ëÃSv╗¢┤┤¶▄╣│\x04\x01T\x01┤ØEìF²┼ï»╦▓¼Îٱܸ¦Öâk\t\x08!Ãq¾¾¾│││íPHÆ\x14EQ­´Ð4m│┘ÜÜÜ▄¯\x12\x00\x03[;é îÄÄ×<yÆ \x08ÅÃ├q£Nº#\x08B\x10äH$rÝ┌Á_ ·Î\x7F¾7\x7FS^^×┼▓\x01\x00\x00ä├aîUç├188ÏÍÍf4Þ×Eí%ô|oo»┴`└,┼q\x1CI\x12OD╩\x01<z¶ÞÈÈÈ╠╠î█Ý\x16\x04aqqÐÒY/*╠█Wº---OOOC\x08½¬¬ÜøÅÝ0Àx×G\x08ëó─0î╦Õ║²═\x1Dܪ;::hÜ<└Â#ä$I┌\x1D$$\t\x02ø=ÏÔ7\x18¶OÜ\x06{ë█'?ãÉ\x18\x1Az─q)åÐ9\x1CÄèèè4_ÎÙ┘÷÷Vè",\x16╦ÄÅÔ±°¦╗¢V½=\x12┘Þýlw:\x1D{\x16çB\x08±\x0E£9ËC˶\v7£x×\x7F¶ÞÐÏÏ\x18äðÕrUTT\x19ìF½ı*╦‗╩╩╩───└└@__▀K/Ø│Z¡\x07ÓÂd2999Út:+**\x14E┴ÐR³É%%%ÃÄ\x1D\vç├²²²? ¨¤_yÕòù_~9ËÒç@ûQ8\x1CV\x14EQ\x14ô╔┤ÂÂ600ð¦uÔ└^èó(\x03\x03\x03ÙÙÙyyyÏLÔ8nÃ┘\x00\x00XûýÚÚY]]ò$ë \x08äð¡[À■Ã█\x17§z}z{¼┐┐_Q\x14│┘³┌k»Ý^`*┼Ùt:\x08a<\x1EÀZ¡Æ$}§Õu½ıZYY╔▓Lµ\x0Fä\x1FƒeYä\x10MË;¥\x08\tHË4Ì4£h╩vºp-¤ÛÛ¬╦UÞ¾y\e\x1AÛYûN\x7FôÔÔb╝Ñ;╚Ù§\n
      é`À█ôIOqqQ\x1A┘Å\x19µ╠Ö3╔d2Cƒ6kï\x01ÙA×þÃãã&&&HÆlnn~¨Õù++╦]«|âAg2\x19\x0F\x1F«y¾═7{zz¼VÙò+Wªªª▓J┴`[6æH\f\x0F\x0FÀÀÀÒ'!I\x12?6ä\x10'┬ýv¹╔ô'¤£9s§Ûı┴┴A³­ÖÒ\r\x00áËÚR®ö╔dz­Ó┴A¡G\x05øI\x0F\x1F>È٧Ϥ!\x08"æHý┤\x16\x11Ä\x0EÕ655═══ßá¹ÒÃÅÎÍÍx×O¾\x13ÙÙÙÒÒÒ▓,ÀÂÂ┌lû¦ÅHQ4ã\x18v▄▒g|Õ╩òàà\x05é╚\x1Aß8\f║ø{\x14Y!I\x12#\x19B╚0,╩^p\x04â┴ÏF"òJY¡6ûe31õ░R┌æ¨I$\x12ë8ç\x10bYØ┼bEi-sý\x7Fbâ÷à@\x02\x10H&¨ææÐDékiikll▄~N\x18«\x04\x01\x1C\x0E█K/ØÙýý╝y¾µÈÈTå,+\x08\x02>┌[Àn\x1D=z\x14█æ;NH§Ï¶z²à\voÈÎ7\╣r\x15!Éa▄\x08B©▒▒a6ø9Ä├è"ÖL^┐v\v\x02\x08▓=gH \x00F\x1Eìy}>Vºâ\x04\x01\x000ø═┴`pGU\x01ä\x00 ñc®¯«\x13«é<▀ÜW¤Û¼f╦ì»oÙXØ"´ØïH±rooo(\x14¬«)´>u\x1C\x12hç4D\n
      ÇÇ\f\x06┬═¡M¡Ý═╝É\fE┬vºâı\x19\x7F\x7FÕôë╔╣¼N\x16ûDQ▄═»\x04IÞ§¼,ïÆ$ð4ëÉ\f│öñ\x04A\x04âAIN\x19\fzI\x129.òU³f;h\x13ë\x04├Ró(\x02Ç\x12\t\x0E>ÎdÙA¯\x05!ÿÜÜÜÿÿ(...))Qa░'UTT╝²÷█\x03\x03\x03333\x12v8×éi£^a\x18&\x1EÅ▀╝y│ááÓÏ▒c¹║µ\x04\x01║║║é┴`_▀├\fu9AÇD"A\x10DKKïó(\x1CÃÖLªÖÖÖh4ü▓;f\x00\x00XY±\f\f\fÿ═µããF,ÊpÌJ\x14┼ØÂ\x07ä\x08!ûe╗╗╗\x15Eßy×eY»Î¹­ß\x10Aý¶│±\x7F═¤¤¸¸¸þÕÕuvvbiù&\x14ÌÐÐVQQæL&\x13ë\x04╬®]¢zuaa\t▀*C\x15¬¬b­d(Iæ\x15ý}a]!╦rVà\x17°åz¢×þyýs\x06\x02\x01░Y²ÖÁØóªADQ\\x7F«i▄\x03BBÆöëë\tYûøøøq¶#═¯P\x14àO¶■²¹ÙÙÙ\x04A<═ñâ\x10Ût║ìììÙλ\x17\x15\x15Á¯Í\x0F{▒\x02¬»»ÀX,SSS\x19\x1E╝ HæHäe┘cÃÄòûûnllÿL&┐▀?88¿( ¾ôã\x17Äîî╠╬╬ÍÈÈ┤ÁÁß╝/÷Pw©\x13Û┬(èhnnr╗¦x\r4M¸§§┼Ò³\x0E\x00p£888\x18ëD┌██+++Ë?Ü(Ñ\x10\x02o╝±FcÒ\x11»ÎK\x10ɪiQ\x14 ­ç?x<k* \x0F&ÿ\x01\x00$E`│PûeYû▒ä╬ÍÌÍÙ§999®TJºËy¢ÌëëiH└\x03È\x7F▒,+╦2├0\f├<×ÿ\x08\x04"Þ/\x08\tE\x01\x10┬`0X^^^Tõ┌n,=m/\x14E)//»®®Ú´´Ã‗L²ºjeb\x17"\x1C\x0E▀¢{7??┐íí!¢Ë╣#Gµv╗úп,gõ\x1FçBíx<╬▓¼┴ákkk├9rô╔È▀▀\x1F\fä ╠\x08W8┬17À­ÞÐ#\x1C^3Ö\fÏÊ┼É└ÑèÛ¡ÂK_\x00└®S¦8tfÀ█ÎÍÍåååÈ}Pihhhddñ¥¥¥││s▀Þ!MË▓"Út╠½»¥┌Ïx─Ò±\x10\x04╠╦╦\r\x06\x1F_¥▓▒\x11¤J£´╚\x03`#É$IýÐa┐%½÷_|[╗¦«ÎÙq‗\x0E!¶═7À=×ul«f\x0E\x1C\x0E\x07\x06¡├ß­z¢ ²▀ \x1D█ê#\x00ð_\x04\x12©XâÒ©££\x1C¼1÷¦\v\x1Cjhmm═══¢uÙ\x16>x╝)Ï╠└èxnn¯¯¦╗òòòÃÅ\x1F¤\n
      \x0F\x08\x01¼ð3³J4\x1AMÑR8╬XRRT]]\x1D\f\x06═fs4\x1A\x1D\x1E\x1EÌ\x16¬¦?┐144õ¾¨ÜÜÜ░\x01iÀ█%Ié\x10JÆ┤▒▒±4>V\x14tÞPICCC8\x1Cå\x10Ü═µíí!»w}╗J▄ÏHÔ─EwwÀ┴á█ùc D\x14I)è┬▓¶à\v\x17jj¬é┴á$IÑÑÑæHõ├_ ▀h4ªª 3±kw┼<$l▒`Eí(\n
      B{kÈ4Á┘4M╗¦ÑßpÏl6øLª@ ­╔'ƒîÅO\tééòX&kâ\x10µµµµµµ\x06âAâ┴`À█\x1F=ztÝ·u┐?ÿ╔\x1A^\x08$\x14eSs\x01\x002îiÓ├hkk\vç├KKKÛ║▒ȱ¨|\x03\x03\x03╔d▓¢¢¢¬¬jGä!â­\x11À©©XXÞ╩░û!æH¿\x1E$Báúú\x03'´ýv¹╚╚êÃÒ═DQ\x10\x04XZZ\x19\e\e3ÖLMMM\fC)\n
      ╚══┼\x11'YûƒRå\x00ÈMÙ¯¯ÍÙ§ßpÏÚtFúÐÌÌ^¼*±O?x­`yy╣ÁÁ\x15ù\tݽ²\x14E\x01\x00æ\x04\x01\x010\x18t»¢÷Ü█]Ô¾¡!\x04rrr¢^´Ãù»ñR¹ÎN½Zb{á_¡\R#ç\x04[email protected]\x08└^\eòÌþinnÍÙ§ÙÙÙ\f├ÏÝ÷X,÷¨þƒ\x7F²§ÎÐh\x14WêfréFú±È®¯T*Á▓▓bÀ█Yû}³°±ÁkÎn▀¥â½\x06ı5\x1C\x00\x18\x07¾%ñ#GÄDúQAÉ▓é\x04ä░╗╗{vv\x16´,ÌÕp8\x1Cï┼rssqgvV‗\x1EË­­░(èÁÁÁ\x19^Å╦‗░û\x13E╔Ý.®½½ï┼bf│9ÖL>|°\x10í²ÀR\x14Õ;w¯$\x12ë÷÷÷ÊÊR\f\x12\x1CÚ├Z1}\e\x03\x02└f3\x1D?~\\x10äd2╔0╠ÈÈÈÔÔ2╬(---}¹ÝÀ¨¨¨mmm:]Fà═:Ø\x0En¾Cl6Ùøo¥iÀ█\x03üÇó(┼┼%KKK\x1F_¥ó(XÌ´sR$I¯©åó\x08¼ÌYûe\x18FûeE\x01i\x00åòõn▓┘╠g¤×¦ÏÏHÑR,╦Ü═fEQFGG\x7F§½_]┐~}ee\x05\v─}┼|¦ß¬¯¯.×þé┴á¦nÀZ¡\v\v\v▀|¾═o~¾ø█Àoo/Ø╬\x16\x15\x07Iı1\fı┌┌:88\x18\f\x06]«³╠\x1D,Æ$u:Ø├ßX^^ãlä\x10▓X,6ø\r´l*ò╩¬┤\x1D\x00ÉHpÀo▀v╣\ııUÖõ┌\x14\x05─b1A\x10£Nºól§555MîO╩▓lÁZÃÃÃ███\v\n
      ‗Ê▀-\x10\x08\f\x0E\x0E┌Ý÷ÒÃÅË4)K2Iæ:ØNudqv%ì▓E\n
      ÞÛÛ£££\f\x06â6ø═Ù¾|§ıW?²Ú▀\tép¸¯¦p8|ß┬àÊÊ┬\fK\x03)èPÉ[email protected]¢┐ıj■ÐÅ~¶\x7F~±╦x<n│┘‗¾¾\x1F?~³╗▀²¯¦w▀┴¦Ý¹à┌w\x16C¬ÑeëDbjjjnnNûeQÓ▒)%èóZ¾º(╩ããFww¸æ#Gv\x07HN£h\x07\x00|±┼\x17,╦┌l6╗¦×JÑdë\x1F\x1C\x1C\x1C\x18\x18p╣\MMMÁÁÁz²>Á¯=º║8.¨ÓA\x1F¤¾99\x0E\x1C╣Y[[[ZZz­ÓAYYYCCCYY\x19MËY%a®\x03i\t%7ÎYWW¸╔'ƒ³õ'\x7Fùòó0\x1Aì%%%+++©©Uı\t\x18╩8uÜıb¶z=A\x10┼┼┼èÆæ\x15\x07\x11­z|y9¨\x04─Ü\x1F(èRUY^▀pdffã`0H2·Ô╦k?■±¹è\x02HrW)\n
      ┬*\x02}¨┼þ<ùÞ¥°║ËaCèé\vl\fzûÐ▒\è7ÿî\e▒X·\x02[\Xu÷³Ö ³¤ 4ÿ¶«┬ÔÕÕÕÑÕ5ÄÒÃãºÙÛ½█;Ü\x01▄áü\x10Ó¥\x05áÉ*\x1E└Ís9ý͸\x7F¶├\x0F?³0\x10Z¤╔╔╦+╚\x1F\x7F<§╗╦W┐ ²7×é4\x19ø\x1C4M´ÂBıDñ╔d·‗╦/úÐ(IÆ\x14A½!ÐÝ┼ß\n
      \x12TC`G$\r\x00ðÐÌlÁ\x18···\x16\x17\x17)è▓█Ý┤Ì┬░&\x00└Ê▓wi¨ï̹\x03ıııºOwô\x00╚╩Ì#ï(èx¨{þr£Â{¸¯-/-ÿ═fúÐh2;p­ftlÛÐÞdeeÕ▒cÃÛÛ¬6]o°\x02 !╦êóêÁ5▀°°©Ðhö$ëa▓¿Ðç\x10:\x1CÄH$\x12\x08\x04rrrHÆLÑRø\x11\f░Y│ØÝÆ~·Ëƒ~­┴\x07\x0F\x1E<ÞÞhO\x1F\x02\x00ñRb*ò┬·j+½H\x00\x00\x1A\e\eqd┘f│¡««╬╬.VT©ÐS\fâÐÐÐ╣╣╣¬¬¬‗‗‗ݪ│^»WÁ\x1CÃq▓▄øCçJ███¹¹¹Ø╬\ï┼r²·uA\x10Ò±xs¾+╗k{Ê─Ú▒(┘-\x0Esrr~³Ò\x1F ‗ù┐\f\x06âNºËÚt\x0E\x0F\x0F3\f¾ã┼W└VÅÃ÷├Ms¯©┘CÆ$ØNÎııàGÈ)\x12é\x10IÊfpv╦¾F©\x18[\x14┼={*)è:rõHqq±ÈÈÈÞÞÞ‗‗2AÛpÁy^^\x1E├0>ƒ´┌Ák¾¾¾▀;\x7F¥┤┤\x10<E║Ój«┬┬┬ÚÚÚÖÖÖòò\x15âÐf4\x1A\x19å╔══òeyaaaaaadñÔÕù^r8,▓\f÷Á╩│µ?Æäè\x02>¹ý│T*§¢´}/+<¿█æøøï\e#eYãn«(è©£sGy}&\faÀ[;;;?·Þú··zØÄÑi*¢#ümwúЩØy**▄nÀ{qq▒áá`}}²Ì¢{nÀ{\x07<\x15\x05\x11\x10J\x12└ÚéW_}uG├\x17NÉq\x1Cç¹lÆëä┘b┌W0ÁÁÁß9êNºËþ¾ÑRBCCCcccå59Ï°ãV═v<Ó»S\x14ßpÏ▀|¾═▀³µ7<¤ô$Öƒƒ ­ßCøıtÔ─\tè"Âú(═/b╗ù$I\~r¶ÞÐéé\x02\x08ßË \x1F¦ê\x1Aìã=\x05£ZYh│┘┌██\x0F\x1D:õ¸¹çåÃVWWô╔ñ┼bQ\x14┘f│Z¡û`0­¹▀ ■òW^®¬«xÜ\x05\x00!,--┼Ò!ùùùÃãº\x16\x16\x16░µaYãÕ*ê┼bÒÒc$äþ¤ƒw8,¹\x1Aó\x07¿q\x02ËËË###¡¡¡¡¡═┘~\x1DWî9\x1C\x0E×þWVVÍÍÍÈ(ÉÎÙ\r\x06â88ø\x15D\x01\x00ºNØói·ãì\e4MÑ z4\x1AM&ôz¢^ÝìV®╗╗\ec&//o~~~nnn¤HÐ╚╚╚──DUUıß├çwxo,╦Ût:╠=ëD"×Hý\e+ù$%//º½½\vçñ¡V+EQ'N£└nIåÐĦ9ìÝå\n
      A└ÛÛ╩¸Ì¹í▀´C\x08Ð4eÀ█¥╣§m´¢\x07\x08=æ┬K├+ju\x13\x0Eª\x19\f\x06Æä\x04\x01\x00▄¹\x0F~É=¤\x02À´®Ò ‗‗‗ÛÙÙ\x7F°├w/]║týÏ1Æ$±\x19ß­t0\x18³·Ù»²Ùü}ô\x15\x05\x05\x05---´┐ Ì{´²░ÂÂ6\x1AìÔÛ@ô╔õr╣FFFn▀¥¢»\x11q\x10H╚▓299i4\x1AÅ\x1E=zÇT<÷uûûû\x1E=z\x14\n
      àpÜ\f\x00`ÁZiÜ×ÿÿ└┘■╠Ãg`]O\x10─æ#Gp*0¢#\x15\x0Eçy×ÎÙ§\x06âßIãB%%«èèè@ Ç݃{¸¯\té▓#pß¾\x05´▄╣ú(JwwÀ¦n▀m¿Óh\f6\x08Ò±°¥Í+nØ®»»7ø═±x\x1Cøa\x05\x05\x05Y\x05\x00ı¬¢¤\x18B\x08@UUÕ╗´¥\e\n
      \x05┬ß░ıj5\x1Aì7n▄©▀¹\x10lkWL├\x0F\x04\x01\x04AP\x14àe┘¡\x1C\x1E¤Â#Yæª@U¡Ò─┴%\x08AiI±Ù»┐v±Ô┼ÆÆ\x12Yû±¤òûû«¡¡=z4Üa\x16Ū`Ue¨█o¢¨╬;▀¤¤¤\x0F\x06â8-øôô3:::22¥/[e\r\tè"ûûûèèè‗‗‗▓uà!äëDbhhhaaíñññ▓▓▓¿¿\x08¾\x10äðb▒ð4=44ä}¯\fC\x04°*5ôÇ╗ùÊP$\x12æe┘`0ýh\x19├F\x7F{{╗Nº\vàBNºsrr\x12w)ß\x04<fn\x1Ci®®®┴*b7µ\x19å┴>Þ¥qXUè¾╝@Æ$\x0E\x08é░¢Ýf_ììøf3┌(\x00\x1A\x1AÛOØ:E\x10└Ù§ÏÝ\x0EèóoÌ╝¨Ó■└ͦӥ\x16\x1AF;û±­)Ãæmı°ª3å\x00I\x02Æ\x04ee%?°┴ÑÒÃ;x>)è)äÉ^»\x1F\x1F\x1FÅ┼\x12┘dôAeE┘{´²¤#GÛÍ΢é└c¨5>>■³Áäó\x00\f\x06âNÃd█▒╠¾|\x7F\x7F\x7F(\x14jii)((Ï!º═fssss,\x16øÖÖ╔<ó¼zçé `╦U\x10─¶¥\x04Âpv´ú,úCçè\e\e\e▒ÍÍÚt\x0F\x1E<Óy~½Ð\x1E,/»\x0E\x0E\x0E▓,█Íͪã[wE¿\x19u┘\x19NXÊÚ\x18î:¼B)è┌Q\x1Fò\x1E\x15jþV&Z·È®S\x1D\x1D\x1DÆ$à├ßéé\x02IÆo¦║52<«Â╬ºÁQI£ÿW¡ÁþHøó\r\x00\x08\x00Mô¡¡¡Ã;;c▒ÿ(è6ømcc#\x18\ffùq#á╔d8sµLKKï▀´O$\x12V½5ôü`\x07╔^[¡Í¡éó\fm-\x19¾ÔÁkÎ\x10B===8ÑѪBU üó¿ååå®®),×Àç├Ë@TûQ$\x12\x15E\x11g▀Ê{³xè\x16\x0Eâý╠Fæ\x10;Ä©\x1AÀ©©xrrrxx\x18øv▓î&&&\x16\x17\x17╦╩╩ÜÜÄý\tW5tåÐéS\x13\x08dR1àpU<«¯TgÀd&ñ2ÝÒ% ─à├ÃÄ\x1DK&ôßp©╝╝\\x14┼¤? |vv\x16ñ-¤Q\x14@Ë4EQ\x18ü\x10B­ÔF╣#ñÎ│\x1DØب¨¨Æ$ß#KÑRY▀FA\x16ï®íí\x01w÷ÔÂ‗}M‗\x03©Î╩íCÑKK\vßpª¿%IR\x14┼Å?■©ááẺG§║p\x18{çÐÚp8ÛÛÛfffFGGı£7¥~Ã┘o¦\x04É$\\£gY║▒±êıjN├7\x1Cè²~¢^oÀ█¸LW!E)).hinèä┬▓(\x15õÕ▀\x7F0\x00 -+ ×H▄╣{ÎÛ0u§\x1CWÓSS?x║!\x16¨~┐?Ë]\x052Môé└\x03\x00dYÆ$1ô`4ä ÖõqæyåÌ\x17\x04Ç$└┼\v»54\x1DÄ%├^ ╩írw<\x19¹¶│?╬═/ô\x14ü[\x02EQ▄q3é\x00▓,Ò\x01Bøâ ö\x175x\x13GÁY嬮«îÃÒj9z®héÇè¼TWUõµõ`╣&èÔ¥U?YCé ê║║:ûe¹¹¹Ë\x17\x1C,╦‗ı½W\x0F\x1F>▄┌┌è\x1F)ìóù$®╝╝³¶ÚË8?Ŧ\f|²Ä\x10!■ƒé äBíX,å'Ì=mI°Ôd2ëe0╦▓{.\x01_võ╚\x11¼d\x19å\t\x04\x02²²²é ]┐~]\x14┼éééÜÜÜ4\x12Rm{Ãà«\x08 \x08▓Heª¸J¸▄d5 æı9^©pí¿¿(òJ¨²■╩╩JÄÒ■­ç?¼»çHÆ4ø═╗\x01®\x16╣ly├­á\n
      \x00e\x0E\fýgÊ4═¾<V┐\x07ÿñ¬(└b▒HÆ$╦2\x0E3>¸ ,┬Á7Àn¦\n
      àBÿ)U\x00¿Ñ)x\x05\x18\x0FÀo▀fY÷ÞÐúÚ\v┬Âç\x14\x19å9{÷,╦▓ƒ}÷Ö¤þKÑRÛæKÆäþªÓøÒ!╩ÐhÈÕr╣¦¯¶├6\x03ü@*òó(\n
      '%vƒ\x0EäPûQaaA}}}$\x12íi┌nÀOOOÅÅŤ¤¤Ù§·╬╬NJ\x1Dè▓\x17Y,\x16╠O8äƒí║\x7Fû\x11}\x18\x12°\x14\x10mÉ°╔▀²─Õrà├a▄┤═¾³gƒ}\x16\x0EçqÅu\x1AºEmÔ9\x00\x182w{└V¥£$I½ıÜøø╗cQ\x197E\x01ÁÜ╬h4¯[╗}ÉFS\x00└¸┐ }ù╦§/ ‗/íP\x08 ÌµîÀ-#çó(╠Ø\v\v\vsssg¤×═░xI═Í\x19\f\x06\Ùr´Ì¢¹¸´\x07\x02\x01ý¡R\x14┼▓,A\x10\x1CÃ\x05\x02üßßa\\x14Ór╣ʶÎÔe»»»cô=═,Dý»ÀÂÂ▓,+\x08\x02\x1E\x15Ë██╦¾╝█Ý>\{8²I\x18\f\x06\x17Ãq╔d\x12e/;3\x17ÑÏÿ┴\x1EHva\x12ñ\x00\x00ÌyþØ▄▄▄p8L\x10\x04N\x14z¢^uÌ­nìäÀ\x11½¯¼┬ìjN#├u¬ËqHÆ─à\x0Ef│YEô:\x12!ôæ?\x08üh4j4\x1A±³ø}½~\x0ERÒä\x1F´\x1F ±\x1F»\╣‗» ·»\x17/^,//ÀZ¡,╦Ô\x18╣z%ÃqâââÝÝÝ8░ÿíäPg\x04R\x14U]]]YYy ■²;w¯Þt:│┘l▒X░ƒ\x14\x0EçúÐ(\x00└ÚtVVV¯9ÝgwR\x02[¨8ϧ\x14\t(èÔpXÜÜÜåååýN\x07├0\x1CÃIÆÈ▄▄LQT·g└.2×\vã¾|"æpÏ\x1DÖlÚ÷\tÏ\x19ZA\x08\x01\iº\x06é▓Ê\x12\x1C¤ÖîªKù.²ÛW┐èÃÒÏ┼Jqø¾>×(ýBHQÉ,╦jë°VÏ\x00f.I%IZYYÖøøÙ¯¯╬drÂ(èKKKFú1\x18\fÔ*\x01uI^»wyy╣úúc_Äé\x10°|ÙæH\x04\x02ÊnÀWWW┐\x10H¿Òq^\x7F²§×××ø7oåBíéé\x02<¦Ðd2Ú§z¢^»(╩³³<Ãq\r\r\ré dUÔèsѬQ~³°qYû¢^´╩╩è¤þ├╩TºË\x15\x14\x14\x14\x17\x17Ò9YÖ░]<\x1EÃHK┐\x18é \x10\x02]]]cccÆ$Ö═f×þ\v\n
      \n
      2\x19\x18à├2©\x14/òJ%\x12¹GË\x11@█'ÿ<MHº╔\x15Ó\x08UÂ&¥Aº\x07\x00õµµ\║tÚ╩ò½8®OË4Ä\x05´ÞùÉ$Qòw[[email protected] ½\x19 ┴`­ËO?---┼#ÕËË‗‗▓ÃÒQdóáááííAuï\x11Bsss7n▄¿««ã\x13%ËË°°x*òJ&°µµµéé╝²3o\x07Ä\tÓÒÀ█Ý»¥·*nà┴Ê\x05ç³!ä<¤/,,TUUü\x03═ËÃz\x16ÎÖq\x1Cg6ø\v\v\v].Îü'╠‗<\x1FÅÃiÜã╔ª}»À┘L\r\r\r²â\x038Úv·¶)ØĦù\x01Xû┼\x16\x176f8ÄSÉB¯7Np¹öå╠!üð&$\x0Eá%ÓƒÈ\x05p╗K.^╝°ßç\x1FÛt:\x04ÉÛ\x07¯\x08^½½┬%«¹z\x13\x07£oß8«»»Åó¿ÊÊÊ4G╣╝╝<<<,I\x12\x01ÖÂÂÂ▄\¹vã\x08\x06âæHõÌ¢{'O×┤Z¡iÍ055¾°±cIÆ\n
      \v\v\e\e\e\t\x02\x1Aº¦Åì╗im6ø^»Ã¿└º+\x08┬···íCç\x0Eý>b\v*òJ\té░ı─w└\x05ÒæÈëDéó¿¡\x11i¹gÄZ[[pð├Õr\x1D=z4ôn;Ü&\x19åQm¯}þ\x7Fóg0£È▄NVú\x06\n
      \x00PVV·Í[o\x05\x02\x01▄Úí(╩\x0E\t7B¿┐‗¶®\x12øöJÑBí\x10ÂlUCheeÕ­ß├úúú_}§\x15¯\x16Rk\x16ı;\vé\x10ï┼\x06\x06\x06\x06\x06\x06DQlhhÞÞhQÒ¢\x08í@ 055U^^Ì██{ÒãìH$‗õåH\x00 Q\x14\x14EÖøø╗y¾ªÎÙòe╣½½½▓‗\x10╚áãÚYÃ$½MX╗?‗x╝\x08A▄6uÇ\x00à║§\f├,//?Òh~Æ$²~\x7F2ÖdYû \x15Ø×┌\x7F9\x10õÕ;{NØ°Óâ\x0F~÷│ƒ1Ö═ô$!0\x19îK\vïzVg2ÿùµW;Z█ËøM\x04Ç▓\x00─öD\x11┤×ıyb½ │É?AÇÕòyYI\x01HÔùò\x1Clh4BêÇ░ó╝¶ıW╬\x7F±┼\x17\x10BØ~ÃõzH\x002┼\tFúQ\x14Dç═yþ÷]▄\x1F\x1D╔8¡åÕW<\x11±¨|ÁÁÁù.]R╣9æHD#\t½┼\x19\tÃ?¥|Á╝╝╝ÑÑÑ¿(ƒÇä$\x01è\x02éᶸ\x0F?|°puuU»ÎÀÀÀ┐‗Ûy\x00 d×ßi7<¤\x03DÖîÂÖÚà`ÓJmmm}}¢¦n\x06\x00 à\x02\x10$ÔB\x7F ¢¥¥¥ÁÁÁèè误¯ãúu\x19n╚\v\n
      \x16 8\x03­î├¶EQñ(\n
      WX<K,\Æ$ƒ¤þ¸¹iÜVCIÖ|¸­ß├ºOƒv╣\\x19Û:I\x02Û╗\x17­<Ñh4aÁ\x19Ë®#\x04³~\x7F0\x18─Ë|9ľx<\rì縲¡D"\x11\x0EçqKgQQ\x11Ãq©&´`r═d2544\x04\x02ü\e7n,--ßíAÛ\x06z<\x1E\^!èb \x10ÿƒƒÃ»■\x00[EJ;ã\x11Ú\rt(\x14RøÐq`²ØwÌ╣yÒ█@ Ó§zCíP(\x14ÜØØ┼c;,\x16K$\x12Y___ZZÊÚtuuu§§§--Gw;­ÁÁÁ´┐ ■¦;¸├ßp0\x18\fàBkkkÅ\x1E=▓█ÝÏÑîD"\v\v\v▒X,?? ý┘│GÄ\x1C®¿╚Ô¦ƒ/Û┼\Ï╠┼\x03╝vùagÄ\x07£èþ8¯Yf\x18Ò\n
      Ä‗‗‗Î^{\r¸¹f>\x01─jÁ¥³‗╦\x18\x12\x19m(\x05\x1A\e\e¾‗‗p'7├0Ö©■╣╣╣þ╬Øc\x18\x06O:L??x{Z░ªª\x06w╠ÓûÞg|¾å╔d:w¯£ÃÒ┘Q~\x06\x00╚¤¤?y‗ñ¦nÃ╬\x18NûÒaJÏÛ█n\x1FB\x08\x15$$ôI│┘╝\x1D'V½§¡À.x<Ùssskkk~┐?\x10\x08°²~\x1CRÀZ¡.ù½╗╗╗«««¼¼\f█t{>Oyy¨!w¨‗‗Û¶¶┤ÎÙìD"┴`pyy\x19;ƒNºËÝv\x17\x15\x15ııı\x15\x17\x17\x00\x002\x7FÅ\x07xí/¨\x1D\x19\x19¢w´Ì╣sg***\x0EvTÏ«¦ÏÏ©vÝ┌╗´¥╗¢\x00õ└ÛB\rùe\x11┬¤FÐßÝöe\x05W}KÆ▓²═\ti├®ø´;╬­+█Su4M\x1F¼!q¤²Y]]┼ØF;v)Öõ\r\x06\x1Dn─├Lª6Õ®\x03\x05Àjp×\x10j{m)Æ$\x19ÅbÓy^Æ$úÐê\x03ò▓,Ò\t\f¹‗1«\x02V\x14àþSXâߥ┐£££Ý3\x1C▓┬\x03xq´¬\x03\x00X,\x16\x08a(\x14***┬ò¤;l\x0F5}│-é\x01Àø:4M3\fËÎθ╝^╔Ác¥XVv`VÍ9I\x12ÿ]2dn\x08┴͹┐Aµx└>\x12÷»×\x1D\x0FÛ╬\x14\x15\x15ü¡ùK=\x11┤5Þ└V*s½G¸ëW3´ÌϺE\x1A\t\x022\f┼0ö╔dP¾Ô°n\x14Á9\x1Cd▀Sé\x10Ó\x0EJûe,û═J\rI┌╣ýl\x19þE¢õ\x17\x00Óp8‗¾¾ºªªµþþUïs¹\v\x1F*v\rÀ7\x10Ò¦£ƒƒ┐\x7F ■±ÒÃ]E³yHÝ▀8└ȯ\x03£▀ïúgy╔Ó\x01$╚vt\x1D¿Úb¾+\x14E>Ò\x1E¥└W┴[,ª┌┌┌X,666699ëôVjV\x1F %\x12ë\f\x0E\x0EÄììßí\x04Û\v[┴Íý§_³Ô\x17ÕÕÕ[email protected]#ì■<▓Óƒ ¨ƒ_É{\r!0ø-ó(¼¡¡¡»»ollP\x14à_┐é%ÉÃÒ╣sþ╬G\x1F}466å_Îé+5\x18å\tàBw¯▄¨¸\x7F ¸╩╩╩┐²█┐\x05¤³~oì4·╦╗άO633388©╝╝LQT~~>nTƒøø[^^>w¯\ggþù_~y¾µMºËÚr╣\x1C\x0E[(\x14ZXX I▓ººþ³¨¾©┴_âäF\x7F\x00\x00(\n
      ­x<SSS│││┴`P\x10\x04äPMMM{{;~ø%B`ffvxxÏ´¸ç├Aç├qÞðí║║:<\x11P#ì■¬ üþ(¯|w\x0E\fS"\x04$i¾e▓®ö©¹MµÜ~ðÞ»PKñAïã¯\x1AiÉðHú »ëðÂ@#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1AiñAB#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊÞ╗B o\x00¾vï═íÝÅ{\x00\x00\x00\x00IEND«B`é
      """
     "alias" => "perfect-project-aleksandra-majsiuk"
     "text" => """
      <p>Jaki jest obecnie najpopularniejszy dodatek biżuteryjny? Nikt, kto choć odrobinę śledzi te trendy, nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości - jest to oczywiście srebrny naszyjnik celebrytka, kt&oacute;ry pasuje do wszelkich stylizacji i jest odpowiedni zar&oacute;wno na co dzień, jak i na wielkie święto, nic więc dziwnego, że celebrytki noszą wszyscy!</p>\n
      \n
      <p>Piękne naszyjniki tego rodzaju znaleźć można w sklepie myness.pl. Co ważne, są to&nbsp;nie tylko celebrytki wykonane ze srebra, kt&oacute;re stanowią najbardziej uniwersalną propozycję i świetne są zwłaszcza do noszenia na co dzień. Osoby lubiące złotą biżuterię mogą też znaleźć w tym sklepie tego rodzaju naszyjniki wykonane ze srebra i powleczone warstwą doskonałej jakości złota. Taka biżuteria prezentuje się bardzo szlachetnie i zachowuje sw&oacute;j blask przez bardzo długi czas, a jednocześnie ma niezwykle korzystną cenę.</p>\n
      """
    ]
    #original: array:9 [
     "id" => 5711
     "city" => "Warszawa"
     "building" => "6"
     "street" => "Al. Armii Ludowej"
     "domain" => "https://myness.pl/"
     "name" => "Perfect Project Aleksandra Majsiuk"
     "logo" => b"""
      ëPNG\r\n
      \x1A\n
      \x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x01\x06\x00\x00\x00R\x08\x02\x00\x00\x009?Ý>\x00\x00\x00\tpHYs\x00\x00.#\x00\x00.#\x01xÑ?v\x00\x00\n
      OiCCPPhotoshop ICC profile\x00\x00x┌ØSgTSÚ\x16=¸Ì¶BKêÇöKoR\x15\x08 RBïÇ\x14æ&*!\t\x10Jê!í┘\x15Q┴\x11EE\x04\e╚áê\x03ÄÄÇî\x15Q,\fè\n
      Ï\x07õ!óÄâúêè╩¹ß{úkÍ╝¸µ═■ÁÎ>þ¼¾Ø│¤\x07\x08\fûH3Q5Ç\f®B\x1E\x11ÓâÃ─ãßõ[email protected]ü\n
      $p\x00\x10\x08│d!s²#\x01\x00°~<<+"└\x07¥\x00\x01\v\x08\x00└Mø└0\x1Cç \x0FÛBÖ\\x01Çä\x01└tæ8K\x08Ç\x14\x00@zÄBª\x00@F\x01ÇØÿ&S\x00á\x04\x00`╦cbÒ\x00P-\x00`'\x7FµË\x00ÇØ°Ö{\x01\x00[ö!\x15\x01áæ\x00 \x13eêD\x00h;\x00¼¤VèE\x00X0\x00\x14fK─9\x00Ï-\x000IWfH\x00░À\x00└╬\x10\v\x00\x08\f\x000Qêà)\x00\x04{\x00`╚##x\x00äÖ\x00\x14F‗W<±+«\x10þ*\x00\x00xÖ▓<╣$9Eü[\x08-q\x07WW.\x1E(╬I\x17+\x146a\x02aÜ@.┬yÖ\x192ü4\x0FÓ¾╠\x00\x00áæ\x15\x11Óâ¾²x╬\x0E«╬╬6ÄÂ\x0E_-Û┐\x06 "bbÒ■Õ¤½[email protected]\x00\x00ßt~Ð■,/│\x1AÇ;\x06Çm■ó%¯\x04h^\váu¸ïf▓\x0F\x00áÚ┌W¾p°~<<EíÉ╣┘┘ÕõõÏJ─B[a╩W}■g┬_└W²l¨~<³¸§Ó¥Ô$ü2]üG\x04°Ó┬╠¶LÑ\x1C¤Æ\täb▄µÅG³À\v ³\x1DË"─Ib╣X*\x14ÒQ\x12qÄDÜî¾2Ñ"ëBÆ)┼%Ê dÔ▀,¹\x03>▀5\x00░j>\x01{æ-¿]c\x03÷K'\x10Xt└Ô¸\x00\x00‗╗o┴È(\x08\x03Çhâߤw ´?²Gá%\x00ÇfIÆq\x00\x00^D$.T╩│?Ã\x08\x00\x00Dáü*░A\e¶┴\x18,└\x06\x1C\x05▄┴\v³`6äB$─┬B\x10B\n
      \x1Cr`)¼éB(å═░\x1D*`/È@\x1D4└Qhåôp\x0E.┬U©\x0E=p\x0F·a\x08×┴(╝ü\t\x04A╚\x08\x13a!┌ê\x01bèX#Ä\x08\x17Öà°!┴H\x04\x12ï$ ╔ê\x14Q"Kæ5H1RèT UH\x1D‗=r\x029ç\F║æ;╚\x002é³å╝G1öü▓Q=È\fÁC╣¿7\x1AäFó\vðdt1ÜÅ\x16áøðr┤\x1A=î6íþð½h\x0F┌Å>CÃ0└Þ\x18\x073─l0.ã├B▒8,\tôc╦▒"¼\f½ã\x1A░V¼\x03╗ë§c¤▒w\x04\x12üE└\t6\x04wB a\x1EAHXLXNÏH¿ \x1C$4\x11\t7\t\x03äQ┬'"ô¿K┤&║\x11¨─\x18b21çXH,#Í\x12Å\x13/\x10{êC─7$\x12ëC2'╣É\x02I▒ñTÊ\x12ÊFÊnR#Ú,®ø4H\x1A#ô╔┌dk▓\x079ö, +╚àõØõ├õ3õ\eõ!‗[\n
      Ø[email protected]ñ°SÔ(R╩jJ\x19Õ\x10Õ4Õ\x06eÿ2AUúÜR¦¿íT\x115ÅZB¡íÂR»Qç¿\x134uÜ9═â\x16IKÑ¡óòË\x1Ah\x17h¸i»Þt║\x11¦ò\x1ENùðWÊ╦ÚGÞùÞ\x03¶w\f\rå\x15âÃêg(\x19ø\x18\x07\x18g\x19w\x18»ÿLª\x19Ëï\x19ÃT071ÙÿþÖ\x0FÖoUX*Â*|\x15æ╩\n
      òJò&ò\e*/T®¬ª¬Ì¬\vU¾U╦TÅ®^S}«FU3SÒ®\tÈû½U¬ØPÙS\eSg®;¿ç¬g¿oT?ñ~Y²ë\x06Y├L├OCñQá▒_Ò╝ã \vc\x19│x,!k\r½åuü5─&▒═┘|v*╗ÿ²\x1D╗ï=¬®í9C3J3W│R¾öf?\x07Òÿq°£tN\tþ(ºù¾~èÌ\x14´)Ô)\eª4L╣1e\k¬ûùûX½H½Q½GÙ¢6«ÝºØª¢E╗Y¹ü\x0EAÃJ'\'GgÅ╬\x05ØþS┘S¦º\n
      º\x16M=:§«.¬kÑ\eí╗Dw┐nº¯ÿ×¥^Ç×LoºÌy¢þ·\x1C}/²T²m·º§G\fX\x06\f$\x06\f\x18<┼5qo<\x1D/Ã█±QC]├@CÑaòaùßäæ╣Ð<úıFìF\x0Fîiã\Ò$Òmãmãú&\x06&!&KMÛM¯ÜRM╣ª)ª;L;LÃ═╠═ó═ÍÖ5ø=1Î2þøþøÎø▀À`ZxZ,¿©eI▓õZªY¯Â╝nàZ9YÑXUZ]│F¡Ø¡%Í╗¡╗º\x11º╣NôN½×Íg├░±Â╔®À\x19░ÕÏ\x06█«ÂmÂ}agb\x17gÀ┼«├¯ô¢ô}║}ì²=\x07\rç┘\x0E½\x1DZ\x1D~s┤r\x14:V:ÌÜ╬£¯?}┼¶ûÚ/gX¤\x10¤Ï3ÒÂ\x13╦)─iØSøËGg\x17g╣sâ¾êïëKé╦.ù>.ø\eã¦╚¢õJt§q]ßzʧØø│ø┬Ý¿█»¯6¯i¯ç▄ƒ╠4ƒ)×Y3sð├╚CÓQÕÐ?\vƒò0k▀¼~OCOügÁþ#/c/æW¡Î░ÀÑw¬¸a´\x17>÷>rƒÒ>Ò<7Ì2ÌY_╠7└À╚À╦O├o×_à▀C\x7F# d z Ð\x00ºÇ%\x01g\x03ëüAü[\x02¹°z|!┐Ä?:█e÷▓┘ÝAîá╣A\x15AÅé¡éÕ┴¡!h╚ýÉ¡!¸þÿ╬æ╬i\x0EàP~ÞÍð\x07aµaï├~\f'àçàWå?ÄpêX\x1AÐ1ù5wÐ▄Cs▀D·DûDÌøg1O9»-J5*>¬.j<┌7║4║?ã.fY╠ıXØXIlK\x1C9.*«6nl¥▀³Ý¾çÔØÔ\vÒ{\x17ÿ/╚]pyí╬┬¶àº\x16®.\x12,:û@LêN8ö­A\x10*¿\x16î%‗\x13w%Ä\n
      y┬\x1D┬g"/Ð6ÐêÏC\*\x1EN‗H*MzÆýæ╝5y$┼3Ñ,Õ╣ä'®É╝L\rL¦ø:×\x16Üv m2=:¢1âÆæÉqB¬!MôÂgÛgµfv╦¼eà▓■┼nïÀ/\x1Eò\x07╔k│ɼ\x05Y-\n
      ÂBªÞTZ(Î*\x07▓geWf┐═ë╩9û½×+═Ý╠│╩█É7£´ƒ Ý\x12\x12ßÆÂÑåKW-\x1DXµ¢¼j9▓<qy█\n
      Ò\x15\x05+åV\x06¼<©èÂ*mıO½ÝWù«~¢&zMkü^┴╩é┴Á\x01\vU\n
      Õà}Ù▄ÎÝ]OX/Y▀Áa·åØ\e>\x15ëè«\x14\x17ù\x15\x7FÏ(▄xÕ\eço╩┐Ö▄ö┤®½─╣d¤fÊfÚµÌ-×[\x0Eû¬ùµù\x0En\r┘┌┤\r▀V┤ݧ÷E█/ù═(█╗âÂC╣ú┐<©╝eº╔╬═;?TñT¶T·T6¯Ê¦ÁaΰnЯ\e{╝÷4ýı█[╝¸²>╔¥█U\x01UMıfıe¹I¹│¸?«ë¬Ú°û¹m]¡NmqÝÃ\x03Ê\x03²\x07#\x0EÂÎ╣Èı\x1DÊ=TRÅÍ+ÙG\x0EÃ\x1F¥■Ø´w-\r6\rUì£ãÔ#pDyõÚ¸\t▀¸\x1E\r:┌vî{¼ß\x07Ë\x1Fv\x1Dg\x1D/jBÜ‗ÜFøSܹ[b[║O╠>ÐÍÛÌz³G█\x1F\x0F£4<YyJ¾T╔i┌ÚéËôg‗¤îØòØ}~.¨▄`█óÂ{þc╬▀j\x0Fo´║\x10tßÊE ïþ;╝;╬\‗©t‗▓█Õ\x13W©WÜ»:_mÛtÛ<■ôËOÃ╗£╗Ü«╣\k╣¯z¢Á{f¸Ú\e×7╬¦¶¢y±\x16 Íı×9=¦¢¾zo¸┼¸§▀\x16¦~r'²╬╦╗┘w'¯¡╝O╝_¶@ÝA┘C¦çı?[■▄Ï´▄\x7Fj└wá¾Ð▄G¸\x06àâ¤■æ§Å\x0FC\x05ÅÖÅ╦å\råÙ×8>99Ô?r²Ú³ºC¤d¤&×\x17■ó■╦«\x17\x16/~°ıÙÎ╬ÐÿÐíù‗ùô┐m|ѲÛ└Ù\x19»█ã┬ã\x1E¥╔x31^¶V¹Ý┴w▄w\x1D´ú▀\x0FOõ| \x7F( h¨▒§Sðº¹ô\x19ôô \x04\x03ÿ¾³c3-█\x00\x00DLiTXtXML:com.adobe.xmp\x00\x00\x00\x00\x00<?xpacket begin="´╗┐" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>\n
      <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c067 79.157747, 2015/03/30-23:40:42    ">\n
        <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">\n
         <rdf:Description rdf:about=""\n
            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"\n
            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"\n
            xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"\n
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"\n
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"\n
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"\n
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"\n
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/">\n
           <xmp:CreatorTool>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</xmp:CreatorTool>\n
           <xmp:CreateDate>2016-01-06T14:40:41+01:00</xmp:CreateDate>\n
           <xmp:MetadataDate>2016-03-24T11:43:27+01:00</xmp:MetadataDate>\n
           <xmp:ModifyDate>2016-03-24T11:43:27+01:00</xmp:ModifyDate>\n
           <xmpMM:InstanceID>xmp.iid:701932a9-737d-4995-b020-b460cc95f58e</xmpMM:InstanceID>\n
           <xmpMM:DocumentID>adobe:docid:photoshop:3ebdb814-31c9-1179-aa2f-9386f84f8610</xmpMM:DocumentID>\n
           <xmpMM:OriginalDocumentID>xmp.did:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</xmpMM:OriginalDocumentID>\n
           <xmpMM:History>\n
            <rdf:Seq>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>created</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-01-06T14:40:41+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:f2705c15-2d3e-4734-9581-85164317d238</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-01-06T14:40:41+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:2e0b0858-6143-4657-a6ac-a742ff325c7a</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-03-24T11:43:27+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>converted</stEvt:action>\n
               <stEvt:parameters>from image/jpeg to image/png</stEvt:parameters>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>derived</stEvt:action>\n
               <stEvt:parameters>converted from image/jpeg to image/png</stEvt:parameters>\n
              </rdf:li>\n
              <rdf:li rdf:parseType="Resource">\n
               <stEvt:action>saved</stEvt:action>\n
               <stEvt:instanceID>xmp.iid:701932a9-737d-4995-b020-b460cc95f58e</stEvt:instanceID>\n
               <stEvt:when>2016-03-24T11:43:27+01:00</stEvt:when>\n
               <stEvt:softwareAgent>Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>\n
               <stEvt:changed>/</stEvt:changed>\n
              </rdf:li>\n
            </rdf:Seq>\n
           </xmpMM:History>\n
           <xmpMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource">\n
            <stRef:instanceID>xmp.iid:2e0b0858-6143-4657-a6ac-a742ff325c7a</stRef:instanceID>\n
            <stRef:documentID>adobe:docid:photoshop:5c6b411c-ee2a-1178-a8c4-c981471cc1b9</stRef:documentID>\n
            <stRef:originalDocumentID>xmp.did:ea375aed-4150-46f4-a379-c3564a21c517</stRef:originalDocumentID>\n
           </xmpMM:DerivedFrom>\n
           <photoshop:LegacyIPTCDigest>00000000000000000000000000000001</photoshop:LegacyIPTCDigest>\n
           <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode>\n
           <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile>\n
           <photoshop:DocumentAncestors>\n
            <rdf:Bag>\n
              <rdf:li>xmp.did:018011740720681188C6BE1D1F8BB76C</rdf:li>\n
            </rdf:Bag>\n
           </photoshop:DocumentAncestors>\n
           <dc:format>image/png</dc:format>\n
           <tiff:ImageWidth>262</tiff:ImageWidth>\n
           <tiff:ImageLength>82</tiff:ImageLength>\n
           <tiff:BitsPerSample>\n
            <rdf:Seq>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
              <rdf:li>8</rdf:li>\n
            </rdf:Seq>\n
           </tiff:BitsPerSample>\n
           <tiff:PhotometricInterpretation>2</tiff:PhotometricInterpretation>\n
           <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation>\n
           <tiff:SamplesPerPixel>3</tiff:SamplesPerPixel>\n
           <tiff:XResolution>3000000/10000</tiff:XResolution>\n
           <tiff:YResolution>3000000/10000</tiff:YResolution>\n
           <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit>\n
           <exif:ExifVersion>0221</exif:ExifVersion>\n
           <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace>\n
           <exif:PixelXDimension>262</exif:PixelXDimension>\n
           <exif:PixelYDimension>82</exif:PixelYDimension>\n
         </rdf:Description>\n
        </rdf:RDF>\n
      </x:xmpmeta>\n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                                                        \n
                    \n
      <?xpacket end="w"?>îmk©\x00\x00\x00 cHRM\x00\x00z%\x00\x00Çâ\x00\x00¨ \x00\x00ÇÚ\x00\x00u0\x00\x00Û`\x00\x00:ÿ\x00\x00\x17oÆ_┼F\x00\x00*'IDATx┌ý}Úo\x1CÎò´¢Á÷¥rkn-¯\x14)R\x14wIñ¿═±&yy▒£\x17\eAf0╔\x00\x01\x06â¨\x13µ\x0Fÿ¨0╚ÓyÇ\x17╝╔$ã\vbDÄ"/▒-YÆeiDëÔ*ÆÔ¥│┘═Ì┘KUÎv▀çKV(ÆjvSR‗\x1CÈü`╦¯ÛÛ[¸×▀┘¤)ê\x10\x02\x1AiñÐ\x16\x11\x16hñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1AiñAB#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1Ai¶¦'Û¤­\e\x08\x01\x08@4ÜÿÜÜè┼b:ØÄó¿ÜÜ\x1Aï┼\x08\x00Ç\x10╚2\x18\x1E\x1EÚÙÙ¾z¢:=Òt:ïïïÙÙÙKJè6┐\x0EÁôÊÞ¤D­àÂ\x10!ä Çéá\¥|¨Ì¢{\x14EA\x08\x15E\x11\x04┴l6À┤┤\║¶÷┬┬╩\x7F²Î\x7Fq\x1Cþv╗\x1D\x0EGÆï¹²~×þ¾¾¾½½½\e\x1A\x1Arr\x1C▓îHRâàF▀}H\x00\x00<½Ù ±\x1F ┴¾³®Sº\x0E\x1F>£ùùùJÑ\x02ü@__▀├ç\x0FYû-))®®®Úýý┤X\fÆ\x04(\x1A,,,-//{¢Ìp8\QQÐÈÈõt┌ÁúÊÞ»\x01\x12ÙÙÙ ÷o?/,,╝tÚR^^Ä,+\x04A(è\x02!A\x10`||bzz║ªªªÂÂ\x1A\x00á¬\x02E\x01\x10\x02»ÎÎ██\e\f\x06╦╩╩╬Ø;ú\x1DòF▀yHêó°█▀■ÍÒ±■Ë?²\x13├P\x08!©═'P\x14\x04\x00ö$ëa¿M\x13\v\x1D×├╩èghhh}}²╠Ö3eenÝ┤4·3ð\vî8¡¡¡y<×┐ ¹ƒýã\x03\x00Ç A\x00î\x07\x00Ç·)■À,+\x08\x01ù╦U]]¡(╩╩╩╩whO ╠\x13\x1E■:\x06J ä×Îâ<Ò¡ê\x17¶x▓,¹|¥¬¬*ø═&è"╠2fDÆ\x04äÇ$aaaí┼bë┼b¤}æ▓,┐ f┌ÏÏÉe¨┼qÝÄ╗%ô╔´4\x18\x05BêC/┘¯òz¢ó(ó(n\x17»\x07ú\x17\x12äà\x10Æ$\x19\x0Eç+++\x01\x004M\x1F¶ýüÐh0ø═Æ$=▀\x15r\x1Cþ§zu:]~~>A<O╣ IR4\x1A%\x08┬l6½g\x06ƒk\x14YûeèóÂkcç├ßp8¥úÉ\x10\x04!òJMNNªR)×þ±Í9\x1C\x0E½ı¬ÎÙIÆLÅ\x07╝Àó(&\x12ëd2╣║║*\x08é(è\f├Ïl££\x1Cø═ã0╠_\x18\x12ÏWv╣èýv╗,╦\x10\x07\x02\x05äðd2°|¥þ)e\x01áh÷À\x1F²«¼¼ý¦w▀Q\x10\x07╦b/hjr¯ËO?²┘¤~ÂØâ»]╗ûõDï┼óËÚãÃÃ\e\e\e██[\t\x02└¼\x16\r└ì\eÀ¨T2\x1EŸ¶tþþþÒO\x1E>ý_\\·ç\x7F°\x07úQ ,­ôe9\x1C\x0E▀´ÝG\x08ëó°·àWhÜ┌r­P<┴]¥³{úпËÚHÆd\x18F\x10\x04é \x18èã\x17`\x01»Æ¼ñVWW;::ÜÜÜv=\n
      R\x14Ö ¿`0| ■├àààu_ \x1Eï\x00\x00\x08é└Ô/''º░░ðnÀÀÂ5\x15\x17\x17´í[É\f!\x00\x10ªDqzjvrrfeee═Ò\x13RIÆ$\x11B<¤;ØNç├íÎÙ½½½[█ÜL&Ë_\x06\x12ÿ3H\x12ÜL&èóÊú|_m#\x08é$I\x18Õ¤Q▄\n
      é└▓ý³³|,û0øì¤╔\x00@\x04\x01\x07\x07\x07Ò±x*ò2\x03²û\x11HÍÈȳ»\x0F■ÀÐh$\x08é$╔o¥¨ª¼¼,?▀Ö\r┐ép8r¹÷mY\x11S®È¨¾þÈÅ‗‗‗ååå/_¥³â\x1F³ÇeÚg┘mèóz{{\x15E▒Z¡\e\e'ØNÃ<=ñ°²■ÁÁ5é b▒\x18B(æH äHH└-"\x08B\x15\x7FÉÉô╔dMM═.<(\x00\x00Yæ┐║v}zjv~~ÐjÁı\x1E«)s╗\r\x06â,╦\x1Cè|¥ÚÚÚ¨¨¨P(¶xÔÐë\x13'N×<╣]1n¨£0║\x11¢~²ãý╠╝Î╗^XXÈÐ┘µ╩¤w8\x1C8ð?77þ±x\x12ëä¤þ\e\x1EÚ?\x7F■|UUı¥\x1Aâz\x1E\n
      A&IRQ\x00Í\x04è▓)/░¨ñ(╩│X&\x14E¨²~À█¡┌ê¤\x0E\fäÇ$I\x14Ey¢Ìßßß««\x13\x08Çgç\x1AI┬ë뮨¨yäP2ÖD╚ª.ËÝvƒ>}zhh╚d2Ð4\x1DëDFFF^zÚLµëyÆ\x04_\x7F²5IÆ\n
      ÆN×<iÁZÈÅ\x18å1ø═│││ƒ~·Ú[o¢uÓ£&äÉaÿÊÊÊ`0hÁZ¡VÙ÷ÁQ\x14¡ÎÙ$If\x18åe┘èè\n
      ø═FQö└¾èé\x04A└÷Å(èÆ$IÆ\x14OD666\x08é└ý±äþ \n
      _\x7F}srbzmm¡««¯─ë\x13uuı▓ñPõ&ƒ$\x12|^^Ì°°°┌┌Z<\x11ëÃÒ{«7\x10\f|÷┘\x1F\x17\x17û\té8y‗d{{{Ië\vó?E¾[ZZn▀¥=22Ôp8VV\x172døþ\x00\t³└█Ï\x1EÊ4\x01\x00░█ݤÞÙ ä\x04A\x08ç├===*\x18\x13åòý┴\x10\x02!└Ãf│┘\x1E<xððð`1ø!±ýÜG║{¸.v£666d9ƒóHuï║║║fggy×7\x18\f,╦\x0E\f\fÈÍÍûö©2╝¨Û¬obb┬Út*H:sµ╠v&├\x1CÒtõÄÅMÉõ'o¢§ãAÀ\x05bvÃN¬,╦4M>y\x01í(b*òR\x14Ѭ¬¬ªª\x02\x00\x00\x01ÏÝ\x0F#\x04\x10Æ¢^»ıj¦i&@óÀ¸A´¢\x074M╗¦¯│gOùù\x1F\x02\x00Pȃ\x0E└hÊ\x1D?Ðßp┌«^¢j0µUWW´P\x1182¶Ã?~╣0┐öJÑÜÜÜÌ~¹Mñ╚\x10\x00\x00\x01Im>©┼j8sÂ\x07\x01╣┐┐┐║║║óóéaÿ}wåx\x16~┼\x7FëFú333ââ├├├ÅFGÃggg├ß(\x00└j5\e\f\x06Q\x141\x07\x1FLnìÄÄ:Ø╬▄▄\ýGNNNÄìì¦╣sþ┌ÁkËËË\x07Ç£é6¦kÄÒ¼Vk8\x1C\x1E\x1C\x1Cä¤├┴\x1E\x1D\x1D]\\4\x1AìxOÂàò!\x00└j5vvv&ôIEQhÜûe¨¯¦╗Ö\x04ú\x10\x02è\x02¥²÷[¢^´¸¹O×<i▒<a\x13øLfYûq¿Ó~o▀═ø▀\x1CX\x12aC\x17!d2ÖX÷\t\x03âñ(\Å\x03\x00Óy\x1E¾(R6E╠Ä?\x04\x01HÆt╣\\x06âA}@ýcxÎÍ´Ì╣þp8t:¦┘│g╦╦\x0F┴¢T4AÇCç\x0Eòòòq\x1CºzM█Ú■²¥ëÃSv╗¢┤┤¶▄╣│\x04\x01T\x01┤ØEìF²┼ï»╦▓¼Îٱܸ¦Öâk\t\x08!Ãq¾¾¾│││íPHÆ\x14EQ­´Ð4m│┘ÜÜÜ▄¯\x12\x00\x03[;é îÄÄ×<yÆ \x08ÅÃ├q£Nº#\x08B\x10äH$rÝ┌Á_ ·Î\x7F¾7\x7FS^^×┼▓\x01\x00\x00ä├aîUç├188ÏÍÍf4Þ×Eí%ô|oo»┴`└,┼q\x1CI\x12OD╩\x01<z¶ÞÈÈÈ╠╠î█Ý\x16\x04aqqÐÒY/*╠█Wº---OOOC\x08½¬¬ÜøÅÝ0Àx×G\x08ëó─0î╦Õ║²═\x1Dܪ;::hÜ<└Â#ä$I┌\x1D$$\t\x02ø=ÏÔ7\x18¶OÜ\x06{ë█'?ãÉ\x18\x1Az─q)åÐ9\x1CÄèèè4_ÎÙ┘÷÷Vè",\x16╦ÄÅÔ±°¦╗¢V½=\x12┘Þýlw:\x1D{\x16çB\x08±\x0E£9ËC˶\v7£x×\x7F¶ÞÐÏÏ\x18äðÕrUTT\x19ìF½ı*╦‗╩╩╩───└└@__▀K/Ø│Z¡\x07ÓÂd2999Út:+**\x14E┴ÐR³É%%%ÃÄ\x1D\vç├²²²? ¨¤_yÕòù_~9ËÒç@ûQ8\x1CV\x14EQ\x14ô╔┤ÂÂ600ð¦uÔ└^èó(\x03\x03\x03ÙÙÙyyyÏLÔ8nÃ┘\x00\x00XûýÚÚY]]ò$ë \x08äð¡[À■Ã█\x17§z}z{¼┐┐_Q\x14│┘³┌k»Ý^`*┼Ùt:\x08a<\x1EÀZ¡Æ$}§Õu½ıZYY╔▓Lµ\x0Fä\x1FƒeYä\x10MË;¥\x08\tHË4Ì4£h╩vºp-¤ÛÛ¬╦UÞ¾y\e\x1AÛYûN\x7FôÔÔb╝Ñ;╚Ù§\n
      é`À█ôIOqqQ\x1A┘Å\x19µ╠Ö3╔d2Cƒ6kï\x01ÙA×þÃãã&&&HÆlnn~¨Õù++╦]«|âAg2\x19\x0F\x1F«y¾═7{zz¼VÙò+Wªªª▓J┴`[6æH\f\x0F\x0FÀÀÀÒ'!I\x12?6ä\x10'┬ýv¹╔ô'¤£9s§Ûı┴┴A³­ÖÒ\r\x00áËÚR®ö╔dz­Ó┴A¡G\x05øI\x0F\x1F>È٧Ϥ!\x08"æHý┤\x16\x11Ä\x0EÕ655═══ßá¹ÒÃÅÎÍÍx×O¾\x13ÙÙÙÒÒÒ▓,ÀÂÂ┌lû¦ÅHQ4ã\x18v▄▒g|Õ╩òàà\x05é╚\x1Aß8\f║ø{\x14Y!I\x12#\x19B╚0,╩^p\x04â┴ÏF"òJY¡6ûe31õ░R┌æ¨I$\x12ë8ç\x10bYØ┼bEi-sý\x7Fbâ÷à@\x02\x10H&¨ææÐDékiikll▄~N\x18«\x04\x01\x1C\x0E█K/ØÙýý╝y¾µÈÈTå,+\x08\x02>┌[Àn\x1D=z\x14█æ;NH§Ï¶z²à\voÈÎ7\╣r\x15!Éa▄\x08B©▒▒a6ø9Ä├è"ÖL^┐v\v\x02\x08▓=gH \x00F\x1Eìy}>Vºâ\x04\x01\x000ø═┴`pGU\x01ä\x00 ñc®¯«\x13«é<▀ÜW¤Û¼f╦ì»oÙXØ"´ØïH±rooo(\x14¬«)´>u\x1C\x12hç4D\n
      ÇÇ\f\x06┬═¡M¡Ý═╝É\fE┬vºâı\x19\x7F\x7FÕôë╔╣¼N\x16ûDQ▄═»\x04IÞ§¼,ïÆ$ð4ëÉ\f│öñ\x04A\x04âAIN\x19\fzI\x129.òU³f;h\x13ë\x04├Ró(\x02Ç\x12\t\x0E>ÎdÙA¯\x05!ÿÜÜÜÿÿ(...))Qa░'UTT╝²÷█\x03\x03\x03333\x12v8×éi£^a\x18&\x1EÅ▀╝y│ááÓÏ▒c¹║µ\x04\x01║║║é┴`_▀├\fu9AÇD"A\x10DKKïó(\x1CÃÖLªÖÖÖh4ü▓;f\x00\x00XY±\f\f\fÿ═µããF,ÊpÌJ\x14┼ØÂ\x07ä\x08!ûe╗╗╗\x15Eßy×eY»Î¹­ß\x10Aý¶│±\x7F═¤¤¸¸¸þÕÕuvvbiù&\x14ÌÐÐVQQæL&\x13ë\x04╬®]¢zuaa\t▀*C\x15¬¬b­d(Iæ\x15ý}a]!╦rVà\x17°åz¢×þyýs\x06\x02\x01░Y²ÖÁØóªADQ\\x7F«i▄\x03BBÆöëë\tYûøøøq¶#═¯P\x14àO¶■²¹ÙÙÙ\x04A<═ñâ\x10Ût║ìììÙλ\x17\x15\x15Á¯Í\x0F{▒\x02¬»»ÀX,SSS\x19\x1E╝ HæHäe┘cÃÄòûûnllÿL&┐▀?88¿( ¾ôã\x17Äîî╠╬╬ÍÈÈ┤ÁÁß╝/÷Pw©\x13Û┬(èhnnr╗¦x\r4M¸§§┼Ò³\x0E\x00p£888\x18ëD┌██+++Ë?Ü(Ñ\x10\x02o╝±FcÒ\x11»ÎK\x10ɪiQ\x14 ­ç?x<k* \x0F&ÿ\x01\x00$E`│PûeYû▒ä╬ÍÌÍÙ§999®TJºËy¢ÌëëiH└\x03È\x7F▒,+╦2├0\f├<×ÿ\x08\x04"Þ/\x08\tE\x01\x10┬`0X^^^Tõ┌n,=m/\x14E)//»®®Ú´´Ã‗L²ºjeb\x17"\x1C\x0E▀¢{7??┐íí!¢Ë╣#Gµv╗úп,gõ\x1FçBíx<╬▓¼┴ákkk├9rô╔È▀▀\x1F\fä ╠\x08W8┬17À­ÞÐ#\x1C^3Ö\fÏÊ┼É└ÑèÛ¡ÂK_\x00└®S¦8tfÀ█ÎÍÍåååÈ}Pihhhddñ¥¥¥││s▀Þ!MË▓"Út╠½»¥┌Ïx─Ò±\x10\x04╠╦╦\r\x06\x1F_¥▓▒\x11¤J£´╚\x03`#É$IýÐa┐%½÷_|[╗¦«ÎÙq‗\x0E!¶═7À=×ul«f\x0E\x1C\x0E\x07\x06¡├ß­z¢ ²▀ \x1D█ê#\x00ð_\x04\x12©XâÒ©££\x1C¼1÷¦\v\x1Cjhmm═══¢uÙ\x16>x╝)Ï╠└èxnn¯¯¦╗òòòÃÅ\x1F¤\n
      \x0F\x08\x01¼ð3³J4\x1AMÑR8╬XRRT]]\x1D\f\x06═fs4\x1A\x1D\x1E\x1EÌ\x16¬¦?┐144õ¾¨ÜÜÜ░\x01iÀ█%Ié\x10JÆ┤▒▒±4>V\x14tÞPICCC8\x1Cå\x10Ü═µíí!»w}╗J▄ÏHÔ─EwwÀ┴á█ùc D\x14I)è┬▓¶à\v\x17jj¬é┴á$IÑÑÑæHõ├_ ▀h4ªª 3±kw┼<$l▒`Eí(\n
      B{kÈ4Á┘4M╗¦ÑßpÏl6øLª@ ­╔'ƒîÅO\tééòX&kâ\x10µµµµµµ\x06âAâ┴`À█\x1F=ztÝ·u┐?ÿ╔\x1A^\x08$\x14eSs\x01\x002îiÓ├hkk\vç├KKKÛ║▒ȱ¨|\x03\x03\x03╔d▓¢¢¢¬¬jGä!â­\x11À©©XXÞ╩░û!æH¿\x1E$Báúú\x03'´ýv¹╚╚êÃÒ═DQ\x10\x04XZZ\x19\e\e3ÖLMMM\fC)\n
      ╚══┼\x11'YûƒRå\x00ÈMÙ¯¯ÍÙ§ßpÏÚtFúÐÌÌ^¼*±O?x­`yy╣ÁÁ\x15ù\tݽ²\x14E\x01\x00æ\x04\x01\x010\x18t»¢÷Ü█]Ô¾¡!\x04rrr¢^´Ãù»ñR¹ÎN½Zb{á_¡\R#ç\x04[email protected]\x08└^\eòÌþinnÍÙ§ÙÙÙ\f├ÏÝ÷X,÷¨þƒ\x7F²§ÎÐh\x14WêfréFú±È®¯T*Á▓▓bÀ█Yû}³°±ÁkÎn▀¥â½\x06ı5\x1C\x00\x18\x07¾%ñ#GÄDúQAÉ▓é\x04ä░╗╗{vv\x16´,ÌÕp8\x1Cï┼rssqgvV‗\x1EË­­░(èÁÁÁ\x19^Å╦‗░û\x13E╔Ý.®½½ï┼bf│9ÖL>|°\x10í²ÀR\x14Õ;w¯$\x12ë÷÷÷ÊÊR\f\x12\x1CÚ├Z1}\e\x03\x02└f3\x1D?~\\x10äd2╔0╠ÈÈÈÔÔ2╬(---}¹ÝÀ¨¨¨mmm:]Fà═:Ø\x0En¾Cl6Ùøo¥iÀ█\x03üÇó(┼┼%KKK\x1F_¥ó(XÌ´sR$I¯©åó\x08¼ÌYûe\x18FûeE\x01i\x00åòõn▓┘╠g¤×¦ÏÏHÑR,╦Ü═fEQFGG\x7F§½_]┐~}ee\x05\v─}┼|¦ß¬¯¯.×þé┴á¦nÀZ¡\v\v\v▀|¾═o~¾ø█Àoo/Ø╬\x16\x15\x07Iı1\fı┌┌:88\x18\f\x06]«³╠\x1D,Æ$u:Ø├ßX^^ãlä\x10▓X,6ø\r´l*ò╩¬┤\x1D\x00ÉHpÀo▀v╣\ııUÖõ┌\x14\x05─b1A\x10£Nºól§555MîO╩▓lÁZÃÃÃ███\v\n
      ‗Ê▀-\x10\x08\f\x0E\x0E┌Ý÷ÒÃÅË4)K2Iæ:ØNudqv%ì▓E\n
      ÞÛÛ£££\f\x06â6ø═Ù¾|§ıW?²Ú▀\tép¸¯¦p8|ß┬àÊÊ┬\fK\x03)èPÉ[email protected]¢┐ıj■ÐÅ~¶\x7F~±╦x<n│┘‗¾¾\x1F?~³╗▀²¯¦w▀┴¦Ý¹à┌w\x16C¬ÑeëDbjjjnnNûeQÓ▒)%èóZ¾º(╩ããFww¸æ#Gv\x07HN£h\x07\x00|±┼\x17,╦┌l6╗¦×JÑdë\x1F\x1C\x1C\x1C\x18\x18p╣\MMMÁÁÁz²>Á¯=º║8.¨ÓA\x1F¤¾99\x0E\x1C╣Y[[[ZZz­ÓAYYYCCCYY\x19MËY%a®\x03i\t%7ÎYWW¸╔'ƒ³õ'\x7Fùòó0\x1Aì%%%+++©©Uı\t\x18╩8uÜıb¶z=A\x10┼┼┼èÆæ\x15\x07\x11­z|y9¨\x04─Ü\x1F(èRUY^▀pdffã`0H2·Ô╦k?■±¹è\x02HrW)\n
      ┬*\x02}¨┼þ<ùÞ¥°║ËaCèé\vl\fzûÐ▒\è7ÿî\e▒X·\x02[\Xu÷³Ö ³¤ 4ÿ¶«┬ÔÕÕÕÑÕ5ÄÒÃãºÙÛ½█;Ü\x01▄áü\x10Ó¥\x05áÉ*\x1E└Ís9ý͸\x7F¶├\x0F?³0\x10Z¤╔╔╦+╚\x1F\x7F<§╗╦W┐ ²7×é4\x19ø\x1C4M´ÂBıDñ╔d·‗╦/úÐ(IÆ\x14A½!ÐÝ┼ß\n
      \x12TC`G$\r\x00ðÐÌlÁ\x18···\x16\x17\x17)è▓█Ý┤Ì┬░&\x00└Ê▓wi¨ï̹\x03ıııºOwô\x00╚╩Ì#ï(èx¨{þr£Â{¸¯-/-ÿ═fúÐh2;p­ftlÛÐÞdeeÕ▒cÃÛÛ¬6]o°\x02 !╦êóêÁ5▀°°©Ðhö$ëa▓¿Ðç\x10:\x1CÄH$\x12\x08\x04rrrHÆLÑRø\x11\f░Y│ØÝÆ~·Ëƒ~­┴\x07\x0F\x1E<ÞÞhO\x1F\x02\x00ñRb*ò┬·j+½H\x00\x00\x1A\e\eqd┘f│¡««╬╬.VT©ÐS\fâÐÐÐ╣╣╣¬¬¬‗‗‗ݪ│^»WÁ\x1CÃq▓▄øCçJ███¹¹¹Ø╬\ï┼r²·uA\x10Ò±xs¾+╗k{Ê─Ú▒(┘-\x0Esrr~³Ò\x1F ‗ù┐\f\x06âNºËÚt\x0E\x0F\x0F3\f¾ã┼W└VÅÃ÷├Ms¯©┘CÆ$ØNÎııàGÈ)\x12é\x10IÊfpv╦¾F©\x18[\x14┼={*)è:rõHqq±ÈÈÈÞÞÞ‗‗2AÛpÁy^^\x1E├0>ƒ´┌Ák¾¾¾▀;\x7F¥┤┤\x10<E║Ój«┬┬┬ÚÚÚÖÖÖòò\x15âÐf4\x1A\x19å╔══òeyaaaaaadñÔÕù^r8,▓\f÷Á╩│µ?Æäè\x02>¹ý│T*§¢´}/+<¿█æøøï\e#eYãn«(è©£sGy}&\faÀ[;;;?·Þú··zØÄÑi*¢#ümwúЩØy**▄nÀ{qq▒áá`}}²Ì¢{nÀ{\x07<\x15\x05\x11\x10J\x12└ÚéW_}uG├\x17NÉq\x1Cç¹lÆëä┘b┌W0ÁÁÁß9êNºËþ¾ÑRBCCCcccå59Ï°ãV═v<Ó»S\x14ßpÏ▀|¾═▀³µ7<¤ô$Öƒƒ ­ßCøıtÔ─\tè"Âú(═/b╗ù$I\~r¶ÞÐéé\x02\x08ßË \x1F¦ê\x1Aìã=\x05£ZYh│┘┌██\x0F\x1D:õ¸¹çåÃVWWô╔ñ┼bQ\x14┘f│Z¡û`0­¹▀ ■òW^®¬«xÜ\x05\x00!,--┼Ò!ùùùÃãº\x16\x16\x16░µaYãÕ*ê┼bÒÒc$äþ¤ƒw8,¹\x1Aó\x07¿q\x02ËËË###¡¡¡¡¡═┘~\x1DWî9\x1C\x0E×þWVVÍÍÍÈ(ÉÎÙ\r\x06â88ø\x15D\x01\x00ºNØói·ãì\e4MÑ z4\x1AM&ôz¢^ÝìV®╗╗\ec&//o~~~nnn¤HÐ╚╚╚──DUUıß├çwxo,╦Ût:╠=ëD"×Hý\e+ù$%//º½½\vçñ¡V+EQ'N£└nIåÐĦ9ìÝå\n
      A└ÛÛ╩¸Ì¹í▀´C\x08Ð4eÀ█¥╣§m´¢\x07\x08=æ┬K├+ju\x13\x0Eª\x19\f\x06Æä\x04\x01\x00▄¹\x0F~É=¤\x02À´®Ò ‗‗‗ÛÙÙ\x7F°├w/]║týÏ1Æ$±\x19ß­t0\x18³·Ù»²Ùü}ô\x15\x05\x05\x05---´┐ Ì{´²░ÂÂ6\x1AìÔÛ@ô╔õr╣FFFn▀¥¢»\x11q\x10H╚▓299i4\x1AÅ\x1E=zÇT<÷uûûû\x1E=z\x14\n
      àpÜ\f\x00`ÁZiÜ×ÿÿ└┘■╠Ãg`]O\x10─æ#Gp*0¢#\x15\x0Eçy×ÎÙ§\x06âßIãB%%«èèè@ Ç݃{¸¯\té▓#pß¾\x05´▄╣ú(JwwÀ¦n▀m¿Óh\f6\x08Ò±°¥Í+nØ®»»7ø═±x\x1Cøa\x05\x05\x05Y\x05\x00ı¬¢¤\x18B\x08@UUÕ╗´¥\e\n
      \x05┬ß░ıj5\x1Aì7n▄©▀¹\x10lkWL├\x0F\x04\x01\x04AP\x14àe┘¡\x1C\x1E¤Â#Yæª@U¡Ò─┴%\x08AiI±Ù»┐v±Ô┼ÆÆ\x12Yû±¤òûû«¡¡=z4Üa\x16Ū`Ue¨█o¢¨╬;▀¤¤¤\x0F\x06â8-øôô3:::22¥/[e\r\tè"ûûûèèè‗‗‗▓uà!äëDbhhhaaíñññ▓▓▓¿¿\x08¾\x10äðb▒ð4=44ä}¯\fC\x04°*5ôÇ╗ùÊP$\x12æe┘`0ýh\x19├F\x7F{{╗Nº\vàBNºsrr\x12w)ß\x04<fn\x1Ci®®®┴*b7µ\x19å┴>Þ¥qXUè¾╝@Æ$\x0E\x08é░¢Ýf_ììøf3┌(\x00\x1A\x1AÛOØ:E\x10└Ù§ÏÝ\x0EèóoÌ╝¨Ó■└ͦӥ\x16\x1AF;û±­)Ãæmı°ª3å\x00I\x02Æ\x04ee%?°┴ÑÒÃ;x>)è)äÉ^»\x1F\x1F\x1FÅ┼\x12┘dôAeE┘{´²¤#GÛÍ΢é└c¨5>>■³Áäó\x00\f\x06âNÃd█▒╠¾|\x7F\x7F\x7F(\x14jii)((Ï!º═fssss,\x16øÖÖ╔<ó¼zçé `╦U\x10─¶¥\x04Âpv´ú,úCçè\e\e\e▒ÍÍÚt\x0F\x1E<Óy~½Ð\x1E,/»\x0E\x0E\x0E▓,█Íͪã[wE¿\x19u┘\x19NXÊÚ\x18î:¼B)è┌Q\x1Fò\x1E\x15jþV&Z·È®S\x1D\x1D\x1DÆ$à├ßéé\x02IÆo¦║52<«Â╬ºÁQI£ÿW¡ÁþHøó\r\x00\x08\x00Mô¡¡¡Ã;;c▒ÿ(è6ømcc#\x18\ffùq#á╔d8sµLKKï▀´O$\x12V½5ôü`\x07╔^[¡Í¡éó\fm-\x19¾ÔÁkÎ\x10B===8ÑѪBU üó¿ååå®®),×Àç├Ë@TûQ$\x12\x15E\x11g▀Ê{³xè\x16\x0Eâý╠Fæ\x10;Ä©\x1AÀ©©xrrrxx\x18øv▓î&&&\x16\x17\x17╦╩╩ÜÜÄý\tW5tåÐéS\x13\x08dR1àpU<«¯TgÀd&ñ2ÝÒ% ─à├ÃÄ\x1DK&ôßp©╝╝\\x14┼¤? |vv\x16ñ-¤Q\x14@Ë4EQ\x18ü\x10B­ÔF╣#ñÎ│\x1DØب¨¨Æ$ß#KÑRY▀FA\x16ï®íí\x01w÷ÔÂ‗}M‗\x03©Î╩íCÑKK\vßpª¿%IR\x14┼Å?■©ááẺG§║p\x18{çÐÚp8ÛÛÛfffFGGı£7¥~Ã┘o¦\x04É$\\£gY║▒±êıjN├7\x1Cè²~¢^oÀ█¸LW!E)).hinèä┬▓(\x15õÕ▀\x7F0\x00 -+ ×H▄╣{ÎÛ0u§\x1CWÓSS?x║!\x16¨~┐?Ë]\x052Môé└\x03\x00dYÆ$1ô`4ä ÖõqæyåÌ\x17\x04Ç$└┼\v»54\x1DÄ%├^ ╩írw<\x19¹¶│?╬═/ô\x14ü[\x02EQ▄q3é\x00▓,Ò\x01Bøâ ö\x175x\x13GÁY嬮«îÃÒj9z®héÇè¼TWUõµõ`╣&èÔ¥U?YCé ê║║:ûe¹¹¹Ë\x17\x1C,╦‗ı½W\x0F\x1F>▄┌┌è\x1F)ìóù$®╝╝³¶ÚË8?Ŧ\f|²Ä\x10!■ƒé äBíX,å'Ì=mI°Ôd2ëe0╦▓{.\x01_võ╚\x11¼d\x19å\t\x04\x02²²²é ]┐~]\x14┼éééÜÜÜ4\x12Rm{Ãà«\x08 \x08▓Heª¸J¸▄d5 æı9^©pí¿¿(òJ¨²■╩╩JÄÒ■­ç?¼»çHÆ4ø═╗\x01®\x16╣ly├­á\n
      \x00e\x0E\fýgÊ4═¾<V┐\x07ÿñ¬(└b▒HÆ$╦2\x0E3>¸ ,┬Á7Àn¦\n
      àBÿ)U\x00¿Ñ)x\x05\x18\x0FÀo▀fY÷ÞÐúÚ\v┬Âç\x14\x19å9{÷,╦▓ƒ}÷Ö¤þKÑRÛæKÆäþªÓøÒ!╩ÐhÈÕr╣¦¯¶├6\x03ü@*òó(\n
      '%vƒ\x0EäPûQaaA}}}$\x12íi┌nÀOOOÅÅŤ¤¤Ù§·╬╬NJ\x1Dè▓\x17Y,\x16╠O8äƒí║\x7Fû\x11}\x18\x12°\x14\x10mÉ°╔▀²─Õrà├a▄┤═¾³gƒ}\x16\x0EçqÅu\x1AºEmÔ9\x00\x182w{└V¥£$I½ıÜøø╗cQ\x197E\x01ÁÜ╬h4¯[╗}ÉFS\x00└¸┐ }ù╦§/ ‗/íP\x08 ÌµîÀ-#çó(╠Ø\v\v\vsssg¤×═░xI═Í\x19\f\x06\Ùr´Ì¢¹¸´\x07\x02\x01ý¡R\x14┼▓,A\x10\x1CÃ\x05\x02üßßa\\x14Ór╣ʶÎÔe»»»cô=═,Dý»ÀÂÂ▓,+\x08\x02\x1E\x15Ë██╦¾╝█Ý>\{8²I\x18\f\x06\x17Ãq╔d\x12e/;3\x17ÑÏÿ┴\x1EHva\x12ñ\x00\x00ÌyþØ▄▄▄p8L\x10\x04N\x14z¢^uÌ­nìäÀ\x11½¯¼┬ìjN#├u¬ËqHÆ─à\x0Ef│YEô:\x12!ôæ?\x08üh4j4\x1A±³ø}½~\x0ERÒä\x1F´\x1F ±\x1F»\╣‗» ·»\x17/^,//ÀZ¡,╦Ô\x18╣z%ÃqâââÝÝÝ8░ÿíäPg\x04R\x14U]]]YYy ■²;w¯Þt:│┘l▒X░ƒ\x14\x0EçúÐ(\x00└ÚtVVV¯9ÝgwR\x02[¨8ϧ\x14\t(èÔpXÜÜÜåååýN\x07├0\x1CÃIÆÈ▄▄LQT·g└.2×\vã¾|"æpÏ\x1DÖlÚ÷\tÏ\x19ZA\x08\x01\iº\x06é▓Ê\x12\x1C¤ÖîªKù.²ÛW┐èÃÒÏ┼Jqø¾>×(ýBHQÉ,╦jë°VÏ\x00f.I%IZYYÖøøÙ¯¯╬drÂ(èKKKFú1\x18\fÔ*\x01uI^»wyy╣úúc_Äé\x10°|ÙæH\x04\x02ÊnÀWWW┐\x10H¿Òq^\x7F²§×××ø7oåBíéé\x02<¦Ðd2Ú§z¢^»(╩³³<Ãq\r\r\ré dUÔèsѬQ~³°qYû¢^´╩╩è¤þ├╩TºË\x15\x14\x14\x14\x17\x17Ò9YÖ░]<\x1EÃHK┐\x18é \x10\x02]]]cccÆ$Ö═f×þ\v\n
      \n
      2\x19\x18à├2©\x14/òJ%\x12¹GË\x11@█'ÿ<MHº╔\x15Ó\x08UÂ&¥Aº\x07\x00õµµ\║tÚ╩ò½8®OË4Ä\x05´ÞùÉ$Qòw[[email protected] ½\x19 ┴`­ËO?---┼#ÕËË‗‗▓ÃÒQdóáááííAuï\x11Bsss7n▄¿««ã\x13%ËË°°x*òJ&°µµµéé╝²3o\x07Ä\tÓÒÀ█Ý»¥·*nà┴Ê\x05ç³!ä<¤/,,TUUü\x03═ËÃz\x16ÎÖq\x1Cg6ø\v\v\v].Îü'╠‗<\x1FÅÃiÜã╔ª}»À┘L\r\r\r²â\x038Úv·¶)ØĦù\x01Xû┼\x16\x176f8ÄSÉB¯7Np¹öå╠!üð&$\x0Eá%ÓƒÈ\x05p╗K.^╝°ßç\x1FÛt:\x04ÉÛ\x07¯\x08^½½┬%«¹z\x13\x07£oß8«»»Åó¿ÊÊÊ4G╣╝╝<<<,I\x12\x01ÖÂÂÂ▄\¹vã\x08\x06âæHõÌ¢{'O×┤Z¡iÍ055¾°±cIÆ\n
      \v\v\e\e\e\t\x02\x1Aº¦Åì╗im6ø^»Ã¿└º+\x08┬···íCç\x0Eý>b\v*òJ\té░ı─w└\x05ÒæÈëDéó¿¡\x11i¹gÄZ[[pð├Õr\x1D=z4ôn;Ü&\x19åQm¯}þ\x7Fóg0£È▄NVú\x06\n
      \x00PVV·Í[o\x05\x02\x01▄Úí(╩\x0E\t7B¿┐‗¶®\x12øöJÑBí\x10ÂlUCheeÕ­ß├úúú_}§\x15¯\x16Rk\x16ı;\vé\x10ï┼\x06\x06\x06\x06\x06\x06DQlhhÞÞhQÒ¢\x08í@ 055U^^Ì██{ÒãìH$‗õåH\x00 Q\x14\x14EÖøø╗y¾ªÎÙòe╣½½½▓‗\x10╚áãÚYÃ$½MX╗?‗x╝\x08A▄6uÇ\x00à║§\f├,//?Òh~Æ$²~\x7F2ÖdYû \x15Ø×┌\x7F9\x10õÕ;{NØ°Óâ\x0F~÷│ƒ1Ö═ô$!0\x19îK\vïzVg2ÿùµW;Z█ËøM\x04Ç▓\x00─öD\x11┤×ıyb½ │É?AÇÕòyYI\x01HÔùò\x1Clh4BêÇ░ó╝¶ıW╬\x7F±┼\x17\x10BØ~ÃõzH\x002┼\tFúQ\x14Dç═yþ÷]▄\x1F\x1D╔8¡åÕW<\x11±¨|ÁÁÁù.]R╣9æHD#\t½┼\x19\tÃ?¥|Á╝╝╝ÑÑÑ¿(ƒÇä$\x01è\x02éᶸ\x0F?|°puuU»ÎÀÀÀ┐‗Ûy\x00 d×ßi7<¤\x03DÖîÂÖÚà`ÓJmmm}}¢¦n\x06\x00 à\x02\x10$ÔB\x7F ¢¥¥¥ÁÁÁèè误¯ãúu\x19n╚\v\n
      \x16 8\x03­î├¶EQñ(\n
      WX<K,\Æ$ƒ¤þ¸¹iÜVCIÖ|¸­ß├ºOƒv╣\\x19Û:I\x02Û╗\x17­<Ñh4aÁ\x19Ë®#\x04³~\x7F0\x18─Ë|9ľx<\rì縲¡D"\x11\x0EçqKgQQ\x11Ãq©&´`r═d2544\x04\x02ü\e7n,--ßíAÛ\x06z<\x1E\^!èb \x10ÿƒƒÃ»■\x00[EJ;ã\x11Ú\rt(\x14RøÐq`²ØwÌ╣yÒ█@ Ó§zCíP(\x14ÜØØ┼c;,\x16K$\x12Y___ZZÊÚtuuu§§§--Gw;­ÁÁÁ´┐ ■¦;¸├ßp0\x18\fàBkkkÅ\x1E=▓█ÝÏÑîD"\v\v\v▒X,?? ý┘│GÄ\x1C®¿╚Ô¦ƒ/Û┼\Ï╠┼\x03╝vùagÄ\x07£èþ8¯Yf\x18Ò\n
      Ä‗‗‗Î^{\r¸¹f>\x01─jÁ¥³‗╦\x18\x12\x19m(\x05\x1A\e\e¾‗‗p'7├0Ö©■╣╣╣þ╬Øc\x18\x06O:L??x{Z░ªª\x06w╠ÓûÞg|¾å╔d:w¯£ÃÒ┘Q~\x06\x00╚¤¤?y‗ñ¦nÃ╬\x18NûÒaJÏÛ█n\x1FB\x08\x15$$ôI│┘╝\x1D'V½§¡À.x<Ùssskkk~┐?\x10\x08°²~\x1CRÀZ¡.ù½╗╗╗«««¼¼\f█t{>Oyy¨!w¨‗‗Û¶¶┤ÎÙìD"┴`pyy\x19;ƒNºËÝv\x17\x15\x15ııı\x15\x17\x17\x00\x002\x7FÅ\x07xí/¨\x1D\x19\x19¢w´Ì╣sg***\x0EvTÏ«¦ÏÏ©vÝ┌╗´¥╗¢\x00õ└ÛB\rùe\x11┬¤FÐßÝöe\x05W}KÆ▓²═\ti├®ø´;╬­+█Su4M\x1F¼!q¤²Y]]┼ØF;v)Öõ\r\x06\x1Dn─├Lª6Õ®\x03\x05Àjp×\x10j{m)Æ$\x19ÅbÓy^Æ$úÐê\x03ò▓,Ò\t\f¹‗1«\x02V\x14àþSXâߥ┐£££Ý3\x1C▓┬\x03xq´¬\x03\x00X,\x16\x08a(\x14***┬ò¤;l\x0F5}│-é\x01Àø:4M3\fËÎθ╝^╔Ác¥XVv`VÍ9I\x12ÿ]2dn\x08┴͹┐Aµx└>\x12÷»×\x1D\x0FÛ╬\x14\x15\x15ü¡ùK=\x11┤5Þ└V*s½G¸ëW3´ÌϺE\x1A\t\x022\f┼0ö╔dP¾Ô°n\x14Á9\x1Cd▀Sé\x10Ó\x0EJûe,û═J\rI┌╣ýl\x19þE¢õ\x17\x00Óp8‗¾¾ºªªµþþUïs¹\v\x1F*v\rÀ7\x10Ò¦£ƒƒ┐\x7F ■±ÒÃ]E³yHÝ▀8└ȯ\x03£▀ïúgy╔Ó\x01$╚vt\x1D¿Úb¾+\x14E>Ò\x1E¥└W┴[,ª┌┌┌X,666699ëôVjV\x1F %\x12ë\f\x0E\x0EÄììßí\x04Û\v[┴Íý§_³Ô\x17ÕÕÕ[email protected]#ì■<▓Óƒ ¨ƒ_É{\r!0ø-ó(¼¡¡¡»»ollP\x14à_┐é%ÉÃÒ╣sþ╬G\x1F}466å_Îé+5\x18å\tàBw¯▄¨¸\x7F ¸╩╩╩┐²█┐\x05¤³~oì4·╦╗άO633388©╝╝LQT~~>nTƒøø[^^>w¯\ggþù_~y¾µMºËÚr╣\x1C\x0E[(\x14ZXX I▓ººþ³¨¾©┴_âäF\x7F\x00\x00(\n
      ­x<SSS│││┴`P\x10\x04äPMMM{{;~ø%B`ffvxxÏ´¸ç├Aç├qÞðí║║:<\x11P#ì■¬ üþ(¯|w\x0E\fS"\x04$i¾e▓®ö©¹MµÜ~ðÞ»PKñAïã¯\x1AiÉðHú »ëðÂ@#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊHâäF\x1AiÉðH#\r\x12\x1AiñAB#ì4Hhñæ\x06\tì4Ê íæF\x1A$4ÊÞ╗B o\x00¾vï═íÝÅ{\x00\x00\x00\x00IEND«B`é
      """
     "alias" => "perfect-project-aleksandra-majsiuk"
     "text" => """
      <p>Jaki jest obecnie najpopularniejszy dodatek biżuteryjny? Nikt, kto choć odrobinę śledzi te trendy, nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości - jest to oczywiście srebrny naszyjnik celebrytka, kt&oacute;ry pasuje do wszelkich stylizacji i jest odpowiedni zar&oacute;wno na co dzień, jak i na wielkie święto, nic więc dziwnego, że celebrytki noszą wszyscy!</p>\n
      \n
      <p>Piękne naszyjniki tego rodzaju znaleźć można w sklepie myness.pl. Co ważne, są to&nbsp;nie tylko celebrytki wykonane ze srebra, kt&oacute;re stanowią najbardziej uniwersalną propozycję i świetne są zwłaszcza do noszenia na co dzień. Osoby lubiące złotą biżuterię mogą też znaleźć w tym sklepie tego rodzaju naszyjniki wykonane ze srebra i powleczone warstwą doskonałej jakości złota. Taka biżuteria prezentuje się bardzo szlachetnie i zachowuje sw&oacute;j blask przez bardzo długi czas, a jednocześnie ma niezwykle korzystną cenę.</p>\n
      """
    ]
    #relations: []
    #hidden: []
    #visible: []
    #appends: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #casts: []
    #touches: []
    #observables: []
    #with: []
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
   }
   3 => TxtPost {#295
    #table: "posts_txt AS posts"
    #fillable: array:5 [
     0 => "script_id"
     1 => "company_id"
     2 => "department_id"
     3 => "region_id"
     4 => "id"
    ]
    #connection: null
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    #perPage: 15
    +incrementing: true
    +timestamps: true
    #attributes: array:9 [
     "id" => 5667
     "city" => "Paczkowo"
     "building" => "58"
     "street" => "Sokolnicka"
     "domain" => "https://meblepotocki.pl/"
     "name" => "Meble Potocki"
     "logo" => b"""
       Ï ß\x00\x18Exif\x00\x00II*\x00\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 ý\x00\x11Ducky\x00\x01\x00\x04\x00\x00\x00\x1E\x00\x00 ß\x03/http://ns.adobe.com/xap/1.0/\x00<?xpacket begin="´╗┐" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c067 79.157747, 2015/03/30-23:40:42    "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmpMM:DocumentID="xmp.did:73179B69C5AE11E58A66BF7286CB3023" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:73179B68C5AE11E58A66BF7286CB3023" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)"> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:FB2D8F66B94111E5BD2FBD375884D466" stRef:documentID="xmp.did:FB2D8F67B94111E5BD2FBD375884D466"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?> ¯\x00\x0EAdobe\x00d└\x00\x00\x00\x01 █\x00ä\x00\x10\v\v\v\f\v\x10\f\f\x10\x17\x0F\r\x0F\x17\e\x14\x10\x10\x14\e\x1F\x17\x17\x17\x17\x17\x1F\x1E\x17\x1A\x1A\x1A\x1A\x17\x1E\x1E#%'%#\x1E//33//@@@@@@@@@@@@@@@\x01\x11\x0F\x0F\x11\x13\x11\x15\x12\x12\x15\x14\x11\x14\x11\x14\x1A\x14\x16\x16\x14\x1A&\x1A\x1A\x1C\x1A\x1A&0#\x1E\x1E\x1E\x1E#0+.'''[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@ └\x00\x11\x08\x00Ç\x01R\x03\x01"\x00\x02\x11\x01\x03\x11\x01 ─\x00ä\x00\x01\x00\x03\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x06\x07\x04\x03\x02\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x01\x03\x02\x02\x03\x08\x0E\x08\x06\x03\x01\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x03\x04\x05\x11\x06!\x12\x071A▒r\x13ôU\x16QaqæÐ"2RÆ▓s\x144Tüí┴B3\x156\x17béÊ#S5ó$ö│t\x11\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 ┌\x00\f\x03\x01\x00\x02\x11\x03\x11\x00?\x00┐ó"\x02/ëfè\x16ÙJ÷▒©ßïÄ\x03\x1FÑy{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚ\x04\x1D\x08¥\x19,R\fc{^?äé¥ð\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11y═<4±Ög{cîn╣Ã\x01▀)\f­ÈF%üÝÆ3©µ£GÈâÐ\x11\x10\x11~\x12\x1A\vë└\r$×┬¾º¬ª®iu<¡ò¡8\x12\x1C\x01·\x10zó"\x02" ""\x02" ""\x02" ï╠Â÷\lòt¯\x00©0╔\x19;¤gî\x08Xó̬F4Ë\x0E\x1D└V\x0E±â▄;\x04ä\x1F(êÇèRù,▀+)┘SMH¨!ÉbÃé0#Ú+█®¨ôõ_▀oà\x04*.║¹U┬┌÷▓║\x07└_Ñ║├A¯\x1D┼╚â┌Ü«¬æÔJYƒ\vãÒÿÔ˧-\x03'giÙj\x19k║\x10Ú_ó\n
      ì┬Ô>Ù³+9^┤│:ת\x19ÏptOk┴Ý┤ÔâzE±\v¨Hcô¤hw|b¥ð\x11\x11\x01\x15g3gZ[#²Í\x16{═n\x18╣ÿÓãcþ\x1E¤iW\e£3Á@ÕiÞ╔ë┌[½Nþ\f;╗Þ4öY││f{îk¥îåìÊi£Ñ,[DéÑ╬å¯┴L÷┤û╩▀%Ïo\x11╝P]Qg5;B¢VT:;= \f\x1EHÈ2╚Gdå¯/×┤þ▀ôw■g Ê\x11fݤ╣ûéV■iF5\t‗]\eí'©J╝┘o4w¬&ÍR\x13çô$n‗ÿ¯┴AÌè\x033f╩K\x03\e\x1E»/Y ┼ÉâÇ\x03╬yÌ\n
      ▒ÎLß7¸ À×I┌[ä/p├┤ý4áÐæg=o╬¦\x1E´³´­.Ù>Ð\vÛøGzº¸gÆ\e╩î@kÅ×Îi\x08%3 \x00Ú╣©ýß_ø?²7\x17\x7F\n
      ²¤─\x1CÁ1\x07\x10^┬\x0FÊ®v|▀táÀEjÁSç╠\x1Cþ\x17ÛÖ\x1CuÀâ\x02\ra\x16qÍMá³ø \x00¾\x15­³Ú£h\$»Ñ┬-±$.î\x1FµAí\>\x02ºÏ╔ÛòT┘º·Û¤m÷);^dÑ┐┘¬Õì╝òDQ<M\t8ÛÆËñvBì┘º·Û┐m÷ ╣"¿f,¨\x15║®È\x16Þ}Û®ºU¯>C]µî4©¿ÄÀþcñ[¦å¸²w°\x10h╚│×╣g6x‗P\x1DAÑÏ└­0¯Óº▓╬wª¢L(Ûc¸j├ÄáÃ\x16?\rµ×╩\vB" ""\x02" ""\x0F:Åçùê¯\x05âK°ÅÒ\x1E\x15╝È|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­á¨DD\e\x1EL²5C─<%N(<Ö·jçêxJ£AP┌\MuÆ)H±Ö0\r=ì`qÓYzÈvò#[cÄ2|g╬ÊÐ┘ı\x07\x1E\x15ù ""\rÍÎ')mÑ\x7FØ\v=P║ù\x15ö\x16┌(┴¦õY└╗P\x17╦¦¿Ã?═\x04¸ùÊ°ƒ­dÔ×\x04\x19vQóm¸3╦U\9VáQ#]©þk`▄~ÆÁ0\x03@\r\x00\x01©\x02╬veçµò¦×HzßhÞ\e╗½6┌M¬ÆƪÜÂØé7ık6P¦\x00╣ÿxÏvt¡%P÷Ñ°\x16¯4╝\fAb╩V╩Z\v\x1D!àÇI<mûWßÒ9¤\x1A┌Oʪù\x15ô²5\x07 \x00×/P.È\x1CùKm5╬èZJå\x07ÂFÉÊFû╗¯©w\n
      íýßÊËÌkhÁ╝@├¼?è7Û⧡\x1Dgy\x1Cçf╦æ\eà▓ \x00\x08"+«\x14g9OYvkѪåcîm\x01Ïê³Vî\t\x1A4+h┌N_\x03\x01\x14Ó\r\x18▀ÙUø}%\x1D^y×Ü║6╔\fôJ97¯\x13║7\x15´¬\x19kúÔ \x00ùà\x04_¯Uâ³u\x1Eâ\x7F¡U│ò÷Ã{l3P┼$ul$H¸┤4:27­q─Ô»¢P╦]\x1F\x17³╝*\x0F6█,v+k*Ú¡ö´æ‗\x08­ô\î\x08'y├░â╬´4ôýÛÜYN│▄╚±'\x7F\x02GÏ║÷unªè═´┴ÇÈ╬¸\x07HFÉÍÞ\r\vܾ(¿┘ý\x132&┬Î63╔GÄúF▒\x1A1$®\x1Dƒ=«╦q\x06£K${]┌:\x0F┌é╠╝þé\x1AÿØ\fý\x12D­Zµ8b\x08\x10eÖmªç1\hb'Æõjb=░ã╣├üLõ9]\x05éÚ34:2¸┤÷┌Ã\x10íý╬\x12f█îî:╠,½8ì╠\v\x1EÑrH'-^\x00¦"O■nA_╩ùøM▓¥z¹¼oÜg\x0Fýû┤;\x078Ƹ\x1Db4½ç¯Uâ³u\x1Eâ\x7F¡WÂ{jÁ▄▀Z╦ä\fØÐê╠a°Þ\x07[[\f\x08W^¿e«Åï■^\x14\x11gi6\x03áÃQç\x11┐Í®À{Ѻ1Ar┤1­\x02°Ì÷©\x06\x7F[email protected];½FÛåZÞ°┐ÕßU|ð╦MèþEMGkªxÿ\x07©╝<©\x1Dm]\x18< ð\x18qkI▀\x00»ı°├ï\x1Aw4\r\v§\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10yÈ|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­¡µúßÕÔ;ü`Ê■#°Ãà\x07╩" ÿú═ù·\x1AfRÊı\x18Óê`ãj0Ó;ѽ█»\x19úþOí\x1F¶¿\x14└áÝ╣^nwg5Î\n
      çNYõ\x03Ç\rÃ░\x1A\x00\IüL\n
      \x02¶é\x17¤<p3KÕsXÐ█q└$PM;─pãÚ\x1EÝ\x01¡\x04ôÌW▄ÖƬiÛYt║│ôtz`º>VÀ£■ã\x1Dä\x17¬h╣\x1Ahí \x00\e\x1AÌ­┴z" /ëü0╚\x06ô¬x\x17┌ ╬ÂuKWOy¬3B°Ï°H┼═ c«Ì╩ÐQ\x10\x15#iöı\x15\x10ð\x08"t║«ô[P\x13å!¢àwD\x1CVf╣Âè\x16\x16╣┤±\x02Ëáé\x184\x15┌êâ±─åÆ[email protected]¯Cѽï1VK4/ì«dÿ9═ bd\x07}hhâ?═¨bÚ\x15ξ█;\‗Ô\x1E÷ÃÕÃ#~­\eÓÓ╝Y┤\fÃ\x13Ds[Ϩ\eá©▓@Oð\n
      Ðæ\x06w¹ë~ÞÍz2xW\x15S¾Ft¿è\x17Ë‗\x14Ð╗\x1CC\ÏÖÄÙ£]ñ£\x16óê#$▒ËIb³Éƒý‗B Ý­Fɯ·¤Ú┘Ü‗uT¡è\x13-3ă\x14¥\x190▄pıÊ\n
      È╬8\x1C\x06'x*eFÊ®)ºÆ×Z\täæ8▒├Y╗¡8 IJ─┐tk=\x19<+┬½:føöfÆûôÉtâT║&<┐O`©£\x14º¯ì\x07╚═Ú5[¡Á═©ðAZãû6v\x07å;I\x18¸\x10TrªW¬ÁðVÎÎÀV«x\x1E╚Ô¦sZZIÍ■"W«╬ápÂVÃ3\vZ¨p-p#\x10A\x05\x06aWf╠9Vý·¹c\x1D-1'UÝ\x1A═,qÃRFàιë\x7F\x1A\rÂ<w³Y<+DUkÍ|ñ┤\eÀ╔I$»ïW\x17Á═\x00Ù\x00Ý■Û\x083┤K■\x1A-▒Ò¢Ô╔ß^v╗E¸3Ìú║¦ú0ËFµ©Ô5A\f8å1ºÙR_║4\x1F#7ñık┤▄YtÀ├_\e\fmÿk\x068ÔGy\x07`\x18\f\x06Ô" ""\x02" ""\x0F:Åçùê¯\x05âK°ÅÒ\x1E\x15╝È|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­á¨DD\x1A╬QÁ█g╦Èr═K\x14Æ9çY¯`$Ú;ñà3¨-úõáµ█Ó\\x193¶ı\x17\x10­ò±£»ôYm<Ñ1\x02ªw\x08Òq¹║1s¥ä\x12_Æ┌>J\x0E\x04³ûÐ‗Psm­,fk┼Íwù╦W+▄wIy_tË^¬ÌcÑ}D´\x03\x12Ï╦£@ÝÓâkéÆû£a\x04\x7F\x03Cx\x17¬┼ñº╠ÐFÚ%Ä¡æ░bþ\x11 \x00vJÔ³╩ß¾2·g┬âv_2Æ"y\x1A\x08i#╗é╩‗ªl╣Ê▄ÚÚ¬j\x1D5\x1C¯\x11╣Æ\x1Dm]m\x01═ÃÂ┐3\x05&c7ÜÎA\x1DQâöv®h~ª»k\r\x18 Òø7µ1+█´Ê\x00\x1CFâå·°Å5f'╩└n\x13Ó\\x07ö{*\x1CÒëÃw\x7F\x14\x18Ô0¦ÌA¥À\x1DVÒ╗Ç_½\x18¸<ı¢\rf\x1D\x15»g­^b©Tøâ'df,\e\x07\x06Ùk\r═d\x17─Y«w═W\x11tû█E3áéƒ\x06╚XpsÌF'\x13ÏU3r©\x1D&ª_L°Pn╚▒X"╠ò\x11ë`m\æ╗╔{C╚=┬╝¬ñ¥QûèÀ[email protected]]õ‗àÝÃ╣è\r¢\x16\x17\x1D┌þ\eâ┘U+\7\x08yZVC╠5Wz9®Ù]╩TÊû \x00p¯¢ÄÃ\f{c\x04\x16ñY«s═§µÒ-║▀)é×£Û=ý8:G}Ý=ü©¬fþp'\x13S.<sßA╗"┼ ï2TF%üÁrFÝÃ┤<┤¸\n
      ¶¸<ı■\x1A¤FD\e:┼¾cCs\x1Dx\x1A\x07*x\x02Àý¯ó¢ôVÐÎëDä2F6`Óp\x18ÁÏkwB¿µ▀Èù\x0F\x04\x10Ùj╩▀º¡■┼£\v\x15[>[û(2═\x14Ë<G\e i{▄p\x00\x01¥PL"╩│ål}Ê╣▒█ñ|tö°å¢ñ┤╚Ò║ý;\x1Dà#ò‗ÑÍÓÍÍ]¬'åöÚd:¯\x0Fô╗µä\x1A"íflôw║Ìg«ºtb\x19uuCØü±Z\eº╝»0S├M\x13aà║▒À@\v!╠‗Uð_½ia¿öF┘5Ü5╬Ç­\x1FçÍéC÷┌²þCÚ-\x07/ðOm┤SQT`eà║«ıÊ\x165¨ò├µe¶¤àky6I$╦┤oæ┼´-8╣Ã\x13║ém\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x07ØG├╦─w\x02┴ѳG±Å\n
      Ìj~\x1E^#©\x16\r!ãG\x1E┘ßA‗êê6<Ö·jïêxJé┌ç┬P±▀└\x14¯K Õ¬.ËH·╩é┌ç┬P±▀└È\x19╩¢ý╗Ôk╬■ñ|.TE{┘w─▄8æ­╣\x05¯Òª▀T\x0Eæ╔?ı+\n
      wö{½v©³\x05O▓\x7F¬V\x12´(¸J\x0F{\x7FÃʹh²`ÀI \x00\x06N+©\x16\x17o°·om\x1F¼\x16Ú?Ó╔┼w\x02\f\x1A\x7Fãôî¯\x14ç±Öã\x1C)?ÒIãw\n
      C°╠Ò\x0E\x14\e█<å¸\x02²_î‗\e\v§\x06\x7FPιS└\x14Rò═\x1F¿k²®¹\x14R\r│-h░[­ \x00\x04~¬¡mCÓhN \x00*Ý?╩¼╣o²\x05┐ÏGÛàZ┌ç└ð¹Wz¿3ày┘\x7Fã͹6­òFWìù³mo│o\tAS╗ÆnÁñ¯‗‗·Õr\rð║«▀Ýk}╝¥╣\út ▄Ý\rkmtmh\rhå<\x00ÔàÍ╣m_Ù)=ï=P║É~jÀ[_\x01¡╣¡å£\x16\x7FR\=»Ï\x16╬▒î█·ÆßÝ~└é\x1DJε\x1A·┌\n
      kn<ò%3\x1A\eOûZ<º÷TRÁUÕ\x16Eöß╝└þIPpûa╝"p▄\x03°w╩\n
      ¿$\x10FÞÊ\x16┼ö/é¾hcÌÓjá┬9Ãln;ÚXÛ£╩7ÃY«Ð╚¾ \x00V\x7FÝÈ\rÝS©´Õ(65ÅgÅȧ¢Ízì[\x03\Î49º\x16©b\x08\x05c¨Ò§=ou×ú[email protected]¡ï%~ÜúÔ×\x15Ä¡ï%~ÜúÔ×\x14\x13¿êÇêê\x08êÇêê8»ULú┤ıÈ<ÓÍD¯¨\x18\x0E\x15å¡╬ýméëÔÛX(╔\x01³í┴©´b½┌╗:¾¿¹ß\x06ZïRı┘ÎØG▀\t½│»:Å¥\x10zý‗®│Õµ┼ÅÅ\x04Äkç`\x1D-^[EÀMWgÄó\x16ùÜY5×\x06¯úå\x04²\x1A\x17e\x05Î&[C█CUM\x00Éé­Ã\x01ë\eï¼µ£©A\x06ß\x01\x07A\x1Aß\x06,Ñl9èÂ├4▓Ê5ÅÕÜ\x1A÷╚\t\x1A4ì┬\x16ü+÷{3╦ÌÛ-cñæ¬1´/ì]ØyÈ}­é│U┤kıM<┤µ(\x18%iasC▒\x01\r\x18©¬×¯ò®jýÙ╬ú´äı┘ÎØG▀\x08(9n▀=ã¾K\fM$6F¢¯├CZ├¼I[SÜ\x1CÊË©A\x07ÚPTw£Ø@┬╩*ÜH\x1Awy2ÍÒ¦┴tu½.¶î\x1EÿAô▀¡u6╗ÑE<ý-\x1A¯tnÌs\x1Cqi\x07©ú┴ é4\x11ñ-嫨ö+úõÙ*®g`▄\x12\x16\x0Eµ*?Wg^u\x1F| «G┤½█\x18Í\x18`qh├XÁÏ×¾öàâ9Ì´7╩Z7‗[email protected]ÔÒ(ì║\Í┤£1q;ÛOWg^u\x1F|/z:╝ëC8¿ñÜÆ\x19Ç =«\x18ÓPQ¾═║z<┴Q+┌D5$K\x13Àê#\x02\x15^[\x1DU¹)VÃ╔Uıʤ\x1Fø!kçÍúÁvuþQ¸┬\n
      ¡╗?Ì-¶QQ▓8dd-\f\x1D¡¬7\x07èÓ©/¨ªß\x7FlL½lq▓\x12K[\x18#\x12w╬▒*¾½│»:Å¥\x13Wg^u\x1F| ╦Vï│+tÐCW_+KY1lqc¸Áq.?Z´a┘█\x1C\x1C\r\x16#s\x1DS┬Ñ\x19Ö‗Èl\fĥؼh┴¡kÇ\x00\fÎ8┌'Â̺sÿ}ÌíãXdÌ!┌\;á¿\x15▓T▀‗Ø\F\x1A¬║Yú?rBÎ\x0F¡FûýÞ£qú´ä\x15j\rí^¿®"Ñ\fåV┬ðã¢ÓÙjì\x03\x1DW\x05¯vÖ{├D\x14Ò¨]²j┼½│»:Å¥\x13Wg^u\x1F| dïÕʨ-mEtÇ┼\x16úcìá5á╗X×Ì‗áµiÖ=■¥X╬-2É\x08Ýx┐bÊ¿n┘6▀\eÔó¬ªüÆixcÇ┼q©lÝ─╣╬ú$£I.\eÑ\x06ZÂ<»╚VÕzHØâÔt<öì¯xÄ\n
      ;Wg^u\x1F|.·+ÌQÀ├╚QÍS├\x16:┌ìx├\x12â-¥Zõ┤¦'íôr7xÄ?yçK]Ì\\vZ««╚¸\tDı│Ê═(\x1Aí¯pÃ\x05¤½│»:Å¥\x10~d\f└┌·\x0F╦j\x1F \x00nÉxÿØ/ï{Ð▄T£Õ3&╠Á¤îÙ4=¡─vZÍ┤²j¨KQÉÞþmE,È▒L¤%Ýp\x04cíy┐÷÷G║G¥æ¤y.sïå$ôë(2┼»õYY.ZÑı8ûk1├░CèÔı┘ÎØG▀\v║å±ôÝÐ║**║h#yÍsZÓ\x06('ÐD§½.¶î\x1Eÿ]t7[uÃ_▄j\x19Q╔ß»¿qıÃs\x14\x1DhêÇêê\x08êâã¬Æû▓\x13\x05TMÜ\x13ñ▒ÒY©ÄÐ\]Z╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░║¿Ý·\rorºÄƒö├_ôhnÂ\eÿÓ║Q\x01\x11\x10\x11\x11\x07 ┘
      """
     "alias" => "meble-potocki"
     "text" => """
      <p style="text-align:justify">Odpowiednie wyposażenie jadalnie jest niezmiernie ważne, gdyż to właśnie tam spędza się najwięcej czasu w gronie rodzinnym. Każdy przecież chce spędzić miło chwile przy rodzinnym obiedzie!</p>\n
      \n
      <p style="text-align:justify">W sklepie Meble Potocki można zakupić niezawodne, designerskie, a zarazem eleganckie stoły drewniane zar&oacute;wno rozkładane, jak i zrobione z jednego elementu. Nowoczesne meble to specjalność tego sklepu - sprowadzają oni wszystkie elementy od producent&oacute;w, kt&oacute;rzy podążają za aktualnymi trendami. Kupując u nich meble możesz mieć pewność, że Twoja jadalnia zyska na charakterze. Wszyscy będą się zastanawiać, gdzie kupiłeś tak nowoczesny zestaw. Sprawdź ofertę sklepu Meble Potocki jeszcze dziś i nadaj rodzinnym obiadom wyjątkowego charakteru. Siądźcie razem przy stole, kt&oacute;ry dzięki wytrzymałości połączy wiele pokoleń!</p>\n
      """
    ]
    #original: array:9 [
     "id" => 5667
     "city" => "Paczkowo"
     "building" => "58"
     "street" => "Sokolnicka"
     "domain" => "https://meblepotocki.pl/"
     "name" => "Meble Potocki"
     "logo" => b"""
       Ï ß\x00\x18Exif\x00\x00II*\x00\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 ý\x00\x11Ducky\x00\x01\x00\x04\x00\x00\x00\x1E\x00\x00 ß\x03/http://ns.adobe.com/xap/1.0/\x00<?xpacket begin="´╗┐" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c067 79.157747, 2015/03/30-23:40:42    "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmpMM:DocumentID="xmp.did:73179B69C5AE11E58A66BF7286CB3023" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:73179B68C5AE11E58A66BF7286CB3023" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)"> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:FB2D8F66B94111E5BD2FBD375884D466" stRef:documentID="xmp.did:FB2D8F67B94111E5BD2FBD375884D466"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?> ¯\x00\x0EAdobe\x00d└\x00\x00\x00\x01 █\x00ä\x00\x10\v\v\v\f\v\x10\f\f\x10\x17\x0F\r\x0F\x17\e\x14\x10\x10\x14\e\x1F\x17\x17\x17\x17\x17\x1F\x1E\x17\x1A\x1A\x1A\x1A\x17\x1E\x1E#%'%#\x1E//33//@@@@@@@@@@@@@@@\x01\x11\x0F\x0F\x11\x13\x11\x15\x12\x12\x15\x14\x11\x14\x11\x14\x1A\x14\x16\x16\x14\x1A&\x1A\x1A\x1C\x1A\x1A&0#\x1E\x1E\x1E\x1E#0+.'''[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@ └\x00\x11\x08\x00Ç\x01R\x03\x01"\x00\x02\x11\x01\x03\x11\x01 ─\x00ä\x00\x01\x00\x03\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x06\x07\x04\x03\x02\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x01\x03\x02\x02\x03\x08\x0E\x08\x06\x03\x01\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x03\x04\x05\x11\x06!\x12\x071A▒r\x13ôU\x16QaqæÐ"2RÆ▓s\x144Tüí┴B3\x156\x17béÊ#S5ó$ö│t\x11\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 ┌\x00\f\x03\x01\x00\x02\x11\x03\x11\x00?\x00┐ó"\x02/ëfè\x16ÙJ÷▒©ßïÄ\x03\x1FÑy{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚä\x1D\x08╣²■çµ#¶┬{²\x0F╠GÚ\x04\x1D\x08¥\x19,R\fc{^?äé¥ð\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11y═<4±Ög{cîn╣Ã\x01▀)\f­ÈF%üÝÆ3©µ£GÈâÐ\x11\x10\x11~\x12\x1A\vë└\r$×┬¾º¬ª®iu<¡ò¡8\x12\x1C\x01·\x10zó"\x02" ""\x02" ""\x02" ï╠Â÷\lòt¯\x00©0╔\x19;¤gî\x08Xó̬F4Ë\x0E\x1D└V\x0E±â▄;\x04ä\x1F(êÇèRù,▀+)┘SMH¨!ÉbÃé0#Ú+█®¨ôõ_▀oà\x04*.║¹U┬┌÷▓║\x07└_Ñ║├A¯\x1D┼╚â┌Ü«¬æÔJYƒ\vãÒÿÔ˧-\x03'giÙj\x19k║\x10Ú_ó\n
      ì┬Ô>Ù³+9^┤│:ת\x19ÏptOk┴Ý┤ÔâzE±\v¨Hcô¤hw|b¥ð\x11\x11\x01\x15g3gZ[#²Í\x16{═n\x18╣ÿÓãcþ\x1E¤iW\e£3Á@ÕiÞ╔ë┌[½Nþ\f;╗Þ4öY││f{îk¥îåìÊi£Ñ,[DéÑ╬å¯┴L÷┤û╩▀%Ïo\x11╝P]Qg5;B¢VT:;= \f\x1EHÈ2╚Gdå¯/×┤þ▀ôw■g Ê\x11fݤ╣ûéV■iF5\t‗]\eí'©J╝┘o4w¬&ÍR\x13çô$n‗ÿ¯┴AÌè\x033f╩K\x03\e\x1E»/Y ┼ÉâÇ\x03╬yÌ\n
      ▒ÎLß7¸ À×I┌[ä/p├┤ý4áÐæg=o╬¦\x1E´³´­.Ù>Ð\vÛøGzº¸gÆ\e╩î@kÅ×Îi\x08%3 \x00Ú╣©ýß_ø?²7\x17\x7F\n
      ²¤─\x1CÁ1\x07\x10^┬\x0FÊ®v|▀táÀEjÁSç╠\x1Cþ\x17ÛÖ\x1CuÀâ\x02\ra\x16qÍMá³ø \x00¾\x15­³Ú£h\$»Ñ┬-±$.î\x1FµAí\>\x02ºÏ╔ÛòT┘º·Û¤m÷);^dÑ┐┘¬Õì╝òDQ<M\t8ÛÆËñvBì┘º·Û┐m÷ ╣"¿f,¨\x15║®È\x16Þ}Û®ºU¯>C]µî4©¿ÄÀþcñ[¦å¸²w°\x10h╚│×╣g6x‗P\x1DAÑÏ└­0¯Óº▓╬wª¢L(Ûc¸j├ÄáÃ\x16?\rµ×╩\vB" ""\x02" ""\x0F:Åçùê¯\x05âK°ÅÒ\x1E\x15╝È|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­á¨DD\e\x1EL²5C─<%N(<Ö·jçêxJ£AP┌\MuÆ)H±Ö0\r=ì`qÓYzÈvò#[cÄ2|g╬ÊÐ┘ı\x07\x1E\x15ù ""\rÍÎ')mÑ\x7FØ\v=P║ù\x15ö\x16┌(┴¦õY└╗P\x17╦¦¿Ã?═\x04¸ùÊ°ƒ­dÔ×\x04\x19vQóm¸3╦U\9VáQ#]©þk`▄~ÆÁ0\x03@\r\x00\x01©\x02╬veçµò¦×HzßhÞ\e╗½6┌M¬ÆƪÜÂØé7ık6P¦\x00╣ÿxÏvt¡%P÷Ñ°\x16¯4╝\fAb╩V╩Z\v\x1D!àÇI<mûWßÒ9¤\x1A┌Oʪù\x15ô²5\x07 \x00×/P.È\x1CùKm5╬èZJå\x07ÂFÉÊFû╗¯©w\n
      íýßÊËÌkhÁ╝@├¼?è7Û⧡\x1Dgy\x1Cçf╦æ\eà▓ \x00\x08"+«\x14g9OYvkѪåcîm\x01Ïê³Vî\t\x1A4+h┌N_\x03\x01\x14Ó\r\x18▀ÙUø}%\x1D^y×Ü║6╔\fôJ97¯\x13║7\x15´¬\x19kúÔ \x00ùà\x04_¯Uâ³u\x1Eâ\x7F¡U│ò÷Ã{l3P┼$ul$H¸┤4:27­q─Ô»¢P╦]\x1F\x17³╝*\x0F6█,v+k*Ú¡ö´æ‗\x08­ô\î\x08'y├░â╬´4ôýÛÜYN│▄╚±'\x7F\x02GÏ║÷unªè═´┴ÇÈ╬¸\x07HFÉÍÞ\r\vܾ(¿┘ý\x132&┬Î63╔GÄúF▒\x1A1$®\x1Dƒ=«╦q\x06£K${]┌:\x0F┌é╠╝þé\x1AÿØ\fý\x12D­Zµ8b\x08\x10eÖmªç1\hb'Æõjb=░ã╣├üLõ9]\x05éÚ34:2¸┤÷┌Ã\x10íý╬\x12f█îî:╠,½8ì╠\v\x1EÑrH'-^\x00¦"O■nA_╩ùøM▓¥z¹¼oÜg\x0Fýû┤;\x078Ƹ\x1Db4½ç¯Uâ³u\x1Eâ\x7F¡WÂ{jÁ▄▀Z╦ä\fØÐê╠a°Þ\x07[[\f\x08W^¿e«Åï■^\x14\x11gi6\x03áÃQç\x11┐Í®À{Ѻ1Ar┤1­\x02°Ì÷©\x06\x7F[email protected];½FÛåZÞ°┐ÕßU|ð╦MèþEMGkªxÿ\x07©╝<©\x1Dm]\x18< ð\x18qkI▀\x00»ı°├ï\x1Aw4\r\v§\x01\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10yÈ|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­¡µúßÕÔ;ü`Ê■#°Ãà\x07╩" ÿú═ù·\x1AfRÊı\x18Óê`ãj0Ó;ѽ█»\x19úþOí\x1F¶¿\x14└áÝ╣^nwg5Î\n
      çNYõ\x03Ç\rÃ░\x1A\x00\IüL\n
      \x02¶é\x17¤<p3KÕsXÐ█q└$PM;─pãÚ\x1EÝ\x01¡\x04ôÌW▄ÖƬiÛYt║│ôtz`º>VÀ£■ã\x1Dä\x17¬h╣\x1Ahí \x00\e\x1AÌ­┴z" /ëü0╚\x06ô¬x\x17┌ ╬ÂuKWOy¬3B°Ï°H┼═ c«Ì╩ÐQ\x10\x15#iöı\x15\x10ð\x08"t║«ô[P\x13å!¢àwD\x1CVf╣Âè\x16\x16╣┤±\x02Ëáé\x184\x15┌êâ±─åÆ[email protected]¯Cѽï1VK4/ì«dÿ9═ bd\x07}hhâ?═¨bÚ\x15ξ█;\‗Ô\x1E÷ÃÕÃ#~­\eÓÓ╝Y┤\fÃ\x13Ds[Ϩ\eá©▓@Oð\n
      Ðæ\x06w¹ë~ÞÍz2xW\x15S¾Ft¿è\x17Ë‗\x14Ð╗\x1CC\ÏÖÄÙ£]ñ£\x16óê#$▒ËIb³Éƒý‗B Ý­Fɯ·¤Ú┘Ü‗uT¡è\x13-3ă\x14¥\x190▄pıÊ\n
      È╬8\x1C\x06'x*eFÊ®)ºÆ×Z\täæ8▒├Y╗¡8 IJ─┐tk=\x19<+┬½:føöfÆûôÉtâT║&<┐O`©£\x14º¯ì\x07╚═Ú5[¡Á═©ðAZãû6v\x07å;I\x18¸\x10TrªW¬ÁðVÎÎÀV«x\x1E╚Ô¦sZZIÍ■"W«╬ápÂVÃ3\vZ¨p-p#\x10A\x05\x06aWf╠9Vý·¹c\x1D-1'UÝ\x1A═,qÃRFàιë\x7F\x1A\rÂ<w³Y<+DUkÍ|ñ┤\eÀ╔I$»ïW\x17Á═\x00Ù\x00Ý■Û\x083┤K■\x1A-▒Ò¢Ô╔ß^v╗E¸3Ìú║¦ú0ËFµ©Ô5A\f8å1ºÙR_║4\x1F#7ñık┤▄YtÀ├_\e\fmÿk\x068ÔGy\x07`\x18\f\x06Ô" ""\x02" ""\x0F:Åçùê¯\x05âK°ÅÒ\x1E\x15╝È|<╝Gp,\x1A_─\x7F\x18­á¨DD\x1A╬QÁ█g╦Èr═K\x14Æ9çY¯`$Ú;ñà3¨-úõáµ█Ó\\x193¶ı\x17\x10­ò±£»ôYm<Ñ1\x02ªw\x08Òq¹║1s¥ä\x12_Æ┌>J\x0E\x04³ûÐ‗Psm­,fk┼Íwù╦W+▄wIy_tË^¬ÌcÑ}D´\x03\x12Ï╦£@ÝÓâkéÆû£a\x04\x7F\x03Cx\x17¬┼ñº╠ÐFÚ%Ä¡æ░bþ\x11 \x00vJÔ³╩ß¾2·g┬âv_2Æ"y\x1A\x08i#╗é╩‗ªl╣Ê▄ÚÚ¬j\x1D5\x1C¯\x11╣Æ\x1Dm]m\x01═ÃÂ┐3\x05&c7ÜÎA\x1DQâöv®h~ª»k\r\x18 Òø7µ1+█´Ê\x00\x1CFâå·°Å5f'╩└n\x13Ó\\x07ö{*\x1CÒëÃw\x7F\x14\x18Ô0¦ÌA¥À\x1DVÒ╗Ç_½\x18¸<ı¢\rf\x1D\x15»g­^b©Tøâ'df,\e\x07\x06Ùk\r═d\x17─Y«w═W\x11tû█E3áéƒ\x06╚XpsÌF'\x13ÏU3r©\x1D&ª_L°Pn╚▒X"╠ò\x11ë`m\æ╗╔{C╚=┬╝¬ñ¥QûèÀ[email protected]]õ‗àÝÃ╣è\r¢\x16\x17\x1D┌þ\eâ┘U+\7\x08yZVC╠5Wz9®Ù]╩TÊû \x00p¯¢ÄÃ\f{c\x04\x16ñY«s═§µÒ-║▀)é×£Û=ý8:G}Ý=ü©¬fþp'\x13S.<sßA╗"┼ ï2TF%üÁrFÝÃ┤<┤¸\n
      ¶¸<ı■\x1A¤FD\e:┼¾cCs\x1Dx\x1A\x07*x\x02Àý¯ó¢ôVÐÎëDä2F6`Óp\x18ÁÏkwB¿µ▀Èù\x0F\x04\x10Ùj╩▀º¡■┼£\v\x15[>[û(2═\x14Ë<G\e i{▄p\x00\x01¥PL"╩│ål}Ê╣▒█ñ|tö°å¢ñ┤╚Ò║ý;\x1Dà#ò‗ÑÍÓÍÍ]¬'åöÚd:¯\x0Fô╗µä\x1A"íflôw║Ìg«ºtb\x19uuCØü±Z\eº╝»0S├M\x13aà║▒À@\v!╠‗Uð_½ia¿öF┘5Ü5╬Ç­\x1FçÍéC÷┌²þCÚ-\x07/ðOm┤SQT`eà║«ıÊ\x165¨ò├µe¶¤àky6I$╦┤oæ┼´-8╣Ã\x13║ém\x11\x10\x11\x11\x01\x11\x10\x11\x11\x07ØG├╦─w\x02┴ѳG±Å\n
      Ìj~\x1E^#©\x16\r!ãG\x1E┘ßA‗êê6<Ö·jïêxJé┌ç┬P±▀└\x14¯K Õ¬.ËH·╩é┌ç┬P±▀└È\x19╩¢ý╗Ôk╬■ñ|.TE{┘w─▄8æ­╣\x05¯Òª▀T\x0Eæ╔?ı+\n
      wö{½v©³\x05O▓\x7F¬V\x12´(¸J\x0F{\x7FÃʹh²`ÀI \x00\x06N+©\x16\x17o°·om\x1F¼\x16Ú?Ó╔┼w\x02\f\x1A\x7Fãôî¯\x14ç±Öã\x1C)?ÒIãw\n
      C°╠Ò\x0E\x14\e█<å¸\x02²_î‗\e\v§\x06\x7FPιS└\x14Rò═\x1F¿k²®¹\x14R\r│-h░[­ \x00\x04~¬¡mCÓhN \x00*Ý?╩¼╣o²\x05┐ÏGÛàZ┌ç└ð¹Wz¿3ày┘\x7Fã͹6­òFWìù³mo│o\tAS╗ÆnÁñ¯‗‗·Õr\rð║«▀Ýk}╝¥╣\út ▄Ý\rkmtmh\rhå<\x00ÔàÍ╣m_Ù)=ï=P║É~jÀ[_\x01¡╣¡å£\x16\x7FR\=»Ï\x16╬▒î█·ÆßÝ~└é\x1DJε\x1A·┌\n
      kn<ò%3\x1A\eOûZ<º÷TRÁUÕ\x16Eöß╝└þIPpûa╝"p▄\x03°w╩\n
      ¿$\x10FÞÊ\x16┼ö/é¾hcÌÓjá┬9Ãln;ÚXÛ£╩7ÃY«Ð╚¾ \x00V\x7FÝÈ\rÝS©´Õ(65ÅgÅȧ¢Ízì[\x03\Î49º\x16©b\x08\x05c¨Ò§=ou×ú[email protected]¡ï%~ÜúÔ×\x15Ä¡ï%~ÜúÔ×\x14\x13¿êÇêê\x08êÇêê8»ULú┤ıÈ<ÓÍD¯¨\x18\x0E\x15å¡╬ýméëÔÛX(╔\x01³í┴©´b½┌╗:¾¿¹ß\x06ZïRı┘ÎØG▀\t½│»:Å¥\x10zý‗®│Õµ┼ÅÅ\x04Äkç`\x1D-^[EÀMWgÄó\x16ùÜY5×\x06¯úå\x04²\x1A\x17e\x05Î&[C█CUM\x00Éé­Ã\x01ë\eï¼µ£©A\x06ß\x01\x07A\x1Aß\x06,Ñl9èÂ├4▓Ê5ÅÕÜ\x1A÷╚\t\x1A4ì┬\x16ü+÷{3╦ÌÛ-cñæ¬1´/ì]ØyÈ}­é│U┤kıM<┤µ(\x18%iasC▒\x01\r\x18©¬×¯ò®jýÙ╬ú´äı┘ÎØG▀\x08(9n▀=ã¾K\fM$6F¢¯├CZ├¼I[SÜ\x1CÊË©A\x07ÚPTw£Ø@┬╩*ÜH\x1Awy2ÍÒ¦┴tu½.¶î\x1EÿAô▀¡u6╗ÑE<ý-\x1A¯tnÌs\x1Cqi\x07©ú┴ é4\x11ñ-嫨ö+úõÙ*®g`▄\x12\x16\x0Eµ*?Wg^u\x1F| «G┤½█\x18Í\x18`qh├XÁÏ×¾öàâ9Ì´7╩Z7‗[email protected]ÔÒ(ì║\Í┤£1q;ÛOWg^u\x1F|/z:╝ëC8¿ñÜÆ\x19Ç =«\x18ÓPQ¾═║z<┴Q+┌D5$K\x13Àê#\x02\x15^[\x1DU¹)VÃ╔Uıʤ\x1Fø!kçÍúÁvuþQ¸┬\n
      ¡╗?Ì-¶QQ▓8dd-\f\x1D¡¬7\x07èÓ©/¨ªß\x7FlL½lq▓\x12K[\x18#\x12w╬▒*¾½│»:Å¥\x13Wg^u\x1F| ╦Vï│+tÐCW_+KY1lqc¸Áq.?Z´a┘█\x1C\x1C\r\x16#s\x1DS┬Ñ\x19Ö‗Èl\fĥؼh┴¡kÇ\x00\fÎ8┌'Â̺sÿ}ÌíãXdÌ!┌\;á¿\x15▓T▀‗Ø\F\x1A¬║Yú?rBÎ\x0F¡FûýÞ£qú´ä\x15j\rí^¿®"Ñ\fåV┬ðã¢ÓÙjì\x03\x1DW\x05¯vÖ{├D\x14Ò¨]²j┼½│»:Å¥\x13Wg^u\x1F| dïÕʨ-mEtÇ┼\x16úcìá5á╗X×Ì‗áµiÖ=■¥X╬-2É\x08Ýx┐bÊ¿n┘6▀\eÔó¬ªüÆixcÇ┼q©lÝ─╣╬ú$£I.\eÑ\x06ZÂ<»╚VÕzHØâÔt<öì¯xÄ\n
      ;Wg^u\x1F|.·+ÌQÀ├╚QÍS├\x16:┌ìx├\x12â-¥Zõ┤¦'íôr7xÄ?yçK]Ì\\vZ««╚¸\tDı│Ê═(\x1Aí¯pÃ\x05¤½│»:Å¥\x10~d\f└┌·\x0F╦j\x1F \x00nÉxÿØ/ï{Ð▄T£Õ3&╠Á¤îÙ4=¡─vZÍ┤²j¨KQÉÞþmE,È▒L¤%Ýp\x04cíy┐÷÷G║G¥æ¤y.sïå$ôë(2┼»õYY.ZÑı8ûk1├░CèÔı┘ÎØG▀\v║å±ôÝÐ║**║h#yÍsZÓ\x06('ÐD§½.¶î\x1Eÿ]t7[uÃ_▄j\x19Q╔ß»¿qıÃs\x14\x1DhêÇêê\x08êâã¬Æû▓\x13\x05TMÜ\x13ñ▒ÒY©ÄÐ\]Z╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░ØZ╦²\x1DO═à&ê#:Áù·:ƒø\tı¼┐ÐȳÏRhé3½Y\x7Fú®¨░║¿Ý·\rorºÄƒö├_ôhnÂ\eÿÓ║Q\x01\x11\x10\x11\x11\x07 ┘
      """
     "alias" => "meble-potocki"
     "text" => """
      <p style="text-align:justify">Odpowiednie wyposażenie jadalnie jest niezmiernie ważne, gdyż to właśnie tam spędza się najwięcej czasu w gronie rodzinnym. Każdy przecież chce spędzić miło chwile przy rodzinnym obiedzie!</p>\n
      \n
      <p style="text-align:justify">W sklepie Meble Potocki można zakupić niezawodne, designerskie, a zarazem eleganckie stoły drewniane zar&oacute;wno rozkładane, jak i zrobione z jednego elementu. Nowoczesne meble to specjalność tego sklepu - sprowadzają oni wszystkie elementy od producent&oacute;w, kt&oacute;rzy podążają za aktualnymi trendami. Kupując u nich meble możesz mieć pewność, że Twoja jadalnia zyska na charakterze. Wszyscy będą się zastanawiać, gdzie kupiłeś tak nowoczesny zestaw. Sprawdź ofertę sklepu Meble Potocki jeszcze dziś i nadaj rodzinnym obiadom wyjątkowego charakteru. Siądźcie razem przy stole, kt&oacute;ry dzięki wytrzymałości połączy wiele pokoleń!</p>\n
      """
    ]
    #relations: []
    #hidden: []
    #visible: []
    #appends: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #casts: []
    #touches: []
    #observables: []
    #with: []
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
   }
   4 => TxtPost {#296
    #table: "posts_txt AS posts"
    #fillable: array:5 [
     0 => "script_id"
     1 => "company_id"
     2 => "department_id"
     3 => "region_id"
     4 => "id"
    ]
    #connection: null
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    #perPage: 15
    +incrementing: true
    +timestamps: true
    #attributes: array:9 [
     "id" => 5533
     "city" => "Odrowąż"
     "building" => "157"
     "street" => "Odrowąż Podhalański"
     "domain" => "http://www.buduj-z-drewna.com/"
     "name" => "Dom z Duszą Tadeusz Dusza"
     "logo" => b"""
       Ï ß\x00\x18Exif\x00\x00II*\x00\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 ý\x00\x11Ducky\x00\x01\x00\x04\x00\x00\x00d\x00\x00 ß\x03ohttp://ns.adobe.com/xap/1.0/\x00<?xpacket begin="´╗┐" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145661, 2012/02/06-14:56:27    "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:923D3CF81616E5118B1FEA583815EDAB" xmpMM:DocumentID="xmp.did:3EB071E32A1711E5A98EFF25DB859C32" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:3EB071E22A1711E5A98EFF25DB859C32" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CS6 (Windows)"> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:A4B7AB2D5723E511B8C5FC0EF0C333B4" stRef:documentID="xmp.did:923D3CF81616E5118B1FEA583815EDAB"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?> ¯\x00\x0EAdobe\x00d└\x00\x00\x00\x01 █\x00ä\x00\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x02\x01\x01\x02\x02\x02\x01\x02\x02\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03 └\x00\x11\x08\x009\x00\x03\x01\x11\x00\x02\x11\x01\x03\x11\x01 ─\x00Ì\x00\x00\x02\x02\x02\x03\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\t\x08\n
      \x04\x07\x03\x05\x06\x02\v\x01\x00\x01\x04\x03\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x02\x07\x08\x03\x04\x06\x05\t\x10\x00\x00\x06\x02\x01\x03\x02\x02\x03\x07\r\x08\x13\x00\x00\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\x00\x11\x13\x12\x14!\n
      \x15\x161Qaq"Æ\x17AæíÐR┬ô$ñ&\x189yü#S│FV'72Bbó▓s4töÑvÂw(8x╚)ë\x11\x00\x02\x01\x02\x05\x02\x03\x02\x06\t\f\x12\x03\x00\x00\x00\x01\x02\x03\x11\x04\x00!\x05\x06\x071\x12A\x13\x08"2QqB#│\x14aüÐ▓SÈ\x15e\x16æRb3sôTd┤%u6í┴rc$4täñ─5E&å\x17'7\x18▒ó┼ ┌\x00\f\x03\x01\x00\x02\x11\x03\x11\x00?\x00┐ÃF\f\x02 \x01▄~\x00\x1F\x11\x11¹Ç\x1D\x181[×M9xR\x1D\x01¿÷ÅD½eòì┐µÞ\x17@`ÄY\x13ènÙXÍE\x11\x12ØÚ\x0EQMÈÊB%KÔFF\x13 \x00\x19N¿‗þ8\x18\x1AM│▓&¨ÓJ═vç¦#¼p0±­iGNæþÝèy╠³³mÌM®░º¨­J¤xç¦#¼vý<|\x1AaËñy¹bU±Å╩\x1C.ÐEãߣÊ■:\x03abX°úd\f\x08G─Õµ\fP\x13+'\x12ëA&╠nìøñ*HFª\x05"Õ)Ø4($\v Î│Ô.aÀÌ\x10ªü»▓E║\x11}û╔Võ\x01´(Þ%\x037îdst\x14¯T¯x[ø-À┤\tÀw\eñ[Â5óÂJÀjú6QÉYÇ\x15xãMøã)▄®\e╣:µ&Ðão!║²I║B)vı╝ºüÿJõ┌ý[Fƒlj\x13ƒñø¼:Y\x1AöÞÔ▄d^▓ìhÜob£¬\rõ\e"PHÝÎ)U\x19õÜ\x1F▒ï\x18\x05F\x1AN|┘║ÝùÄ¢è┌Ýc╔P÷(ÍZÖØ2╬$╔Uâ4òdäÕW\x16[g`eSi"┘dôôÇ░E\x14«X?n\n
      Âv▄ݦ U\x08ó@Á╩ú\tÒê\x17├º58╦æÛâLgæM\x07ì·®\x0Fþ│ðË_┌@õÞ°õC▀^±g╝YEù@\x08QZJ\x14ÃUý_s\x1Có╗P¸\x00ÇÎÒ└E>,=~Øä┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x1C\x0EØ6d┘├ÃÄ\x10h═ó\n
      ║vÝÊ®á┘½d\x132½©p║ª"HáèD\x13\x1Cµ\x10)J\x02"=║k║FåI\x08\x12I4\x00\f╔$¶\x03─ß«Ú\x1A\x19$!cPI$ð\x003$ôÉ\x00u8½g%|¼Lµ\t\t=cÈi\t\x12Å>╦\2-hÄòØ╔»^¼\x11µªÒÔ▓)ƒ\x16¬¨u<\v:D=─ðø─çÑÿÿ^Ë«Yµy§┘_hýåsbÝÕ╦<u/pIÝ‗íª~Y9\x16\x1EÈ¥Û³▀ÝöïÖ9╬ÒpJ¹/`╗Ø=█╩ûÔ:ù╣b{|¿)ÝyD¹%çÁ7║┐7¹d¼Ò?ë(|FÍ\x1F:m\x04\x04mâ*:nGı\x1Cc(âYH\x1Cpôä¹Ñ%dlá.ãj‗)ƒ‗\x12\x10Q¼PÅp‗:\x02¿▀│ÔN\x12âDH¸\x1E­ë%ÍXV+v\x01Æ\x00z4â0¾|\x035Åý¢\n
      w<5└·\n
      G╣¸┤I.©├║+f\x01Æ▄\x1Eì ╠<▀\x00═b¹/BÉËôn0º5‗i¯ÊÛ│IVX¯>M;=¬ºYU█y╝7.┘╔_'m¿¬─Õ|ò)╗┬\x02\t\x18\x15éP\x00Õ\x1Ff\x00-x>]Ô\vì»p█Ãf½«ö»µI\x1Cu\x0Fj└Î╠êî³ás╦8Ncϸ#¥hß[غp█▀c½«ÉŵK\x14dç┤p{╝Ïè¹B\x10s╦8Ncµ²═a"╦\x00¾Åàa§Ãg$ß±v°ÒêG¡§´bÊd¦║wÔªæ£×│eh▀█'(öè®y$ß╩%\x13ƒı!\x16)+¯[\fÖ─<┼\x0Eýì6µõuÅróÊ9\r\x15[email protected]\x1E\x1E\x02`3e\x19?╝×*▓Ã\t¾ä;¥8÷ãÞuÅtóÊ9\r\x15n└\x1E\x1D\x02\x06lâ'═ôÕ*Ñ\x1D[█ìÁÓÃdr.ºm>4yuÎÙz¯í¾Â║┘=╝¦6´M▓6Z\t|úê\x1D╦ªj¶ÉXkÕQ#\x08ö#l\f╚h¨"$ß\x14ıa`\x01##ï[email protected]Ã┤▀Ä:b░È\x05?òN&2\x1C§¤P$µZÌ\x1A?óJ╦\x13%Ûe═½─£(┬TõT,±§ÿ\x19U\x01\x00Y▀i\x085\x04\x1A╚·Ë\x14^9\x08±\x1D0\x03Óqd×\x15╣˺´dD.╝l|ä\x1D\eoßÒü╝cð\x06ð§]üc\x1CÏL╝¦U©xÖ├õ4\e"eÑ ô\x02ª╣Jwæ┼­y┌0p5°­äS\x169ÚÏn\x0Eî\x18:0bÆ\x19/d9ü┌N_vÀFu't\x18Ô(|\x7Ff¢Nı#´1­\x11ı(\n
      MXÁ┬®\x14┌R\x0F\x12Ìl╬ƒzý\t°\x01t╬\x07\x0FW¡b÷\x0Eý®&â\x0F╩òÃeøÀK£~\x17▓F'│nÍKÃ;ç¡┘\x1AuXç+┴3çYƯ\x18æ'ôu°╦óxþ\e^®┘\x00Éå;¿Ô╚á■\x19ð$áæ5³.\x01"ñu┬P\x1Eÿo\x1C▒s1\x03ª:çâ2¥╝0ç╚yWpÓ\x18X5Õ;\x03g. Òh´ÙÉ\x16\x1Ez\x11ïö\x1E╔)\x1C╩█\x16┘£oÖ ^A­\t╠tø,ÆèM\x06\x10\n
      £,ÙN¥³ð\x15▄E!Áow2ÿ¡║"¼¥GöÎ\x18▓UòÀ▓îf└ËOk\tRC\t\x17\x10╚┌X3L┼<ZOò"ª ñôà£\tS1Ýu┬¹8m╝"‗ò!╔ª╝┌ñ24<%\x7F`0ä▄-g*│¡$½Z§Ä:╩╔¹║^@çì]wJ├\x12╚XY\x06╬ÖyUM\x17Ð╦(Éæ\x15ÆI5\x06©B)è°±[═ͦenQ(°»asÈ¡¤^3m▀$cÜ¡fN╣EìïÇ؃·Ðµ$\x08Ú(:─L├ç\x03:Í:\x1D2¿ÚOQ$¢G\x03ø░¶ðM~ã\x1C\x19Î╠\x7F╔«sÊÿ\x1Dq─║│ô^c\¢æ%my\x1AÕ9\r\x11[£öcìj¼>¤─┼©ghåØbî}«Ã0Ú└,Ü\x00\x1A¥p‗\x14ébØX˪\x11EpÊxsÏlëÁ<nk6s╦vº\x17\ùpç┐3╣┘¦│ïÅw//O╦7┌O║r╩\x15îlceL╩║Å┴\x14\x12(ù▒╗|{èîã\x10§├4Úpÿ:0`Þ┴âú\x06\x0Eî\x18:0b¿£ø‗\x01ùÂ7,┘tƒ_ ý±ıhïÈÂ0┤0äAe«ÖéÚ\x05\n
      J\x10êG\x19UøRø╦2Pë4!¢R\x05'ØðébT\x12Ñ▄╗╔ܵÛ͵ÒÝ▒\x1C╦fù-o"á&[®Q╩2QjDAü\x01G┐Nþ╩è(»4rÂÓ¦·¶▄o┤ÔÖ,c║ki\x15\x013]╠ÄQÆïR!\x0E\x08\n
      =­;ƒ**▓^8x┐¿j<+\ı£\x02\x0E\x7F=)\x18¼çÖÊ═\ı░▄a┌ØG¡a̼>╔═öì\x04ÕæÖ´ÒD×┤\x1A\x18\x11‗«ÛXÔ× ▒┘\x16Òpn/.]╚PÁI\x06;UªaI╚╔J¸╦ð\n
      ¬\x1E̵yïç°SOÏVÙ╣77ò.Úý-RAèÐiÿB}ô%+µKð\n
      ¼gÀ╣ØtrC╦ıóÝg\x1CI¿Î\t\x1Eº6┘▄■\«:Y䦯n\rÚ\x1Dáʬ§/Jýh╠^Â)Ä©v<└ô░÷e▄«ó¥Vþ\e═F¾‗&╚ØßËáÉ\x17╣îòyØ\r@îî─ î¤Y\x7Fs╔Ô\x1EaþÙ¦J¸‗\x0E┴©Æ\r2\tA{¿╔WØðÈ\x08ÅUàXfz╦O┴õý│ì¯Nj;{\x04\x11e¾├W6\tîb¡Îb¬m┌Îrõcvª\x07▓§ã¬vläÚZÉÃÆç\x00\x10¶z▄5\x037‗ñÊZÔ×^▒▀\x16ÒCÎ<©À:Ñ\x08╚%╩üøF:\x07ªrE­Uƽ▄®2­¸4Ïo¹eð7\x07ù\x0EýT ®áÄÚ@═Ò\x1D\x03ʪH¥\n
      ║U;ò\x16ç'▄]JÓ¨9=óıÿÚ\x06©¨ø­▓¦i\x15│9BW\x13I Ó\x1EìãÜ,îWiRðtPYTæ\x10V\x08ßõO°É\x0F│ë9\x7Fçª█Ë>­┘╚├KV¾%è:åÂ`kµ┼L³ás g\t╠|▀Ýp¤5pö¹fgÌ█!\x1Dtòo2hc¿kV\x07╗═åÖêA╠ü£\x07\x7FÁÒc┌ª1þ{],:┼┤æ\x07å┌\f\x11U5ï\x12Ý\x14\x14k%gZ4tÕ¼BngÜòVgöA▄üø%;\x12&+9t}.æ;G╚ª║rù\t‗uµ÷┤ôCÍöÂÀg\x10o8RôGPá©­ö\x12\x03PQ┴¯╚Èb^ÓNZ¥▀VrÞ\x1AÛûÎla\fg\x14ñÐT g\x1E\x12é@b\x05\x1C\x1EýìAD\kõM½Ò\eòx¢\n
      ƒø«╬T2Ä┴RuÀbq{Áìn┼\x17ÿ[ýÈMeÁ╬)âóÂ*S(Wlë╝bõÞáÓ═È\x16oÐ2&]»S└╚Ë\x160ðèÔC¾├├|fà═G¯■ÑM\x1Aùàº2$3i<\x7F\x1F,Û"├är\ܯÑÙÊÏ╬Q\x05Æzzc╔\x08│Ø▓\t¬W░.╩ÖQ\x15\x1Aÿ×═Hªc\x005╚Ôð\x1C\x13n\x16e¦×?¬9O=I░░õj¢Û¦èõm¡\x19\x15âÙâ\n
      kh%c,v&Þø┘\x1A╩ݼ└&±fÚáôà\x11‗°╩sƒ╗ü¿├Hí├ÅÚpÿ:0bØ·&─\v¾D´¤▄■-Ä‗½Ó°ç¦v¥\v\x01ݸ─A­¶Ð´aæ─½¨½Õkm8Òá┼K,Ègeƒ\x1E\x1E¬ıC\x10^\x19Èu\x03*½,¨▓C¦PA¼BÛñ¬á\x1EÆ\vö╚a\x01Pá#t└¢q_~A`¼8Â/Õ²É╩ë©cMêı<\x191 Yp2mXóûLüÀ┘Ö╗#Ä─Ax┌dýBnô?c$Böº\x00Ý█ñ>\x18QÒÅÐÖ├å═ø.ÝÊÞ ═\x04\x15pÕ╦à\x13I▓-ÆL╩,║Ù(%I4\x13Hóc\x18\x05\x02Çê³:~\x19è%³Âr¯i\rym═ÁÓUû<íßv\x12ýØ\x14ºn╚\x1CãºÖÝÁÓGÈ\x04\x1D\x07\x02╣ä\x03‗æ"┼´█Í^ý_\x1C=╝1\x01+ZÁaüÓ¸\ro¯6D±┘C\╣\x00[email protected]▓4G│¿Ûeí«\x1Eñ‗Û¼ÿyW¹;ûqm{┌ÉÒÞG▀99Dós·Ë┬©+Ø0┼q[ô¾CÁ╝ò´öØu¹lK驶╚8c\x08┴Lóc®\x05ÉrN¥]½)7j+·Ðt1Od«▓┐É\x1E«%X½▄ª¶\x18╦ÈÎ\x07L░õ~X█_┌.+iÐ\x1EO_Ï<¤Ö*×ײ³>‗uØÒÃ█²»\x7FÂ^¥▀¯¹■»J¢0ÍÙï\x08tý&\x0Eî\x18:0`Þ┴âú\x06\x0Eî\x18º~░ô╔╬\x1CÐ~÷ÈmI \x00âG0®¹Ì¿«ð\x15§\x0F ³¾¿ \x00¡cþã╩\x15§/ ³¨® \x00`]£O^z│¯OóÍ1\x16\x14¿XV»Êr╝u╬S %\eÙo'cm\y\m\e\x00¯Dè\x02ñ»(iETrÏÇPtrɬëô(ÉdƒR[ùW˼ýv²îª->§%iéõÊ\x08╠aPÀÙ=óYG╝iZüLJ^®7VÁªYXm¢>S\x16ø|ô4ßri\x04f0¿[­~Ð,úÌ4¯¿\x14ãÒÔçļiï0Ý[`r$|\x1ED╔Y┐\x1EF╬F%)\x1CîòvôÄ2\r}\x17╔WXG╔7:.µý5¨@NeÊë÷±*vHçâ╬ú┐wà©│HÐ┤(w>¿▒¦j┌ì¬║åP╔\x14\x13 !\x02░íwFñ¼GBc_g©┐C┴\Gúh{z\rνñWz╬ºh«íö4p█¤\x18"5V\x14/$mIXÄä㥤qæS‗▒úuÝ'╚ö,Ðé,oÛ§,àfÆu\x01Wf±¹Y¼iq«¹)ó»T×EPu§\x10Ö┴UgÙP«Ï*ƒá\x0Eí\x04é£3╠³wkÃ┌ÑÂ┐ÂÕhlnªbæé┴Óò(§ì┴»fuJ×õ"ò"öâ9¤îÝ8▀WÁ▄{^gé┬¯f)\x18,\x1EÌhÞ§ë┴»fuJ×õ"ò"ö░nÂÕ[×jÒÄ╗ö2\x1CÆs7K6\n
      ┐®aù#FýåQõCk\\x10H.ı®\x13jøÀìÔ╚ó■2\x113,c\x18ñ(\x08\x14,µËÍ»¸\x07\x15E¼jÄ$┐øNø¢¿\x07qQ"w\x10\n
      \tá\x02Áá\x1D1l6v╗¿¯N\x1Fç[ı▄I¿═Ѥµ=\x00¯(%NÔ\x05\x05HPZÇ\n
      ÍÇ\f░æ>_É \x00\x1Eq\x1F¢å┌çÙ¦áGÞÛ¢·d■│Û?õ\x03ÚS\x15»Êù§│S■Ä\x1FLÿL9 \x00Ò¾A└ \x00hN┤■─ª*²««w╩┼¯¨8▒º═\v²WR\x1F°²ê┐Ó┌:st├W«0■W\x10Ýã\x0FÒϼ┤?§m$>ÄàÚàn©▒ºN├pt`┼=sÅ\x17|ÑTy$┘\x1D¯Ê=ñÈ\_-ùl6\x16ðnýWRLZ\x1AЪ˻\x11\x05Æ▒t┴ùj{w¬/Yle<'rdà \x04Í°ø¥æ¥▓\f~~\x1A \x00v┐w\x1A┐ö┤ßýÖß¿²Ü²▄lJo\f╗æ╗Ö█\x1Ae\x1E`wô\x1Cg┌Â1twò\\rà\x1D3$D·~V¤õ!_äE\x1F\x14Íjq¾_Uó\x13+E├¥öôbüQ\x17¡─ë¼ôÊÛÍW\x08Æã╬z\x00╩I±Þ\x0E\x1D\x1D§ö«#åXÜCð\x06ROÄ@\x1Fâ<6¯Wx┬─╝ÉÙ¼.:░YXÔ+ã'~╝¯\x18╔äìhÔ"Üݹ&æ\x12ui¿üs\x18ܶ{SVLÐrâu█¼âåm\x17HOݲ║┘ÑxÒB‗░T\x1E\x07█8╠‗Ã\n
      ÖeeXÃRH\x00xfN]pÅSÐ╬\x7F¼\x18╠║çeõËV┌پܨq██\x03\x19\e▄Ä;;?¬\x14»íhO\x07Ge╔Uùå\x11@Þ╣Ünúää═Èz(ê¸Ë³ÑºÆ\x13Ù\x10w\x1F\x0F1k \x00╬5?+i]┴E─\x1Dõõ<─»Ûwaãߥ(k·ùã.┴h■ÂÏóerÂt─Yj╣c╠9\x08\x1EWY[▓ÄNä¿ñ│MÆ╝┬Î%X®└2pÆ1ýZ#"vMɧ\x08╣r½àÍ▀ªYczÁ5ã&ê±▒\x17î8░[ì¡ù│Ðn▓vX,Ë^╩»­ıæ╠ú\x16hõ[ݪ^"bÑ)n®├I6▒UúñúûEwð¥&▓ÝC¹ÊÚ\x10óª(µéF1#úH:ÇA#├1Èc\n
      \█╦!Ä'FæzÇ└æL│\x00Ègû7«®q▀«£\x7FjÌFı▄'a×\x18Lóµ²9)f╠\x16:╦█d§Ä▀UcR1õe+§èï\x05baÒ#┌ è(Gçà01çÍóç1╔&é\n
      \tØ\x12¢;ê\x15°½ékÿ #¤æ\x10×Ø╠\x05~*£±ó°CÒÙ<±»½Ö\x17\x05gÙf(Â╦Ï│¡â*Îñq<²¥z\x15ö$Ý\v\x1DıÎa$ÔÕFí=l²9\x1AR½z\x12n▓>5ÇÌOPÿÑ╚=æ×31\x1D|0¦íÝıK\vçM ,§ÚÃL╗âÍð¾Q▓n\x1A\x08\x18\n
       Ú\x16NWQ┐c\x0Fo╦\x00°§»\x05§òË\x14ÂÜ)\x1Dzàub>0\tº█ãØ¢²à█┤v│├,ïÈ#½\x11±ÇM>Ì9\x1D┌k,\x1C¬╔§Ä\tô─\x04á╗Gr±Ý▄ó'!T *é╬\x08¬bd╬\x06\x0EÓ\x1D└@\x7FWÑ{╦8£Ã$▒¼â¿,áÅ┤N\x16KÙ(£Ã,Ð,â¿.áÅî\x13\q'o®¬r\x11+EuC¿ræ2'5\x1As£þ\x10)HBò╚ëÄc\x08\x00\x00|DzA}dM\x04Ð\x12\x7Ff┐w\x085\v\x064Yß$■═~¯;§UM\x14ÈYe\x08Æ)\x10Û¬¬º*iñÜe\x13\x1DE\x0Ea\x02Éä(\x08êêÇ\x00\x07[$à\x05ÿÇáfq┤╠¬ÑÿÇáTôð\f`G╠DKy¥¬òìô÷■??ı´Ü¢­y}~/7ÂUO\x1FôãoO½À\x7FH÷¹âÍ8ºéz¨.ÅN¢ñ\x1A|tã(«-¯+õHÅN¢¼\r+Ê┤8ý║╦îϺͬ\x13╔╬LÚ~÷╬m┴ \x00âï═J~ú¬1│\x05}D╔²1®}ÝÌ>~la_S2ŤZºÌÌc\x7F³┬ú³·Í"²Û×L\x1F╬ÿ¿\x07´zÚ¢O \x00┤tü²ÔÒ´óÃWÛ╦²ºóÅ´\x17\x1F\x7F\x16\x1F×Öôú·ñƒ°=l┴ä³▄aW/ÐıòÏBø\x17E\x1FÜl \x00ôÃïOÃb£\x7Fí\x0FâF▓■M\x16\x13▀╠\x1E^°ƒ]\x0F¹£çq/þVÒøØA~ºG¾.ö\x7FìK¶kè¹Û└\x7F1i\x07°▄┐F©ÿÜ*º~&¿þ´■Ã\x06f ´ \x00\x15\v¹\x1E×╗«9?÷R▄■n║¹Ú± ±ë \x00░÷þe▀▀▄aL|┐\x01■ƒ│á²ý>└?^Ú\f?GPºªOÙ6ó\x7FêÅÑ[email protected]■ö\x7F¡Zƒ¶z²2a/g┐Å═\t\x05²á·¦■÷O\x16■ÎW7Õb÷Åw\x162¨í┐¬Ý \x00ߤ°ï³]ºº7L"§ã7╩µ\x1F²_ô­ýFZ\x1Fõ\x14└·:\x17ª\x11║Ôã];\tâú\x06\x10¥^ß╦B±E" \x00Ö▓╬Q¤ý½ıãÆ͹TËïì\x053ÿ╦.e┼ñ{DqÆ>µBNA╔\e3l\x02e£9Y4è&9├¬█«pG\eh║u╬¢¡Ìjkk\x12┤▓9û\x1F\x13Z(\x16¨│1\n
      ½Öf \f╬*Ì┐ÚÙït-2´qkÎ┌¬┌B¡,«eâ─Íè\x05░½3\x10¿╣ûb\x14T£CN\x17§E¦¾cf6Ô\x1Dä§C\vby{ñ63e<Ý┤¼ı×nÐ_Ö¼û\x1D¶¬\x11±¡$Æ®TlfVEÔ\r█&¼Æê\x11\x12\x01Ar%┴p\x1E╦ôR¦O¢ÓY`█÷O*█ç!×Gæ\x1A>Ê┴T7ù\x1Còv\n
      á╣PóØ└G~Ø6,ܪ´ô~█ñ¹r┬IÆ▄9\f‗<ê±÷3\x05PÌTRVGUPd*\x14S©+ÉÕ┘/7\x1D\x14N¦¹5ãJ \x00\x01Ö▒ʲ \x00╣ÒÛxþ\x05¯ÔÝT}ïs·ùP\x1CXn}^¯$ıÃýmÅÛ]█£*¡\x1FÔ\x07\ÂkQ±×j╣¦3$\x1D‗■ãÔ│óÎ'®╔Vc\x1CB^ÝUêÑ\x19DHÐ_╚(üúß\x10Q┬j¥1öT╩z\x0EæDáHgÅ87j¯Ýæi©/¯/ÒÈ«VR{\x1E/-JM$kEhY®┌Ç░/Ö¡\x08╩Éo\x1Az\x7F\eË`┘n=FþQïT╗Yë‗Ì\x11\x1Aö×XÍêð3\x11┌èX\x17╠ÍàA\x14¶³fÕ\├¼{┴É°ý╔ù9\v┼-║ÍÞ·\x10╚¼ÚTß&*░╩]"e+ë=pÝh8\eu\x05║╬\F\x11CóïíH╔ê\x18\x162█£I¼Ù╗Cɯ©ÀW©kì<\x19V\x1EÔOcF¥j┤`ÆQ%ä\x16hÙ@È#>Ô█╝1«n\x1Dù╔w|G¼▄=╬£\f½\x07q'▒ÔO9Z0I(Æ└\v4`É\e┤î¹ïf±\█Ð╔» jv \x00ô╦fF▀ï╔░\t\x0Foõ¦dßñº.ns­=ð \x00M\x1Fs\x19x9)╠¹¼³\x0Fv?Ëç▄Ã\x17\x06Ë═aÊ╬┴▀▄╚µûâ \x00N┬¥É■´£zo®ñ¯║ð>╦]\x0Fý┌}▄7ıl}Î{s÷Ox?¹Y²▄w³Óµ[£uþ]§§Ýã\x7F\x1CÓ£éÖº▓Øè\x01'ç<╦\x1FÁL`ñÉ|¦ÿæiÍT¿O\çıÇ"ôò¦ñeHsªÇôgÈ6¢\x7F\x16úÑÝë'ûÎn]\x0E¹çJ¹c╠\x08└üøêƻնb╦PHZmzû▄Zî:×æÁ%©û¤k¦Ä¹Ö\x10\x1Fly¬î\x18\f▄Bòô╦Þ╠ÙPHZn╠\x11─ã¬Cõ\\x0F▓·ËØ-Í*Õ"¤\x19l[¤;X¥Î¯Ú─áó¡ø▒£¼│¼½\x00 \x00Ù1H¤\x08\x7FxùáºD[$"=║\x1DÀ┬ø2\rWM¦╗KR×[[yûCWÄdù┤T\x00±ê¹\x0Fu;ü¯\x14¬÷\ftø_ü÷5¥»Ñ´=ø¬\Mgm:╩j±╬ôvèÇ»\x18îúwS╝\x1E±@W▒q¾▀\x10║ÁØr«E¤\x19>§ÖÖN¦\x1E';>X╦u"\x1A»\n
      Ì*\x19öh\vB╚P\x1F╗j┼¼tY\x04þrÝP(\x14\x00uݯ^\x0E┘█ÅZ║▄Ü┼═·▄▄7{÷╦\n
      FüT.]ðÆ\x00U\x15\x1E■ÚÓ\ræ╣§█═С]j+ur¦´█,)\x1A\x05@╣[email protected]─(U\x15\x08½V┤¹\x1Dý«·¡\x07¼ïÌ\x13ÍL!iü┤X2M┼¶|╝─╗\n
      ─ók┤QâåP01Ý£õ)Ïı\x13ëlúqY\x18Ê(ÝRÿ╚¿êW=Ø▒t¢█╔&█høü┤t¨ÆG×R¼╠▒ÁA\x04"(3║æ\x1Aò¿î\x17`Jò┼b┘\x1C}ño.R6█,▄ìùªNÆ=─¼«¯▒ÁAR\x11\x14\x19¦HëJÈF\fî\t\x7F<¥þ\x1Fð¥Æd&L\x1E{[&`t├\x10\x0F┘QigM˽ü┼2ê(-¤Gïæn'\x0E┼"«\x13¯?ö\x055ûþ-┼¨\x03Å«úì®w|E▓|RT╦÷╝Ñu»üaïSÛ\x03s~ÄqÁ▄Q7mµá╦hƒ\r$®ùÝy+"Î└░°sU|gVÝ┌A┐▒║±É]\x1D\x14v'_)¾Þ"║fdÆVþU\x06Y\x11│5èsÿºZÁ+\x1Fe»ªn߯\x16\x000\x01L\x7F\x18C\Ii}Ã╝ÿø_Tj.®Ñ─Ó\x1Cçÿb\x13Ç~╠l│┬?\s╚Üb\rßø=CìyU6û¼È]_Ië└9\x01)ê\\x00~╠lÀ\x10\x0FÎ\x1C‗&ÿ┤ƒW\x17\x17w\x14Á┼╣ç\x1DÓ.a▓\x1EZ╩¾èVÞ5-Æ┌¾OM%\x13/8ú/«╔ùkæBX©\x162R╬¢─È╗dç─ü²\x00\x7FY╗\x10ª0PM\x1F]Ê÷Î:¦kzÈå-2\r[Q´p¼¶´·╠kýáf5vQÉ4¡[email protected]£|Õð¸\x06æÁ}A¦Ù┌ýª\x1D*▀Xȹ▀ÁÌØ \x00Zì}öVcWu\x19)Ñjr\x04ÒϾ\x15©\vk¡Ï6W\x03Ì\x14║░ªÍ¯¼,j½WÀÍ\x069õ─ñ\x03å\txÝ░0j;¾ó┼A§ \n
      ö××ã\x10\x11\x00\x1D¯vÌ█kz_iËm╗âq\x14\x11J«|╣cÝ,╚T|Ô%j\x01ÚZxÒð§\t┐v«·È4╔÷¢╔╣èÌ\x19ûBbû>ÊýàG╬óVíO╗P)×-#¿d±Ûv»º■\x0F]­í?7\eVï¶uq68ª╩ÐÃ┴Ñ┌}\x04x╗ø\x00vý=\x11~\r"¤¨<xO\x1F0i{ߦz?¯r]á┐ƒWH\x7F\x15Ût\x7F1ig°▄ƒF1_=X\x0F°\x7FI?Ã%·1Å#®▄îÛ\x064Ò┬╗ü«¨Q╠&Sì┼ÖN┤µ╗÷\v#I$Iø\x1CÁ¦È#B═DT▀┴\x1C\x1E!0Ï|Çþ─ÿ®Ïµ(ö¦┤ÂW*lm#ïó█zàßÅYK;ê╩y3ÀÁ#LPw¼e3\f╣¸PW2(qí▒9{Ŷn$çkjW═\x1E©û71ÿ³ïå\x1D‗<┼\x07z─╔ÿu¤║é╣æCì\r‗¹ç·y╬Ò¸▒\x1C`~¢╩,~Ä╣┐LƒÍMK³à~òq╦·Q\x1F±N¿\x7F7»Ë.\x12µw°³ð░\x7F\r«\x7F▒#î?k½Ö‗▒z■N,_¾C \x00U█▀²└Ô?±V¥ò║a\x17«[email protected]Ý┼‗?ça▓Ï \x00\x07Ðð¢07\X├ºa©:0b┤\e┐û¯\x1CômØ[Dp$Ó6├©÷└¼ûZ¢48-\n
      ·V\x01`kg▓:Tè&îà~êG\x06ÅïDNDñº\x1C\x08üîAh▒*O!Ùù▄»¢aÒìÁ'nàk/u╠├▄,åÆHOFHk┘\x18¿\x12LzæÏ┬Ö‗^┐¿s\x16³âî6┤¢╗zÊRÎSîÐÖ\r$É×ì\x1C\x15‗Ô\x15\x02Iø®\x066\x16\t─È,eâq²\e\x0EÒ┬┼AUÛq\x08@Íó=¾A|¶\eòG\x0F\x1E« dıôÖöte×=\\n
      ']╩¬*oëç½9ói║F¦Ë-┤-/▓;8\x10$kQSL╔>,╠j╬zû$שÁ·\x0EùóÝØ&Îoi\x1E\VPF\x12\x1DãÖÆ|YÏı¦║│\x12ë"\x07,áAÒ█c╝é\x00_®Þ┬\x02?╗\fºE\x14├±ÖN┴Î\r═t \x00ª\x1A¡\x7F\x07\x0F‗êq\x1F¾┼?Ú6▒^×\?╩`ª1x®ÉïìÒ│__╝~╔ötu~÷µE¾Ã(5h┴4▓mßwk<r║äE¬H\x00ëÄcÿÑ)~#Ï:g\f\f\[ªK#*─▒LXÆ\x00\x1Fß\x13\x12I9\x00>╬\x19┴ôA\x0F\x11Ú2╚Û░ñSû[email protected]\vKÖë$£Ç\x1E5┬ÂıeÖÝ\x076\x19o`▒┘┬c\x1AÒRZdMhf\x02ñ,è-▒Æ8*\x15vÅJ\x1E\x15ïet│ç╠╗\x0F®├T\x14Tá%!ä!¦ÿд\x0FP7╗ƒK¨═&Ë╠o0{î\x05©│B\x0F\x12]?\á░Þq\x08lfÅ{zæ┐¦zG╬hÍ~kyâ▄`-àÆ\x10z\x1F0ût²r®aÉ8ÝxÕÀV±þ)¹┘P╝╦Gı¼\x17k~_oUo6Ý\x08Ê╬=C3»8XÏ┼\x1DØ";\x7F!\n
      ý\x1EÂHé']▓G9\x00@¢fÔ╗ÙM/Ö7\x1DÄóÙ\rı─¸B0õ/y\x17E¹V┤®d=Û\x06eA#ª68çP│Ê9ÃsÚ·£ë\x05¦═┼Ïê9\vÌ┬­┐jÍòfCÌáfT\x12:c+ø█%s!fØ*─4¨h¹&BÅÂZ┬RÀ\x10Ý\x07‗1\x7Fo,\x18▓"¼┌A╗c¬v«þ^B9\x04R8\x02éT}]¢&(ï²B¦┌jÜ■▀ðý]eı\x16i;úR\v/£÷Ù\x18`:\x17\x07<½Ô0 \x00RÀûzÂÒ█z\x06ƒ"M½$‗¸Fä3/ƒ%▓D\x18\n
      ð╣Fá9Õ_\x11å§┤X \x00PÂVJ/W÷\n
      B¼µ¹#\x07÷µï\x06µdÁ╝Ç┴úλá┬┴AùS┬w\x0EÄ÷%TÎfë£æbÀ\x01t┘[email protected]¢N;ÃLÏ█ÂT┘¹Øí:ôGþBà³╣ö\x12\x16╩ª¬AQ▄\x0FoÂàië¹{i[\x03yLø'u╝\x07Ux╝Þ\x10┐ù:å,×d\x0FòMTåA▄\x08QÌàiè²=ã╣\x17ï\x1EA­×5┴┘åV \x00L╠û\x1A*S4\x17\n
      &££òf┘r\n
      ÆÁ█═yéççw:øSØhÖä█ÂS╔▄õE"öõR▓IñÛ╝7╔┌~ôÀo×µ┬■XCB}µÄI|¥╔æOizTÃ(U5╠*ÇA¬Rh┌┐\x07‗ãøúmØA¯┤²Fh\x03└}µÄY╝».hÈ÷\x17ÑLRàS\┬¿\x04\x19Ë╦n█ZºÕÙ³}ÙÖÎÜ╦\x19yÈLFLR\x1D┴S^&\x06└)\x1A.ägà9I\x1EÔ╠ı@y0¬ºM&É`\x00¿è.È\x14õnmÌÎÀ3┼ã[TÖ5½Ô½q┌sT\x7Fv\x1A³ô ÷Ñ$Ç░§÷\ÊNþ¡¹}uq\x17\x14m\x02dÎu\x06T╣(sTÆØ░WõÖ\x01´öÆ\x02├´{2\x1A2\x1D2ÍîqÑÿ\x1A╣î"ÕÓûØTSø╚Î%\x1CÁhkuµA\x04I"¶¬©:J\x12)É&Vq╚\e░ñ═\x12zÇV2º<¡░vûò░6▄Z<2FnOÀ<Á\x03═Öǯ9³æ¯á­P+Ý\x16&aÒ¡øú±ãÍçEéHìÐ÷¯&¿\x1El╠\x07q®º▓2HÎ┴\x00»┤Xö┐╦}■ÙÖ7_\x02k╬/Ã▓╣Ø╬\fîcÆl©╩\x11\x17+®e£Ø}\efòâòMÆk¬ô\x02PÓc─W\x12êóöó¥É¯o╩Ǩ╗SÈ5¯@Ëv¥Åj¸´º ×Kt\x04¨ÄÕddjTüõógÓ$4ÙØtþ¢WR▄\æÑÝ-\x12ÊME¶─[ë-É\x13µ;▓╚╚È\x04à‗\x12?k└HÈÙ£f¦╠¸Ân¾Ä©mãdÈ█\x0E¥>├vzý4l┌ãù^6Óh╦\x02¸ÿ┌│º‗\r\e"ƺlÊ\\x01\x00\x11¾7rÀpýQ´╔r\x16ÕÌ»©┤¡´»hÆÚrXLè«{è╦┌µeî│\x00\x01áô/\x15f°1ãrVÚ▀Ænm\x1F\x7Fn\x1D\x06]&]:hÐ\¸òùÂC2─YÇ\x00ðKùè│|\x18ÁGÚ¤\x17\x7FØl?ı'Ú¤¯Å·« \x00\x00µ\x1F篧r┐H¶o├/°ÅÎ?═ \x00\t±b‗~ôÞƒç_±\x0F« \x00ø~\x17¹£-¼ô┬vÑÕ,ë}╔û\evwk`╚ùKMÛu╝E¥ÉÌ)\tïtÒÙ\x04Ü1ì¦Òg¯øÃñ÷@ÕDè,▒╩ÿ\x00\x18þ\x10\x13\fQ½z~┘:╬®s½¦O®-ıı─ô8Yb\n
      \x1AW.┴AÇÉÁ[email protected]ÛO\CÜêÝç¡Û¸Zı¦ã¿Àww2╠ß%ä(y]ñ`á█▒\n
      \v\x1A\x02I\x02ò'«<8­!ªâ▀¨¾▒a°«ÿ¸ß°╗ÔæÙ¤ \x00Í¢à³'U²÷\x0F┼▒µ \x00Û¤\x1D \x00\n
      ı \x00~â±\8£}JëãÈ*F:üY¹ê:\rBÁJàq(¬\v╔»\x13Uåe\x05\x1C┤èÝ[2l│§Y░!û:hñÖö\x11\x12ÉíÏí:Úz|\x1ANøoÑ[\x166ÍðG\x12\x16 ▒Xð"û \x00M\x00®\x00\n
      \x03ª,\x1Eôª┴úiV┌E®ckko\x1C(Xé┼[email protected]èXÇ\x01b\x14\x05z\x01Ë\x11Ãot½\x13nÁfúT╦2οÿÛ\Ù█\x04J┤YxXçè¥}\x1E\x11‗│U╦\x1AK6\x04\x07╣JDË0\x1FÔ&\x10°u╩´×?Ð9\x02Ê\v-m¯R+y\v®àæMJ÷ܸñÇè|\x00gÒÄC\x7F±¥â╔\x16V÷:¶ùQ├m)æL\x0EêIeÝ=┼ÒÉ\x11\f³q\x01çü-3\x1F‗▀bC±]q \x00Ëèç¿Ë \x00[6\x17­ìW¸Ï\x7F\x17─V}-q▀­Ø_¸Þ?\x16─╣È\x0E8░^ö█-À\x1CQb╩32ù*¾zÈó7╔Û─│\x14\x186ÆFQ5\x18%\x05L¼«ôípÇ\x00ÖEU/ú©[email protected]~=v¹\eèÂþ\x1F̤\x7Fó╦y$Ë─#a3ã└(`┘vE\x19¡Gë9xc¥Ò■\x1F\x1Co\x7F>ííM{$¸\x10êÏN±▓à\f\e\t\fd\x1AÅ\x12E<1\x10¯\x1C\x13kE╦\x7F┘r"¸+g6Ö]×hñf­ªÁæáÄ<R╔E^\x01xÏ▒j¡\f÷B┬;5y \┐XèÔ\x07?ÑR³;It╬©ò¬iLMÝ \x00ÐLe╚û┐¡«┘fı{ºTı╣V¯Ò3ĦW┘Ïï'X,ë\x196\x05lÁ¹,h▒\$ÅÕ/Â‗\x0Fñ¥ôùÒ▄"©@iÅÄ?4K\x1A±Î»õÎlSl╝▄Ûä║┘o\x05Ö╚K└9░²cgN17ì\x05Z▄\x1Dz4Y7,Y<aÝ└²╠oQçßÏ\x02ÿRkë¢Êß0t`┬:/\x01\x1A| \x02«K┘C¿?\x13ÿû³^Bÿ┬=─@ª├╩\x18á?ä├°·»\x03ËN┼¨WzÁ\x7FuÀ³W\x15£zWÒ \x00ò{¼û²Í█±C줻\=kFÁµjFoú¦│l¦ÜåÔ]▄TU╩├Cæ»9q/^ù«¿ú÷­ÿÔ¢"qhÌ`Ù#ÒtƒeË øÈP1\r´m~\v┌[O_À▄:uãí%¦▒b½+┬╚K#&a F╚1"î3\x02Á\x19\x1EÅiz}┘ø7q[n]2þRÆ÷È╣UÜH\x1A2^6Å┌\to\ed\x1CæF\x1Eð\x15¿¿3┐c­%Ogp¢Î\x06^elÉòkÊpI╩╔È]F2░Â\n
      ²×\x16Í╠\x189ÖêØìL\x17ÉéI5üF¬·É9╩_A─º,æ║÷ıû´ð.6¯ó‗Ãgr\x13╣ó*\x1CvHÆ\x0EÊ╩Ùø \x06¬}Æ@íí\x12å­┌Í\eÎn\ÝØNIú▒║\t▄Ð\x15\x12\x0F.DövùG\┘\x005SýÆ\x05\r\x08S¡x\x07ıT]\x10ÙÕ}ép├ÍS.─│©§╣▄\x14å\x03\x02j9&90\x01DCÔ ÿ\e´\x08\x0FÿU=4l┼pZ¸S1°Ä°\x05~▀æ²¼A\tÚ[c+éη▒è╣Ä°\x05~▀ı \x00Á彫┌╔àÁ^Å÷\x07\n
      Ë█V"\x1C8#¨ºÛ«╝Øå╦(T╝!'b£zu_I9);éd\x13\x15╗bÿHéi\x10}=L█[hÞ\e7N³ÖÀÓ\x10└Os▒%×FÚ▄¯sc­\x0Fuz(\x03,N[GeÝ═Ū~J█vÔ\vr{Øë-$ìJwHÝVc­\x0FuFJ\x14eê│Â|Zk\x1E¦█T╚ÍÈ¡ÈLÄÚ│VÆͳw'\x17\x1CÁò&\rËi\x1Ek4T▄4ýLïûLÊ*$rÆMØÖ\x12&ÖÍ:i&R±╗Îç6å°¥:¡Þ×█U \x06û\x06U2PQ|┼tub\x00á`\x15¿\x00,@\x00q\e¾ä6^■┐:¢°©ÁÍ\x19@ym┘T╔┌(¥b║:▒\x00P0\n
      \x00\x16[email protected]\x1DF¡q5½:▒uÅ╔pë▄▓>@å2èκ‗<ñK÷Áçj&tM!\x01\x05\x05\t\x05\x16îëQ8én\x1D\x11ÔÞ\x18DÞØ3v\x10├│©Sfý¦Aukq=̺\x1Eh¾▓æ\x19Ú▄êêè\x1AØ\x19╗êÛñ\x1CkýÄ\x07Ϲ\x1FRMfÏ\^jÐþ\e▄2░DDE\rNî┴╩§R\x0E=^ßqíÇ7F┘\x13\x7F╚▓¨\x1E│yä¡│®▒×ñÏúø"x8¨)YfL]├Ïa,1éF´þ\x1D)ÙnF╦\x1CU³úÅ`Ùs}q&┘▀ή®ÛÆ]├¿Ã\x10î<Náv+3\x00UÐÎ"ýjíI«g\e▄â├;Sæ»Òıuy/!ÈÒäD»\fè\x07b│0RÆ$ïô;\x1A¿RkÖÃE½\UÙ\x16¼¦øõ°oÂÖ+%0\x05å\x16┘ôeúeM[Y┬'j╗║³L<4$ci\x05\x1A£S\x07NHÝÊ &±(ÿ\x18@u÷w\fÝ\rø¿\rb\x0F¼]Û╦^╔.\x19[╦$PöUTPÈ╦╣â0¨$W\x1A█#âv^╚ÈåÁo§ø¦e+┘-╦+ydè\x13\x1A""åª]╠\x19ç╔"©Í┘½å-a¤\x19b¹ÿ«Wý¶┬═Éý.¼rýkVl|ã\túÀELçB5┤«0øÉM▒\n
      Év\x05]*o├Îô©8\x13hnMjþ]┐╣Èû¯ÛS#\x08õÇ '┴C[╗SÒcÅ\eq·u┘[ú]║▄:ìÍ¿ùÀs\x19\x1D\x05@OéåÂvª^,N<,\x0F\x04\x1Aï]×â░│╚{\x10Ú╠\f─d╩\r$ÝXı─{ÁóÌá¨&¤RmëÖ8;E╬Ç\x11@"®£H#Ï┼\x1FÅ^mÀº\ræks\x1DÈwZíxõW\x01ñÇ®*AíÑ░44╬ä\x1AxÒ╠Á¶¢░m.ó╗Ä´WgèEp\x1A[rñ®\f\x01\x02È\x1A\x1APðâO\x1CMýgú8º\x18m\x1EM█ª\x16£ùe╩YIä¶\│;l┼]§R\rîýö\v´\x05eäU:\x1AeÖb\x19W\eG│\x17/¦èl=D?ÉÒõ\t\x0FHÒ¡\x17GÌ7{Ì)«µÍ/\x15ıäì\x19ì\x03\x1A\x12\x08¿¢╬ÈJâS×$¡\x17î┤-\x13{^´Þº¢ø[¥GW\x12╝m\x12+▓5#Uë\x1Cv\x08Í4¯vóT\x1A£±\x1C╣òmPÆËöá«\x02ßâ{&e┼É16óøË\x17DÆ}(¸¦\¼e+\x17╦»\x01\x19]I·k$ê$¬¬.Ö\n
      íD▀\x1EW×Rã]ê-»¬½-²║,ƒ&\x16,k+õIEN­@í$Ç\x08«9\x0FQ\tº═ÃóÎP¬ñ┌ì▓,┐&\x06f5ÜLë(▒¸é\x05\t,\x00"©Ä}©¦·ô┼²6-×η\x1F\x7FA´»}³W╣²\x12~É¢´┌´q·9÷Ì▀ÙƒµþÍ¥/®²º¸ÅWƒ°¤\Ñ8úÛ²┐ñ\x13v~B³ô▀U»ı╝·¨Á‗)N \x00ÿ¾)Õv¹5¯÷±ÃËç~¡█·I?gÞ \x00õn·¡~½þ¸yÁ·¢)▀■\x0FµË╩Ý÷k¦Ý߶§d±ipt`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x07F\f\x1D\x180t`┴Ðâ\x10sÆO²\x14þ_¹?\x15 \x00yízĨc \x00\x1Fj_╣/Ê&#.c \x00ã·º¯K¶ëàE■A\x7F¨?&